www.bialy-orzel.edu.pl    

With  google  chrome  you can  translate   any  text   and any file  into  any  language  !

BIAŁY ORZEŁ

PORTAL EDUKACYJNO – WYDAWNICZY

Portal dla  intelektualistów. W  służbie  naukowej  prawdzie.

Zniewolenie jest ceną jaką trzeba płacić za nieznajomość prawdy lub za brak odwagi
w jej głoszeniu. Nie żałuj pieniędzy na wiedzę ,bo zapłacisz wysoką cenę za niewiedzę.

 Za naszą i waszą wolność. For your freedom and ours.

Prawo

Wybory  prezydenckie 2014.  Działać w służbie wszystkich Polaków

Jeżeli będę Prezydentem Rzeczypospolitej na kolejną kadencję, gwarantuję kontynuację dobrych zmian, które służą i pomagają Polakom. Chcę budować silne, sprawiedliwe państwo, którego naród żyje godnie i bezpiecznie. Wierzę, że jesteśmy w stanie zbudować Polskę, o jakiej marzymy. Polskę sprawiedliwą, bogatą, silną, która dba o obywateli, w której zwycięża uczciwość, a nie cynizm i draństwo.    Polska to nasz wspólny dom. Jako jego mieszkańcy chcemy, by był on opoką chroniącą nas w czasie burzy. Chcemy, by zapewniał nam bezpieczeństwo, które pozwala patrzeć w przyszłość z nadzieją i optymizmem. Bezpieczny dom musi mieć solidną konstrukcję i twardy fundament. Tym fundamentem winna być równość wszystkich wobec prawa, a filarami – praca i rodzina. Mamy odpowiedzialność przed następnymi pokoleniami, jaką Polskę im zostawimy. Musimy zostawić im Polskę silną, sprawiedliwą, dobrze rozwiniętą .Obiecuję, że jeśli obdarzycie mnie ponownie zaufaniem, będą kontynuował politykę budowania Polski silnej i sprawiedliwej, w której wszyscy są równi.      https://www.andrzejduda.pl/

6.10.2020  Andrzej Duda: Rekonstrukcja rządu nie jest w Polsce codziennością

Zapewnił, że każdy projekt i każdy głos, który będzie do niego kierowany, będzie przez niego „wnikliwie obserwowany od strony merytorycznej”. „W pierwszej kolejności będę się kierował zobowiązaniami, które podjąłem, które podjęliśmy, ale będę się w każdym przypadku kierował także tym, co nazywamy dobrem obywateli i dobrem Rzeczpospolitej” – oświadczył Duda.

Redakcja  Białego Orła  uważa,  że  lepiej  jest  opublikować  pisma  ,czyli  przebieg jakiejś  sprawy zamiast  ją w skrócie  opisywać, jednak  to nie jest to samo.

 Get  Back  Idea  Bank  afera       PDF

jak zniszczyć największy  polski  bank

z polskim kapitałem -opracowanie  śledcze  z 26    października   2020  roku  w sprawie  niesłusznego  oskarżenia Leszka Czarneckiego , aż  musiał  uciekać do  USA  przed  prokuraturą  ,która bezprawnie  zajęła  jego  konta zamiast  zająć  się  sprawcami –  nieznane  kulisy  tej  afery , które  ujawniają zupełnie inne  tło tej niż  opisywane w  mediach- czyli  układ  giełdowy z  Komisją  Nadzoru Finansowego, czarna  giełda –  inne powiązania  w tym niewłaściwe ustawy .Opracowanie dotyczy  wszystkich pokrzywdzonych w aferze Get Back  i Idea Bank  oraz samego Idea Bank jak też  innych osób  wciągniętych w  pozagiełdowy rynek  akcji. Sąd Rejonowy w Warszawie  nie wziął pod  uwagę  tego opracowania, pomimo wielu pism i wniosków i sprawa  aktu  oskarżenia przeciwko  Leszkowi Czarneckiemu  dziwnie zawisła,  zapanowała o  niej  głucha cisza od wielu  miesięcy….

Get Back Idea  Bank pisma  w  tej sprawie       PDF

do Jerzego Pruskiego prezesa zarządu Idea Banku, skargi do Sądu Rejonowego w Warszawie w sprawie Leszka Czarneckiego w jego obronie , skargi na adwokatów Leszka Czarneckiego i zarządy należących do niego banków które zablokowały korespondencję do niego w tej sprawie, przez co nie wiedział on o opracowaniu śledczym oraz o interwencji w jego sprawie i podejmował błędne decyzje.

NIK  GET BACK        PDF

raport  Najwyższej  Izby  Kontroli   

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli, do czasu ujawnienia problemów płynnościowych GetBack S.A. w kwietniu 2018 r., instytucje państwowe nie zapewniły skutecznej ochrony nieprofesjonalnym uczestnikom rynku finansowego przed zagrożeniami wynikającymi z niezgodnej z prawem działalności GetBack S.A. oraz podmiotów oferujących i dystrybuujących jej papiery wartościowe. W tym czasie ich działania były nieadekwatne do istoty i skali rzeczywistych zagrożeń oraz nie w pełni rzetelne .Ale odpowiedzialność  miał  ponieść Leszek Czarnecki wykreowany na złodzieja  przez   Ministra Sprawiedliwości  i Prokuratora  Generalnego w jednej  osobie – Zbigniewa  Ziobrę ,  który z bardzo porządnego i uczciwego  człowieka  i  przedsiębiorcę (  bo słowo’ biznes’  oznacza  co innego) ,  przy  tym  wielkiego filantropa  zaangażowanego prospołecznie, jakim  był i jest  Leszek Czarnecki, i  który został  bezpodstawnie pomówiony i oczerniony  jako  mafiozo  przez  ministra i prokuratora  generalnego Wstyd,  że  taki  dyletant i niedouk , który sili się na  mędrca  i  prawniczy autorytet,   jest  ministrem  i  prokuratorem  generalnym.

Zawiadomienie i skarga w  sprawie BFG   KNF i Idea  Bank       PDF

 Zawiadomienie  o  przestępstwie  przeciwko  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny  oraz   komisja  Nadzoru Finansowego   i  skarga  z dnia 31  grudnia 2020 do Wojewódzkiego Sądu  Administracyjnego    w  związku z  aferą  Get Back Idea  Bank i  przejęciem  Idea  Banku 

przez  Bank Peako  SA w  układzie  sprawczym   BFG oraz  KNF.   Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny   się  ruszył  i zaczął  błyskawicznie działać po wysłaniu  do KNF  wniosku  do  Sądu  Rejonowego w  sprawie  umorzenia postępowania  przeciwko Leszkowi Czarneckiemu oraz  opracowania  Get  Back Idea  Bank  i  błyskawicznie przejął  Idea   Bank  jako  rzekomo  zagrożony upadłością. Plik  z   pismami i dokumentami ujawnia  układ  sprawczy, popełnienie  przestępstwa  oraz  brak podstawy  prawnej do  prowadzenia  działalności  przez ten  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny. Wojewódzki Sąd  Administracyjny w Warszawie   kombinował z sygnaturami,  żeby  oddalić  skargę  oraz  interwencję.

 Fałszowała  sędzia  tego sądu  oraz  sekretarz sądowa. Szczegóły w  pliku  który zawiera  wnoszone  pisma, skargi oraz  zawiadomienie  o  przestępstwie  .

Wniosek SO Get Back Idea Bank       PDF

Wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 listopada 2021 o umorzenie postępowania przeciwko oskarżonym członkom zarządu IDEA BANK w aferze Get Back i skazanie wyłącznie zarządu spółki Get Back.

Roman Karkosik       PDF

Kolejny polski przedsiębiorca który miał być zniszczony przez sąd, prokuraturę oraz mafijną Komisję Nadzoru Finansowego która najpierw dopuściła na giełdzie system Grabić Grabić a potem oskarżyła Romana Karkosika o korzystanie z tego systemu, z którego on sam nie zdawał sobie sprawy, żeby zniszczyć i podkopać wizerunek polskiego przedsiębiorcy. W pliku jest jego biografia oraz giełdowa afera związana z systemem Grabić grabić.

Ustawa covidowa       PDF

przepisy opracowane specjalnie dla Redaktor Naczelnej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego ( który jest jednocześnie Ministrem Cyfryzacji) aby ją załatwić za działalność społeczną i polityczną oraz manipulacje takie jak sfingowanie procesu legislacyjnego, podrobienie ustawy, zamieszczanie fałszywych danych w ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych i na stronie internetowej Sejmu oraz manipulacje także z ustawą o pomocy społecznej .

Chodziło o to,żeby nie można było unieważnić niewłaściwego orzeczenia o niepełnosprawności od psychiatry celowo aby można je było przeciwko mnie wykorzystywać .Akcja miała miejsce w trakcie wnoszenia partiami zawiadomienia o przestępstwie przeciwko ministrowi zdrowia oraz KPRM od grudnia 2020 w sprawie wdrażania szkodliwej szczepionki na Covida oraz działalności jako działacz narodowy i społeczny w obronie przedsiębiorcy Leszka Czarneckiego. Orzeczenie dawało mi podstawę do uzyskania renty socjalnej w formie zasiłków z pomocy społecznej czyli podstawy utrzymania oraz pracy 14 godzin na dobę w domu nad zawartością całego portalu ale z drugiej strony było także podstawą do traktowania mnie przez wrogów jak psychicznie chorą z możliwością zapakowania na przymusowe leczenie psychiatryczne jak to chciała zrobić dyrektor MOPR w Lublinie Katarzyna Fus, o której jest mowa na podstronie o Autorce portalu Wydawnictwie i Wydawcy i jak to kilkakrotnie w przeszłości miało miejsce.

Przeczytaj o tych ustawach i manipulacjach z nimi oraz o stosowaniu mafijnych autopoprawek czyli podrzutek z przepisami do ustaw . Zgodnie z nowym regulaminem Sejmu PiSowski Sejm głosował za tymi przepisami za kadencji Marka Kuchcińskiego który te przepisy zaklepał a Marszałek Sejmu Elżbieta Wittek stosuje ten regulamin. Sejm zajmuje się procedowaniem prawa. Wypada zatem aby znał prawo, bo jak sama nazwa Prawo i Sprawiedliwość wskazuje, należałoby tego oczekiwać co dotyczy także marszałkini Sejmu, który ogłasza jednolite teksty ustaw i bierze udział w czytaniach projektów ustaw. Powinna chyba wiedzieć co słyszy i co ogłasza ten Sejm .Ani Marszałek E. Wittek ani wice marszałkowie wykształcenia prawniczego nie posiadają a powinni taki mieć, jeśli zajmują się na co dzień procedowaniem prawa. Tymczasem – są robione mafijne podrzutki do ustaw na podstawie regulaminu Sejmu czyli autopoprawki. Jest nienormalnym, że co kilka dni zmieniają się ustawy i Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów, który nie studiował prawa rzekomo opracowuje liczne projekty aktów prawnych w tym wyżej wymienione autopoprawki a Marszałek Sejmu zatwierdza je bez komentarzy.

Prawo  zbiór zagadnień   podstrona     PDF           

-Frankowicze  czarny czwartek

czyli do  kogo po odszkodowania informacja  dla banków  nie tylko w  Polsce

-PZU  ruszyć tego  kartelowego złodzieja

-Zniesienie  kosztów sądowych  czy  jest  konieczne i dlaczego  

-Zbyt młodzi  żeby  orzekać  – o poziomie  orzecznictwa  sędziów

-Postępowanie nieprocesowe skandal prawniczy i łamanie  praw człowieka

-Działalność  ZAIKS  przedmiotem  krytyki

-Co to jest przestępczość zorganizowana

          (w  Polsce  nie  używało  się  ani  nie  stosuje w    terminologii prawniczej

             odpowiednich nazw  przestępczości   zorganizowanej  takich 

                 jak  mafia- gang-  kartel-układ  sprawczy )

-Jak się w  Polsce  tworzy prawo ( a raczej  antyprawo) –

–   prawo administracyjne czyli  antyustrój

–   przymus  adwokacko –  radcowski czy jest  konieczny

– o  nowych wydziałach  do spraw własności  intelektualnej

– List do Prezydenta  w sprawie  statusu  prawnego  Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego

–  o ustawie  o Radzie  Ministrów

–  reklama w  Internecie o braku  przepisów

– milczące  załatwianie sprawy  czyli jak  uniknąć  orzeczenia na  niekorzyść

–   ustawa o  narodowym spisie powszechnym

– inflacja prawa w Polsce

–  referendarz  czyli  struktura oraz  protokolant do czego służy

– skandale  z  Kodeksem  Postępowania  Cywilnego oraz  z  opiniami  biegłych

(  deformacje w prawie  oraz  manipulacje są  kreowane  głównie na bazie  językowej i   semantycznej a  ponieważ  ludzie w większości nie znają  dobrze  języka polskiego, są   manipulowani za pomocą  języka. )  

–  Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek  organizacyjnych prokuratury i  skandaliczny  zapis w  tym  regulaminie

– nowa  ustawa o dowodach osobistych  co zawiera

– wymyślone   przedsiębiorstwo w  spadku  oraz  zarząd  sukcesyjny

-zasiłki z pomocy społecznej  dla    najbiedniejszych  emerytów  i rencistów

– co zawiera  nowy dowód

-spółka  Skarbu Państwa co  to takiego

Zasady  techniki prawodawczej  1931 z II RP        1 PDF   2 PDF       

 doskonała  wykładnia wybitnych  przedwojennych  prawników

o tym jak tworzyć  ustawy, prawo, rozporządzenia  i inne  akty  prawne,

świadczy o tym, jak daleko  powojenni prawnicy z powodu

komuny odeszli  od  normalnego i prawidłowego  prawa  i  terminologii .

Ludzie się dziwią, że  nie można  jakiejś  sprawy załatwić  albo, że  organy nie działają  prawidłowo  czy wręcz na szkodę, ale  jest to wszystko winą  niewłaściwych  ustaw. Przepisy ustaw  tworzone były i są na  nieadekwatnym słowotwórstwie i na   niewłaściwych określeniach,  nieprecyzyjnych, które  można dowolnie  naginać i stosować ,w  tym także na rozbudowanych zdaniach złożonych  zawierających  sprzeczności , co stwarza  pole do  wielu  nadużyć.   Jest o tym  także  mowa  z  zbiorze o prawie -Jak się w  Polsce  tworzy prawo ( a raczej  antyprawo) .

Plik  1 PDF  –   skan  oryginału z roku 1931 

Plik 2  PDF  –   tekst z  komentarzem do  określeń prawniczych.

KPA  Kodeks Postępowania Administracyjnego     PDF

Ludzie  mają do  czynienia  z różnymi organami i nie wiedzą, że    przed  tymi  organami stosuje  się   Kodeks Postępowania Administracyjnego

Prawo o  postępowaniu  przed  sądami  administracyjnymi     PDF

ma  zastosowanie  do  KPA

Minister  Ziobro  krytykowany     PDF   

Miliony złotych z Funduszu Sprawiedliwości na całkowicie nieuzasadnione zadania, marginalizacja podstawowych celów funduszu oraz dotowanie organizacji bez doświadczenia. To niektóre z ustaleń kontroli Najwyższej Izby Kontroli, do których dotarło OKO.press. NIK potwierdziła wiele rażących nieprawidłowości w Funduszu. Przekroczenie uprawnień przez  Pana Ministra to  chyba właściwe określenie ? Poza  tym , że  wykreował  Leszka Czarneckiego  właściciela  Idea  Bank na  przestępcę, i wydaje się, że  ministrem oraz  prokuratorem  generalnym  sprawiedliwości  powinien  być raczej  profesor  prawa a  nie  zwykły  magister prawa w dodatku administracyjnego  bez praktyki zawodowej.

Zbrodnia  gwałtu   pedofilia  prostytucja  i  prawo    PDF

   

Opracowanie jest poświęcone  szerokiej  tematyce  gwałtów, uprowadzania  kobiet  i dziewcząt  do  przymusowej  prostytucji  oraz problematyce  prawnej oraz  historycznej  i  biznesowej  tego zagadnienia.  Jest to cały czas temat  taboo . Gwałt w Polsce  jest traktowany bardzo  pobłażliwie przez  organy  prawa i nie jest często  nawet penalizowany.W Polsce istnieje niewiele badań i statystyk dotyczących skali przestępstwa zgwałcenia. Według badań OBOP z 2005 r. 30% kobiet doświadczyło przemocy seksualnej, a 3% kobiet zostało zgwałconych. Tylko 5-10% kobiet które stały się ofiarami przemocy seksualnej powiedziało o tym komukolwiek, z czego 40% stanowiły zgłoszenia na policję. Szacuje się, że ponad 90% zgwałceń nie jest zgłaszanych na policję. Jedną z przyczyn niskiej zgłaszalności przestępstwa zgwałcenia jest wtórna wiktymizacja osoby zgwałconej w toku postępowania karnego, tj. upokarzanie ofiary zgwałcenia przez pracowników policji, służby zdrowia, prokuratury, sądu.  Nowelizacje  karne Ministra  Ziobry  także są  zbyt łagodne. Brakowało tła  które  jest w  tym opracowaniu .

Dlaczego i komu płacimy za wodę       PDF

jest  to duży problem zwłaszcza dla  mieszkańców  bloków w spółdzielniach  mieszkaniowych

Cyceron  największy rzymski  prawnik i  mówca       PDF

Afera  Ryszarda  Krauzego       PDF

jak zmieniano  prawo dla  biznesmenów

Afera  Kolportera       PDF

wydawcy  mogliby  płacić  dużo  mniej za  dystrybucję  prasy , ale nie wiedzą  o tym

Paremie  prawnicze      PDF

zbiór  zwrotów   i określeń prawniczych z  prawa  rzymskiego, które  od  czasów  starożytnych  stanowiły kanon orzecznictwa, we  wszystkich systemach  prawnych a  które w Polsce w  ogóle  nie funkcjonują od czasów  powojennych.                                                                                        

Traktat  Ryski 1921  i Rosjanie w Polsce      PDF          

Rosja ma niespłacone zobowiązania  wobec Polski a  także  jak nas widzą  słowiańscy Rosjanie

Adwokat z  urzędu       PDF

Zarabiają porządnie a nawet czasem dużo, a nie robią  nic lub niewiele ,  nie wysilą się

 nawet  na  porządną analizę  sprawy  czy  też  nawet  na  porządne zażalenie

 i są   kryci przez  dziekanów  izb adwokackich oraz  rzeczników dyscyplinarnych.

Reforma walutowa       PDF

Jak komunistyczna władza ukradła Polakom oszczędności oraz plan Balcerowicza  który w tym dopomógł

Piraci w sieci na  morzach i oceanach       PDF   

O  metodach hakerskich  , działalności  hakerów oraz grup  przestępczych

 Cezary Chlebowski  Reportaż z tamtych dni       PDF

dlaczego u nas wszędzie kradną

Nakradli w  Polsce postkomunistycznej   i nie ponieśli  żadnych konsekwencji….

Jest  to  zbiór  artykułów  i publikacji  o zarobkach i korupcji  kast rządów kolejnych ekip  tzw. Solidarności oraz europejskich urzędników dane z  roku 2015. Tytuł 'Cezary Chlebowski ’ to satyra na chlebodawców oraz nazwisko autora fantastycznej książki   poświęconej brawurowym akcjom Polskiego  Podziemia i   Armii Krajowej  w czasie II wojny w tym między innymi polskim  etycznym i bohaterskim przedwojennym skarbowcom oraz ich zapomnianej akcji ratowania skarbu  państwa przed  nazistami, która to historia  jest w całości przytoczona w tym opracowaniu .

Skarga  do  Sądu Najwyższego       PDF

 w związku ze  sfałszowaniem  wyroku  w  roku 2003  przez  SSO  Kowalską z  Sądu  Okręgowego w Warszawie w  sprawie  przeciwko  sieci  ERA  GSM  , której zarząd w  roku 2001  ukradł  i wdrożył  autorską strategię  marketingową   Redaktor  Naczelnej  bloga, dotyczy  także sfałszowania   akt  i wydania  sprzecznego z  prawem  wyroku  przez  Sąd  Apelacyjny  na skutek  czego  PTC ERA  GSM  ( obecnie  po  zmianie nazwy T  Mobile) zarobiła 15  milionów  abonentów   na  ukradzionych  prawach autorskich . Szczegóły w  pliku. 

Pozew przeciwko T Mobile 2 listopada 2021        PDF

Spółka T Mobile bezprawna następczymi spółki sieć PTC ERA GSM ma do zapłacenia kilkadziesiąt miliardów złotych Redaktor Naczelnej Białego Orła za ukradzione i wdrożone prawa autorskie od roku 2002 , jak stwierdza pozew. Warto się z nim zapoznać.

 Kułakowski  – zawiadomienie  o  przestępstwie       PDF

 przeciwko  byłemu prezesowi  sieci  Era  Gsm    głównemu sprawcy  kradzieży  praw  autorskich  i  strategii  marketingowej  Redaktor  Naczelnej bloga  i portalu w  roku 2001. Oddalone   fałszerstwem  aspiranta z Warszawy   pod  którym podpisał  się  prokuratur  ,co trwa  już  20  lat !  O co  chodzi  tym  prokuratorom   ?  Kim  oni są  ? Jaki  mają  interes w  blokowaniu  tej  sprawy  przez  20  lat  ? O aspirantach  jest mowa   na podstronie dalej w  kontekście  prawdziwej   sytuacji w  organach  prawa w Polsce.

 Skarga wniesiona do Izby Administracji Skarbowej       PDF

oraz  Urzędu Skarbowego w dniu 31  sierpnia 2020   Warszawa Mokotów 

na  przestępczą działalność  finansową sieci  ERA / T Mobile  ; zaniżanie  liczby  abonentów o  kilka  nawet  milionów  czyli okradanie  także  skarbu państwa,   ale odpowiedzi nie  nadesłano , więc  o czym to świadczy ?  I podobnie  Ministerstwo Finansów  nie  udzieliło  w  tej sprawie  odpowiedzi jako  organ nadzoru , a ma  obowiązek  prowadzić nawet  śledztwa  przez  Departament  Zwalczania  Przestępczości  Ekonomicznej.

ERA GSM  materiały  dotyczące   kradzieży  praw  autorskich       PDF

strategii  marketingowej  Redaktor  Naczelnej  portalu

Ogólny  opis  oraz  skany    folderów  i wydawnictw sieci ERA i innych  dokumentów.

Wniosek  o unieważnienie  postępowania       PDF 

Wniosek z  roku 2015 oddalony przez  Sąd  Apelacyjny, z powodu  niewłaściwych  przepisów, które  wymuszają  bezpodstawnie wniesienie  takiego wniosku  przez  radcę  lub adwokata  ,  tak  jakby inni  ludzie  byli idiotami i  nie umieli sporządzić  takiego wniosku.

Dotyczy on  bezprawnego pozbawienia  wolności  Redaktor Naczelnej  Białego Orła  na podstawie  spreparowanych zarzutów  mafiozów z  zarządu sieci  ERA  GSM w  roku 2007 .  Wykazuje  brak  podstawy  prawnej  do  osadzenia w areszcie , które  miało  na celu  sfałszowanie  opinii  psychiatrycznej i  odizolowanie na  dwa  lata w więzieniu  psychiatrycznym w  Lublinie. Analiza  akt sądowych  wykazała  ich  sfałszowanie .Wniosek  zawiera  także  dane  dotyczące  Komisji Psychiatrycznej  oraz  inne dane  i analizy psychiatrii, które  są cytowane w  opracowaniach o Antypsychiatrii –  w  menu Zdrowie, czego żaden  radca  ani adwokat  ani inny  prawnik nie wiedział i nie  byłby  w stanie  takiego wniosku sporządzić, poza tym, że  wynajmowanie  takiego pełnomocnika  to są  bardzo wysokie koszty.

Próba  usiłowania zabójstwa  Redaktor  Naczelnej  bloga  i portalu    PDF

To nie jest serial Zniewolona!  Nieważne  gdzie się   mieszka, ważne  kim się jest, ale  mieszkanie w  komunistycznym  bloku w  komunistycznej spółdzielni mieszkaniowej  na pewno nie jest  ani  miłe  ani przyjemne .Niestety, było to wymuszoną  koniecznością po  II wojnie  światowej w  komunizmie w realiach  unijnych. 

      Nowa  drabina społeczna i socjotechniczne przemiany społeczeństwa  

Polityka deklasacyjna  sowieckich i komunistycznych władz  w  Polsce  powojennej , która  trwa  nadal,polegała  na  ukołchozowieniu  i zrównaniu  wszystkich  ludzi  do  jednego   poziomu  mieszkania w jednym  kołchozowym blokowisku, gdzie  rodziny o   różnym społecznym wykształceniu  i pochodzeniu  klasowym oraz różnym  poziomie  umysłowym, pozbawione  przedwojennych domów  i rodowych siedzib,  musiały  obok siebie żyć  wraz z  agentami  tajnych  służb  bezpieczeństwa  na  jednej  klatce  schodowej i cieszyć  się, że  litościwa  władza, którą  należało  całować w dupę oraz po  rękach, przyznała  krzywostan nie wykończony w takim  blokowisku, za  który trzeba było zapłacić i  w dodatku  władza  ta  okradała  te  ” masy”  bezimiennej  ludności , zrównane  do poziomu walki  o  byt.

                                                       A  jak  było dawniej :

       SZLACHCICEM JEST TEN, KTO SZLACHETNOŚĆ MA W SWYM SERCU I PRZODUJE 

                              INNYM OBYWATELOM SIŁĄ DUCHA, OFIARNOŚCIĄ

                                              I PRACĄ DLA SPOŁECZEŃSTWA.

Plik to relacja z  wydarzeń na Czechowie w  Lublinie   w czerwcu 2021  oraz   zawiadomienia  o  przestępstwie, pisma  i skargi   .Na komunistyczną policję i   taką samą prokuraturę niestety  nie  można było  liczyć,  bo ochrona  prawna  przysługuje  biznesmenom i  złodziejom (jest to  synonim) a  inni ludzie,zwłaszcza  społecznie zaangażowani ,ale inni  także – mogą liczyć  tylko na siebie. 

                    Widocznie zostałam uznana za  drugą  Jolantę  Brzeską,  

      bo jeszcze  nie było  bloga i portalu , ale  był już  opracowywany w  tym samym czasie.

Próba  usiłowania zabójstwa  miała  związek z zaskarżeniem zarządu  SM Czechów  oraz ze  sprawą    Idea  Banku i Leszka  Czarneckiego.  W  pliku  są  także  ważne dane o  technologii WiFi, światłowodach i  promieniowaniu  elektromagnetycznym , o broni  elektronicznej   oraz o  mafii Spółdzielni  Kominiarzy w Lublinie- ważne dane dla  mieszkańców  SM Czechów w  Lublinie. 

           Tu można  przeczytać :  https://pl.wikipedia.org/wiki/Jolanta_Brzeska

Jolanta Brzeska z domu Krulikowska (ur. 1947 w Warszawie, 1  marca 2011 ) – polska działaczka społeczna zaangażowana w obronę eksmitowanych lokatorów, zamordowana 1 marca 2011 .Postępowanie wobec prokuratorów prowadzących wcześniejsze śledztwo  ujawniło ‘rażące braki i zaniechania na pierwszym etapie śledztwa związanego z wyjaśnieniem okoliczności tragicznej śmierci Jolanty Brzeskiej ,przyjęcie błędnej kwalifikacji czynu, brak planu śledztwa, zaangażowanie niedoświadczonych prokuratorów i funkcjonariuszy, niedokładne oględziny na miejscu, gdzie znaleziono zwłoki oraz nieprzeprowadzenie wielu dowodów lub badanie ich długo po zdarzeniu .’ 

I tak  zostało – a policjant, który badał próbki pobrane z mieszkania Brzeskiej, został  zastrzelony  kilkanaście dni później , ale  pisano, że  sam się zastrzelił. Ze strachu czy z  innego powodu ? 

Afera  Spółdzielni Mieszkaniowej  Czechów

Tekst.

Słoneczna  dolina a w  środku  melina…. Osiedle  Czechów w  Lublinie jest  bardzo ładnie położone,  ma piękny drzewostan  ,który  można  obejrzeć w  opracowaniu  Bawoły , drzewa  i ludzie .Ale co z  tego.

Polacy w komunie  jałtańskiej  byli zmuszeni  zbierać  pieniądze na  wkłady mieszkaniowe zamiast odszkodowań  za zniszczenia i  straty  wojenne i zmuszeni  byli  mieszkać w  kołchozowych  komunistycznych blokowiskach i krzywostanach  które  od razu  trzeba  było wykańczać i remontować po wprowadzeniu się,   zamiast  mieszkać w  eleganckich apartamentowcach , jakie były budowane  przed  II  wojną światową.A nie  wszystkich było stać na  remont  krzywostanów, które  celowo  były takie oddawane do użytku w  PRL-u, bo władza  rozkradała  budżety na budowy,  co  się  nazywało ‘marnotrawieniem’, a  ile z  tych  pieniędzy  ta  władze  strawiła  na    życie w luksusie  ?

Na przykład w  naszym mieszkaniu, od  wielu  lat zagnieździł się  grzyb na ścianie w łazience z powodu  wad  budowlanych,  prawie cała  ściana  jest spryszczona przynajmniej  raz do  roku i na własny koszt  trzeba ją   odgrzybiać  ,co nie pomaga,  ponieważ  wymaga  to  zastosowania  specjalistycznej  metody na całą ścianą  wraz  z  szybem  windy,  do której ścian ta  przylega , ale zarządu SM Czechów to  nie obchodziło. Stara  wykładzina  PCV z  którą  mieszkania były oddane do  użytku ( pod  którą  zostawiono grudy i doły  z betonu , podobnie na ścianach ) jak też  stylowe  komunistyczne drzwi w mieszkaniach, obecnie zabytkowe, takie  białe  ordynarne,  ale  które  posiada  nadal  wielu niezamożnych  mieszkańców, były wymieniane  tylko  dla   niektórych członków spółdzielni.

Ale  za  to  nowoczesne  liczniki na  wodę,  gaz i ogrzewanie,  zainstalowano  przymusowo  wszystkim.

Na osiedlu Czechów w  Lublinie  nie udało się zaktywizować  ludzi w roku 2015  w sprawie  zawyżonych  opłat mieszkaniowych .Jak  przyślą   albo coś zainstalują  i każą  płacić  tak trzeba było płacić,  bo nie było   jak poinformować  11 tys.  800  mieszkań o  okradaniu.

Wynika to ze statutu  PRL-owskiej spółdzielni, który  bazuje na   pierwszych starych członkach, ludziach starszych wiekiem   i  niedopuszczaniu nowych młodych ludzi.

A tylko członek spółdzielni  mógł  się zwracać do różnych organów  spółdzielni  oraz  podmiotów kooperujących    o wydanie  dokumentów  których mnie nie  chciano   udostępnić.   Podwyżki czynszów  stały się  już  normą  czyli okradanie  co  kwartał i nikt nie może  nic zrobić  tej mafii,  bo prokuratura w Lublinie  oddaliła  zawiadomienie  w roku 2015 i skończyło się na spreparowanym umorzeniu  aspiranta z V Komisariatu w Lublinie.  Tak właśnie wygląda  rozpatrywanie zawiadomień o  przestępstwie .  Na  stronie internetowej SM Czechów w  Lublinie nie ma nawet informacji  o  liczbie członków  spółdzielni  oraz  kto jest członkiem, żeby ludzie nie  mogli się    kontaktować    oraz  organizować, a  do rady  osiedla  u nich pisze się  przez  administrację osiedla, która  czyta  korespondencję, bo  nie udostępniają  adresów ani nawet  telefonów do  rad  osiedla.

Uporczywe odmawianie dostępu do dokumentów, brak odpowiedzi na pisma od lokatorów, brak uzasadnień i kalkulacji podwyżek opłat czy wreszcie poczucie bezkarności i nieusuwalności – to grzechy wielu prezesów, członków rad nadzorczych i pracowników części spółdzielni mieszkaniowych.  19  marca  2014.I trzeba przyznać, że spółdzielnie mieszkaniowe nie zmarnowały ostatnich 20 lat ( żeby  tylko  20  ostatnich  lat, od początku tak było).  Konsekwentnie okradały, naciągały lokatorów na zbędne koszty – pisał  redaktor naczelny „Dziennik Gazeta Prawna ” Tomasz Wróblewski.’  W  dodatku nikt  nie sprząta tych  bloków, administracje zwalają na  mieszkańców  organizowanie  firm  sprzątających we własnym  zakresie, a  mają  pracowników.  Nie  można  się  nawet  zorganizować,  bo zostały   celowo  zlikwidowane listy  lokatorów  i mieszkańcy  nie wiedzą  nawet , jakich mają sąsiadów , w  związku z czym  brudy  zalegają   na klatkach  i w zsypach.

Kierowniczka  administracji osiedla Paderewski, z  trudem ( jeśli w  ogóle) podnosi głowę znad  biurka  i komputera   dla interesanta  . Na podobnym poziomie  jest cały  ich aparat, z wyjątkiem    słabo opłacanych pracowników  technicznych.

 Zarząd  Spółdzielni   Mieszkaniowej Czechów w  Lublinie  nawet nie zamieścił   adresu swojej siedziby w  Lublinie,  tylko  same  telefony  i e-maile  na  które nie udziela   odpowiedzi.  Wszelkie  emaile  do  rady nadzorczej  czy rad  osiedla  mają  tę  samą  końcówkę …….. @sm- czechow. lublin.pl,  co  na pewno  stwarza  możliwości  czytania  korespondencji  e-mailowej  przez   ten zarząd.  Wprawdzie są  także  podane  telefony   do  administracji osiedlowych  oraz  do biur  zarządu ale do  rady  nadzorczej    telefonu nie ma.  Nie ma  także  ani telefonów  ani nawet e-maili do rad  osiedlowych,a ponieważ  nie ma także  list  lokatorów,    co  zostało  zrobione na pewno  celowo,  nie można  nawet się dowiedzieć  gdzie  te osoby mieszkają.  Tak więc  rady  te  są  fikcyjne  i ustanawiane dla  pozorów  i mydlenia oczu.

Moi dziadkowie nie dostali żadnego odszkodowania za utracone mienie to jest dom w czasie okupacji, ani żadnego odszkodowania za utracone oszczędności ojca mojej matki. Męczyłyśmy się w starym mieszkaniu w pokoju z kuchnią przez wiele lat, moja mama nawet nie miała dobrych butów na zimę, czasem nawet chodziła do szkoły w zimie w tenisówkach, a teraz jest kaleką!!
Nie miała prawniczego wykształcenia, była już za stara na uczenia się obsługi komputera i nie wiedziała nic o przepisach spółdzielczych . Wykupiła mieszkanie w bunkrze betonowym bez żadnego nawet podstawowego wykończenia jakie się dzisiaj robi, nie stać jej było i jej męża na kosztowne remonty, niwelowanie ścian i krzywych podłóg,na wymianę krzywych drzwi, bo takie robili wtedy segmenty i gotowe fabrykaty, od razu krzywe, mieszkanie było jako w takim stanie warte bardzo niewiele, a ponadto uważam,że należało się mieszkanie zastępcze za darmo za brak odszkodowania za straty wojenne, za zniszczony dom i ukradzione oszczędności ojca mamy, tak jak teraz przyznają takie mieszkania jako socjalne , bez wygód i to na uciułany ciężko wkład mieszkaniowy.
Uważam,że moja matka nie powinna była w ogóle tego mieszkania wykupywać jako własnościowe, bo to nie te czasy i historia nie rozliczona od zakończenia II wojny światowej,nawet wkład mieszkaniowy się nie należał w takiej sytuacji.
Mieszkanie własnościowe w obecnych czasach to zupełnie co innego, inne jest budownictwo, są to apartamenty luksusowe w porównaniu z tymi barakami betonowymi z czasów okupacji przez ZSRR, ludzie się wprowadzają teraz do paneli podłogowych, do wyposażonych kuchni i łazienek i nie muszę niczego na własny koszt remontować, a z czego starzy ludzie albo męczennicy powojenni mieliby takie ruiny betonowe remontować ?Z emerytur albo rent albo z zasiłków ??

WYDANIE I ZWROT NIENALEŻNYCH KORZYŚCI Z TYTUŁU
BEZPRAWNEGO WZBOGACENIA DOTYCZY

– Zwrotu należności za komercyjne wykupienie mieszkania określane jako własnościowe z uwagi na wprowadzenie w błąd co do czynności prawnej która nie miała zastosowania w przypadku mieszkań spółdzielczych stanowiących własność spółdzielni i które należało się tytułem powetowania strat i zniszczeń wojennych za które należała się rekompenstata w formie mieszkania zastępczego jako lokal socjalny wydany w stanie surowym bez wygód wymagający nakładów i remontów

– Zwrotu nadpłaconych należności za wszelkie opłaty lokalowe które nie mają realnego pokrycia w rzeczywistych wyliczeniach oraz fakturach jakie winny być udostępniane na stronie internetowej spółdzielni a nie tylko w formie ogólnego bilansu z którego nie wynikają żadne wyliczenia kwotowe dotyczące bloku lub mieszkania

– Zwrotu nadpłaconych należności za wszelkie opłaty za tak zwany pomiernik ciepła ISTA w związku z brakiem okazania dokumentacji technicznej oraz sposobu pobierania pomiarów a także nie okazania i nie udostępnienia mieszkańcom urządzenia do tych pomiarów oraz dat i godzin sporządzania tych pomiarów wraz z brakiem udostępnienia dokumentacji technicznej określającej sposób pobierania mocy przez tak zwane pomierniki ciepła zainstalowane na kaloryferach co samo w sobie budzi uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności tego urządzenia oraz wyników pomiarowych jak też finansowych

– Zwrotu nadpłaconych należności za wszelkie opłaty przeznaczone na zawyżany fundusz remontowy przeznaczony na poszczególny blok mieszkalny i nie wykorzystany na dany blok w każdym roku kalendarzowym , zwłaszcza, że brak jest danych co do dysponowania tym funduszem na każdy blok a suma wpłat na ten fundusz przekracza prace remontowe w poszczególnym bloku , a w przypadku gdy cały fundusz jest dzielony na ogólne potrzeby całej spółdzielni wymagana jest specyfikacja tych potrzeb wraz z rozliczeniem wykonawców i podwykonawców konkretnych prac i zleceń
-Zwrotu nadpłaconych należności za nieprawidłowy akt notarialny to jest wydzieloną własność co do której wnoszone były szczegółowe pisma wraz z przepisami prawa spółdzielczego
– Zwrotu nadpłaconych należności za zawyżane koszty administracji
– Zwrotu nadpłaconych należności za zawyżane koszty CO

Od wielu lat zarząd SM Czechów ma podwójną księgowość, jedną na pokaz opartą na szablonach wizerunkowych a drugą dla siebie prywatną. Dlatego tak trudno było dojść do prawdy oraz wykazać okradanie, tym bardziej, że wszystkie rady nadzorcze i biegli rewidenci zatwierdzali sfałszowane sprawozdania finansowe zarządu SM Czechów a mieszkańcy nie mieli potem nic do powiedzenia .

„Drużyny prezesa” mają w nosie prawo. Cała prawda o spółdzielniach mieszkaniowych w Polsce

Patryk Słowik 24 czerwca 2018,

Zarządy spółdzielni mieszkaniowych mają w nosie prawo, przed mieszkańcami chronią ich nawet uzbrojeni ochroniarze. Organy państwa zaś mówią zwykłym ludziom, by radzili sobie sami.

Za kilka tygodni mija rok, odkąd wszystko miało się zmienić. Sytuacja niemal 10 mln Polaków mieszkających w obiektach zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe miała ulec w końcu radykalnej poprawie i przestać przypominać tę, o jakiej opowiada znany przez wszystkich serial „Alternatywy 4” z lat 80. (samowola prezesów, nieodpowiadanie na wnioski, obciążanie lokatorów opłatami, z którymi nie zgadza się większość spółdzielców, wykorzystywanie środków ze spółdzielczej kasy do realizacji własnych interesów).
Dokładnie 20 lipca 2017 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Politycy przekonywali, że to będzie rewolucja. Dziś niemal wszyscy przyznają – część oficjalnie, część nieoficjalnie – że nic się nie zmieniło.

Właśnie kończy się pierwszy poważny test – trwają walne zgromadzenia spółdzielców. Jest już oczywiste, że sprawdzian został oblany. W wielu betonowych molochach przyjmowane są uchwały wprost niezgodne z ustawą. A ograniczenia dotyczące opłat pobieranych od członków, które miała wprowadzić ustawa, w praktyce nie są respektowane.
Procedura lustracji opiera się na tym, że często ludzie rządzący w jednej spółdzielni sprawdzają prawidłowość działania innej. Nikt nikomu nie chce zrobić krzywdy.

„Jeśli lustrator będzie zbyt dociekliwy i wykaże w swoim raporcie nieprawidłowości, to następnym razem nie wezmą go na kontrolę i nie zarobi”, pisaliśmy jeszcze w 2010 r. Czy dziś coś się zmieniło? Nie. Dlatego od lat pojawia się postulat, by realna kontrola działalności spółdzielni mieszkaniowych została wyprowadzona na zewnątrz. Mogłaby ją sprawować np. Najwyższa Izba Kontroli (NIK). Prawo i Sprawiedliwość (PiS) 10 lat temu popierało ten pomysł. Teraz o nim nie pamięta.(…..)

Co  robić  ? 

Trzeba  zapoznać się z  plikiem Jak jesteśmy  okradani, są tam porady  prawne.

Redakcja Białego Orła uważa, że kontrolami spółdzielni mieszkaniowych powinny sie zajmować urzędy miast i kontrolerzy z wydziałów audytu i kontroli , którym trzeba by nadać nowe właśnie takie uprawnienia, czyli audyt i kontrola podmiotów spółdzielczych. Na przykład UM Lublin ma zapis na swojej stronie www, że :

Wydział Audytu i Kontroli realizuje w szczególności zadania z zakresu:
1. prowadzenia systematycznej oceny kontroli zarządczej we wszystkich obszarach działalności miasta Lublin
5.planowania i prowadzenia planowych i doraźnych kontroli w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych oraz w podmiotach spoza sektora finansów publicznych, które – tu należy dodać słowo ‘ nie ‘- korzystają ze środków budżetu miasta Lublin .

Wymagane byłoby do tego tylko rozporządzenie z mocą ustawy podpisane przez Prezydenta Dudę. Może okradani mieszkańcy doczekają się takiego rozporządzenia – a na razie trzeba się pozbyć złodziei zgodnie z ich statutami.

Trzeba także   dobrze zapoznać się z  obecnym  statutem,  nowym  statutem oraz   ustawą.

SM Czechów jak jesteśmy okradani informacja       PDF

historia  spółdzielni  oraz oszustwo wyodrębnionej  własności lokalu  czyli  nowomowa

oraz  porady  prawne  dla  mieszkańców SM Czechów

 SM Czechów  ISTA  okradanie na atrapie       PDF

czyli jak  zarabiać w unijnej  komunie na  marketingowych wizerunkach

 SM Czechów  aktualny statut       PDF

 SM Czechów  nowy statut         PDF

 Ustawa  Prawo Spółdzielcze       PDF

 SM Czechów wzór  pełnomocnictwa       PDF

może  być  potrzebne dla  starszych   lub nieporadnych i niepełnosprawnych członków Spółdzielni jak też  innych  osób

 SM Czechów  rada  nadzorcza jak okrada zarząd spółdzielni oraz MPWiK   PDF

Zawiadomienie o przestępstwie z dnia 21 maja 2021 oraz korespondencja z maja 2021 do administracji osiedla Paderewski SM Czechów w Lublinie w sprawie wyjaśnienia zawyżanych oraz podwójnych opłat , w tym pismo w tej samej sprawie do PGE oraz do rady nadzorczej SM Czechów.Zarząd SM Czechów okradał mieszkańców i doliczali sobie nieuprawnione kwoty na wymyślonym słowotwórstwie podobnie jak PGE – skrytość zachowania jak wyżej . Wszystkie rady nadzorcze SM Czechów od początku istnienia tej spółdzielni to jest od roku 1980 zatwierdzały sfałszowane sprawozdania finansowe mafii zarządu tej spółdzielni wraz z biegłymi rewidentami. Lubelski Sanhedryn czyli Prokuratura Rejonowa oczywiście odmówiła zajęcia się tym tematem, dlatego zostały wniesione skargi do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów w Lublinie na PGE i MPWIK ale ponieważ odpowiedzi jakoś od tego rzecznika nie nadchodziły, trzeba było prowadzić całe śledztwo na własną rękę. Mieszkańcy po prostu nie znali się na metodach tych złodziei , na słowotwórstwie na metodach zawyżania opłat za mieszkanie, uważali, że skoro jest rada nadzorcza oraz sprawozdania biegłego rewidenta, to wszystko jest w porządku a tak nie było . Przyzwyczajeni zostali poza tym do bardzo zamaskowanych i perfidnych szablonów mafii zarządu SM Czechów i nie wnikali w nie, czy są to prawdziwe czy fałszywe rozliczenia rozsyłane do mieszkań. Jak przysłali tak bydło płaciło, w nic nie wnikało ani się nie interesowało za płaci i dlaczego, no bo jak inaczej nazwać takie bydło ? Zresztą bydło było traktowane jak bezrozumne bydło bo o to właśnie chodziło.

 SM Czechów jak okrada PGE   PDF

(Polska Grupa Energetyczna) na słowotwórstwie i wymyślonym nazewnictwie także na podstawie niewłaściwych ustaw, specjalnie opracowanych w tym celu. Na skrytość zachowania sprawcy działającego z zamiarem podstępnego wprowadzenia w błąd wskazuje leksykalne znaczenie słowa „podstępne”, jako działania skrytego, mającego na celu zmylenie kogoś lub oszukanie kogoś (por. Inny Słownik Języka Polskiego pod red. M. Bańko, Warszawa 2000, s. 134). W kontekście tych rozważań za trafny należało uznać pogląd, że „podstępne wprowadzenie w błąd”, to kwalifikowana forma „wprowadzenia w błąd”, polegająca na działaniach przebiegłych, których wykrycie wymaga uwagi wychodzącej ponad miarę przeciętną (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 8 marca 2001 r., II AKa 33/01 – Krak. Zesz. Sąd. 2001, z. 5, poz. 28). Żródło: Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 2003 poz. 83

Zawiadomienie SM Czechów Prokuratura Rejonowa       PDF

URE skarga       PDF

na słowotwórstwo i kombinacje językowe stosowane przez PGE do ich taryf oraz rozliczeń za energię do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki . Można także się pośmiać w trakcie czytania tej skargi, z bardzo wymyślnych kombinacji czyli sposobów nowomowy na głupiego luda jak wyłudzić kasę. W Polsce jest bardzo wiele złych i niewłaściwych ustaw, które podpisują prezydenci i są nawet ustawy złodziejskie, jak m.in. ustawy energetyczne, za pomocą których wyłudza się olbrzymie miliardowe kwoty za energię o czym jest mowa w kontekście Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów i okradania przez tę spółdzielnię w Lublinie.

Zasada słusznego prawa i orzekania stanowi,

że ustawa prawna choćby formalnie była wydana najprawidłowiej
( u nas czytaj : za plecami społeczeństwa ) jeśli obraża uczucia słuszności i sprawiedliwości i nie ma podstaw do racjonalnego stosowania i jeśli jest oparta na bezprawiu, nie powinna być stosowana . Wszelkie takie ustawy godzące w dobro jednostki oraz dobro społeczne nie powinny być w ogóle stosowane w praktyce. Każdy kto wiedząc o tym ustawy takie stosuje , sam popełnia bezprawie .

Wiemy już kto zarabia na nowomowie i słowotwórstwie , jest to Skarb Państwa do spółki z mafią PGE.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ( żaden to zaszczyt chodzi o manipulacje z akcjami) będąca jednostką dominującą Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Grupa Kapitałowa jest największym pod względem przychodów, zainstalowanych mocy wytwórczych oraz wolumenu produkcji energii elektrycznej zintegrowanym pionowo przedsiębiorstwem energetycznym w Polsce. Grupa w obecnym kształcie powstała w 2007 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. prowadzi swoją działalność jako przedsiębiorstwo jednozakładowe.

‘Podmiotem kontrolującym spółkę jest Skarb Państwa, który na 2 listopada 2016 posiadał 57,39% udziału w kapitale zakładowym. Oprócz działalności firm centralnych i holdingów podstawowy przedmiot działalności PGE S.A. obejmuje również obrót energią elektryczną oraz produktami powiązanymi. Działalność w zakresie obrotu energią elektryczną prowadzona jest z zachowaniem wymogów ustawy Prawo energetyczne a inne ustawy zostały dorobione na potrzeby wyłudzania.
Ogólne przychody przedsiębiorstwa w 2012 przekroczyły 31,9 mld złotych, przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 30,5 mld złotych.

W skład Grupy PGE wchodzą:
• PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie (KRS 0000032334) o kapitale akcyjnym: 6 964 382 240,00 zł, w skład której wchodzą:
• dwie duże kopalnie węgla brunatnego: KWB Bełchatów oraz KWB Turów
• cztery elektrownie: dwie na węgiel kamienny (Dolna Odra i Opole) i dwie opalane węglem brunatnym (Turów i Bełchatów, będąca największą elektrownią opalaną węglem brunatnym na świecie)
• elektrociepłownie: EC Szczecin, EC Kielce, EC Kraków, EC Lublin-Wrotków, EC Rzeszów, EC Gorzów, EC Pomorzany, trzy elektrociepłownie w ramach ZEC Bydgoszcz oraz Energetyka Boruta

PGE dostarcza energię elektryczną dla około 5 milionów użytkowników. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi ponad 54 TWh, co stanowi około 40% krajowej produkcji. Moc zainstalowana wynosi ponad 12 GW.Grupa PGE w obecnym kształcie istnieje od 2007 r. Zatrudnia około 41 tys. pracowników.

Dunin śledztwo PDF

Wyniki prywatnego śledztwa w sprawie fałszywego Stowarzyszenia Rodu Duninów, podrobienia strony internetowej oraz podszywania się pod członków tego rodu, wraz ze sfałszowanym umorzeniem aspirantki i fałszerstwem prokuratury. Możliwe , że jacyś członkowie tego Stowarzyszenia zostali zamordowani i podszywają się po nich nieznani sprawcy i oszuści, udający prawdziwych Duninów z różnych gałęzi tego rodu. Możliwe jest także, że stał za tym sam Kaczort, którego fałszywa genealogia jest zamieszczona w menu Polityka. O aspirantach jest mowa dalej na podstronie w kontekście prawdy o działalności organów prawa w Polsce i także o prokuratorach. Plik zawiera szczegółowe pytania które powinny były być zadane przez aspiranta i każdą inną osobą prowadzącą śledztwo, jako wzór i przykład a które nie były zadane umyślnie i celowo aby umorzyć i oddalić zawiadomienie . W powyższym kontekście oraz danych o prawdziwej działalności organów w Polsce należy stwierdzić, że awansowanie obecnych aspirantów którzy mają na sumieniu tysiące sfałszowanych umorzeń byłoby raczej niewłaściwe. Dotyczy to przede wszystkim aspirantów, którzy zajmowali się pobieraniem zeznań do protokołu i potem umorzeniem.

Chyba, że sprawy przez nich umorzone będą wznowione a ich umorzenia będą uznane za nieważne.Jednak preparowali umorzenia świadomie i winni za to odpowiadać jak też ich zwierzchnicy w komisariatach i komendach.W innym przypadku należałoby uznać tych aspirantów za niedouczonych a co najmniej niekompetentnych .

Sejm i Senat jaki powinien być wykład      PDF

W obecnej III RP Sejm i Senat mają nieprawidłowy zakres uprawnień i nieprawidłowo działają ,
wykład dla prawników oraz innych osób które nie znają się na ustroju prawnym,
obecny ustrój prawny jest spaczony i niewłaściwy

Prywatyzacja za pomocą ustawy    PDF

Grabić grabić…. Grabienie stało się zalegalizowaną normalnością także za pomocą ustaw, które władza sobie opracowała i do których miało się stosować społeczeństwo.
Po roku 1989 miała panować sztuczna pojałtańska normalność czy zalegalizowanie rozkradania majątku państwowego oraz uwłaszczenie nomenklatury. Pod tym terminem weszła do historii grabieży majątku narodowego procedura przejmowania na własność zakładów, sieci przedsiębiorstw usługowych czy handlowych przez oligarchię kierowniczą tych zakładów. W procedury „uwłaszczeniowe” zaczęły wchodzić już za rządów Rakowskiego-Sekuły, a eksplozja tych zawłaszczeń nastąpiła za rządów Mazowieckiego. Wszystko wskazuje na to, że ten scenariusz grabieży został uzgodniony przed Round Table – w Magdalenkach i innych miejscach spiskowych konwentykli. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji dotyczy także PZU. Cały czas obowiązywała.

Prywatyzacja za pomocą ustawy była wyższym etapem systemu New World Order, globalnego grabienia oraz tak zwanej pierestrojki systemowej, która polegała na kolejnym etapie grabienia, państwowego majątku budowanego przede wszystkim za czasów rządów Edwarda Gierka oraz jego wysokiej klasy specjalistów i fachowców inżynierów i innych. Przedtem miała miejsce sowiecka nacjonalizacja, nie rozliczona jeszcze w roku 2021 czyli także grabienie majątków prywatnych. Państwowe zakłady były bardzo rentowne i działały bardzo dobrze, zostały nielegalnie sprywatyzowane przez jałtańskie rządy komunistyczne określane jako postkomunistyczne, a de facto przez te same zbiry z mafii partii PZPR przedtem PPR / UB /SB i innych komunistycznych przybudówek jakie się uwłaszczyły wyniki tak zwanego okrągłego stołu w roku 1989.Że prywatyzacja odbywała się za pomocą ustawy o tym nie wiedziano, bo mało ko znał się na prawie i mało kto wnikał w ten ustawy oraz mafijne akty prawne, opracowywane przez ich specjalistów od grabienia .

George Rapaforth, jeden z mafiozów od grabienia w Polsce, właściciel holdingu kontrolującego większość izraelskich biznesów w Polsce, pytany przez „Times of Israel” o antysemityzm Polaków odpowiedział:„Antysemityzm? W Polsce? Jest – oczywiście. Z tym, że ten szary lud nie zdaje sobie sprawy, że w tym momencie 70 procent polskiego biznesu jest kontrolowane przez nas – oczywiście nie jest to widoczne na pierwszy rzut oka – trzeba wiedzieć jaka spółka jest z jaką powiązana, do kogo należy, kto jakie firmy skupuje ( przez giełdę) itd. To państewko bez nas by jeszcze raczkowało – dzięki nam się rozwija – jeśli wycofamy pieniądze wybuchnie krach”- mówił bezczelnie.

Co z tym teraz zrobić ? Należałoby te przejęcia giełdowe unieważnić.
Są one opisane szczegółowo w e-booku Grabić grabić grabić i były przeprowadzane na podstawie mafijnego niewłaściwego Kodeksu Handlowego niejakiego profesora Kidyby.

Kodeks Handlowy z roku 1935    PDF część 1      PDF część 2

prawidłowy kodeks z roku 1935 jaki został zniesiony dla mafijnej czarnej giełdy w systemie Grabić grabić– patrz e-booki . Nowy mafijny i niewłaściwy KH opracował jako współautor profesor prawa administracyjnego Andrzej Kidyba z UMCS w Lublinie, o czym jest mowa w opracowaniu Strach być pokrzywdzonym. Andrzej Kidyba jest także prezesem Lubelskiej Fundacji Rozwoju.

Kodeks Karny z roku 1932 z orzecznictwem    PDF

wyrugowany w sowieckiej komunie i zastąpiony niewłaściwym KK komunisty sowieckiego Andrejewa w czasie okupacji powojennej Polski przez ZSRR. jak wszystkie polskie przedwojenne ustawy i rozporządzenia a rządy postokrągłostołowe stosowały bezprawne uchylenia komuny PRL-owskiej , ten bardzo dobry Kodeks
był nawet usunięty z ISAP sejmowej bazy danych aktów prawnych , ale na szczęście był w innych zbiorach .Kodeks karny, inaczej kodeks Makarewicza – polski kodeks karny, wprowadzony przez Prezydenta RP 11 lipca 1932. Projekt kodeksu powstał w wyniku prac Komisji Kodyfikacyjnej. Nazwa potoczna kodeksu pochodzi od nazwiska jednego z jej członków – Juliusza Makarewicza. Łączył w sobie postulaty socjologicznej i klasycznej szkoły prawa, charakteryzował się nowatorską regulacją .Wprowadzony został rozporządzeniem z mocą ustawy przez Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Uchylony został przez Sejmu PRL III kadencji z dnia 19 kwietnia 1969, kiedy przyjęto sowiecki okupacyjny w PRL-u kodeks karny Andrejewa, który do tej pory jest stosowany w XXI wieku w Polsce. W mocy pozostał rozdział XI (art. 69–78) o nieletnich aż do uchwalenia ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich w 1982. Kodeks Makarewicza stanowi jedno z największych osiągnięć kodyfikacyjnych w historii prawa.
Juliusz Makarewicz (ur. 5 maja 1872 w Samborze, zm. 20 kwietnia 1955 we Lwowie) – wybitny polski prawnik, wieloletni profesor prawa karnego Uniwersytetu Lwowskiego, w latach 1925–1935 senator RP. Główny autor kodyfikacji polskiego prawa karnego, Kodeksu karnego z 1932, określanego w doktrynie jako „kodeks Makarewicza”.

NOWELIZACJE

Poniżej są niektóre nowelizacje obecnych niewłaściwych ustaw , jest dużo więcej znowelizowanych ustaw ,ale wszystkie naraz jeszcze nie mogą być jeszcze udostępnione, ponieważ ich wdrożenie wymaga zmiany mentalności oraz chęci poprawy prawa w Polsce wg poniższego wykładu.

KTO MA WDROŻYĆ NOWE USTAWY ?
Pan Prezydent Andrzej Duda. Ale czy to zrobi ? Czy się odważy działać i myśleć samodzielnie dla dobra wszystkich Polaków ?
Nigdzie nie jest napisane, że nie można wdrożyć ustawy opracowanej przez niezależnego experta, nie jest to ani zakazane ani zabronione, nie ma takiego przepisu, który wymagałby opracowania ustawy przez jakąś konkretną osobę, ani w Konstytucji ani w żadnej innej ustawie. Nie ma takiego aktu prawnego który stwierdzałby,że wyłącznie Biuro Legislacji Rządowej albo inna osoba jest uprawniona do opracowania ustawy lub nowelizacji. Nie ma także żadnego przepisu, który zabraniałby prezydentowi podpisanie czyjeś znowelizowanej ustawy.

Inicjatywa ustawodawcza – uprawnienie do przedkładania władzy ustawodawczej projektów aktów normatywnych. Do przedkładania ale nie do opracowania. Z reguły krąg podmiotów uprawnionych do wniesienia projektu określany jest w konstytucji – do wniesienia ale nie do opracowania. O tym kto jest uprawniony do opracowania ustawy nigdzie nie ma mowy. Nowe akty prawne nie wymagają w zasadzie konsultacji tylko wdrożenia czyli podpisania .Podobnie jest z nowym KPK. Prezydent Duda jest przecież podobno katolikiem i powinien mieć na uwadze dobro swojej ojczyzny i jej obywateli.

Zacznijmy od zbioru zasad o tworzeniu ustaw i prawa doskonałych przedwojennych prawników, wraz z terminologią stosowaną w ustawach, który pokazuje, jak daleko obecni prawnicy odeszli od tych zasad na skutek studiów w komunie w PRL-u oraz w postkomunie okrągłostołowej jaką mamy obecnie. Ustawy w Polsce są szablonowe i schematyczne, często zawierają luki i niewłaściwe przepisy, niedomówienia , sprzeczności oraz brak precyzyjnych sformułowań jak też słowotwórstwo i nowomowę, w tym unijną.
Tworzeniem prawa w Polsce zajmują się często dyletanci po prawie administracyjnym, nie znający zasad języka polskiego, którzy tworzą nieadekwatne przepisy często bez znajomości realiów życiowych, albo wręcz nie Polacy, gdyż ustawy często mają brzmienie jakiegoś niedokładnego i nie precyzyjnego tłumaczenia a niektóre to istna nowomowa.
Być może, że te ustawy to przedruki z UE albo tworzone w ramach tak zwanego unijnego spójnego prawa , przez co często nie nadają się do stosowania w polskich realiach.

ZŁA USTAWA O NIK to jeden z wieku przykładów złych ustaw
Polska jest kolonią oraz rynkiem zbytu dla zagranicznych towarów, cały polski przemysł przecież został zniszczony a twierdzenia rządu PiS o cudach gospodarczych są kłamstwem i manipulacjami, bo zadłużenie Polski jest horrendalne. Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 1325 mld zł na koniec grudnia 2020 r. do 1475 mld zł na koniec 2021 r., czyli o 815 mln zł na dobę. A mamy jeszcze dużo większy ukryty dług publiczny. W przeliczeniu na jednego mieszkańca to ok. 37 tys. złotych. Powoduje to branie pożyczek zagranicznych czyli jest bardzo źle, bo nie ma ich z czego spłacać.

Ale w TVP jest sukces od rana do wieczora !

Rząd zadłuża się na potęgę, a jednocześnie twierdzi, że związane z tym koszty w kolejnych latach będą malały. Tymczasem były wiceminister finansów uważa, że ta kwota w przyszłym roku będzie o co najmniej 15 mld zł większa, niż zakłada rząd. A wyprowadzenie długu poza budżet w ciągu kilku lat będzie kosztowało nas, podatników, ponad 10 mld zł.

Na czym ? Na podwyżkach cen wszystkiego co się tylko da.

To nie wszystko. Koszty obsługi długu mogą też wzrosnąć przez celowo wywołane zamieszanie w kursach walut( strategia z e-booka Grabić grabić grabić ). Spadek wartości złotego doprowadziłby do wzrostu kosztów obsługi długu denominowanego w walutach obcych, głównie w euro. A ten wynosi ponad 20 proc. całości długu Skarbu Państwa.

Po co rząd zaniża wartość długu publicznego i jego koszty obsługi, skoro zarówno Komisja Europejska, jak i zagraniczni inwestorzy doskonale wiedzą, jaka jest ich realna wartość?
Zdaniem Janusza Jankowiaka, głównego ekonomisty z Polskiej Rady Biznesu, odpowiedź na to pytanie jest prosta. – Finansowanie pozabudżetowe daje rządowi większą swobodę wydatkowania tych środków – komentuje Jankowiak.

Dodaje, że instytucje takie jak PFR czy BGK podlegają tylko „luźnej kontroli”, raz do roku publikują sprawozdanie finansowe, w którym kontrolerzy z NIK niczego złego nie znajdą. Między innymi dlatego, że umowy rządu z tymi instytucjami charakteryzują się dużą dyskrecją.(…)

Jest to spowodowane także niewłaściwymi ustawami w tym złą i przestarzałą ustawą o NIK.
Dr Sławomir Dudek dodaje z kolei, że wydatki pozabudżetowe charakteryzują się również dużą uznaniowością. Jako przykład wskazuje na samorządy, które wybiórczo otrzymywały pomoc w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Piotr Tomaszewski, skarbnik Bydgoszczy i członek Unii Metropolii Polskich, w rozmowie z money.pl opowiada, jak wyglądała ocena projektów samorządowych w ramach tego programu. Wygrywały te, w których rządził PiS, nawet jeśli były słabe i nie miały dobrego uzasadnienia. A ci, którym pieniędzy nie przyznano, nie mieli się do kogo odwołać.
– Gdyby wydatki związane z pandemią były oficjalnie w budżecie, wiedzielibyśmy z góry, na co i komu pieniądze zostaną przydzielone. A tak instytucje te wydatkują je praktycznie dowolnie – zwraca uwagę Jankowiak. I dodaje, że najgorsze w tym wszystkim jest to, że rząd będzie mógł PFR-owi czy BGK-owi długi umorzyć, a za wszystko i tak zapłaci ostatecznie podatnik. Z podwyżek cen wszystkiego co się tylko da.

Mówi się, że jak nie wiesz o co chodzi to chodzi o pieniądze ale jest także prawdą w Polsce, że jeśli coś jest źle, to na pewno chodzi o jakąś ustawę albo przepisy albo regulamin albo statut lub inny akt prawny.A pod każdą dosłownie dziedziną w Polsce jest jakaś zła lub niewłaściwa ustawa .

Bo jeśli prawo jest złe to wszystko inne także jest złe.

Inny przykład Ustawa o BOR Biurze Ochrony Rządu oraz ochronie VIP-ów
z Załącznikiem Prawne podstawy organizacji ochrony VIP-ów w II Rzeczypospolitej. Jest to przerobiona nowa ustawa o SOP która była nadmiernie rozbudowana i przypominała wywiad , kontrwywiad i policję a nie ochronę i była to narośl.Ochrona Rządu oraz organów rządowych jak była w II RP powinna być przywrócona a nie służba ochrony całego państwa.

USTAWA O SOP z dnia 8 grudnia 2017r.
Art.70.1. Funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Więziennej, Służby Celno-Skarbowej lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego może być na własną prośbę przeniesiony do służby w SOP, jeżeli wykazuje predyspozycje do jej pełnienia.

2.Funkcjonariusza, o którym mowa w ust.1, do służby w SOP przenosi Komendant SOP w porozumieniu odpowiednio z Komendantem Głównym Policji, Komendantem Głównym Straży Granicznej, Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefem Agencji Wywiadu, Szefem Służby Wywiadu Wojskowego, Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej, Szefem Krajowej Administracji Skarbowej lub Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

3.W przypadku braku porozumienia Komendanta SOP z właściwym komendantem funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej lub Państwowej Straży Pożarnej, w przypadkach uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi lub kadrowymi, do służby w SOP może przenieść minister właściwy do spraw wewnętrznych

Inny przykład Ustawa o stanie wyjątkowym znowelizowana
Ustawa o stanie wyjątkowym z roku 2017-10-25 która pochodzi z roku 1937 z okresu reżimu sanacyjnego i została wdrożona w okresie PRL przez komunę z przepisami o cenzurze: W czasie stanu wyjątkowego może być wprowadzona 1) cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu obejmująca materiały prasowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. poz. 24, z późn. zm.2)), z zastrzeżeniem ust. 7;Ten przepis obecnie nadal funkcjonował a jest nadmiernie restrykcyjny bo przecież w stanie wyjątkowym prasa jest potrzebna oraz media i obecnie Internet i nie można cenzurować mediów i pozbawiać ludzi informacji. Ponadto przedwojenna ustawa nie określa sytuacji w jakich stan wyjątkowy mógł być wprowadzony a jedynie odnosi się do ograniczeń swobód obywatelskich.

Ustawa o stanie wyjątkowym z dnia 27 luty 1937 roku. A niedługo potem był Wielki Strajk Chłopski, który miał miejsce w dniach 16-27 sierpnia 1937 r. w którym chodziło o odsunięcie od władzy piłsudczyków i sanacji. Władze sanacyjne stłumiły protest siłą. Zginęło 44 chłopów, 5 tys. aresztowano, a 617 skazano wyrokami sądów.Trzeba zatem wiedzieć z jakiego okresu dana ustawa pochodzi i w jakim celu została napisana i zmodyfikowana. Ale do tego wymagana jest znajomość historii oraz historii prawa w Polsce.

Wszystkie ustawy powinny być jawne i udostępnione na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości a nie tylko w ISAPIE który jest raczej dla prawników a nie dla przeciętnego człowieka.

Kodeks Postępowania Cywilnego z roku 1932
to przykład manipulacji w ISAP-ie sejmowym Internetowym Systemie Aktów prawnych to Kodeks postępowania cywilnego – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 29 listopada 1930 regulujące polskie postępowanie cywilne.
Opracowanie kodeksu powierzono powołanej w 1919 roku Komisji Kodyfikacyjnej. Przy jego powstaniu udział mieli wybitni prawnicy i teoretycy prawa, min. Tadeusz Dziurzyńsnki, Franciszek Ksawery Fierich, Leon Petrażycki. Już w 1921 roku pojawiły się pierwsze projekty kodyfikacji, które z uwzględnianiem proponowanych zmian zostały ostatecznie ogłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości 29 listopada 1930 roku. Dwa lata później ogłoszono go w tekście jednolitym i dokonano w nim pewnych zmian. Kodeks ogłoszony w 1932 roku liczył 864 artykuły, natomiast wprowadzony w życie obejmował 516 artykułów.

Tu wstawili fałszerstwo: Kodeks wszedł w życie 1 stycznia 1933 roku jako rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej. Bo taki jest stan w ISAP.

Przestał obowiązywać z dniem 1 stycznia 1965 kiedy to wprowadzony w życie został sowiecki komunistyczny wielokrotnie potem i obecnie nowelizowany obecny kodeks postępowania cywilnego. Znalazł się jako Dz.U. 1932 nr 112 poz. 934 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Kodeksu Postępowania Cywilnego. Pod Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. – Kodeks Postępowania Cywilnego ale jako Informacja o tekście jednolitym (2)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19321120934/O/D19320934.pdf

Warto zauważyć w II RP nie było tysięcy ustaw ale kilkadziesiąt i wystarczały do regulacji życia w różnych dziedzinach a obecnie mamy tych ustaw w Polsce tysiące i to klonów ustawowych wdrażanych także za pomocą innych ustaw co jest niedopuszczalne.
W 1920 r., w obliczu bolszewickiego najazdu, ustanowiono tymczasową, rządowo-parlamentarną Radę Obrony Państwa. Łącznie Sejm Ustawodawczy przyjął 571 ustaw – ale w większości były to krótkie rozporządzenia z mocą ustawy ( nawet bardzo krótkie i lakoniczne ) regulujące doraźnie różne kwestie państwowe i społeczne.

11,8 tysięcy – tyle stron maszynopisu aktów prawnych – i to tylko najwyższego rzędu – przyjęto w pierwszej połowie 2019 roku. To o 6 proc. więcej niż w tym samym okresie rok temu – wynika z najnowszej aktualizacji „Barometru stabilności otoczenia prawnego w Polsce” .Sam Lech Kaczyński za życia podpisał 805 niewłaściwych ustaw. Andrzej Duda zaznaczył, że Aleksander Kwaśniewski w trakcie swoich kadencji prezydenckich zawetował 24 ustawy, a 1120 podpisał. Procentowo więc wypada podobnie. Był to także skutek niewłaściwej ustawy o tworzeniu prawa Ustawa o zasadach techniki prawodawczej . Mnóstwo wiedzy i analiz prawnych zawiera opracowanie Strach być pokrzywdzonym także gettowego Kodeksu Karnego i wypocin pana Zolla. Zoll to nie jest polskie nazwisko ani nie jest to polskie pochodzenie narodowościowe.

Kodeks karny z 1969 r. (ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. sowiecki Kodeks karny) (Kodeks Andrejewa) – nazywany celowo jako polski kodeks karny obowiązujący od 1 stycznia 1970 do 31 sierpnia 1998 roku. Zastąpił poprzedni Kodeks karny i uchylił Kodeks karny Wojska Polskiego (1944) oraz mały kodeks karny. Został zastąpiony przez Kodeks karny z 1997.

Kodeks karny (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny) – akt prawny regulujący zasady prawa karnego materialnego obowiązujący w Polsce. Zastąpił Kodeks karny z 1969 roku i wcale nie jest dużo lepszy a wręcz przeciwnie.

Nie ma w nim na przykład prawidłowego artykułu 231 KK i wielu innych artykułów a określenia prawnicze pozostawiają wiele do życzenia.Obecnie notorycznie reformowany i poszerzany o nowe często tendencyjne przepisy Zbigniewa Ziobry i innych .

Na przykład Art. 4. § 1. Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.

Czyli, że sprawca może być chroniony jakąś inną ustawą, bo obecna go nie obowiązuje.

Art. 7. § 1. Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem. Występuje się w telewizji lub an koncercie a przestępstwo czyli występek powinno być określone jako wykroczenie.
Art. 11. § 1. Ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo. § 2. Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów.

O znamionach czyli nieprawidłowym określeniu jest mowa w opracowaniu Strach być pokrzywdzonym.
Natomiast w cywilizowanym prawie skazuje się za każde przestępstwo łącznie a nie za jedno przestępstwo.

Obecny Kodeks Karny po wielu nowelizacjach to istny talmud ! Ciekawe czy wymyślił go profesor Buchała czy też Zbigniew Ziobro dyletant i niedouk albo mafia w Biurze Legislacji Rządowej. Oto przykład tego talmudu czyli niewłaściwego i pokrętnego przepisu jakich obecny Kodeks Karny bardzo wiele zawiera :
Art. 12. § 1. Dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uważa się za jeden czyn zabroniony; jeżeli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste, warunkiem uznania wielości zachowań za jeden czyn zabroniony jest tożsamość pokrzywdzonego .

Mamy tu dwa osobne przepisy w jednym oraz działanie na korzyść sprawcy , którego tożsamość może oznaczać pochodzenie narodowościowe .Ale pochodzenie narodowościowe jest w Polsce tematem taboo więc byłby znane wyłącznie prokuratorowi lub sędziemu, takiemu samemu jak ten ich kodeks o ta ich tożsamość.

Komunistyczna Komisja do spraw Reformy Prawa Karnego pod przewodnictwem Kazimierza Buchały ( w skład której wchodził między innymi profesor Zoll – patrz Menu Wpisy gdzie jest mowa o nim) powstała w 1987 roku, jednakże minister sprawiedliwości zmienił jej skład i rozpoczęła swoją pracę jesienią 1989 roku.

W 1994 roku rzekomo komisja przedstawiła pod publiczną dyskusję projekt nowego kodeksu karnego. W rzeczywistości takiej dyskusji nie było a jeśli nawet była to była przeznaczona dla samych swoich podobnych prawników.
W 1995 roku został on skierowany do jeszcze komunistycznego w większości Sejmu RP. Został uchwalony 6 czerwca 1997 roku, początkowo miał wejść w życie pół roku później, jednakże vacatio legis zostało przedłużone i wszedł w życie 1 września 1998 roku.

Równocześnie został uchwalony i wszedł w życie bardzo zły i fatalny Kodeks postępowania karnego i Kodeks karny wykonawczy.

Kazimierz Buchała (ur. 6 lutego 1924 podobno w Gierałtowicach(wieś w powiecie gliwickim obecnym) zm. 7 września 2002) – prawnik, absolwent i potem nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, profesor nauk prawnych specjalizujący się w prawie karnym materialnym, sędzia, adwokat, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Nie wiadomo o nim nic bliżej, powinien być w Armii Krajowej jako harcerz przynajmniej a w jego biografii nie ma takich danych, więc wcale nie musiał być Polakiem.Ale jak widać na zdjęciu ma trochę garbaty nos…nie jest to cecha polska.Ale może to był Niemiec.W 1910 roku w miejscowości mieszkało 1473 mieszkańców z czego 1379 deklarowało język polski,

16 polski i niemiecki, a 77 niemiecki . Był członkiem Komitetu Nauk Prawnych sowieckiej i komunistycznej PAN oraz członkiem komunistycznej Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

Jednak on sam wyżej cytowanych przepisów raczej na pewno nie stworzył, są to ostatnie i najnowsze produkcje które wypaczają prawo i zmieniają sens prawniczych określeń, działają na korzyść sprawcy przestępstw i są pokrętne celowo i rozmyślnie.

Realia współczesne wymagają niektórych nowych ustaw, bo nie są to czasy sprzed 100 laty i wtedy nie było wielu współczesnych organów i instytucji ale przedwojenne prawo było często bardzo dobre i wymaga przywrócenia oraz ewentualnej nowelizacji czyli uwspółcześnienia.

Prawnicy II Rzeczypospolitej odnieśli sukces w zakresie kodyfikacji prawa karnego, unifikując przepisy na terenie całego kraju. Wybitnymi kodyfikatorami tego okresu byli m.in. J. Makarewicz, W. Makowski, E.S. Rappaport, A. Mogilnicki czy E. Krzymuski. Stworzony przez nich kodeks karny z 1932 r. do dzisiaj jest stawiany za wzór sztuki prawotwórczej. Również kodeksy karne wojskowe (1919, 1928, 1932) położyły podwaliny pod późniejsze uregulowanie tej gałęzi prawa.

Obecny Kodeks Karny to socreal autorstwa profesora Zolla, zanalizowany przeze mnie już w opracowaniu Strach być pokrzywdzonym. Dlatego należałoby przywrócić KK przedwojenny , poszerzony i zaktualizowany o współczesne realia.

Poniżej są znowelizowane niektóre ustawy, niektóre prawie w całości, gdyż poprzednie nie nadawały się dosłownie do stosowania, bo były niewłaściwe , jak o tym piszę powyżej. Ustawy zostały nie tylko poprawione od strony wymowy przepisów ale także często poszerzone o nowe adekwatne przepisy jakich nie zawierały ustawy poprzednie .Nowelizacje zostały także wymuszone własnymi doświadczeniami i koniecznością stosowania niewłaściwych ustaw które przyczyniały się do powstawiania problemów lub były nieskuteczne , zawierały zapisy niepełne, nieadekwatne oraz nieścisłe i bliżej nieokreślone a nawet celowo pokrętne i niewykonalne z powodu sprzeczności w tym powodujące wadliwe orzeczenia i wadliwe wyroki oraz postanowienia.

Za takie ustawy odpowiada ustawodawca oraz Skarb Państwa. Na przykład po wyprostowaniu w Kodeksie Postępowania Cywilnego najważniejszych przepisów w dziale o postępowaniu dowodowym i dowodach i innych które były kluczowe dla wyroków i orzeczeń, okazało się,że cała reszta przepisów tego KPC pasuje , a tak nie było.

Jest dziwnym ,że nikt tego nie wszystkiego dostrzegał, tak jakby w Polsce nie było żadnego środowiska prawniczego ani sędziowie, ani prokuratorzy ani radcy prawni ani adwokaci. Z drugiej strony za czasów rządów PiS ustała wszelka krytyka niewłaściwego prawa, z wyjątkiem działalności Trybunału Konstytucyjnego, który jakoś także tego wszystkiego nie dostrzegał,co może być wynikiem wykształcenia i dyplomów z prawa administracyjnego czyli z gałęzi prawa. O czym jest mowa na podstronie Prawo zbiór.

Jak sama, wprawdzie zła ale obowiązująca Konstytucja stwierdza, Prezydent nie jest związany decyzyjnie z Kaczortem, czyli,że tego nie stwierdza a ponadto stwierdza w Art 126 p.3, że
Prezydent Rzeczypospolitej wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach .
Rozdział III – Źródła prawa Art. 87 1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.
Właśnie chodzi o rozporządzenia z mocą ustawy jakie Prezydent ma prawo oraz obowiązek wydawać, wprowadzać w życie czyli zatwierdzać.

Art. 88.
1. Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie.
Czyli, że Prezydent zatwierdza nowelizacje dla dobra społeczeństwa i je ogłasza w Dzienniku Urzędowym. Takiego postępowania wymaga sytuacja czyli wyjątek od reguły innymi słowy precedens prawotwórczy. W mowie potocznej bez nacechowania orzeczniczego precedens oznacza postępowanie (zdarzenie), które wydarzyło się pierwszy raz, dotyczy postępowania (zdarzenia) nietypowego, różniącego się znacząco od dotychczasowych doświadczeń bądź dotychczasowego postępowania.

USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
Ogłaszaniu nie podpisywaniu !

Art. 2. [Obowiązek ogłoszenia aktu normatywnego]
1. Ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe.
Art. 4. [Vacatio legis]

1. Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.

Art. 9. [Akty prawne i orzeczenia ogłaszane w Dzienniku Ustaw]

1. W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „Dziennikiem Ustaw”, ogłasza się:
1)Konstytucję;
2)ustawy;
3)rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
4)rozporządzenia wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewodniczących określonych w ustawach komitetów, będących członkami Rady Ministrów, oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji;
5)teksty jednolite aktów określonych w pkt 1-4;
Art. 15. [Podstawa do ogłoszenia aktu prawnego lub orzeczenia]
1. Podstawą do ogłoszenia aktu normatywnego lub innego aktu prawnego jest akt w formie dokumentu elektronicznego opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez upoważniony do wydania aktu organ.

Podziały precedensów – precedensy dzieli się na:
1. de facto i de iure – czyli na prawnie wiążące i niewiążące.
2. prawotwórcze i nieprawotwórcze – pierwsze cechuje wysoki a drugie niski stopień nowości normatywnej. Sytuacja aby jakiś precedens nie był potencjalnie w ogóle prawotwórczy jest bardzo mało prawdopodobna, stąd te nazwy mogą być dla niektórych mylące.
3. interpretacyjne i rozstrzygnięcia – pierwsze mieszczą się w granicach ius interpretandi, drugie wykraczają poza te granice.
4. secundum legem, contra legem i praeter legem (łac. według prawa, wbrew prawu i obok prawa) – zgodne z prawem, niezgodne z prawem i prawnie indyferentne.
Przedstawione powyżej rodzaje precedensów, są z zasady typowe zarówno dla porządku prawnego common jak i prawa kontynentalnego. Różnice są tu co najwyżej ilościowe.

Kodeks Karny nowelizacje      PDF

 zawierają także przepisy karne z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie zwierząt oraz znowelizowaną Ustawę z dnia 18 marca 1921 r. o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku popełnionych przez urzędników i funkcjonariuszy państwowych oraz bardzo potrzebną nowelizację Art 231 w obecnym KK. Podstrona zawiera także wykładnię do karty śmierci która jest przywrócona w nowym KPK i była stosowana przed II wojną światową w Polsce, jest stosowana w USA i jest zasadna w przypadku zbrodni stany czy przeciwko ludzkości czy też przeciwko państwu bądź za zbrodnie wyjątkowo okrutne.

Ustawa KC Kodeks Cywilny nowelizacje przepisów   PDF

Ustawa KPC Kodeks Postępowania Cywilnego nowelizacje przepisów  PDF

Kodeks Etyki Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich znowelizowany  PDF

poprzedni kodeks nie był zły ale był nagminnie łamany i nie był w ogóle przestrzegany zwłaszcza w mediach nadawczych, powinien być nawet jakimś rozporządzeniem lub uchwałą.

Ustawa reklama i nieuczciwa konkurencja ( nowa ) PDF

Ustawa o pomocy społecznej nowa    PDF

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego nowa PDF

Ustawa o Służbie Wojskowej z wywiadem i kontrwywiadem nowelizacja PDF

Ustawa o Korpusie Policji Państwowej nowela PDF

Sensacje z organami prawa w Polsce

Rządzi się za pomocą ustaw i kodeksów .

Kto nie zna prawa ten jest rządzony a sam nie rządzi.

O kradzieży projektu Kodeksu Postępowania Karnego

                                        autorstwa  Redaktor Naczelnej

                                     przez   Ministerstwo  Sprawiedliwości

              oraz   prawdziwe szokujące  dane o sytuacji w  sądach, prokuraturach i  policji,

                       czego  większość  ludzi nie wie i z  czego nie zdaje sobie   sprawy.

 

                                                                                                                       Czytaj więcej….

Obecny  Prokurator  generalny  i Minister  Sprawiedliwości  Zbigniew  Ziobro  ukończył  w  roku 1994 studia tylko na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po studiach odbył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach. W 1997 zdał egzamin prokuratorski, jednak nigdy nie podjął pracy jako prokurator czy asesor prokuratury. Jak więc  może  prowadzić  jakiś  nadzór  nad  śledztwami czy w  ogóle  mieć pojęcie o  prawie  karnym ?

W Polsce  nadal  nie ma  normalnych  sądów  ani prokuratur ani normalnej  policji. Organy te nie dość, że nie mają  normalnych  kodeksów  i ustaw  to w dodatku często działają na szkodę  pokrzywdzonych .   Nie wszyscy w Polsce mieli w swoim życiu do  czynienia z  tymi organami, większość  ludzi kojarzy te organy z  celowo  wyprodukowaną  bajkową propagandą w  serialu 'Ojciec  Mateusz 'lub  serialem Sędzia  Wesołowska oraz  wizerunkową propagandą w serialach o policyjnych detektywach.  Resort sprawiedliwości jakieś zbiorowisko  prawników to  organ który był i jest martwy, nie posiadający żadnych uprawnień kontrolnych ani nadzorczych, zajmujący  setki  niepotrzebnych stanowisk i  przytulisko dla  mydlenia oczu  samą  nazwą ,ale w razie  czego opracuje zły  akt  prawny  albo wręcz  ukradnie czyjś  pomysł . Opracowanie  ujawnia, jak naprawdę wyglądała praca  organów prawa w Polsce nazywanych demokratycznymi a  także  jakie  stosowały  te  organy  dywersyjne metody  i niedopuszczenia zawiadomień o przestępstwie, odmowy wszczęcia śledztw i dochodzeń  oraz umarzania niewygodnych spraw.

’Strach być  pokrzywdzonym’, opracowanie wysyłane dziesiątki razy do Ministrów  Sprawiedliwości ujawniające   konieczność  reformy prawa karnego.  Jest  to kompendium wiedzy o przestępczym systemie prawnym w  Polsce na podstawie własnych doświadczeń oraz  obserwacji  czynionych w czasie zwiedzania  tej skamieliny wraz z analizą sowieckiego  kodeksu  postępowania  karnego. Nikt nigdy nie udzielił  odpowiedzi. Jeszcze w roku 2020 w  marcu była  zgłaszana  kradzież  KPK  do Ministra  Sprawiedliwości  na co także  nie udzielono odpowiedzi ,  i o  czym to świadczy?

Strach być  pokrzywdzonym zawiera  także analizę  wypaczonego Kodeksu  Handlowego celowo zmienionego a także wiele  komentarzy i analiz  prawniczych które  wykazują  komunę w  prawie w Polsce i złe  prawo i dlatego takie opracowanie  nie przebiło się w  resorcie  sprawiedliwości. Biedni studenci uczą się  spaczonego od  czasów powojennych  prawa i nawet  nie zdają sobie z  tego sprawy !

   

TO JEST ORZEŁ                                                                      A TO JEST KURA                      Tomasz Darkowski 2014 dyrektor departamentu legislacyjnego  w Ministerstwie Sprawiedliwości

Strach  być  pokrzywdzonym  opracowanie  z roku 2012     PDF

Jak powstał raport
Jest to szczegółowy zapis własnych doświadczeń w zetknięciu się z funkcjonowaniem mafijnego i korupcyjnego wymiaru sprawiedliwości epoki unijnego PRL-u.Zawiera on także analizę prawną obowiązujących przestarzałych kodeksów oraz ustaw z czasów głębokiego komunizmu ,który jest podłożem korupcyjnego systemu bezprawia .

Telewizyjna propaganda w serialach takich jak ’ Ojciec Mateusz ’ lub detektywi tacy lubi inni np. w serialu W-11 albo w serialu 'Sędzia Wesołowska ’ , szczególnie w specjalnie preparowanych policyjnych serialach telewizji TVN oraz specjalnie selekcjonowany materiał propagandowy z udziałem rzecznika Komendy Głównej , który sprawnie ruszał się na ekranie , podczas gdy ludziom serwowano dane prasowe w rodzaju ’ ruszyło wreszcie śledztwo ’, przyzwyczaiły ludzi do całkiem innego wizerunku policji oraz do fałszywego wyobrażenia na temat pracy naszego wymiaru sprawiedliwości, podczas gdy rzeczywistość jest zupełnie inna .

W przedwojennej policji obowiązywała zasada 'łap złodzieja ’ która w Polsce jest od dawna w zapomnieniu ,nie tylko w przypadku wielu mafii oraz sprawców ’ nietykalnych ,ale nawet lekarzy oraz innych przestępców.

Poziom umysłowy oraz zawodowy funkcjonariuszy Policji w Polsce jest tak niski , że żaden z nich nie potrafi nawet przeprowadzić nawet podstawowego śledztwa lub tzw. dochodzenia .W komisariatach i komendach chodzą w klapkach, legginsach i sukienkach albo w strojach plażowych i w starych swetrach jak hippisi.

Prawie wszyscy funkcjonariusze obecnej przestarzałej i niezreformowanej policji ,to zwykli biurokraci , którzy nie prowadzą żadnych śledztw ani nawet prostych dochodzeń tylko pobierają zeznania i umarzają wszelkie sprawy ,nie ruszając się nawet w ogóle z komisariatów oraz z komend. Bezczelnie kłamią, że prowadzą dochodzenia lub śledztwa, a nie robią nic. Nie lepiej jest w prokuraturach. Są to meliny przestępcze zatrudniające samych fałszerzy do produkowania fałszerstw na masową skalę . Mataczenie i mafijność nazywa się u nich śledztwem, sfałszowane umorzenie brakiem podstaw a poświadczenie nieprawdy rzetelną analizą. W sądach jest nie lepiej ale o tym trzeba przeczytać.

CZEGO DOTYCZĄ NIEZBĘDNE ZMIANY
( dane sporządzane sukcesywnie od początku lipca 2012 )

Anulowaniu i unieważnieniu musi ulec cały PRL- wski KPK w tym przestarzałe i komunistyczne pouczenie o prawach i obowiązkach podejrzanego to jest de facto sprawcy, który ma ogromne i niezasadne uprawnienia jako tzw. podejrzany jakich nie ma ofiara , czyli pokrzywdzony. Następnie zmianie muszą ulec przepisy dla pokrzywdzonego, na którego nakłada się niezasadny obowiązek składania zeznań , zamiast aresztowania sprawcy przestępstwa , który korzysta z nieuzasadnionych przywilejów podejrzanego i przebywa na wolności i z tego powodu dosłownie
’strach być pokrzywdzonym ’ !
Wielokrotnie byłam jako pokrzywdzona wzywana do składania zeznań po 4 lub 5 tygodniach , co polegało na cytowaniu do protokołu treści zawiadomienia o przestępstwie oraz załączników dowodowych , potem prokurator niezasadnie sprawdzał wiarygodność moich zeznań ,czy przypadkiem nie poświadczyłam nieprawdy zamiast aresztować sprawcę i wnieść akt oskarżenia , następnie według tego typu procedur rodem z PRL-u sprawca jako ’ podejrzany ’ jest wzywany do złożenia zeznań do protokołu ale może odmówić składania zeznań wg pouczenia jakie podpisuje tzw. podejrzany a nie jako sprawca i takie rzekome ’ postępowania’ ciągną się miesiącami bez widoków na sprawne zakończenie albo są natychmiast umarzane z powodu ’ braku dowodów ’ lub 'nie wykrycia sprawców’.

W tych talmudycznych przepisach kpk oraz w samym pouczeniu dla pokrzywdzonego panuje istny bełkot pseudo- prawny, przeinaczenia , brak logiki , pomieszanie i zafałszowanie znaczenia pojęć oraz nazewnictwa , statutu sprawcy , świadka , podejrzanego jak też pokrzywdzonego , sprawca jest tylko podejrzanym, pokrzywdzony jest świadkiem a świadków jako takich nie ma w ogóle , podczas gdy :

1. sprawcą jest osoba która popełniła przestępstwo to jest czyn karalny
2. podejrzanym jest osoba wobec której prowadzi się śledztwo
3. świadkiem jest osoba która była na miejscu przestępstwa lub była świadkiem zdarzenia lub czynu
4. pokrzywdzonym jest każda ofiara przestępstwa oraz jego skutków
5. oskarżonym jest sprawca któremu postawiono zarzut popełnienia przestępstwa

Brak nowelizacji tych przepisów powoduje chaos , korupcję oraz bezwład wymiaru sprawiedliwości i wpływa na brak odpowiednich postępowań karnych oraz bezkarność sprawców wielu poważnych przestępstw.
W cywilizowanych krajach takie łamanie praw człowieka jest zakazane i niedopuszczalne i państwo prawa jakim na pewno nie jesteśmy oraz wymiar sprawiedliwości muszą być wreszcie uwolnione od tej komunistycznej zmory jaką są takie systemowe zaszłości w prawodawstwie.
Nie można ruszyć w tego powodu bardzo wielu spraw karnych , prokuratorzy mają związane ręce i muszą stosować te przestarzałe przepisy ze szkodą dla ofiar przestępstw a nawet postępują mafijnie i uniemożliwiają prowadzenie spraw karnych .Zmiana tego archaicznego oraz przestarzałego kodeksu oraz innych przepisów wymaga pilnych działań w interesie ogółu tj. całego społeczeństwa.
Ten PRL-wski i przestępczy Kodeks Postępowania Karnego był i jest nadal przedmiotem studiów prawniczych , absolwenci prawa zdają z niego egzaminy a profesorowie wykładają go na uczelniach , w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Niestety nie mamy w Polsce cywilizowanego prawa na poziomie wielu krajów demokratycznych z ustalonym systemem legalnym tylko pozory prawa .

Czytajcie więcej w pliku.

O kradzieży i przerobieniu  autorskiego  projektu Kodeksu Postępowania Karnego  KPK Redaktor Naczelnej  w  roku 2012 przez  resort  sprawiedliwości   – opis  sprawy     PDF

W styczniu 2014 odkryłam, że została „ przygotowana przez resort sprawiedliwości obszerna nowela Kodeksu postępowania karnego oraz kilku innych ustaw obejmuje blisko 300 nowych przepisów. Ogranicza ona inicjatywę dowodową sądu, co jednocześnie powiązano z rozszerzeniem roli stron – sędzia stałby się arbitrem rozsądzającym spór między oskarżycielem a obroną, co w języku prawniczym nosi nazwę kontradyktoryjności. Zmniejszona ma zostać liczba rozpraw. Zmieni się także rola prokuratora, który w znacznie większym stopniu stanie się oskarżycielem przed sądem. Zainteresowałam się tym tematem i ustaliłam, że projekt ustawy o zmianie ustawy o KPK opracowany przez resort czyli Tomasza Darkowskiego, dostępny na stronie www Ministerstwa Sprawiedliwości. http://bip.ms.gov.pl/pl/projekty-aktow-prawnych/prawo-karne/ , jest z dużym stopniu zbieżny z moim KPK z sierpnia 2012 roku.

Dokonałam analizy oraz zestawienia znowelizowanych przepisów w tzw. noweli KPK z roku 2012 z przepisami znowelizowanymi w moim KPK i okazało się, że moje przepisy zostały bezprawnie wykorzystane w tzw. noweli KPK opracowanej przez resort bez poinformowania mnie o tym, i to w dodatku w noweli która zawiera wiele nieprawidłowo opracowanych przepisów, które są deformacjami antyprawnymi mającymi bardzo negatywne skutki społeczne .

Niedopuszczenie mojego Kodeksu Postępowania Karnego pociąga za sobą bardzo szkodliwe skutki społeczne jak przede wszystkim brak profesjonalnych procedur śledczych, niepotrzebne tak zwane postępowanie przygotowawcze a co za tym idzie bezzasadne umorzenia prokuratorów na fałszywych przesłankach oraz fałszywych podstawach prawnych, także brak możliwości usunięcia ze stanowiska skorumpowanego prokuratora czy sędziego za popełnione nadużycia oraz przestępstwa które są w Polsce masowe na skutek stosowania przestarzałego KPK rodem z głębokiego PRL-u, i dalej brak możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej wielu sprawców jak też uzyskania od nich odszkodowań co wykazałam w materiale do wniosku do Jarosława Gowina z dnia 25 sierpnia 2012 roku.
Od prawidłowego KPK zależy prawidłowe funkcjonowanie całego wymiaru sprawiedliwości, orzecznictwo oraz inne procedury prawne jakich w Polsce nie ma, a które są znane w innych cywilizowanych systemach legalnych i to właśnie miał uświadomić Jarosławowi Gowinowi mój wniosek z wywodem prawnym z dnia 25 sierpnia 2012 , którego mu umyślnie nie przekazano w resorcie , co tylko świadczy o mentalności przestępczej prawników resortowych.
Czytajcie więcej w pliku.

KPK wersja 1 z lipca i sierpnia  2012   PDF

Trzy podrobione nowele  czyli kombinacje Tomasza Darkowskiego  Dyrektora

Departamentu Prawa Karnego  w celu zamaskowania  rzekomej  autorskiej

pracy nad nowelizacją  KPK wg   kolejności :

Projekt nowela KPK I      PDF

Projekt nowela KPK II     PDF

Projekt nowela KPK III   PDF  

KPK   nowy wersja  2  ostateczna –  poszerzona z  roku 2014 i 2020      PDF

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO
po nowelizacji poszerzonej o przepisy KPK z roku 1928.
’ Salis populi suprema lex esto ’ 'Dobro Rzeczpospolitej
niechaj będzie najwyższym nakazem’– prawo rzymskie

Kodeks  Postępowania  Karnego z  roku  1928     PDF

polski kodeks  który  stanowił  podstawę do  opracowania nowego KPK

Kodeks Postępowania Karnego zawiera    polski przedwojenny  KPK

z  roku  1928  z  którego  po  II  wojnie  w sowieckiej komunie  usunięto wiele  procedur niezbędnych  do  prowadzenia   prawidłowych  postępowań  karnych oraz  śledztw .Rewelacyjny nowy kodeks , ale  kto go wdroży ? W  Polsce  nie ma od czasów  PRL-u policyjnych detektywów którzy byli w Korpusie  Policji Państwowej  przed  II wojną światową i  dlatego nie ma  porządnych śledztw  ani nawet  dochodzeń, aspiranci policyjni  pobierają zwykle tylko zeznania na zlecenie  prokuratury  ,która    nie   jest od prowadzenia śledztw  ale od prowadzenia postępowania karnego  na podstawie dowodów zebranych w śledztwie.   W nowym  KPK  są  nowe  procedury , które  odblokowują  policję i  umożliwiają prowadzenie profesjonalnych wywiadów śledczych ,  bo  sytuacja  opisana w  opracowaniu Strach być  pokrzywdzonych  jest nadal  taka sama i  jest to  skandal na cały świat  i całą  Europę. We wszystkich innych  krajach  policja ma sekcje  detektywistyczne  podobnie jak polska  przedwojenna policja , ale w komunie  została  tak sekcja  zlikwidowana  i   nie została  przywrócona do  tej pory !

Może  ktoś  się zainteresuje nowym KPK? ? Na przykład  Prezydent?

Nie tylko  nowym  KPK ale  także  innymi ustawami. Przecież  nie jest nigdzie  napisane,

że  inicjatywa  ustawodawcza  nie może polegać na  wniesieniu  czyjegoś   aktu prawnego,

a  co nie jest  zabronione  jest  dozwolone. W  końcu chodzi o dobro  obywateli.

W Polsce funkcjonuje od bardzo dawna zamaskowany system aspirantów policyjnych , udających policję oraz udających oficerów śledczych.
W Polsce śledztwa prowadzi się wyłącznie przeciwko mafii takiej jak ABW czyli że się nie prowadzi a jeżeli już to tylko o występki zgodnie z obecnym KPK a także przeciwko CBA SKW SWW i wojsku tylko o występki a na wniesione zawiadomienie o przestępstwie trzeba czekać aż 6 tygodni ,żeby uzyskać odpowiedź , czy prokuratura zajmie się tym zawiadomieniem czy nie i zwykle kończy się to powtarzaniem pisemnego zawiadomienia o przestępstwie do protokołu w komisariacie na czym się zwykle kończy praca aspiranta. Tak wygląda w Polsce w wieku XXI praca policji o czym się nie wie i nie mówi. Czeka się 6 tygodni na odpowiedź na zawiadomienie o przestępstwie wniesione do prokuratory i zamiast podjęcia działań natychmiast przez policję jak to jest w innych krajach, otrzymuje się wezwanie do złożenia czyli powtórzenia zeznań jako świadek u jakiegoś aspiranta a to wszytko z powodu braku odpowiednich procedur oraz braku pionów śledczych w policji jak też policyjnych detektywów jacy byli w Polsce przedwojennej.

Można się ode mnie wiele nauczyć.

Wszystkie moje śledztwa czy to w aferze Get Back czy Dunin śledztwo czy każde inne jak w przypadku podmienianych znanych postaci,o czym jest mowa w menu polityka o Kaczorcie oraz w e-bookach w śledztwach historycznych opierały się przede wszystkim i wyłącznie na zasobach internetowych. Ani aspiranci ani wydziały śledcze policji ani nawet CBA i nawet CBŚP nie potrafią robić takich śledztw i nie wiedzą nawet w jaki sposób korzystać z Internetu do wyszukiwania oraz zbierania i analizowania danych potrzebnych do jakichś ustaleń. Bez kozery mogę prowadzić szkolenia profesjonalne na ten temat ,bo śledztw takich poza mną nikt w Polsce jeszcze nie prowadził i nie prowadzi. Śledztwa i dochodzenia w Polsce dlatego trwają bardzo długo , bo są prowadzone bez wykorzystywania zasobów i metod internetowych , są prowadzone konwencjonalnie i bardzo prymitywnie i na dodatek tylko niektóre i wybrane.

Bezczelność do spodu, to jest utrwalanie za pomocą dwóch seriali Ojca Mateusza oraz Komisarza Alexa kłamstw i fałszów, że aspiranci prowadzą takie śledztwa jak w tych serialach pokazują wynajęci telewizyjni producenci. Ale są jeszcze inne podobne fałszywe seriale w innych stacjach telewizyjnych o wspaniałych policjantach i ich zmyślonych śledztwach , jakich się w Polsce nie prowadziło.

Nawet  przestępstwa   określane  są  nieprawidłowo  jako  przestępstwa, zbrodnie i  występki  – występuje się w teatrze  lub telewizji a    prawidłowym  określeniem  jest wykroczenie.

Zbrodnia  to  przestępstwo  przeciwko  ludzkości, popełnione na skalę masową  lub ze  szczególnym    okrucieństwem . Obecny  Minister  Sprawiedliwości  Ziobro  nawrzucał pod  to pojęcie nieprawidłowo  takie  przestępstwa  jak zakładanie lub kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze terrorystycznym;

 • rozbój z użyciem niebezpiecznego przedmiotu;
 • fałszowanie pieniędzy; porwanie dla okupu;
 • spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu;
 • wyrabianie środków odurzających w znacznej ilości

i inne.

Prawidłowe  nazewnictwo  jest w  nowym  Kodeksie  Postępowania  Karnego.

Podobnie jest z  brakiem  używania  internetu w śledztwach  i dochodzeniach, pobiera się  tylko  zeznania  i na tym  się jedzie  !  Albo prowadzi  się  ( już   jeżeli )  śledztwo  lub dochodzenie w  sprawie podejrzenia o  przestępstwo, które  jest poparte  dowodami  i  nie  wymaga  żadnego  śledztwa.  I podobnie-  prowadzi się śledztwo  lub dochodzenie w  sprawie dowodów! A  w ogóle  wszystko  lub prawie  wszystko umarza  się lub prowadzi  tak jak  aferę  Get Back. I jeszcze-  zamiast  przyjąć zawiadomienie  tak jak w  innych  krajach  jako notatkę służbową lub po prostu zgłoszenie  pisemne,  trzeba  godzinami   składać  zeznania do  protokołu ! I żaden  dyplomowany  prawnik  nigdy tych  faktów  nie stwierdził  ani nie  zakwestionował.Aspiranci w  ogóle nie  ruszają się z   komisariatów  tylko wklepują zeznania do  protokołu, które  potem przekazują  do prokuratury ,  i w dodatku    trzeba  zgłosić się do  komisariatu  nawet po 4  lub  5  tygodniach od  dnia  wniesienia  pisemnego zawiadomienia. A  protokół   zgłoszenia przestępstwa  lub inny formularz powinien  być  dostępny  online , w dobie  informatycznej nie  jest to problemem.

Obecnie  nie są dopuszczane zawiadomienia  na podstawie  Art. 304  KPK, ponieważ  prokuratorzy zasłaniają się  stwierdzeniem,  że  osoba  zawiadamiająca  nie jest  pokrzywdzona, podczas  gdy  Art. 304  kpk  stwierdza, że

Art.  304.  [Obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa]

 • 1.  Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.

POLICJA

Inspektor  Mo(j)żejko w  serialu Ojciec  Mateusz,  który wciska  bezczelnie ludziom  kit o pracy policji w Polsce ( mozes  wszystko).  W  którym komisariacie  są  inspektorzy policji w Polsce  ? Są sami aspiranci.I jeszcze  do  tego ksiądz  hulajnoga   detektyw  , z  której  parafii  ?

Czym się zajmują  inspektorzy  inspektorzy  policji w Polsce i gdzie  oni są  oraz  komisarze?   Ale   jest komisarz  Alex  od wciskania ciemnoty , tylko z  którego  komisariatu  ?

Komisariat kojarzy się z  komisarzem, ale  takich tam nie znajdziecie.

Inspektor Policji (insp.) – najwyższy stopień oficerów starszych w polskiej Policji. Niższym stopniem jest młodszy inspektor, a wyższym nadinspektor. Podobnie jak  i komisarz  stanowią korpus  oficerski  – gdzie  się mieszczą i czym  się  zajmują  ?

Komendantem  Wojewódzkim Policji   w  Lublinie jest  inspektor   czyli,że  Mojżejko powinien  być komendantem  wojewódzkim,  czy tak ?  Nadkomisarz  także  urzęduje w  KWP  i zajmują się ci panowie  biurokracją,a  jak sama  nazwa wskazuje  –  czyli komisariat,  powinni tam pracować  komisarze  policji  ani aspiranci aspirujący do zawodu, zgodnie z nazwą. A  tymczasem dzielnicowymi i przełożonymi  komisariatów są  aspiranci  a  sami aspiranci w Policji  bardzo  długo tkwią na tych  stanowiskach. Aspirant  to kandydat,zainteresowany  który  aspiruje do czegoś.  Chyba wystarczy  ?

Kilkadziesiąt  tysięcy takich aspirantów w całej  Polsce,  nawet  po 20 lat na tej  fikcyjnej  funkcji  , daje do myślenia.

W  dniu 4  maja  2021 – po 4  miesiącach  i po zażaleniu-  dostałam  fałszerstwo  czyli poświadczenie nieprawdy  od aspiranta w  KRP Warszawa  II w sprawie    kradzieży praw  autorskich  przez  sieć  Erę  Gsm w  roku 2001,  które  nie  wymagało  ani śledztwa  ani dochodzenia,  ponieważ  przestępstwo  było wykazane  i udowodnione  jeszcze  nawet w  roku 2001.

Ale  prokurator  rejonowa  celowo  przeniosła  akta  do  KRP  i aspirant  odmówił  wszczęcia  dochodzenia  preparując  postanowienie,w   którym się powołał na  sfałszowany wyrok  sądu  okręgowego z  roku  2003, zaskarżony  także  do prokuratury  jako  przestępstwo.

Prokurator  Rejonowa  ( Warszawa  Mokotów)  oczywiście zatwierdziła  fałszerstwo i tak się  działo od  lat. Można  było tylko wnosić  zażalenie  do  sądu,  który  zwykle  fałszerstwa  podtrzymywał  co zamykało już   dalszą drogę  .

I tak nie można  było ruszyć  państwa w  państwie do  tej pory.

Nie  bez   powodu nazywa  się sądownictwo w Polsce  jako  trzecią władzę – wbrew  zasadzie  Monteskiusza-  która  nie jest w  Polsce  niezależnym  organem  prawa i wymiarem  sprawiedliwości  jak w innych  krajach, bez  względu na  polityczne  uwarunkowania. Obecnie  tak samo jest   także w Rosji,  na Ukrainie,  Białorusi oraz w  krajach   Bliskiego Wschodu .

Monteskiusz  w swoim dziele O duchu praw stwierdził, że posiadanie władzy skłania do jej nadużywania i łamania praw obywatelskich. Warunkiem zachowania wolności politycznej obywateli jest podział władz między różne, niezależne, wzajemnie dopełniające, hamujące i kontrolujące się podmioty. Pisał:

Kiedy w jednej i tej samej osobie lub w jednym i tym samym ciele władza prawodawcza zespolona jest z wykonawczą, nie ma wolności, ponieważ można się lękać, aby ten sam monarcha albo ten sam senat nie stanowił tyrańskich praw, które będzie tyrańsko wykonywał. Nie ma również wolności, jeśli władza sądowa nie jest oddzielona od władzy prawodawczej i wykonawczej. Gdyby była połączona z władzą prawodawczą, władza nad życiem i wolnością obywateli byłaby dowolną, sędzia bowiem byłby prawodawcą. Gdyby była połączona z władzą wykonawczą, sędzia mógłby mieć siłę ciemiężyciela.

Według niego w każdym państwie funkcjonuje władza ustawodawcza , władza wykonawcza (którą miał dysponować monarcha lub rząd ) oraz władza sądownicza (sprawowana przez niezależne sądy).

Termin „trójpodział władzy” wymyślił Tadeusz Boy-Żeleński,

w oryginale Monteskiusz pisał o dystrybucji trzech władz.

Pismo email z dnia  23  luty 2021 na  które  nie udzielono  odpowiedzi.

Do  Minister  MSIWA    Pan Mariusz  Kamiński

email: dks@mswia.gov.pl

Jako szef MSWiA bezpośrednio nadzoruje pracę Komendanta Głównego Policji

Szanowny Panie  Ministrze,     pragnę zwrócić Pana  uwagę  na  niewłaściwy  stopień  funkcjonariusza   policji jakim    jest aspirant.  Obecnie Aspirant Policji (asp.) – stopień aspirancki w Policji. Niższym stopniem jest młodszy aspirant, a wyższym starszy aspirant. Na stopień ten mianuje komendant wojewódzki Policji. Odpowiednik wojskowego stopnia chorążego .Niestety,  etymologia oraz  słownik  języka polskiego wskazują  na inne  znaczenie słowa  aspirant. Aspirant  to kandydat,zainteresowany , który  aspiruje do czegoś.

Synonimy aspiranta

chętny,   kandydat,  pretendent,  reflektant,   zainteresowany,

Stopnie Milicji Obywatelskiej na podstawie ustawy z 31 lipca 1985 r.  były jak najbardziej  prawidłowe ale bez  chorążych,    ponieważ wywodzą się  z  chorągwi, staropolskiej formacji wojskowej . Raczej    powinno się zlikwidować aspiranta  i  dostosować  stopnie w Policji do  właściwych  i tradycyjnych  rang.

szeregowi  szeregowy      starszy szeregowy    młodsi oficerowie  kapral   sierżant   starszy  sierżant   podporucznik   porucznik

Do wiadomości  :

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Komendant-Rektor: insp. dr hab. Iwona Klonowska
E-mail: wspol@wspol.edu.pl

Nie udzielono  odpowiedzi.

W  II  RP czyli  przed  wojną,  był  taki  aspirant  sztabu  jako osoba  na przyuczeniu,  oczekująca  na    stałe  zatrudnienie  czyli  coś w rodzaju stażysty.    W  tym  rozumieniu,  nie można  traktować  aspirantów  jako zawodowych  policjantów, bo nimi  nie  są.

Skargi i różne wnioski  wnoszone do  organów, podlegają rozpatrzeniu.  Co to słowo oznacza ?  Przyglądanie się  i analizowanie , jakiej  udzielić  odpowiedzi.

Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

Rozdział 2

Wszczęcie śledztwa i dochodzenia

 • 119. 1. Prokurator – niezależnie od właściwości miejscowej i rzeczowej – przyjmuje ustne zawiadomienie o przestępstwie w sprawach, o których mowa w art. 309 pkt 2 i 3 k.p k. W pozostałych sprawach prokurator przyjmuje zawiadomienie o przestępstwie osobiście, jeżeli osoba zgłaszająca wyrazi taką wolę, lub poucza tę osobę o możliwości złożenia ustnego zawiadomienia o przestępstwie do innego organu uprawnionego do prowadzenia postępowania przygotowawczego

lub złożenia w prokuraturze zawiadomienia o przestępstwie w formie pisemnej.

 1. Jeżeli okoliczności przytoczone w zawiadomieniu o przestępstwie nie wymagają bezzwłocznego podjęcia czynności, prokurator jest obowiązany nadać bieg sprawie najpóźniej w terminie 7 dni od dnia sporządzenia protokołu lub otrzymania pisemnego zawiadomienia o przestępstwie.
 • 120. Czynności, o których mowa w art. 307 § 1 k.p k., mogą polegać w szczególności na:

1) żądaniu od zawiadamiającego przedstawienia dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych dla prawidłowej oceny zdarzenia, którego dotyczy zawiadomienie;

TU:

5) przesłuchaniu w charakterze świadka osoby, która złożyła pisemne zawiadomienie o przestępstwie.

Jest to  celowo dodany  punkt zwalany   na aspirantów  którzy  umarzają   i odmawiają  wszczęcia  śledztwa  lub dochodzenia  i tylko pobierają  dodatkowo  te  same  fakty i dane  z zawiadomienia  o  przestępstwie do  protokołu  żeby mieli co  robić czyli pozorować  pracę

A  kim jest  świadek  ? Mowa jest o tym w  opracowaniu Strach  być  pokrzywdzonym.

To  nie jest  pokrzywdzony tylko świadek, a to jest duża różnica  ,ale pokrzywdzonego w Polsce  nie ma  !

Dalej:

Obecny KPK:Art.  174.  [Niedopuszczalność zastępowania wyjaśnień lub zeznań]

Dowodu z wyjaśnień oskarżonego lub z zeznań świadka nie wolno zastępować treścią pism, zapisków lub notatek urzędowych. Czyli,że wniesione dowody  na piśmie   lub w formie dokumentu się nie  liczą  !

Prokurator  Rejonowa Deryło – Burek Prok.  Rej.  Lublin Północ  Deryło – Burek   nie  udzieliła  w  styczniu 2021   roku odpowiedzi na zawiadomienie  o  przestępstwie w  sprawie  sfałszowania wniosku  przez  dyrektor  MOPR w  Lublinie,  nie  odpowiedziała na zażalenie na brak  odpowiedzi na  zawiadomienie  i  spreparowała  pismo do V Komisariatu z  wezwaniem  do złożenia zeznań w sprawie  tego zażalenia  na które  nie  udzieliła  odpowiedzi. Inna  prokurator  rejonowa w  Poznaniu,  Beata  Trawczyńska ,spreparowała  oddalenie  zawiadomienia  o  przestępstwie w poważnej  sprawie  w  taki sposób, że  poświadczyła  nieprawdę, że  mam zaburzenia  psychiczne  oraz  urojenia  i  moje zawiadomienie  jest rzekomo  nieskładne  i nielogiczne. Potem nie  przyjęła  zażalenia i poświadczyła  nieprawdę co do  przepisów, żeby  zablokować  niewygodne zawiadomienie.

Jeszcze  inna  prokurator  rejonowa z Kozienic  oddaliła  inne  ważne zawiadomienie  o  przestępstwie  preparując poświadczenie nieprawdy, że  zawiadomienie nie  było rzekomo podpisane a  było.

Prokurator Anna B. przez siedem miesięcy nie nadała biegu zażaleniu na postanowienie o umorzeniu osoby pokrzywdzonej w postępowaniu przygotowawczym.  Sąd I instancji Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym 12 lutego 2019 r. uznał winę prokurator Anny B. , ale mimo  to  odstąpił od wymierzenia kary.

Skarga Redaktor  Naczelnej  Białego Orła do Sądu Najwyższego  jest w zasadzie  tożsama  z  zawiadomieniem  o  przestępstwie  wniesionym  do  Prokuratury  Rejonowej Warszawa  Mokotów w  dniu 4  stycznia  2021 , na które  nie udzielono  odpowiedzi .Dopiero  odpowiedź nadeszła  na zażalenie na  brak odpowiedzi, ale  jako  przerzutka do  V Komisariatu Policji w  Lublinie  celem  złożenia  tego samego zawiadomienia do  protokołu.  Na wezwanie do  stawiennictwa w dniu 13  kwietnia w  tym  komisariacie,  odpowiedziałam że nie  jestem  świadkiem – jak to piszą na wezwaniach ale  pokrzywdzoną-  jacy w Polsce w  KPK nie istnieją, oraz że  się nie  stawię  na taki  pretekst, tym bardziej, że  na  wezwaniu  była  sfałszowana  podstawa  prawna  to jest  Art. 270  KK fałszowanie  dokumentów  – w tym  wypadku dyplomów   i innych,- zarzut  który wymagał prostego dochodzenia  ,zamiast  naruszenia  Ustawy o Prawie  Autorskim  przez  byłego  prezesa  Ery  Gsm  Bogusława  Kułakowskiego.  Zeznanie  do  protokołu w  Lublinie ( nie wiem co,  bo zawiadomienie  opiewa  na  kilkanaście  stron i  kilkaset  stron  załączników dowodowych)   miała  pobrać  starsza  posterunkowa  o nazwisku  Jagiełło.  Nasz  wielki  król  z wieku XV- tego, miał  tylko jednego potomka a  tymczasem,  jego nazwisko  nosi  także  jakiś  bankier,  prezes  PKO  i zapewne  także  i inni  podszywacze, których  jakoś  brak w genealogii króla.

Dalej.

W  obecnym  Kodeksie Postępowania  Karnego  jest  nawet skandaliczny  dodany  przepis w  Art. 325  e  pargf 1 kpk, że postanowienie  o umorzeniu nie  wymaga  uzasadnienia.  Na wniosek  strony  organ  prowadzący  dochodzenie – czyli w  tym wypadku aspiranci-  podaje  ustnie  najważniejsze  powody  rozstrzygnięcia. W  jaki sposób- przez telefon na odległość  ? Chyba  tak. Aspiranci trudnią się  także  wysyłaniem wezwań  do składania  zeznań, przeważnie do  ‘świadków’.  Niestety,  nie piszą  nawet w wezwaniach  czego dotyczy wezwanie,  jakiej  sprawy  i  przez  kogo zleconej,  tak więc  ludzie    idą  lub jadą  zeznawać  nieprzygotowani  albo muszą dzwonić do  komisariatów i pytać o co chodzi. Ja  tak robiłam i  aspiranci wklepywali  moje  szczegółowe zeznania  w  protokół  przygotowane uprzednio w  pliku na nośniku, ale  to i tak niewiele pomagało. Ale  inni ludzie siedzieli  godzinami w  komisariatach i męczyli się dukając  zeznania  aspirantom, którzy  musieli  wyrobić dniówkę  na czynnościach dochodzeniowo- śledczych .Bo  przecież  delikwent musiał dojść do komisariatu  a potem także dojść do siebie…i nawet  nie pamiętał,  co zeznał, bo  nie  dostał  kopii zeznania.

Sędzia Kołtun z  Sądu  Rejonowego Lublin Zachód  mataczył w  taki sposób,że  w  jego imieniu preparował  czyli podrabiał  niezasadne wezwania  na posiedzenia  protokolant  sądowy, bez  uprawnień,  nie dopuszczał  skarg  i wniosków,  nawet nie  poinformował  mnie  jako  strony o  wniesionym  przeciwko  mnie wniosku,  podobnie  jego zwierzchnik  przewodnicząca  wydziału tego sądu, która  nie stosowała się do  przepisów    i wiele  innych.  Przypadków  takich można  mnożyć  tysiącami w  Polsce.

Przestępczy element  pracuje w  sądach i prokuraturach i nie można  było  do tej pory nic z nimi zrobić.

Wypada  zadać  pytanie,  kto jest dopuszczany do  Krajowej  Szkoły Sądownictwa  i Prokuratury i na jakiej  zasadzie , skoro  we  wszystkich  prokuraturach  i sądach jest  taka sama sytuacja.

Bezkarność  sędziów.

Sędzia w Polsce powoływany jest na urząd dożywotnio, można go pozbawić tego stanowiska wyłącznie orzeczeniem sądu.  Sędzia może być pewny, iż nawet jeśli wyda wyrok niekorzystny  dla  pokrzywdzonego nie zostanie usunięty za to z urzędu. Teoretycznie powinien  orzekać zgodnie z własnym sumieniem, wskazaniami wiedzy, doświadczeniem życiowym oraz literą prawa.  Niezawisłość sędziów i niezależność sądów uzasadnia się interesem ogółu społeczeństwa. Ma ona zapewniać stabilność w wykonywaniu funkcji wymiaru sprawiedliwości bez względu na zmiany, jakie mogą zachodzić w organach władzy ustawodawczej i wykonawczej. Tymczasem  słowo  niezawisłość  jest  traktowane  jako – niepodległość i niezależność  czyli samowolka.

Powyższe  świadczy   o  tym, że   koniecznym jest zatrudnianie  w prokuraturach i  sądach  sekretarzy prawnych z wykształceniem  prawniczym, zamiast  zwykłych  sekretarek i sekretarzy  jako  biurwy  wykonujące  tylko polecenia, w celu sprawowania  nadzoru   nad  działalnością  prokuratorów  oraz  sędziów pod  względem zgodności   wydawanych   decyzji  czy postanowień  z  przepisami  prawa .

Taki  profesjonalny sekretarz  ze  znajomością  prawa  nie  skierowałby  fałszerstwa  czyli  w.w  zażalenia    do  komisariatu policji  zamiast udzielenia  odpowiedzi na  zawiadomienie  czy zażalenie  czy    niezasadne  oddalenie  zawiadomienia  i wiele  innych  pretekstów w celu omijania  prawa.

W komisariatach  także powinny  pracować  takie osoby.Bo  trzy lata trwało postępowanie  przygotowawcze i  proste  dochodzenie w sprawie  kradzieży  pieniędzy i nie dostarczenia  zakupionego towaru,pomimo, że  był dowód  wpłaty, nazwisko, sprzedawcy,  numer  konta.

Takich  przypadków  są  tysiące.W  końcu sprawca znalazł się w  więzieniu za  liczne oszustwa  ale zasądzonej kwoty  nie oddał,  bo już siedział w więzieniu.  Dlatego w nowym  KPK  postępowanie przygotowawcze polega na  czymś  innym.

Zmiany wymagałoby  w związku z powyższym  ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI   z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej – w  którym  trzeba by  zamieścić  odpowiednie  przepisy o  obowiązkach   nadzorczych sekretarzy  ale prawnych,  nie  zwykłych sekretariatów . Poza  tym powinno  to być rozporządzenie a nie zarządzenie  i wymagałoby także dodania  przepisów o  odpowiedzialności  służbowej  i karnej  pracowników  administracji sądów i  prokuratur.

Z  powyższymi  zagadnieniami  łączy się    sprawa  pozwu  przeciwko  T  –  Mobile.

W  lipcu 2020  roku powstały specjalne wydziały w  sądach do spraw  własności  intelektualnej, i  trzeba  było wnieść  pozew  do XII/C w  Lublinie w  Sądzie  Okręgowym,  co  stało  się  2  września  2020  roku   . Pozew  trafił   do jakiegoś  SSO  Roberta  Wasiewicza i  tam zalegał od  2  września 2020  roku,  nie został  przekazany  stronie pozwanej,  za  to    SSO Wasiewicz  wymyślał  cały czas  kruczki  prawne,   jak pisanie  długiego pozwu na  nowo  przez  adwokata  albo radcę,  nie udzielał  zwolnienia  kosztów   ani   nie  wyznaczał opłaty  od pozwu, wymuszał już  kilkakrotnie i niezasadnie   przymus adwokacki .Być może, że  po to powstały tego  typu wydziały,  z   odpowiednią   obsadą,  wcześniej  wprawdzie lepiej nie było  jeśli chodzi  o prawa  autorskie,  ale w  tym wypadku  trzeba  tylko   było powołać biegłego  jednego  lub dwóch.  Ponieważ  nic  można zrobić z  SSO Wasiewiczem  ani go  odwołać  ani wymienić na  innego sędziego,a  sędziów w  XII wydziale   jest tylko  trzech  samych  kolegów  ,trzeba  było  wnieść  skargę  do Sądu  Najwyższego w  styczniu 2021   o  stwierdzenie niezgodnego z  prawem   wyroku  z  roku  2003 które to zagadnienie prawne  wypłynęło jako  fałszowanie  akt, usuwanie wniosków  dowodowych  oraz  dowodów ,  ale pozew  mógł  być  wcześniej przekazany  stronie pozwanej  i bez  tej skargi, która  pojawiła się później.

W  końcu po  prawie 8 miesiącach   trzeba  było wycofać pozew   przeciwko  T  Mobile z SO w  Lublinie,  gdzie leżał  i nie był  przekazany  stronie pozwanej  .

Nic  się nie  zmieniło w sądownictwie   jeszcze w   roku 2021, jest  taki sam  PRL  jak   był.

Prezes  SO w  Lublinie  Krzysztof  Niezgoda( nazwisko  zapewne  nieprzypadkowe)  poświadczał  nieprawdę  jako sędzia wizytator, że w  powyższej  sprawie wszystko jest w porządku i  że on nie widzi  żadnych  problemów.  Wice  Prezes  tegoż  sądu w  Lublinie , poświadczyła  nieprawdę, że  osobiście zapoznała się w  ramach wizytacji z aktami  w innej sprawie,  podobnie  zastępca  rzecznika  do spraw  dyscyplinarnych, który preparował   pisemka  i poświadczał  nieprawdę co do  wykazanych  naruszeń i  przekroczeń.  I podobnie  pani prezes  Sądu Rejonowego w  Lublinie.

Jest to, niestety,   wina  braku  przepisów  umożliwiających  pociągnięcie  sędziego do  odpowiedzialności za  działanie na szkodę  pokrzywdzonej i  powództwa oraz  brak rzecznika  dyscyplinarnego  spoza  układów  sądowych , jako  instytucji niezależnej ,a nie  osoby wybieranej   w  tym samym sądzie , przez  kolegów  sędziów.  I takim niezależnym  rzecznikiem  powinien  być  prokurator w  wydzielonym departamencie  przy  Prokuratorze  Generalnym,  bo są  to często  sprawy karne  przeciwko sędziom. Sędzia  nie jest od sądzenia  innych sędziów  chyba,że w  toku  sprawy   karnej  lub cywilnej  przeciwko  innemu sędziemu. To samo dotyczy  prokuratorów  .Ale  ktoś  musi  także  sprawować  nadzór  nad  takim  rzecznikiem, żeby  nie był  stronniczy, czyli, musiałby to byś sam  Prokurator  Generalny,  do którego można by  wnosić  skargi czy odwołania od  decyzji rzecznika, ale na  pewno nie  obecny.  Wymagany jest na  takim stanowisku  tytuł  profesora  prawa a nie  magistra w dodatku prawa  administracyjnego. Trzeba by  ogłosić  konkurs  na to stanowisko,  tak,żeby  społeczeństwo  mogło się zapoznać z  kandydatami   i ich dorobkiem  naukowym i  dokonać  wyboru metodą  losowania  spośród  jakichś równorzędnych  kandydatów( może  kogoś z  Ameryki…).

Pytanie brzmi- co zrobić ze  sprawami  zaszłymi  czyli  prowadzonymi do tej pory  na szkodę  pokrzywdzonych  ? Chyba powinny być  ruszone  przez  nowego  rzecznika  lub rzeczników w  nowym  departamencie( jeśli  taki będzie  utworzony)   bo takich spraw  jest bardzo wiele.Sędzia  i prokurator  dopuszczający się  przestępstwa  zwanego  przewinieniem  na gruncie  przekroczenia  przepisów  prawa  w  związku z wykonywaną  pracą, nie powinien  pracować w  tym zawodzie,niestety. A  obecnie są   to nagminne  zjawiska w  tym  najczęstsze   to  zawodowe  poplecznictwo  i naruszanie  Art. 231 KK  oraz  271  KK- poświadczanie nieprawdy.

Obecnie  jest:

„Zastępców rzecznika dyscyplinarnego działających przy sądach apelacyjnych i sądach okręgowych powołuje Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych spośród 3 kandydatów, przedstawionych – odpowiednio – przez Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji lub Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu.  I dlatego nie można nic  zrobić  takiemu sędziemu Wasiewiczowi. Wszyscy  obecni  rzecznicy  dyscyplinarni i zastępcy  nie dopuszczali żadnych  lub większości wniosków  dyscyplinarnych.A  ponadto z  reguły  trzymają wnioski dyscyplinarny  tak długo jak się da  czyli 3o dni zamiast  rozpatrywania    niezwłocznie  po  wpływie.  Nie może  też  być tak jak do  tej pory, że  sędzia  zaskarżony

wnioskiem dyscyplinarnym   wykonuje  swoją  pracę  do czasu rozpatrzenia wniosku,  powinien  on  być  zawieszony z  urzędu  w czynnościach jeśli wniosek  jest uzasadniony i odsunięty od prowadzenia  postępowania. 

Zastępca  prokuratora  rejonowego w  Gostyninie  sfałszował  akta w  sprawie  zawiadomienia  o  przestępstwie  przeciwko    Komisji Psychiatrycznej   do Spraw  Środków  Zabezpieczających w   Gostyninie,  zaskarżonej o  fałszowanie  opinii w taki sposób, że porobił celowe  nieprawidłowe  wydruki z pliku  PDF  A- 4  , zrobiwszy  kombinację stron w  układzie poziomym  dwie  strony  AZ-5  na  jednej  stronie  z pourywanymi  tekstami i zdaniami  oraz  wymieszanymi   stronami,  aby nie dopuścić  tego zawiadomienia    i sfałszować dowody,że  rzekomo  takie  zostały  wniesione.  Został  zaskarżony w  dniu 27 stycznia  2021  wnioskiem  dyscyplinarnym , oczywiście oddalonym  jako  niezasadnym.  

Przy  tej okazji warto nadmienić, że  nagminnie  stosuje się  niewłaściwe  określenia   czyli słowa  takie  jak opinia  lub orzeczenie niewłaściwe  albo  nierzetelne , podczas  gdy chodzi o  fałszerstwo, poświadczenie nieprawdy  lub niedopełnienie  obowiązków  albo kłamstwo, zmyślanie, wprowadzanie  w  błąd, kreowanie  fałszu  itp., co na jedno  wychodzi czyli  przestępstwa. Nierzetelny znaczy niedbały  ,  niewłaściwy znaczy błędny  celowo  lub nie  i  nie  są to synonimy.

Horrendalny  wzrost   wydatków na  rok   2021 założył Rzecznik Praw Obywatelskich ,którego biuro nic nie robi  albo  bardzo  niewiele – na wydatki chce przeznaczyć blisko 60,6 mln zł, podczas gdy w tym roku jego budżet opiewał na 45,2 mln zł. Biuro  RPO zatrudnia nie wiadomo dlaczego  około  460  pracowników.  Warto  by  sprawdzić,  czym się na co dzień  zajmują  i ile  skarg rozpatrują ,  jakich i od  kogo.

Więcej w opracowaniu Strach być  pokrzywdzonym z  roku 2012- nic się  nie zmieniło w   roku 2021.

..czerwony, autobus, po ulicach mego miasta  mknie….

 

..bogata  oferta  opraw dla  każdego…

W  czasach wielkiego króla Kaziemierza  Wielkiego, w wieku XIV- tym, czego nie pokazano w  fałszywym serialu  'Korona  królów ’-  obowiązywały w Polsce   Instytucje Justyniana – podręcznik prawa rzymskiego, będący częścią kodyfikacji justyniańskiej (Corpus Iuris Civilis) – posiadający moc prawa obowiązującą w Cesarstwie Bizantyjskim. Opublikowany 21 listopada 533, konstytucją Imperatoriam z mocą od 30 grudnia  oraz   Corpus Iuris Civilis (łac. 'Ciało prawa cywilnego’) – określenie całości wielkiej kompilacji prawa rzymskiego podjętej przez cesarza Justyniana I Wielkiego.

A w  roku 2021  co mamy  ?

Cytat z:   :  https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/116813/PDF/18_Dorochowicz_M_Kapica_K_Prokuratorska_kontrola_prawa_miejscowego.pdf

Autor  pisze  o ’ polskim prawie’- być  może, że  uważał, że  okres  PRL-u  to była  Polska  tylko  nieco inna .

(…..)  Już w ustawie ustrojowej z 1950 roku polska prokuratura została wyposażona w kompetencje pozakarne, a celem jej utworzenia było „ugruntowanie praworządności” (w rozumienu leninowskim  czyli komunistycznym  czyli  bezprawnym , pozaprawnym , ponad  prawem,  poza  prawem  jako  nowe  prawo a raczej  antyprawo  nazwane  jako  praworządność   inaczej  system –  znany jako  New  World Order  od  czasów  rewolucji  bolszewickiej; bolszewik  to anarchista  inaczej  wywrotowiec).

Ustrojowa pozycja prokuratora wymaga stałej czujności w egzekwowaniu prawa.

Funkcjonowanie polskiej prokuratury opiera się na koncepcji Lenina.

Uważał on, że należy utworzyć nowy, nieznany dotychczas aparat, którego zadaniem — oprócz tych tradycyjnych — będzie czuwanie nad przestrzeganiem całokształtu „socjalistycznego prawa” oraz reagowanie na wszelkie jego naruszenia. Rolę tę miała odgrywać odpowiednio zmodyfikowana prokuratura. Znaczenie prawa, według tej koncepcji, było olbrzymie. Miało ono stać się narzędziem realizowania funkcji państwa oraz wywierać znaczący wpływ na wychowanie społeczeństwa. Podstawową cechą nowej prokuratury było sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa przez wszystkich obywateli i przez cały aparat państwowy, z wyłączeniem jedynie naczelnych organów władzy. Mimo że w polskim systemie prawnym kontrola prokuratorska została rozbudowana także na organy centralne, miejscem jej pierwszego działania jest zatem płaszczyzna terenowa

PRAWO  LENINOWSKIE  CZYLI JEDNOLITE

Prokurator Generalny może także złożyć wniosek o podjęcie przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów, co jest składnikiem szerszej kompetencji zawartej w ustawie ustrojowej do podejmowania środków przewidzianych prawem zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym i administracyjnym oraz winnych postępowaniach. Jest to charakterystyczne dla modelu leninowskiego, w którym prokurator ma doglądać jednolitego pojmowania  tzw.  praworządności .

Najpopularniejsze wyrazy bliskoznaczne słowa jednolity to: bliźniaczy, harmonijny, jednobarwny, jednakowy, lojalny, identyczny, ujednolicony, zgodny, bez wzorów, zharmonizowany, wyrównany, unitarny, solidarny, bez przerw, gładki, monolityczny, jednoraki, zgrany, zwarty, monolitowy, homogeniczny,  jednorodny,

Tymczasowe  aresztowanie 

Mamy  tu manipulację ze  słownictwem  oraz  nazwami:

Stosowanie tymczasowego aresztowania

Tymczasowe aresztowanie jest jednym ze środków zapobiegawczych, stosowanych przez polski wymiar sprawiedliwości. Aby można było zastosować ten środek powinny wystąpić przesłanki ogólne, czyli takie, które muszą towarzyszyć stosowaniu wszystkich środków zapobiegawczych. Przede wszystkim tymczasowe aresztowanie należy stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa.Bardzo istotnym jest, aby zebrane w sprawie dowody wskazywały na duże prawdopodobieństwo popełnienia danego czynu przez oskarżonego. W praktyce dominuje pogląd, że sąd podejmując decyzję o zastosowaniu jakiegokolwiek środka zapobiegawczego, a w szczególności tymczasowego aresztowania, powinien mieć niemal pewność, że podejrzany popełnił zarzucany mu czyn zabroniony.

Dla  wszystkich ten sam szablon :

Tymczasowe aresztowanie to wyjątkowy środek zapobiegawczy co przejawia się nie tylko w szczególnie ciężkich skutkach jakie niesie jego stosowanie dla podejrzanego. Kodeks postępowania karnego wskazuje dodatkowe okoliczności jakie muszą wystąpić, aby sąd podjął decyzję o zastosowaniu aresztowania tymczasowego.  Tymczasowe aresztowanie może nastąpić, jeżeli:

 1. zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrywania się oskarżonego, zwłaszcza wtedy, gdy nie można ustalić jego tożsamości lub też nie posiada on w kraju stałego miejsca pobytu;
 2. zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień lub w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne.

A  gdzie się  podział  podejrzany?

Wtłoczone  ludziom   szablony  i schematy stosowane odruchowo , to  ‘  podejrzenie o  popełnieniu  przestępstwa’  oraz  ‘o  możliwości  popełnienia  przestępstwa’.

Podejrzenie ma zastosowanie w  przypadku  braku jednoznacznych  dowodów, i wtedy   przestępca  jest podejrzanym i prowadzi się  śledztwo  lub dochodzenie, podobnie w  przypadku możliwości  popełnienia  przestępstwa , ale  nie  w przypadku  pewności  co do popełnienia  przestępstwa  ,w  dodatku popartego dowodami. Zaś  sprawcę  przestępstwa osadza  się w  areszcie.

Tymczasowe aresztowanie  z  powodu  rzekomego prowadzenia śledztwa,  ze względu na swój izolacyjny charakter jest dużo bardziej dotkliwe dla osadzonego, niż pobyt w więzieniu dla skazanych. Aresztowani nie mają, w przeciwieństwie do skazanych, prawa do przepustek. A rozmowy telefoniczne są kontrolowane przez administracje aresztu śledczego i na numery dozwolone przez organ dysponujący. Ich korespondencja jest cenzurowana przez organ śledczy, co powoduje niejednokrotnie wielotygodniowe opóźnienia poczty. Widzenia z najbliższymi uzależnione są od zgody organu dysponującego(prokuratora lub sądu). W niektórych krajach (Norwegia, Szwecja, Ukraina) z tych powodów, po zapadnięciu wyroku sądowego, zalicza się okres tymczasowego aresztowania do ogólnego wymiaru kary pozbawienia wolności w proporcji 1:1,5 lub 1:2 –  lub płaci się  wysokie  odszkodowania za  niesłuszny areszt   ( nie na  Ukrainie).

W Polsce tymczasowe aresztowanie powinno nastąpić tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na „duże prawdopodobieństwo”, że oskarżony  ( obecnie  – w  roku 2008 dotyczyło to tylko podejrzanych) popełnił przestępstwo.

Tymczasowe aresztowanie, zgodnie z kodeksem postępowania karnego, nie powinno być stosowane, gdy wystarczy inny środek zapobiegawczy. Pomimo to środek ten jest w Polsce nadużywany, o czym świadczą m.in. liczne przegrane przez Polskę sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz wystąpienie tegoż z 2007 do władz polskich. Stosowanie przepisów o aresztowaniu tymczasowym, które powinno być wyjątkiem od reguły, ma charakter „blankietowy” i jest stosowane w sposób mechaniczny.

Senator RP Dorota Arciszewska-Mielewczyk w oświadczeniu skierowanym do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry stwierdziła m.in.:

W 2004 r. do sądów wpłynęło 38200 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, z czego uwzględniono około 90%! Ponadto, jak wskazują szacunkowe dane, niemal 20% osób tymczasowo aresztowanych przebywa w więziennej celi ponad dwa lata. Nierzadko tak długi areszt jest efektem niekompetencji prokuratorów oraz automatycznego przedłużania aresztu przez sądy, bez wnikania w meritum sprawy.

Adwokat Michał Tomczak wskazuje jednak, że w wielu przypadkach w okresie tymczasowego aresztowania prokuratura nie podejmuje faktycznie żadnych czynności lub są one niezwykle przewlekłe.  W jednej z rekordowych pod tym względem sprawie Adama Kauczora sądy w Katowicach podtrzymywały areszt tymczasowy przez siedem lat i dziesięć miesięcy (od lutego 2000 do listopada 2007). Z zebranych w trakcie postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka danych wynikało, że w 12% tymczasowych aresztowań ich czas wynosił od 1 do 2 lat, a w 2,5% przypadków przekraczał dwa lata. Równocześnie ETPC wskazał, że naruszenie Konwencji w sprawie Kauczora „wywodzi się z szerszego problemu, który wiąże się ze złym funkcjonowaniem polskiego wymiaru sprawiedliwości.

W sprawie Czesława Kowalczyka areszt tymczasowy był przedłużany łącznie 12 i pół roku. W tej sprawie był również wydany wyrok ETPC, korzystny dla poszkodowanego. Ostatecznie w 2011 roku Kowalczyk został uniewinniony od zarzutu postawionego w 1999 roku. W 2012 roku media nagłośniły sprawę Mariana Wegera, który w areszcie „tymczasowym” w Lublinie jest przetrzymywany bez postawienia zarzutów od 2003 roku, czyli łącznie 9 lat. W 2011 Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w rezolucji skrytykowało Polskę za ignorowanie obowiązku wykonywania orzeczeń Trybunału Praw Człowieka m.in. w zakresie przewlekłości postępowań sądowych oraz nadużywania aresztów tymczasowych, zaliczając Polskę do grupy dziewięciu krajów, które ignorują obowiązek wdrażania wyroków ETPC do swojego porządku prawnego.

Tendencja stosowania aresztu tymczasowego w sprawach gospodarczych od 2006 roku stopniowo się poprawia – sądy w tych sprawach częściej orzekają inne środki niż areszt tymczasowy. W 2006 roku w sprawach gospodarczych areszt tymczasowy zastosowano wobec 177 osób, w 2008 wobec 75, w 2011 wobec 30. Równocześnie wzrastają kwoty odszkodowań z tytułu niesłusznego aresztowania – w 2009 niesłuszne skazania, aresztowania, zatrzymania i stosowanie innych środków zabezpieczających kosztowały Skarb Państwa 5,3 mln zł, w 2010 – 11,3 mln, a w 2011 – 14,5 mln zł.

W 2015 roku po raz kolejny kontrowersje wzbudziła sprawa Macieja Dobrowolskiego, który w trakcie śledztwa i procesu spędził w areszcie tymczasowym ponad 40 miesięcy oskarżony o przemyt narkotyków jedynie na podstawie zeznań jednego świadka.

Raport HRW z 2017 zwrócił uwagę na to, że w Polsce tymczasowe aresztowanie ma ekscesowy charakter. Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła uwagę na przypadek osoby, której areszt tymczasowy był wznawiany 29 razy. W rezultacie osoba ta była pozbawiona wolności przez niemal 8 lat bez postawienia jakichkolwiek zarzutów.

Praktyka aresztów tymczasowych jest kontynuowana.

Sądy orzekające – na wniosek prokuratora – o stosowaniu tymczasowego aresztowania , nie są zobowiązane do przeprowadzenia jakiegokolwiek sformalizowanego rozumowania dla wykazania, jak rozumiane jest przez sędziów „duże prawdopodobieństwo”. W większości przypadków jak się wydaje, owo duże prawdopodobieństwo jest rozumiane najzupełniej literacko, by nie powiedzieć, frywolnie. W przeciwieństwie na przykład do procedur finansowych, w ramach których wprowadzane są ścisłe reguły rozumowania (tak zwane testy) ani prokurator składający wniosek ani sąd wydający postanowienie o pozbawieniu wolności nie jest zobligowany do żadnych konkretnych intelektualnych procedur, udzielenia odpowiedzi na pytania, skonkretyzowania dowodów, na które się powołuje.”

za:Michał Tomczak: Domniemanie niewinności. Rzeczpospolita, 2013.

„Praktyka stosowania tymczasowego aresztowania jest taka, że prokuratura po zastosowaniu tymczasowego aresztowania przez sąd zazwyczaj dochodzi do przekonania, że wypełniła swój obowiązek i nierzadko nie podejmuje żadnych innych czynności, podnosząc jedynie ogólnie, o konieczności kontynuowania śledztwa.

Bardzo często w okresie, gdy podejrzany jest pozbawiony wolności – prokuratura nie robi literalnie nic.”

za: Michał Tomczak: Domniemanie niewinności. Rzeczpospolita, 2013.

We wrześniu  2020  roku   w aresztach osadzone było 9232 osoby – wynika z najnowszych danych Służby Więziennej. Nie wiadomo,  czy dane  te są  prawdziwe .

To o ok. 800 więcej niż rok temu i to mimo epidemii, w czasie której środek ten, ze względu na obostrzenia miał być rzadziej stosowany. Co ważne, polskim problemem nadal są areszty długotrwałe .

RPO wskazuje równocześnie, że długotrwałość aresztów znów jest w Polsce problemem systemowym. Świadczy o tym fakt, że aresztowani stanowią 10 proc. wszystkich osób przebywających w aresztach i więzieniach.  Przytacza przy tym statystyki Fundacji Court Watch, z których wynika, że w latach 2015-2019 liczba osób przebywających w aresztach śledczych wzrosła o 100 proc. Wzrasta także czas tymczasowych aresztowań. Średnio oskarżeni czekają w areszcie na prawomocny wyrok 9 miesięcy (w większości krajów UE średnia nie przekracza 6 miesięcy).

Rośnie też liczba wniosków prokuratorów o stosowanie aresztu przez sądy. Datuje się to od 2016 r. – gdy ponownie połączono urzędy Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Sądy wciąż akceptują ponad 90 proc. takich wniosków.

O problemie wielokrotnie pisało także Prawo.pl. Liczba osób aresztowanych w Polsce zmieniała się na przestrzeni lat, w zależności od władzy, polityki karnej. Rekordy padały w latach dziewięćdziesiątych i ma początku dwutysięcznych. W 2001 roku w aresztach średnio przebywało ponad 24 tys. osób, w 2002 – 21 tys. 850, 2003 – 20 tys. 383.

Po raz pierwszy Trybunał stwierdził, że nadużywanie stosowania tymczasowego aresztowania ma w Polsce charakter problemu strukturalnego. Nie jest więc wynikiem pomyłek, czy błędnej interpretacji przepisów przez sądy w pojedynczych sprawach.

Zwroty akcji – aresztów coraz mniej i znowu…coraz więcej

Liczba aresztów stosowanych w Polsce zaczęła systematycznie spadać – do średnio 4 917 w 2016 roku (na koniec 2016 roku w aresztach przebywało 5 396 osób). Po czym rozpoczął się ponowny wzrost. Na koniec 2017 r. w aresztach było już 7 239, a w 2018 r. – 7360.

Wiosną 2019 r. padł niechlubny rekord. W aresztach było średnio 8 365 osób, czyli o blisko 3 tysiące więcej niż w 2016 roku. Ze statystyk Służby Więziennej – jak ustaliło Prawo.pl – wynika jednak, że już na dzień 11 września br. w aresztach przebywało 9232 osoby.

I tak – zagłębiając się statystyki – pod koniec kwietnia br. liczba ta kształtowała się na poziomie 8 285 osób, w maju nastąpił skok do 8 710, w czerwcu do 8937, w lipcu o kolejne 171 osób – do 9 108.

13 sierpnia  2019 — Populacja osadzonych w Polsce to jest ponad 70 tys. osób.

I też  nie wiadomo za  co,  być  może, że  wystarczyłby sąd  grodzki  jaki  został zniesiony lub wyrok w zawieszeniu z  przymusem  prac społecznych.

Najczęściej popełniane przestępstwa

Wśród przestępstw, które godzą w życie i zdrowie, w Polsce najczęściej zdarzają się bójki i pobicia, powodowanie rozstroju zdrowia, powodowanie wypadków oraz stwarzanie sytuacji, w których może do nich dojść – tj. prowadzenie wszelkiego rodzaju pojazdów pod wpływem nietrzeźwości bądź odurzenia, a także świadczenie nieprawdy i fałszerstwo dokumentów.Co zaś się tyczy przestępstw przeciwko mieniu, najczęściej dochodzi do różnego rodzaju kradzieży, rozbojów, oszustw, paserstwa  – jakiego paserstwa  ? – i wymuszeń.

Paserstwo – zachowanie polegające na nabyciu rzeczy uzyskanej za pomocą czynu zabronionego (najczęściej kradzieży), lub udzieleniu innej osobie pomocy do jej zbycia, albo na przyjęciu tej rzeczy lub pomocy w jej ukryciu .Odpowiedzialności karnej za paserstwo nie podlega sprawca, który sprzedaje rzecz uzyskaną za pomocą wcześniejszego własnego przestępstwa. Takie zachowanie traktuje się jako „wykorzystanie owoców” pierwszego czynu zabronionego.

W Polsce w roku 2018 popełniono 795.976 przestępstw, a ich wykrywalność wzrosła w porównaniu z 2017 rokiem o 1,6 proc. i wynosi 74,1 proc. – poinformowała policja.

Jak wykrywalność   –    przez  kogo zrobiona  ? Przez  aspirantów ? Jest to bezczelne  fałszowanie danych  wraz   z  tą  liczbą   795. 976  przestępstw.

Wskaźnik ten psują trochę alimenciarze, ponieważ po ubiegłorocznej zmianie prawa zachowania znacznie większej ich części uznawane są za przestępstwa. I to oni siedzą  najczęściej w więzieniach – zamiast  dać  im pracę  lub  zasiłki  a  najlepiej   jest    pomóc rozbitej rodzinie  i zapobiec rozwodowi.

Maj 2017.

https://courtwatch.pl/wp-content/uploads/2017/05/Raport-Fundacji-Court-Watch-Polska-Ocena-

48% sędziów przebadanych przez Europejską Sieć Rad Sądownictwa przyznało, że kierownictwo sądu wywierało na nich presję orzekania w konkretnych sprawach w określonym czasie;

13% sędziów przyznało, że musiało orzekać zgodnie z wytycznymi sędziów tego samego szczebla

7% sędziów przebadanych przez Europejską Sieć Rad Sądownictwa przyznało, że zna przypadki przydzielania spraw sędziom w sposób, który miał wpłynąć na rozstrzygnięcie. Nie są to przypadki incydentalne, skoro w samej próbie badawczej spotkało się z nimi od kilkudziesięciu do kilkuset sędziów.

21% respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, iż w ciągu minionych dwóch lat sędziowie powoływani byli na podstawie innych kryteriów, niż kompetencje i doświadczenie, a prawie co piąty badany nie miał zdania na ten temat.

Dla porównania, w badaniu najgorzej ocenili ten aspekt sędziowie hiszpańscy.

74% z nich uznało, że w ich kraju powołuje się sędziów na podstawie innych kryteriów niż doświadczenie i kompetencje, a aż 84% skrytykowało pod  tym względem procedury awansu. Zauważyć należy, że za punkt odniesienia sposobu powoływania sędziów obecny Minister Sprawiedliwości ( Ziobro)  stawia m.in.Hiszpanię .

Komentarz  do autorskich nowelizacji  prawnych Redaktor Naczelnej 

Nie  każdy  jest  powołany  i  nie  każdy  umie   opracować  kodeks  lub ustawę, jedni  nadają się do  takich  opracowań a inni do  stosowania  orzecznictwa  na  podstawie  kodeksów  i ustaw. Zmienić  formalny  ustrój  prawny  nie  jest łatwo,  trzeba  znać realia  jak  też posiadać kreatywne  wyczucie  prawa  i  intuicję  oraz czuć  ducha  litery  prawa,  bo  przecież  ustawę  taką  oraz  kodeks  będą  stosować  miliony  ludzi  w  określonych sprawach  oraz w  określonych sytuacjach.

Znajomość  orzecznictwa  nawet  biegła  nie jest  tym samym  co  opracowanie  przepisów  prawa,  a  bez  prawidłowych przepisów  nie  ma  prawidłowego  orzecznictwa oraz  interpretacji czy  też wykładni  zagadnień prawnych. Prawnicy w  Polsce  nie wiedzą o  tym ,że doszło do  kradzieży i posłużenia się autorskim  projektem nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego przez  dyrektora  departamentu prawa  karnego  z komunistycznego resortu- słowo z  okresu  PRL-u – poprawnie – jest to ministerstwo ,a  raczej  było w II RP. Ale także  nowela  z roku 2020  jest zła  i zawiera  bełkot a nie definicje  prawne i jakieś narośle na starym KPK.

W  komunistycznym   i obecnym KPK nie ma  nawet określonego sprawcy tylko jest podejrzany  jako przestępca a  podejrzany jest świadkiem podobnie jak pokrzywdzony.

 Gdzie  tak  jest  że  niedopuszcza się  do  śledztwa  preparując  fałszerstwa  i zmuszając   pokrzywdzonego do  wnoszenia zażaleń do sądu , żeby tylko  zyskać na czasie ?  Niestety, jest to spowodowane  komunistycznym Kodeksem Postępowania Karnego,który jest cały czas  utrzymywany .  Przestępstwa,  niedopełnienie  obowiązków z naruszenia Art.  231 KK  oraz  fałszerstwa  i poświadczenia nieprawdy  nazywa się   jako’ niewłaściwe’, podczas  gdy słowo  to oznacza  błędną właściwość   .

właściwość

 1. «to, co jest charakterystyczne dla danej osoby lub rzeczy»
 2. «cecha tego, co właściwe, odpowiednie»
 3. praw. «zakres spraw, które podlegają określonemu organowi państwowemu»

             W  Polsce  słowo ‘ niewłaściwy ‘ stosuje się w znaczeniu niepoprawny-  ang. incorrect.

Inny    problem.

Jak  napisał  specjalista  prawa  Lech Gardocki  UMCS w  Lublinie w  opracowaniu o  obecnym  kodeksie karnym , określanym jako  polski  kodeks a  de  facto  jest to  kodeks  komunistyczny  pana  Zolla.  Granice pojęcia przestępstwa nie zostały w aktualnie obowiązującym polskim kodeksie karnym określone przez podanie jego definicji sensu stricto, tj. przepisu rozpoczynającego się od zwrotu „Przestępstwem jest…”, który następnie podawałby wszystkie niezbędne elementy definicji pojęcia przestępstwa. (…..)

Używa  się zwrotu ‘czyn zabroniony’.

Najczęściej spotykane synonimy do słowa czyn to: wyczyn, wybryk, akcja, zagranie, manewr, proceder,wyskok, poczynanie, zachowanie, postępek, postępowanie,   czynność, zagrywka, operacja, działanie,

To są  polscy policjanci czy ochroniarze? 

   

     I te  niepolskie  mundury   na wzór    policji niemieckiej  !                 Komisarz Alex..

Ale  za  to   jakie  robią wrażenie,   jacy  wysportowani komandosi,  nasi  stróże  prawa  !

Jest to policja z Radzynia Podlaskiego – lubelskie, w  którym jest wielki pałac  Potockich. Według  danych na  stronie  tego pałacu ma  w nim powstać  muzeum  sarmackie  na co  dostali  tam   20  milionów dotacji. Ciekawe, skąd  wezmą  eksponaty  do tego  muzeum sarmackiego  ?

 Właściwie  to sami są  eksponatami.   http://palac-potockich.pl/aktualnosci.html

Opublikowano: 03 wrzesień 2019

Podpisanie preumowy na dofinansowanie kwotą 22 mln zł rewitalizacji centrum miasta z Pałacem Potockich odbyło się w Radzyniu 1 września. Obecny na tym akcie wicepremier Jacek Sasin zapowiedział, że w radzyńskiej „Perle Rokoka” powstanie Muzeum Kultury Sarmackiej. – To wielka chwila: dziś zaczynamy pisać nową kartę w historii miasta i regionu – mówił wicepremier.  

 

hemnitz  wschodnie Niemcy   i armia  totalitarna.

Lenin  patrzy  !

POLSKA  POLICJA …patrzy!                   

POLICJA   KOMUNISTYCZNA… stoi.

 

   

najważniejsza była zmiana mentalności. Z Komendantem Głównym Policji gen. Insp.  Jarosławem Szymczykiem rozmawia Piotr Maciejczak

   

 

Nie  wszyscy  ludzie  mają  lub mieli do czynienia w  życiu z  policją  lub prokuraturą  albo sądem.

Seriale  takie  jak Komisarz Alex  czy  Ojciec  Mateusz  i  inne ,   kształtują fałszywe   wyobrażenia o  policji  i innych  organach .

‘Jeśli tylko przed kamerą staje pies, do tego piękny i bystry owczarek niemiecki, sukces filmu jest gwarantowany. Przekonali się o tym twórcy realizowanego w Łodzi serialu „Komisarz Alex”. Tytułowy bohater błyskawicznie podbił serca widzów. A oglądalność każdego odcinka sięga pięciu milionów widzów. ‘

17 kwi 2020 — Rekordowa oglądalnośćOjca Mateusza” · W czwartek 16 kwietnia serial „Ojciec Mateusz” obejrzało według NAM  prawie 4    mln widzów.

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Powiedzmy wprost – dzisiaj sposób kształcenia policjantów jest taki, że nie mają dostatecznej wiedzy, umiejętności, są źle przygotowani do wykonywania zawodu. Na kurs podstawowy przychodzą kandydaci o różnym wykształceniu: absolwent wychowania fizycznego czy politechniki. W tym krótkim czasie kursantom trzeba przedstawić ogromną wiedzę prawną. W tych 142 dniach tylko około 10 godzin jest poświęconych na etykę, prawa człowieka i rolę policjanta w społeczeństwie. Nie dziwmy się więc, że na ulicy policjanci zachowują się czasami jak w opisywanych przez media przypadkach.

Nie można wyszkolić policjanta w ciągu pół roku i wysłać go na ulicę, a później oczekiwać, że będzie wiedział wszystko na temat służby policjanta. Doświadczenie, jest bezcenne. Tego nie uczy się w szkole i niestety młodzi policjanci muszą się uczyć tego sami — już podczas służby na ulicach i niestety uczą się na własnych błędach.

Obecnie mamy coraz słabszego merytorycznie policjanta, coraz mniej przygotowanego do służby, z coraz mniejszą motywacją, żeby być dobrym gliną. Ma to także związek z błędami w szkolnictwie policyjnym.W wielu przypadkach wyznaczani do zajęć wykładowcy policyjni zwykle nie znają lub nie rozumieją problemów, które na co dzień zmuszeni są rozwiązywać słuchacze kursów, głównie specjalistycznych.

Doświadczeni dydaktycy odeszli ze szkół policyjnych. Niezrozumiałe jest, że emeryci policyjni nie są wykorzystywani do szkolenia swoich następców i zmuszeni są szukać zatrudnienia na uczelniach cywilnych, gdzie ich wiedza i doświadczenie policyjne nie mogą zostać w pełni wykorzystane. W efekcie Policja nie zagospodarowuje ludzkiego potencjału tkwiącego w byłych policjantach, ich wiedzy i wieloletniego doświadczenia. Nadinsp. w st. spocz. Adam Rapacki nie ma wątpliwości, że niezagospodarowanie takiej rzeszy wyszkolonych, wykształconych i często chętnych do pracy ludzi jest mało racjonalne z punktu widzenia państwa.

Mała wiedza teoretyczna i praktyczna z zasad etyki policjanta. Policjanci zachowują się konformistycznie. Spełniają polecenia przełożonego, bo to jest służba mundurowa, tam się nie dyskutuje?. Policjanci awansują. Zostają dowódcami, komendantami, wiedzą, komu te awanse zawdzięczają, i starają się nie zawieść przełożonych. Etyka, moralność, znajomość prawa to przymioty, które powinny cechować policjanta. Policjant nie powinien być tępym narzędziem w rękach władzy, pozbawionym własnych refleksji.  Policjantowi potrzebny jest kręgosłup moralny, odwaga i przekonanie, że wie, co robi, i wie, że ma rację.

A tego w polskiej policji nie ma.

Odejście od fetysza statystyki i zastąpienie jej rozliczaniem z efektów. Faktycznie w Policji nadal „króluje” statystyka.   Wszystko robi się pod nią.

(  A  jak się to  robi ? Dodatkowymi niepotrzebnymi zeznaniami ‘ na protokół ‘  u aspiranta ,a  dla  przykładu w USA  wystarcza  policyjna notatka  służbowa, żeby  wszcząć  śledztwo , których w Polsce  nie ma ).

W strukturze Policji od zawsze poważnym problemem jest niska jakość przepływu informacji zarządczej. W wyniku tej sytuacji poszczególne szczeble organizacyjne nie generują działań uwzględniających punkt widzenia całej Policji.   Jednocześnie jednostki wyższego szczebla, mają tendencję uznawania własnego punktu widzenia za jedynie słuszny. Skutkuje to małą kreatywnością.   Większość odpraw służbowych nie służy wypracowywaniu kierunków rozwoju, lecz przekazywaniu poleceń z góry w dół. W wyniku tego sporządzanych jest wiele pism na ten sam temat, zawierających zbiór ogólników mało przydatnych w realizowaniu zadań przez funkcjonariuszy. Rzadko kiedy tworzy się własne interpretacje i szczegółowe instrukcje, które policjant na szczeblu wykonawczym może zastosować w swojej pracy.(…)   https://fibis.pl

Tak zawany MOPR  to  także  objawiona władza, odkąd  pracownice  socjalne (w większości to kobiety )  które  miały  się zajmować pomocą  otrzymały  status  funkcjonariuszym i  odbiła im władza  i   zaczęły się zachowywać jak władza , od której zależy  nawet  leczenie psychiatryczne  !                    

Kolejny problem systemowy w  tej dziedzinie związany z  nazistowko – komunistyczną psychiatrią .

Pracownicy Pogotowia w  Polsce  którzy  dowożą  ofiary do  psychiatryków ,to także  bezprawni funkcjonariusze , zapewne na  potrzeby w.w psychiatrii. Ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych objęci są m.in. lekarze, pielęgniarki i ratownicy. A  przecież nie są to służby  mundurowe , tylko służby  medyczne  !

 Po co im taka ochrona i do czego  jest potrzebna? – Obelżywe wyzwiska to norma w tej pracy – rzekomo przekonuje nas dyspozytorka z warszawskiego pogotowia  – ale śmierdzi to fałszerstwem medialnym, czyli  propagandą. Jak podkreśla, na każdym dyżurze, kilka razy dziennie słyszy wyzwiska i groźby. „Już tu nie pracujesz”, „jak ja tam przyjadę, to inaczej będziesz gadała”, „jeszcze cię dorwę” – takie odzywki są na porządku dziennym, najczęściej opatrzone licznymi inwektywami. Ale przecież  jak oni  traktują ludzi  ? Często  niestety  stosują  spychologię i lekceważenie  zgłoszenia, nie ma się co dziwić  takim  nerwowym  zwrotom   ! Od tego jest właśnie lekarz  czy ratownik, aby uspokoić   człowieka  chorego  i pacjenta  i nie  groźbą i  przemocą ,  ale  perswazją.

 Skąd  są te  dane skoro :  Marek Tombarkiewicz przyznaje, że nie ma statystyk dotyczących ataków na pracowników pogotowia i związanych z tym spraw w sądach  !!! Wszystkie rozmowy z dyspozytorem medycznym są nagrywane, kwestia ustalenia dzwoniącego też nie jest problemem, co ułatwia ściganie sprawców. Po co im zatem  status  funkcjonariusza, podobnie jak  pracownicom  MOPR  i MOPS  ? Niestety,   wynika to z braku znajomości asertywności  oraz  umiejętności wpływania na ludzi zdenerwowanych,  którzy  często cierpią i słyszą ,że  powinni wybrać się na  leczenie do  psychiatry  ! Związane  jest to także z  bezprawnie  nadanymi uprawnieniami władzy   jako  funkcjonariuszowi  i jej nadżywania.

Lekarz i pracownik socjalny to  pan władza  ! Najpopularniejsze wyrazy bliskoznaczne słowa funkcjonariusz to: posterunkowy, funkcjonariusz policji, niebieski, policjant, stróż bezpieczeństwa, oficer, mundurowy, gliniarz, pracownik służb państwowych,pan władza, przedstawiciel władz państwowych, stróż prawa, stróż ładu, glina, przedstawiciel władz, … Jakieś  jednak  jest to nieporozumienie  z tymi uprawnieniami.

Warto  przeczytać w  powyższym  kontekście  podstronę ‘O Autorce  bloga’.

GANGSTERZY NIE POLICJA

Zatrzymali niewidomego podczas protestu, wywieźli za Warszawę. „Zerwali mi plecak i saszetkę, wyrwali laskę”

Najnowsze  23 maja 2020,

– Zerwali mi plecak i saszetkę z najważniejszymi rzeczami, wyrwali laskę i wepchnęli do policyjnej suki. Nie skuli mnie jednak kajdankami, bo jak powiedzieli: „ślepy nie ucieknie” – niewidomy muzyk Damian Zieliński opisuje tvnwarszawa.pl, jak potraktowała go policja podczas „strajku przedsiębiorców”. Ta broni się i odpowiada, że „nic nie zwalnia z przestrzegania prawa, nawet niepełnosprawność”. Przedsiębiorcy domagający się całkowitego odmrożenia gospodarki i większej pomocy rządowej  (  to kto  tę pomoc  dostał  ?) zebrali się w sobotę na placu Zamkowym.   Zostali otoczeni kordonem. Doszło do przepychanek z policją, funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego. Zatrzymano ponad 380 osób, nałożono ponad 150 mandatów i skierowano do sądu ponad 220 wniosków. Jednym z zatrzymanych był niewidomy i chorujący na cukrzycę muzyk Damian Zieliński. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie tej interwencji. Mężczyzna opowiedział w rozmowie z tvnwarszawa.pl, jak potraktowali go funkcjonariusze(….)

https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/warszawa-policja-zatrzymala-niewidomego-

AFERY W POLICJI W POLSCE  . Tylko w Polsce  są  takie  głośne afery, jakoś w  innych  państwach   nie!O czym to świadczy ? Czy coś się zmieniło w  roku 2020 ?

23 maja 2017  Policjanci biją, podduszają, wykręcają genitalia, grożą bronią i gwałtem. RPO apeluje do Ziobry o zmiany w prawie

Torturowanie Igora Stachowiaka na wrocławskiej komendzie to nie wyjątek. Za znęcanie się skazano w latach 2008-2015 co najmniej 33 policjantów – wynika z raportu RPO. Takich przypadków można by uniknąć, gdyby zatrzymani mieli dostęp do prawnika – uważa Adam Bodnar i apeluje o to, by każda zatrzymana osoba miała gwarancję kontaktu z obrońcą

Igor Stachowiak zmarł, bo policjanci podduszali go podczas zatrzymania na wrocławskim rynku i kilkukrotnie razili go prądem z paralizatora, gdy zakuty w kajdanki leżał na podłodze łazienki w komendzie – ujawnił reportaż „Superwizjera” TVN z 20 maja 2017 roku. „Nie mam absolutnie żadnych wątpliwości co do tego, że to były tortury” – stwierdził Adam Bodnar.

Po emisji programu, na wniosek ministra Błaszczaka – odwołano dowódców wrocławskiej policji, zwolniony będzie też policjant używający paralizatora. Jednak żeby zapobiec podobnym tragediom nie wystarczy ukarać winnych. Rzecznik Praw Obywatelskich 18 kwietnia 2017 roku zaapelował do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, o przygotowanie ustawy, która zapobiegałaby stosowaniu tortur na komendach. Żeby unaocznić mu wagę problemu w obszernym raporcie przywołał drastyczne szczegóły z analizy spraw z lat 2008-2015, w których za stosowanie tortur skazano 33 policjantów.

„Zatrzymani byli w wyrafinowany sposób bici (przy użyciu m.in. pałek i innych przedmiotów), duszeni, straszeni bronią, wielokrotnie zmuszani bez powodu do poddania się rewizji osobistej, połączonej ze zdjęciem bielizny do kostek i rozchyleniem kolan, ściskano im jądra i wykręcano genitalia, rozbierano i wystawiano na widok publiczny przez okno, straszono zgwałceniem, podrzuceniem narkotyków i sprowokowaniem odpowiedzialności karnej z tego tytułu, utratą pracy, pobiciem metalowym młotkiem, przestrzeleniem kolan przy próbie ucieczki, użyciem psa służbowego, czy przyprowadzeniem ojca ofiary, by przyglądał się znęcaniu.

Niemal regułą w analizowanych sprawach było bicie zatrzymanego po piętach i stopach – pisał Bodnar. – Czynności trwały czasem wiele godzin, zaś zatrzymani byli w większości skuci kajdankami, co tylko potęgowało uczucie bezradności i jakąkolwiek obronę w przypadku agresji. (…)Ujawniono też przypadki wielokrotnego bicia podczas rozpytań [nieformalnych przesłuchań – red.], aż do momentu uzyskania satysfakcjonującego funkcjonariuszy Policji oświadczenia – dopiero wówczas następowało formalne sporządzenie protokołu przesłuchania w trybie Kodeksu postępowania karnego.

Tortur dopuszczono się również wobec sprawców wykroczeń, usiłując zmusić ich do przyjęcia mandatu karnego kredytowanego. Ofiarami byli zarówno mężczyźni, jak i kobiety, a także osoby nieletnie. W jednym przypadku nie pozwolono dziecku skontaktować się z rodzicami i straszoną je przemocą, nie informując jednocześnie opiekunów o zatrzymaniu”.

„Ofiary w większości zachowywały się spokojnie – nie stawiały oporu podczas zatrzymania, nie było konieczności stosowania środków przymusu bezpośredniego, natomiast funkcjonariusze, jak wynikało z ustaleń sądu, od początku przejawiali agresję, nastawienie na konfrontację i poczucie bezkarności. Przemoc wobec zatrzymanych była stosowana nagle, nie dając ofiarom szans obrony. Sprawców było zazwyczaj kilku. Nie wszystkich udawało się sądom ustalić. Były też przypadki biernego przyglądania się przemocy stosowanej przez innych funkcjonariuszy i nie reagowania na naruszenia prawa”.

Bo sikał w krzakach, bo obok leżała fifka

Adam Bodnar przytoczył kilka opisów tortur zaczerpniętych z uzasadnień wyroków.

Wśród nich te:

 • w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie policjanci podczas kilkugodzinnego rozpytania zakutego w kajdanki X, bili go pięściami w głowę i brzuch, kark i plecy, policyjną pałką w nogi.

Kiedy spadł z krzesła – kopali go, podduszali, przydeptywali gołą stopę. Dwa razy kazali zsunąć bieliznę do kostek i rozchylić kolana. Grozili biciem metalowym młotkiem, wymachiwali przed nim bronią i straszyli przestrzeleniem kolan. Wyrok zapadł w 2011 roku;

 • policjanci z Bolesławca chcieli wypisać mandat mężczyźnie, który w trakcie koncertu oddał mocz w krzakach, bo do toalet były kolejki. Nie miał przy sobie dokumentów, więc policjanci zaprowadzili go do radiowozu. Na miejscu powalili go na ziemię, spryskali gazem w twarz i zaczęli okładać pięściami i pałką po głowie, plecach, udach. Gdy próbował nagrać policjantów komórką, wyszarpnęli mu ją, przyłożyli pałką po nerce i wrzucili do klatki radiowozu. Przed odjazdem wpuścili do środka gaz. Na posterunku dusili go i bili pałką przez kilka godzin, żeby wymusić zgodę na przyjęcie mandatu. Wyrok zapadł w 2012 roku;
 • policjanci z Olsztyna zatrzymali dwóch nieletnich siedzących na ławce w parku. Przeszukali ich i nie znaleźli niczego, ale obok ławki trafili na osmoloną szklaną fifkę.

Policjanci zawieźli ich na komendę. Już w drodze do radiowozu jeden z chłopaków dostał w żebra i w twarz. Bito go też w drodze na komendę, duszono i zastraszano („jedziemy z nim do lasu”). Na miejscu policjanci kazali im się rozebrać, bili w twarz i kark. Nie pozwolili na telefon do rodziców. Po pierwszej w nocy odwieźli ich do policyjnej izby dziecka. Następnego dnia znów bili i szantażowali: „masz mówić, że to na twarzy sam sobie zrobiłeś”, „skiśniesz w izbie dziecka”. Dochodzenie w sprawie posiadania narkotyków zostało umorzone. Wyrok na policjantów zapadł w 2010 roku.

RPO: zatrzymany musi mieć adwokata

Adam Bodnar apeluje do ministra Zbigniewa Ziobry o wprowadzenie zmian w prawie, które zagwarantują każdej osobie zatrzymanej przez policję – lub inne służby – kontakt z obrońcą już od samego początku zatrzymania.Obecnie dostęp do pomocy adwokata jest iluzją. Żeby wezwać prawnika, osoba zatrzymana musi przede wszystkim wiedzieć, że przysługuje jej takie prawo.

Zatrzymani rzadko z niego korzystają, a policjanci nie zawsze o nim informują.Zatrzymany musi znać nazwisko i telefon adwokata. Jak mówił mec. Artur Pietryka podczas konferencji poświęconej raportowi o torturach, w praktyce adwokata szuka zatrzymanemu rodzina. Najpierw musi jednak dowiedzieć się, że do zatrzymania doszło, a nie zawsze policjanci to umożliwiają. Nawet gdy uda się znaleźć adwokata, zostaje on ustanowiony jako pełnomocnik warunkowo.

„Pełnomocnictwo musi potwierdzić klient. I zdarza się, że policjanci informują na komendzie, że zatrzymany wcale nie chce adwokata. Płyną godziny, a człowiek pozostaje bez pomocy” – mówił Pietryka.Gdyby obrońca towarzyszył zatrzymanemu od chwili przybycia na komendę, mógłby zapobiec stosowaniu tortur, a gdyby do nich doszło – pomóc w zgromadzeniu dowodów.

Obowiązujące zabezpieczenia prawne, takie jak możliwość zbadania zatrzymanego przez lekarza, pouczenie o prawach, itd., na niewiele się zdają, gdy nie przestrzegają ich policjanci, a pokrzywdzeni o nich nie wiedzą. Gdyby policjanci wiedzieli, że na komendzie będzie czekał adwokat, patrzący im na ręce, nie mogliby czuć się bezkarnie.

Dostęp do profesjonalnego, niezależnego prawnika od początku zatrzymania jest standardem, którego wprowadzenie w Polsce zaleca Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu traktowaniu albo Karaniu (CPT). Komitet podczas ostatniej wizytacji w Polsce w 2013 roku wezwał polski rząd do opracowania, bez dalszej zwłoki, rozwiniętego i odpowiednio finansowanego systemu pomocy prawnej dla osób zatrzymanych przez policję, których nie stać na prawnika.  Rządy PO-PSL oraz PiS wciąż nie zastosowały się do tych zaleceń. Minister Ziobro od miesiąca nie odpowiada na apel Adama Bodnara. OKO.press ma nadzieję, że sprawa Igora Stachowiaka zmotywuje go do działania.

https://oko.press/bija-podduszaja-wykrecaja-genitalia-groza-bronia-gwaltem-rpo-ziobro/

Afery w policji – Fakty

Afera w policji w Kole. „Ktoś próbuje to zamiatać pod dywan …

www.rmf24.pl › Fakty › Polska

12 sie 2020 — To tylko niewielka część licznych nieprawidłowości, na jakie wskazują policjanci z Komendy Powiatowej Policji w wielkopolskim Kole.

Zmuszanie do wypisywania mandatów, tuszowanie spraw przy wykorzystaniu lokalnych koneksji czy wreszcie poniżanie funkcjonariuszy za brak oczekiwanych przez przełożonych efektów. To tylko niewielka część licznych nieprawidłowości, na jakie wskazują policjanci z Komendy Powiatowej Policji w wielkopolskim Kole. Według naszych rozmówców, m.in. te praktyki, trwające przynajmniej od kilku lat, miały doprowadzić do samobójczej śmierci młodego policjanta pod koniec maja.

Po tym, jak mężczyzna postrzelił się w budynku komendy, ruszyło prokuratorskie śledztwo, wewnętrzną kontrolę wszczęli policjanci z KWP w Poznaniu, a psychologowie z tej jednostki przeprowadzili ankietę wśród funkcjonariuszy z Koła. Jak poinformował rzecznik wielkopolskiej policji – nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

Ciąg dalszy afery mieszkaniowej w Policji!!! –

www.nszzpwlkp.pl › policja,332,ciag_dalszy_afery_mi…

Policjanci z komendy głównej mówią, że afera w stołecznej policji to tylko wierzchołek góry lodowej. Mieszkania w ten sposób przejęło wielu funkcjonariuszy w …

Afera mieszkaniowa w polskiej policji

Straty mogą sięgnąć 15 mln zł!

Gliniarze z komendy stołecznej, którzy są zamieszani w proceder kradzieży mieszkań operacyjnych, usłyszeli zarzuty w warszawskiej prokuraturze. W kolejce do prokuratora czekają następne osoby, w tym jeden z ważnych funkcjonariuszy CBA. Według naszych informacji afera ma zasięg ogólnopolski, a straty policji mogą sięgać nawet 15 milionów złotych.

O tym, że policjanci ukradli kilkanaście mieszkań, które wcześniej służyły im jako lokale operacyjne, napisaliśmy w „Super Expressie” już w październiku ubiegłego roku. Teraz warszawska Prokuratura Okręgowa przedstawiła zarzuty pierwszym podejrzanym. Własnościowe za darmo

– Zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przedstawiono Teresie Cz. i Bernardowi S. – mówi Katarzyna Szeska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Od wielu lat głównymi najemcami („opiekunami”) lokali, używanych do spotkań z agentami i informatorami, byli w imieniu milicji, a później policji funkcjonariusze ze spreparowanymi dokumentami fikcyjnych osób. Gdy weszły w życie przepisy o możliwości wykupu mieszkań komunalnych i spółdzielczych, policja ze specjalnego funduszu operacyjnego, przeznaczonego na walkę z przestępcami, zaczęła nabywać mieszkania operacyjne. Kupującym był dotychczasowy „opiekun”, czyli funkcjonariusz ze spreparowanymi dokumentami.

W ten sposób policja wydała grube miliony na wykup mieszkań operacyjnych. Pod koniec lat 90. gliniarze z komendy stołecznej wpadli na pomysł przejęcia wykupionych za państwowe pieniądze lokali. Dotychczasowy właściciel – „opiekun” za grosze odsprzedawał mieszkanie wskazanemu przez przełożonych policjantowi. – Niekiedy szefowie pozwalali, aby nabywcą był sam „opiekun”, który kupował mieszkanie od fikcyjnej osoby, którą dotąd odgrywał.

Wierzchołek góry

Policjanci z komendy głównej mówią, że afera w stołecznej policji to tylko wierzchołek góry lodowej. Mieszkania w ten sposób przejęło wielu funkcjonariuszy w całym kraju. Straty Skarbu Państwa mogą sięgać nawet 15 milionów złotych. Adam Rapacki, wiceszef MSWiA, chce, aby we wszystkich województwach sprawdzono, czy nie doszło do kradzieży mieszkań operacyjnych. – Policja ma wynajmować lokale do spotkań z agentami, a nie je kupować. Tak będzie prościej i taniej. Kiedy mieszkanie ulegnie dekonspiracji, zawsze można wynająć kolejne – mówi Rapacki.

autor: Paweł Biedziak

Nowe fakty w sprawie afery w wielkopolskiej policji – nszzp

nszzp.pl › aktualnosci › nowe-fakty-w-sprawie-afery-w…

2 lut 2020 — Trzej funkcjonariusze, którym prokuratura zarzuca udział w grupie przestępczej, to policjanci ze specgrupy “łowców głów” ścigającej groźnych …

Nowe fakty w sprawie afery w wielkopolskiej policji. Trzej funkcjonariusze, którym prokuratura zarzuca udział w grupie przestępczej, to policjanci ze specgrupy “łowców głów” ścigającej groźnych przestępców.

Afera w policji. Policjanci z Poznania sprzedawali dane ofiar …

gloswielkopolski.pl › Kryminalna Wielkopolska

30 sty 2020 — Andrzej Szary dał osobiste poręczenie za trójkę funkcjonariuszy. Co na to prokuratura, która wyjaśnia aferę w policji w Poznaniu?

O sprawie jako pierwsze poinformowało Radio Zet. Pięciu policjantów z Poznania zostało zatrzymanych za udział w grupie przestępczej. Mężczyźni mieli handlować danymi ofiar wypadków.Wobec dwóch emerytowanych funkcjonariuszy policji, na wniosek prokuratora, sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Jednemu z podejrzanych zarzucono kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych w związku z pozyskiwaniem danych, a drugiemu – udział w grupie i również przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.Pozostałym trzem osobom przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przekroczenie uprawnień.

AFERA W POLICJI – Aktualne wydarzenia z kraju i zagranicy …

info.wyborcza.pl › temat › wyborcza › afera+w+policji

AFERA W POLICJI: najświeższe informacje, zdjęcia, video o AFERA W POLICJI; 80 osób na podsłuchu Sienkiewicza? Policja szukała zamieszanych w aferę …

W Komendzie Głównej Policji działała nieformalna grupa podsłuchująca osoby zamieszane w aferę podsłuchową oraz dziennikarzy, którzy o niej pisali. Dowodem mają być zeznania funkcjonariuszy i ich notatki służbowe. Wstępne wyniki audytu przeprowadzonego w KGP ujawniło wczoraj Radio ZET. Według źródeł rozgłośni na czele specgrupy stanął ówczesny szef Biura Spraw Wewnętrznych KGP.

Korupcja w stołecznej policji i nie tylko. Co miasto, to afera laweciarska

., właściciela największej firmy holowniczej w Warszawie. Gospodarza nie było w domu. Od ponad dwóch tygodni siedział w areszcie w związku z aferą korupcyjną w policji. Na początku było malowanie fiata Stołeczne Stanowisko Kierowania Komendy Stołecznej Policji to warszawskie centrum dowodzenia.  http://info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/afera+w+policji

Afera w policji. Mundurowi po godzinach konwojowali …

lodz.wyborcza.pl › lodz › 7,35136,25380510,afera-w-pol…

6 lis 2019 — Afera w policji. Mundurowi po godzinach konwojowali prywatny transport. Policjanci chcą zwolnienia szefa [WIDEO]. Blanka Rogowska.

33 osoby zatrzymane w aferze korupcyjnej – Aktualności …

www.antykorupcja.gov.pl › aktualnosci › 1909,33-oso…

33 osoby zatrzymane w aferze korupcyjnej. Następny. Policjanci z Biura Spraw Wewnętrznych i prokuratorzy ujawnili i wyjaśniają sprawę korupcyjną, w której …

Warszawa rajem dla złodziei

14 października (13:32) 2020

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji zatrzymało czterech oficerów z Komendy Stołecznej, którzy zajmowali się tzw. przestępczością samochodową. Policjanci mieli m.in. fałszować statystyki, w wyniku czego liczyć mogli na nagrody i premie.

Jak tłumaczy cytowany przez serwis „tvp.info” Mariusz Ciarka z Komendy Stołecznej Policji, zatrzymania dokonano na wniosek Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Funkcjonariusze – najprawdopodobniej – usłyszeli już m.in. zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.

Zatrzymanie czterech oficerów zajmujących się walką z tzw. przestępczością samochodową to duży cios dla stołecznej policji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wydział czeka gruntowna reorganizacja. W praktyce oznacza to, że pion komendy stołecznej zajmujący się zwalczaniem tego typu przestępczości stworzony zostanie niemalże od podstaw! To – niestety – złe wieści dla warszawskich kierowców, bowiem nawet chwilowe osłabienie policji w tej kwestii może dramatycznie odbić się na statykach.

Czy stołeczni kierowcy mają się czego obawiać?

Przypominamy, że chociaż liczba kradzieży pojazdów w naszym kraju maleje od wielu lat, Warszawa wciąż pozostaje „czarnym punktem” na mapie przestępczości samochodowej w Polsce. W granicach samej Warszawy skradziono w ubiegłym roku 1773 samochody. Oznacza to, że co czwarte kradzione w Polsce auto ginie właśnie na terenie miasta stołecznego! Dużo do życzenia pozostawia również skuteczność policji. Współczynnik wykrywalności kradzieży samochodów w województwie mazowieckim wynosi zaledwie 8,1 proc. i drastycznie odbiega od średniej krajowej wynoszącej 20,5 proc! Z ubiegłorocznych statystyk wynika, że najwięcej powodów do obaw mają właściciele samochodów japońskich.

W Warszawie najczęściej giną pojazdy takich marek jak: Toyota (416 kradzieży w roku 2019), Honda (184 kradzieże w roku 2019) i Mazda (182 kradzieże w roku 2019). Warto wiedzieć, że połowa ze wszystkich skradzionych w Polsce w ubiegłym roku aut tych producentów zarejestrowana była właśnie w stolicy! W rankingu najpopularniejszych wśród warszawskich złodziei pojazdów królują: Toyota Auris, Toyota Yaris, Nissan X-trail, Mazda 3 i Honda Civic. https://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/news-warszawa-rajem-dla-zlodziei,nId

I wiele więcej.

Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej

Z dniem 11 grudnia 2017 r. został powołany na stanowisko Komendanta Stołecznego Policji.

Odznaczony Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Złotą, Srebrną i Brązową Odznaką Zasłużony Policjant. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Wśród wielu pasji i zainteresowań zdecydowanie dominują sporty walki, którymi zajmuje się od 30 lat. Brak jest jednak danych gdzie  te sporty walki uprawia, bo   raczej w polskiej policji  byłby  to ewenement. Od  30 lat  ?

Jak  wygląda polskie  więzienie  i inne więzienia na świecie

Redaktor Naczelna  Białego Orła :

Sama siedziałam w  takim areszcie więziennym  prawie rok ( 2008-2009) w Warszawie na  Grochowie za  walkę o  należne  mi  pieniądze od sieci  Era  Gsm,w   sfingowanym procesie którego celem  było spreparowanie  opinii  psychiatrycznych i bezprawne pozbawienie wolności na dwa  lata na  podstawie  tych preparacji na oddziale sądowym w  Lublinie

w  szpitalu  o  pseudonaukowej  nazwie  –  neuropsychiatrycznym   .

Bardzo wiele  osób siedziało    w  takich warunkach w  trakcie  prowadzenia  przeciwko  nim lub nawet  innym osobom- śledztw- o których jest mowa  w  menu Prawo.

Do aresztu więziennego  pakuje  się  osoby  tylko podejrzane  albo   ofiary  takie jak ja i rzekomo prowadzi się śledztwa, żeby nabijać  statystyki  przez  prokuratury  o strasznej  przestępczości w Polsce i   rzekomo  prowadzonych   śledztwach.

   

   

Więzienie   dla  skazanych w Norwegii  i Nowej Zelandii.

W norweskich więzieniach odsiadywało w roku 2017   karę lub czekało na wyrok 157 Polaków. Niektórzy za jazdę po pijanemu, za którą można wylądować za kratkami na kilka tygodni i zarobić wysoką grzywnę (zależy od dochodów, więc w 2009 r. pewnemu norweskiemu biznesmenowi wlepiono karę – w przeliczeniu – aż 340 tys. zł). Inni – za handel narkotykami, kradzieże czy pobicia. W grudniu sąd w Kristiansand skazał polskiego 49-latka na pięć i pół roku więzienia za przemyt 7,7 kg amfetaminy. Co ciekawe, 27 naszych rodaków odbywa odsiadkę… w Holandii. Norwegia, której brakuje wolnych miejsc w zakładach karnych, wynajmuje tam więzienie Norgerhaven.

Polscy więźniowie w Norwegii mają jednoosobowe cele, z których przez większość dnia mogą wychodzić, siłownie, sale gimnastyczne, książki, telewizję i zajęcia resocjalizacyjne. Jednak zdaniem pomagających im norweskich aktywistów borykają się też z problemami, przede wszystkim z chronicznym brakiem tłumaczy.

– Czasem nie korzysta się nawet z ich usług, gdy ludzie przybywają do więzienia, by wyjaśnić podstawowe reguły. Strażnicy mówią po angielsku, pokazują na migi albo tłumaczą via Google. W codziennych interwencjach zdarza się, że pytają innych więźniów, znających norweski bądź angielski: „Co tu się stało?” – mówi Kjersti Holden z Organizacji na rzecz Rodzin i Przyjaciół Więźniów (FFP).

– Gdy jeden więzień tłumaczy słowa innego, nie wiemy, czy przekazuje je wiernie – mówił dziennikowi „Aftenposten” wiceszef więzienia w Kristiansand Leif Magne Guttormsen.

Johan Lothe z Wayback, założonej przez b. skazańców organizacji pomagającej rozpocząć więźniom nowe życie, uważa, że Polacy w norweskich zakładach bywają podwójnie wyalienowani – nie mogą się porozumieć nie tylko ze strażnikami, ale też z własną rodziną w ojczyźnie. – Obawiają się, że stracą twarz. Jechali do Norwegii, żeby odnieść sukces. Czasem się nie przyznają, że trafili do więzienia albo popadli w długi. Tak samo jest z tymi, którzy stracili pracę w Anglii, żebrzą, ale nie wrócą do kraju – mówi Lothe (zna wielu Polaków, bo przez kilkanaście lat sprzedawał w Polsce sprzęt browarniczy).

https://wyborcza.pl/7,75399,21435079,polak-w-norweskim-wiezieniu-ma-silownie-

 

Więzienie w Szwecji.

 

Więzienie w  Ekwadorze …ładne,  prawda  ?

ABW w każdym domu                                                                   

numer 36/2016     http://nie.com.pl/abw-w-kazdym-domu/     Andrzej Sikorski 

Ujawniamy gigantyczną aferę! ABW zdobyło dostęp do najbardziej intymnych szczegółów z życia 25 milionów Polaków!

1 sierpnia 2016 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wkroczyli do ZUS i przejęli kontrolę nad systemem teleinformatycznym, w tym bazami danych, gdzie zgromadzono informacje m.in. o ponad 25 milionach osób. Jak się nieoficjalnie dowiedziałem, agenci będą dyżurować w ZUS na stałe przez 24 godziny na dobę. 

*

Były oficer UOP i ABW: – Jednych z zadań ABW jest ochrona cyberprzestrzeni Polski. Sprowadza się ona jednak do działań profilaktycznych i reagowania na sytuacje kryzysowe. We współpracy z Rządowym Zespołem Reagowania na Incydenty Komputerowe ABW prowadzi szkolenia dla administratorów sieci teleinformatycznych instytucji państwowych. Nigdy nie spotkałem się z sytuacją, żeby ABW podjęła tak zacieśnioną współpracę. Ale to jest ZUS… 

Jak to możliwe, że firma, która przeznacza miliardy złotych na informatyzację, nie jest w stanie zatrudnić specjalistów, którzy zapewniliby bezpieczeństwo zgromadzonych danych? Rzecznik Andrusiewicz nie odpowiedział na te i inne pytania. Wzbudza to uzasadnione podejrzenia. 

Mój rozmówca ze służb twierdzi, że tłumaczenia o zagrożeniu cyberprzestępczością to tylko przykrywka. Tak naprawdę chodzi o nieograniczony i niekontrolowany dostęp do informacji, jakie posiada ZUS. A jest to kopalnia wiedzy!

*

Informacje gromadzone przez ZUS są bardzo szczegółowe: m.in. gdzie i kiedy dana osoba pracowała, jakie składki na ubezpieczenie były odprowadzone od jej pensji, czy miała jakieś wypadki w pracy, czy korzystała ze zwolnień lekarskich. Są też informacje o stanie zdrowia, przebytych chorobach, nałogach, stanie majątkowym, życiu seksualnym, relacjach i powiązaniach rodzinnych, pochodzeniu rasowym lub etnicznym, wyrokach skazujących i orzeczonych sądownie karach, a nawet kodzie genetycznym i poglądach politycznych!  Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych dane zgromadzone na kontach ubezpieczonego i płatnika składek mogą być udostępniane m.in. sądom, prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom podatkowym, komornikom sądowym, ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie oraz Komisji Nadzoru Finansowego …..                          

Co prawda ABW nie jest wymieniona w ustawie, ale i tak dotychczas korzystała z informacji zgromadzonych w ZUS. Była jednak w roli petenta, gdyż musiała składać – jak inne instytucje – za każdym razem – stosowne wnioski dotyczące konkretnych osób. Teraz pisowska policja polityczna nie będzie miała takich ograniczeń.

*W ABW zapytałem m.in. czy szef ABW Piotr Pogonowski zagwarantuje, że dane wrażliwe zgromadzone w ZUS nie będą wykorzystywane w sposób bezprawny, np. w celu zwalczania przeciwników politycznych prezesa Kaczyńskiego. Z Zespołu Prasowego otrzymałem odpowiedź: 

„Uprzejmie informujemy, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykonuje zadania zgodnie z zapisami art. 5 ustawy z dnia 24 maja 2002 roku o ABW oraz AW. 

Agencja nie podaje do publicznej wiadomości danych dotyczących swoich działań bądź zainteresowań, bez względu na to czy w konkretnym przypadku są lub nie są podejmowane pewne czynności”. 

A  dlaczego nie ? Z  jakiego powodu  ?  

PiS-owi bardzo zależy na wiedzy zgromadzonej w ZUS. W 2007 r. wybuchł skandal, gdy wyszło na jaw, że premier Jarosław Kaczyński podpisał rozporządzenie, na podstawie którego CBA poprzez stałe łącze miało bezpośredni i niekontrolowany dostęp do baz danych.   Wycofano się jednak z tego. Teraz sytuacja się powtarza  ale z  ABW. W żadnym państwie Unii Europejskiej służby specjalne nie mają nieograniczonego dostępu do informacji wrażliwych. (.…)

                       No to może  zapytajmy  – kim są  agenci  ABW ?                

…………………………….

Ludzie   skrajnie  prymitywni i jaskiniowcy,  mają to do  siebie, że  nie uznają  ani  zasad  moralnych  ani etycznych  ani  żadnego  prawa i  nie  uznają  żadnej  krytyki  czy polemiki.  Reagują   z maczugą i  atakiem odwetowym ,gdy im się to wytknie  lub  zarzuci.  Prymityw  to nie jest człowiek , który nie ma  wykształcenia  lub jest nieświadomy czegoś,  prymityw  to człowiek  niedostosowany społecznie,  odszczepieniec  który nie  przestrzega prawa  ani  zasad  moralno etycznych  ,czyli  taki właśnie  jaskiniowiec. Może  on być  nawet  wykształcony , ale  wykorzystuje często wykształcenie  ( zwłaszcza  prawnicze) do  omijania  ,  naginania  lub łamania  prawa.

Jaskiniowiec   to  osobnik pozbawiony wyższych  uczuć   oraz  sumienia,   bo   posiadanie  sumienia  warunkują wyższe  uczucia. Jaskiniowiec  to   barbarzyńca .

Najistotniejsze grupy znaczeniowe:

» barbarzyńca – jako określenie kogoś zachowującego się bestialsko

» barbarzyńca – w odniesieniu do sadystycznego przestępcy, bestii,

» barbarzyńca – jako określenie brutalnego człowieka

» barbarzyńca – osoba okrutnie znęcająca się nad kimś

» barbarzyńca – w odniesieniu do człowieka okrutnego,  obłudnego, krętacza

» barbarzyńca – odnośnie człowieka dopuszczającego się bestialskich czynów

» barbarzyńca – jako określenie człowieka ordynarnego, kłamcy,szalbierza

» barbarzyńca – jako określenie osoby, która kogoś zabiła ( mordercy)

» barbarzyńca – osoba siejąca zniszczenie

» barbarzyńca – w odniesieniu do człowieka niecywilizowanego

» barbarzyńca – w odniesieniu do człowieka bezwzględnego

» barbarzyńca – w kontekście kogoś dzikiego i nieokrzesanego, impertynenta ,

» barbarzyńca – w kontekście terrorystycznym

Gdy się   nie ma  wyższych  uczuć,  nie można  mówić  nawet  o  tym, że się  jest człowiekiem.  Można wyglądać  jak człowiek, nawet ubrany   modnie i  elegancko,  ale  to nie znaczy, że się   jest człowiekiem. Człowiek  bowiem   to istota  myśląca,  czująca,  współczująca  i  która  zna  zasady moralne.  Brak wyższych  uczuć  świadczy o  braku  człowieczeństwa.

Zasad  moralnych dlatego  uczy się już dzieci , a gdy  nie ma takich  nauk,  to  nie da się  tego nadrobić  w  wieku późniejszym, w  każdym  razie  jest to trudne  i wymaga refleksji nad  sobą  oraz   uczenia się  tych zasad. Wykorzystywanie z  kolei  stanowiska  lub funkcji  do  prowadzenia walki  politycznej  lub innej,  to  już świadczy  o mafii  , reżimie  oraz  skrajnej  korupcji.

Cytując hinduskiego Mędrca  i proroka Himalaya Swam(…..)  Spróbujmy się przyjrzeć zasadom organizacji państwa i władzy, który byłby  dobrym dla człowieka, acz zorganizowanym wedle zaleceń czy praw duchowych danych dla powodzenia i pomyślności ludzi. Organizm zwany narodem, krajem czy państwem musi być humanitarny, a to oznacza kierowanie się dobrem całego społeczeństwa, dobrem wszystkich ludzkich jednostek. Kraj i władzę państwową kierującą się rzeczywiście dobrem ludzi można nazwać zarówno humanitarną jak i socjalną, a najczęściej używa się zwrotu demokracja socjalistyczna albo demokracja ludowa, samorządowa! Państwo dobre dla ludzi, system zarządzania przyjazny człowiekowi mogą stworzyć tylko dobrzy i inteligentni ludzie, którzy nie kierują się chciwością ani zyskiem za wszelką cenę, a przecież do Majestatu Władzy należy opiekowanie się jednostkami kalekimi, chorymi, czy biednymi  i pokrzywdzonymi.

Dobra władza narodowa eliminuje biedę i nędzę i wszelkie  inne  krzywdy, bo w każdym kraju, narodzie jest dość dóbr doczesnych, aby każdy miał dach nad głową, odzież i wyżywienie umożliwiające godne życie i przeżycie! Humanitaryzm, uczciwość i społeczna dobroczynność muszą cechować ludzi rządzących krajem, narodem, aby sprawiedliwy i dobry system społeczny mógł powstać i istnieć, a w złym społeczeństwie trudno budować socjalną demokrację opartą na ludowym samorządzie i uczciwej dystrybucji dóbr! 

Pierwszą zasadą humanitaryzmu jest Wolność i Nieszkodliwość, a to oznacza, że należy maksymalizować wszelką osobistą Wolność Człowieka pod warunkiem jego nieszkodliwości dla otoczenia, a także minimalizować wszelkie środki represji i przymusu do absolutnie koniecznego minimum, co jest łatwe w społeczeństwie ludzi dobrych, a trudne w społeczności ludzi złych i zdegenerowanych. Sprawowanie urzędów władzy nie może być okazją do dorabiania się i niegodziwego zysku to i Majestat Władzy będzie dobry, nieskalany korupcją.  Poznać poziom moralny społeczeństwa po tym, jak żyje sierota, kaleka, człowiek ciężko chory, nie zaś po tym jak żyją bogacze, czy politycy. 

Wielokrotnie tak bywało w historii ludzkości, że kłamstwo, fałsz i ciemnota utrzymywane były siłą miecza i pseudoprawia, a mówienie i głoszenie Prawdy, propagowanie Prawdziwej Wiedzy było zakazywane, tępione. Prawda była ignorowana. Ludzie uduchowieni, znający Prawdę, intuicyjnie ryzykowali w jej obronie życiem i reputacją, konsekwentnie przybliżając ludziom tego świata prawdy o Rzeczywistości rozbijające wszelki fałsz. 

(…) Psychopaci mogą być inteligentni, dobrze wykształceni, sprytni i zaradni, a lubią zaszczyty, zajmowanie wysokich stanowisk, lubią robić karierę polityczną, acz nie mają żadnych skrupułów w osiąganiu celów. Sfałszują podpisy na listach wyborczych, wezmą każdą łapówkę, uciekną z miejsca wypadku, bezwzględnie skłamią dla korzyści. Sama wysoka inteligencja nie świadczy o człowieczeństwie, o którym zaświadcza skłonność do bezinteresownego czynu społecznego dla dobra innych, poświęcenie siebie dla bliskich bez wyrzutów, zrezygnowanie z zysku dla miłości i podobne prospołeczne postawy. Słusznie dawne kultury psychopatów uważały za podludzi o zwierzęcych, mechanistycznych cechach demonicznych, asurowych. Duchowy człowiek musi starać się pomóc jak największej licznie osób!  Wszyscy ludzie znają jakąś postać zgrubną przykazań jakie boskie istoty zostawiły,często w formie dekalogu dla powodzenia i pomyślnego rozwoju ludzkich istot na Ziemi. Wszędzie we wszystkich objawieniach i przekazach od boskich sił duchowych powtarzają się te same podstawy jak zakaz zabijania i krzywdzenia stworzeń, zakaz okradania i zubożania innych, zakaz zdradzania, cześć dla boskich przodów, świętych i istoty Boga, nakaz miłowania i współczucia, nakaz pomagania sobie wzajem. 

Psychopatyczni egoiści często opacznie interpretują Boże Przykazania, bo nie rozumieją, nie czują, że Wyższa Istota jest miłosierdziem i współczuciem, daje życie i pozwala żyć. Dzieci, także Dzieci Światła w grupach należy uczyć publicznej samooceny, poddawania ocenie przez grupę, poprawiania błędów, usuwania złych nawyków. Niezdolność do samooceny swoich czynów, postępowania to oznaka egotycznej psychopatii. W dziecku trzeba rozbudzić, ożywić ciepłe cechy charakteru, zainteresowanie pomaganiem innym w bezinteresowny sposób, działania dla dobra grupy, szczerości i solidności bez udawania i bez oszukiwania. Psychopaci niezdolni są do analizy konsekwencji swoich czynów, oszukują dla realizacji swoich celów, bywają ryzykantami, cechuje ich brawura dla zysku lub pomysłu. Psychopaci jeżdżą bez lęku w niebezpieczny sposób, nie licząc się z życiem i zdrowiem innych, uciekną z miejsca wypadku, aby nie udzielać pomocy i uniknąć kary.  Wielu nie powinno być nawet kierowcami, ani sportowcami, bo zawsze będą oszustami, kłamcami, bezwzględni dla każdego, kto mógłby pokazać ich błędy i wady.  

Egotyczni psychopaci nie chcą rozmawiać o swoich błędach, wadach, nałogach i wszelkie złe czyny starają się ukryć, zatuszować albo wytłumaczyć w korzystny dla siebie sposób. W istocie są pasożytami żyjącymi kosztem innych i działającymi na szkodę otoczenia, krzywdzicielami. Rozwijanie wrażliwości na ból i cierpienie innych, rozbudzanie współczucia i chęci pomocy dla cierpiących, biednych czy chorych, rozbudzanie skłonności do dbania o wspólne społeczne dobro, rozbudzanie potrzeby bezzyskownej pracy dla dobra i radości innych, dla wspólnego pożytku to terapia osób ksobnych, psychopatycznych. Terapia taka powinna być podstawą nauki dla menadżerów, biznesmenów, polityków i przywódców! 

Egoistyczny przywódca to tyran-psychopata, a jego ustrój polityczny to faszyzm, apartheid, nacjonalizm w różnego stopnia dramatycznych odmianach. 

To prawda że złe życie prowadzi do piekła, a nikt sam nie stwarza piekła, tylko swoimi jakościami dąży do pewnych ciemnych i przykrych miejsc istnienia, gdzie będzie wieźć swój indywidualny, paskudny żywot wspólnie z innymi, podobnymi. Piekła samotności czekają tych, którzy dokonują uwięzienia ludzi niewinnych, a piekła zagłady tych, którzy niszczyli boską Misję jakiegoś choćby najskromniejszego, świętobliwego człowieka, który został ludziom posłany, bądź za życia osiągnął Boga.  Bóg nie pomaga tym, którzy nie chcą innym pomagać w sposób bezinteresowny, stąd egotycy, psychopaci są bezbożni, nie czują pomocy Boga, są areligijni, bo nie przejawiają zdolności do uczuć wyższych. Trafiają  do  Piekła.(…..) 

Warto dlatego  przeczytać Księgę  Henocha  oraz  Nową  Biblię  Gdańską.

Menu  Kultura- Religia-  Księga  Henocha- podstrona  lub plik  PDF.

Nowa  Biblia  Gdańska  – patrz  e-booki.

Oraz  całe  Menu Religia.