www.bialy-orzel.edu.pl    

With  google  chrome  you can  translate   any  text   and any file  into  any  language  !

BIAŁY ORZEŁ

PORTAL EDUKACYJNO – WYDAWNICZY

Portal dla  intelektualistów. W  służbie  naukowej  prawdzie.

Zniewolenie jest ceną jaką trzeba płacić za nieznajomość prawdy lub za brak odwagi
w jej głoszeniu. Nie żałuj pieniędzy na wiedzę ,bo zapłacisz wysoką cenę za niewiedzę.

 Za naszą i waszą wolność. For your freedom and ours.

Polityka

AKCJA CZECHOWSKA

oraz terroryzm co to takiego i dla kogo jest przeznaczony.
Relacja z przebiegu akcji terrorystycznej ABW
przeciwko Redaktor Naczelnej Białego Orła w roku 2016 i 2020
Jedyny taki terror w Polsce !

  

Akcja Czechowska z roku 2016     PDF

szczegółowy opis akcji terrorystycznej
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
jak przebiegała walka z ich terroryzmem na Czechowie
W pliku jest także mowa o SŁUŻBIE KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO przeciwko własnym siłom zbrojnym . SKW została powołana 1 października 2006 na mocy ustawy z 9 czerwca roku 2006 przez Lecha Kaczyńskiego podlega pod MON oraz Prezesa Rady Ministrów. W ustawie tej wywiad zamieniony jest na kontrwywiad i kontrwywiad na wywiad czyli niewłaściwie z nieprawidłowym zakresem uprawnień i kompetencji . Więcej w pliku.

W roku 2016 miała miejsce zmasowana akcja w Lublinie , setki agentów, samochodów, helikopter, inwigilacja telefony, korespondencji,w puszczanie w -mail przez Onet terrorystycznych reklamówek , a nawet samochody pułapki – z tym wszystkim trzeba było się zmierzyć w Lublinie pod koniec lutego 2016 roku. 7 grudnia 2015r. czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości zamieszczona została w Internecie tymczasowa niewielka strona wydawnicza na której zostały udostępnione różne dane dotyczące kilkunastu drastycznych spraw a pod koniec lutego 2016 aż do kwietnia i nawet jeszcze dalej wzięli się za Redaktor Naczelną agenci wywiadu lub kontrwywiadu wojskowego czyli terroryści z ABW i Mossadu za wysłanie e-maila do ABW o maskach lateksowych. Akcja się rozmyła na skutek zdecydowanej postawy, ale do dzisiaj nie została wyjaśniona ,a mnie nie udzielono żadnego uzasadnienia tego terroru i zmasowanej inwigilacji . W roku 2017 nastąpiły jeszcze dwie podobne akcje o mniejszym zasięgu – ale zostały spacyfikowane. I ponownie podobna akcja miała miejsce w roku 2020 z powodu wysłania do Komendy Stołecznej Policji w Warszawie materiałów o podmienianych politykach i o mafii Kulczyków.

Przestępstwo o charakterze terrorystycznym
wg obecnego prawa to według Kodeksu karnego z 1997 roku czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia
wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat. Jest popełniony w celu:
poważnego zastraszenia wielu osób – a dlaczego nie jednej osoby ?
Jedna osoba czasem więcej może niż całe tłumy .

Termin „terroryzm” wywodzi się od języka greckiego τρέω/treo – „drżeć, bać się”; „stchórzyć, uciec” oraz łacińskiego terror, -oris – „strach, trwoga, przerażenie”, lub „straszne słowo, straszna wieść” i pochodnego czasownika łacińskiego terreo – „wywoływać przerażenie, straszyć”. Na tej podstawie można bardzo ogólnie zdefiniować terroryzm jako sianie strachu i grozy poprzez terror.

Terroryzm polityczny – to najczęściej występujący rodzaj terroryzmu. Mamy z nim do czynienia w momencie, kiedy celem działań terrorystycznych jest próba narzucenia zmian prawnych czy politycznych, np. przejęcie władzy, dokonanie zmiany ekipy rządzącej bądź całego systemu politycznego, czasem nawet separatyzm albo utworzenie nowego państwa.Terroryzm jest pewnym rodzajem działania podejmowanym przez określone grupy przestępczości zorganizowanej – organizacja terrorystyczna i grupa przestępcza jak ABW oraz izraelski tajny wywiad Mossad są bardzo podobnie zbudowane, oparte na ściśle określonej strukturze, posłuszeństwu członków itp.

Podstawową różnicą są jednak motywacje – o ile w grupie przestępczej członkowie wierzą przede wszystkim w zyski finansowe, o tyle w organizacji terrorystycznej członkowie często zaślepieni są pewną ideą ogólną, w którą silnie wierzą i chcą ją realizować niezależnie od konsekwencji i potencjalnego zysku. Ale agenci ABW całkiem nieźle zarabiają, mają nawet wysokie pensje, i dlatego trzymają się takiej brudnej roboty, czyli jednak dla zysków. Dodatkowo mają bezpłatne samochody , mieszkania służbowe i inne dodatki czyli, że lepiej im jest niż niejednemu obywatelowi w Polsce.

Terroryzm szpiegostwo i kontrola medialna

Terroryzm jest zagadnieniem stosunkowo nowym i jeszcze mało znanym i nie dotyka nas w Polsce jak w innych krajach europejskich czy w USA , ale może być zamaskowany pod różnymi przykrywkami. Dlatego należy zapoznać się z tym zagadnieniem aby w razie czego mieć świadomość rodzaju zagrożenia lub ataku. Jedna z definicji amerykańskich mówi o:

„Ofensywnym i defensywnym wykorzystaniu informacji i systemów informacyjnych w celu odcięcia przeciwnika od dopływu informacji oraz w celu wykorzystania, zniekształcenia lub zniszczenia informacji już przez niego posiadanych”, przy jednoczesnej obronie własnych zasobów i systemów informacyjnych. W węższym, bardziej militarnym niż politycznym znaczeniu, mówi się o:„wspartym przez działania wywiadowcze zintegrowanym wykorzystaniu środków operacyjnych, dezinformacji, operacji psychologicznych, walki elektronicznej i niszczenia fizycznego w celu pozbawienia przeciwnika dopływu informacji, wypaczania i degradowania otrzymywanych informacji, a także niszczenia jego zdolności dowodzenia i kontroli wykonywania rozkazów”.

Przejęcie kontroli musi bowiem odbywać się, nie jak w wojnie energetycznej poprzez okupację i jawny przymus, ale w możliwie niezauważalny sposób, skrycie, najczęściej przy pomocy zwerbowanej w tym społeczeństwie agentury wpływu oraz poprzez umiejętne użycie środków masowego przekazu.Wykorzystuje się przy tym własne media, odpowiednio sterowane globalne organizacje medialne (głównie telewizje i agencje prasowe), a przede wszystkim przejęte potajemnie środki masowego przekazu przeciwnika.Oddziaływanie musi mieć charakter masowy, bowiem dla przejęcia kontroli nad krajem wielkości Polski konieczne jest posiadanie około 1,5 miliona ludzi o podobnych poglądach, a jeszcze lepiej bez poglądów, których uplasuje się w aparacie administracji państwowej, gospodarce, szkolnictwie, służbach państwowych, itp.
Rządy najsilniejszych państw wykorzystują media społecznościowe np. Facebooka do prowadzenia polityki zagranicznej, jak i wewnętrznej oraz do analizowania postaw od pojedynczego człowieka do społeczności również wielkich.

Służby specjalne zadaniowane przez władzę wykonawczą, poprzez owe media mają potencjał i używają go do dezinformowania narodów własnych państw, jak i obcych państw, a także kreują postawy społeczne zgodne ze swoimi celami politycznymi.

Służby specjalne używają do tych celów komputerów o skomplikowanych systemach informatycznych, o bardzo dużych mocach obliczeniowych, przy zastosowaniu sztucznej inteligencji i specjalizowanych algorytmów. Systemy te łączą pojedynczych użytkowników w zasoby ludzkie połączone ze sobą rozmaitymi relacjami, więziami społecznymi. Badane i wykorzystywane są relacje, zależności zarówno towarzyskie, finansowe, zainteresowań, upodobań, zamieszkania, narodowości, wyznania i mnóstwo innych cech. Instrumenty informatyczne mające MS jako bazę danych analizują również cechy psycho-fizyczne ludności.

W roku 2020 w lecie miała miejsce podobna akcja z tłumami agentów oraz ich samochodami, były włamy do skrzynki email, fałszowanie zwrotek Poczty Polskiej w celu zablokowania pozwu przeciwko T Mobile.ABW przypuściła atak na Redaktor Naczelną w czerwcu 2020 ( po raz drugi od roku 2016) taki jak obstawa agentów i łażenie i jeżdżenie wszędzie za Redaktor Naczelną, chmary podstawionych samochodów i zafałszowanych jako karetki pogotowia, jako samochody Poczty Polskiej, jako transport, taxówki w tym podszywających się pod różne inne firmy, przechwytywanie korespondencji na Poczcie Polskiej , fałszowanie zwrotnych poświadczeń odbioru, podsłuchiwanie rozmów telefonicznych oraz włamy do poczty internetowej.Terror trwał także w formie straszenia przez jakieś fałszywe karetki pogotowia i wycie syrenami od rana do wieczora w pobliżu bloku i na osiedlu.

A wszystko to z powodu wysłania do Komendy Policji w Warszawie oraz do ABW publikacji o sobowtórach i podmienianych politykach. Wywiad każdy ma to do siebie, że się tajniaczy , ale oni są widoczni jak na widelcu i na pewno nie można ich nie rozpoznać, zwłaszcza gdy stoją jak słupy , łażą za człowiekiem udając przechodniów lub udając zakupy w sklepie, robią zdjęcia ukradkiem lub kamerują telefonem w urzędzie poczty, albo podjeżdżają samochodami, będąc cały czas na widoku. Tym nie mniej trzeba było kupić pistolet gazowy i mieć stale pod ręką w razie potrzeby. Był to koszmar ,jakiego doświadczyłam, ale trzeba było walczyć i jakoś sobie dawać radę w takim oblężeniu. Łatwo nie było ,ale jakoś udało się to oblężenie przetrzymać i złamać. Gdyby to nie była ABW to napisaliby odpowiedź, że nie mają z tym nic wspólnego a takiej odpowiedzi na dziesiątki emaili nie było , tylko akcja.

Agencja Bezpieczenstwa Wewnętrznego , której działalność to same pozory i setki milionów wydawanych z budżetu państwa rocznie na kilka a może nawet kilkanaście tysięcy takich tajniaków . Warto się zastanowić , jaki jest sens istnienia tego sztucznego organu jakim jest ABW SKW i SWW skoro jest CBA oraz CBŚP i działania tych organów pokrywają się a nawet dublują zaś sama ABW niestety nie wykazuje żadnej działalności ustawowej poza propagandą o czym jest mowa na tej podstronie. Kilka tysięcy agentów w ABW SKW oraz SWW a de facto nie kilka ale kilkadziesiąt, o czym świadczy prawie miliardowy budżet oraz utajnione raporty NIK o działalności tego mafijnego i politycznego gangu i sztucznego tworu służącego do sprawowania bezpieczeństwa wewnętrznego-dla kogo ? Zgodnie z ustawą o ABW odpowiedzialność za te pseudo służby ponosi ich nadzorca czyli Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki; ciekawe czy zdaje sobie sprawę z tego co to jest ABW i SW ?

MAFIA ABW KRADNIE 22.10.2020. Onet. Zorganizowana z pompą pół roku temu akcja sprowadzenia przez KGHM kilku milionów maseczek dla personelu medycznego w rzeczywistości była operacją Agencji Wywiadu ( ABW) której pomogły firmy stworzone przez oficerów służb amerykańskich i chińskich – pisze czwartkowa „Gazeta Wyborcza”.
• Jak informuje rozmówca „GW”, znający kulisy operacji, zysk pochodzący ze sprzedaży maseczek zasilić miał później fundusz operacyjny Agencji Wywiadu ( ABW)
• Za transakcją oficjalnie stał koncern KGHM, który został oszukany przez chińskich dostawców. Maseczki okazały się bezużyteczne

Zawiadomienie o przestępstwie przeciwko ABW do Prokuratuty Rejonowej Lublin Północ z 17 sierpnia 2020o wszczętej akcji terrorystycznej wywiadu ABW /SWW/ SKW w Lublinie zakończyło się pismem fałszerstwem z Prokuratury tuszującym aferę wywiadowczą. Gdzie tak jest, że na zawiadomienie czeka się 6 tygodni na odpowiedź? Chyba tylko w szambie zwanym Rzeczpospolitą.Na wniesione zawiadomienie nadeszły same fałszerstwa, czyli sami swoi . Gdzie tak jest ( tylko w szambie Rzeczpopolitej) że niedopuszcza się niewygodnego śledztwa preparując fałszerstwa i zmuszając pokrzywdzonego do wnoszenia zażaleń do sądu ! żeby tylko zyskać na czasie. Niestety, jest to spowodowane komunistycznym Kodeksem Postępowania Karnego ,który jest cały czas specjalnie utrzymywany o czym jest mowa w Menu Prawo .

Na podstronie O Autorce portalu jest także mowa o akcjach wywiadu przeciwko
Redaktor Naczelnej Białego Orła. Blog w listopadzie 2021 zamienił się w większy portal.

Demokracja i demonokracja      PDF

 

  Nasz ustrój polityczny nie jest naśladownictwem obcych praw, a my sami raczej jesteśmy wzorem   dla innych niż inni dla nas. Nazywa się ten ustrój demokracją, ponieważ opiera się na większości   obywateli,  a nie mniejszości.   Perykles .

Zagadnienie demokracji jest zjawiskiem polityczno – kulturowym i powstało w  czasach antyku. Do tej pory jest kwestią sporną a nawet  nieznaną i niewłaściwe  wykładaną.  Czy i jaka w Polsce była i jest demokracja i jakie są jej związki z polityką a także kulturą –  każdy musi  sobie odpowiedzieć sam, najlepiej po przeczytaniu tego opracowania .Podstawową zasadą  prawdziwej demokracji jest to, że  każdy  może  mówić,  pisać  oraz  robić ( a granicach prawa  rzecz  jasna ale bez ograniczeń) co chce,  bez  obawy, że  narazi  się  na  szykany  lub represje jak też, że można skutecznie zaskarżyć nieuczciwy  organ  władzy  lub każdą  inną osobę. W  roku 2015 już słowo KOMUNIZM  wyszło praktycznie  już z  obiegu podobnie  jak  słowo  socrealizm  i było skutecznie cenzurowane  i zastępowane  takimi zwrotami jak  Polska  Ludowa,  okres PRL-u , socjalizm ,  taki sobie łagodny system) czy  też epoka  Gomułki,a  potem  nawet  po prostu Polska   w odniesieniu do okresu  sowieckiej  komuny .  Czyli, że  jeszcze  nie  była  to demokracja . Różni uzurpatorzy przyznawali sobie Nagrodę  Peryklesa, z  czego on sam  na pewno  nie byłby szczęśliwy…..   

Prześladowania  Polaków  na  Litwie        PDF

Oraz  newsy z   Litwy.

Reportaż z  Białorusi          PDF 

Przeczytaj jakie są realia na naszych białoruskich Kresach, jak tam się żyje ,
co można , czego nie można , dużo ciekawych danych. Oraz prawda o Łukaszence, podmienionym dyktatorze białoruskim. Obecny Łukaszenka to jakiś podstawiony agent i mafiozo reżimowy, prawdziwy Aleksandr Łukaszenka taki nie był, zwalczał komunę na Białorusi, trzeba o nim przeczytać. Zdjęcia podmienionego Łukaszenki na końcu bardzo ciekawego historycznego reportażu.

Umowy dwustronne Polski z Izraelem      PDF

oraz Benjamin Netanjahu

Premier Izraela Binjamin Netanjahu żyd aszkenazyjski w krawacie koloru flagi Izraela, taka moda u nich jest na taki patriotyzm i taki dress code. Żydzi ( w większości aszkenazyjscy) noszą także czerwone krawaty jako symbol krwi, walki i rewolucji , wprawdzie jest to kolor serca , ale jeśli chodzi o ten organ , to u nich jest to problematyczne . Zaś kolor granatowy to symbolika flagi Izraela.
Poniżej- oznakowane w takim sam sposób okna i samochód w lubelskiej prokuraturze.

Te same dwa kolory granatowy w oknach i czerwony samochód- przypadek ?
Prokuratura w Lublinie to lubelski Sanhedryn żydowski,
uzyskać nie można nic poza represjami i umorzeniami

https://www.prokuratura.lublin.pl/kontakt,30.html

Jaka opozycja przeciwko jakiej Polsce-
ta w prokuraturach i sądach przeciwko osobie Redaktor Naczelnej Białego Orła.

Izrael informacja o stosunkach gospodarczych     PDF

z Polską dane Ministerstwa Rozwoju

 

Sobowtóry znanych postaci  

Sobowtór Tito jugosłowiańskiego przywódcy       PDF

Juliusz Nowina – Sokolnicki podmieniony         PDF 

 samozwańczy polski prezydent na uchodźstwie
Prawdziwy Juliusz Nowina – Sokolnicki
został zamordowany w Londynie i podmieniony

Wojciech Jaruzelski był podmieniony      PDF 

przewodniczący Rady Państwa, prezydent komunistycznej
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1989) i pierwszy prezydent III postkomunistycznej
Rzeczypospolitej Polskiej (1989–1990). Twórca stanu wojennego 1981.

Powojenny holocaust Jałta i sobowtór Stanisława Grabskiego    PDF 

Wysiedlenia i wywłaszczenia z Kresów nazywane migracjami,jako skutek Jałty, miały na celu między innymi wykorzenienie kolejnych pokoleń oraz pozbawienie dostępu do zasobów kultury których nie było na ziemiach zachodnich oraz własnego rodzinnego siedliska i związanej z nim wielowiekowej historii.Procesem wysiedlania Polaków z Kresów sterował znany przedwojenny działacz Narodowej Demokracji Stanisław Grabski wielki patriota i Polak, przeciwnik Rosji sowieckiej ! A potem nagle zwolennik porozumień jałtańskich. Fotografie jednak mówią o nim co innego , jak też jego biografia. Dodatkowe biogramy dotyczą Oskara Lange i Konstantego Geberta vel Warszawskiego biznesmena z Syberii .Dlaczego Polacy dali się wysiedlić z odwiecznych siedzib na Kresach jak bezwolne barany ?

Kulczykowie podmienieni     PDF 

Zdjęcia oraz materiały z przypadkowego śledztwa redakcyjnego ujawniają, że prawdziwa znana biznesowa rodzina Jana i Grażyny Kulczyków , zaangażowana również w politykę, została wiele lat temu zamordowana i podmieniona. Sprawy nie można było ruszyć jak zwykle w prokuraturze, ponieważ nie byłam tym przestępstwem pokrzywdzona a zgłoszenia przestępstw z Art 304 kpk w ogóle i nigdy zwyczajowo nie są uwzględniane. Art. 304. Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie . Dz.U.2021.0.534 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego . § 1. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Ale tylko na papierze ,w praktyce nie można wnieść takiego zawiadomienia jak do tej pory.

Kulczyk Prokuratura   PDF 

Zawiadomienie o przestępstwie w sprawie zamordowanej i podmienionej znanej rodziny Kulczyków. Zawiadomienie które zawiera niezbite dowody zostało jak zwykle oddalone fałszerstwami. O sytuacji w organach prawa jest mowa w Menu Prawo Sensacje z organami prawa w Polsce. Jan Jerzy Kulczyk (ur. 24 czerwca 1950 w Bydgoszczy, zmarł rzekomo 29 lipca 2015 w Wiedniu) – polski przedsiębiorca, właściciel przedsiębiorstwa Kulczyk Holding (z siedzibą w Warszawie) i międzynarodowej grupy inwestycyjnej Kulczyk Investments (z siedzibą w Luksemburgu oraz biurami w Londynie i Kijowie), od 2002 do śmierci regularnie klasyfikowany w rankingach tygodnika „Wprost” jako najbogatszy Polak. Biznesem zajmował się poprzez inwestowanie w branżach: energetyka, ropa naftowa i gaz, infrastruktura, nieruchomości, browarnictwo. Więcej o nim i jego także podmienionej rodzinie w dwóch plikach .

Kulczyk skany pism   PDF 

Skany fałszerstw z prokuratury- odpowiedzi i podważanie tych fałszerstw są w pliku- Kulczyk Prokuratura.

Masońska Kanada   PDF 

Kiedy w Kanadzie przeprowadzano referendum w sprawie Quebecu, okazało się, że liderzy wszystkich partii politycznych są opłacani przez Rockefellera .Znany kanadyjski dziennikarz Henry Makow opisuje działalność masonerii w Kanadzie 14 stycznia 2021 Peru: Sąd stwierdził, że Covid-19 wywołali Gates, Soros oraz rodzina Rockefeller ……

Tajemnice rosyjskiej mafii   PDF 

 Jest to zagadnienie, które sięga korzeniami
do tak zwanej Rewolucji Październikowej 1917 rok.

Eurofajtery poniemieckie rupiecie miały poprawić zdolność bojową armii  PDF 

Obok inwestycji izraelskich w przemyśle budowlanym, nieruchomościach, centrach handlowych, hotelach i na rynku produktów żywnościowych najbardziej strategiczne związki gospodarcze między Polską a Izraelem ogniskują się w dziedzinie produkcji zbrojeniowej. Przedstawiciele ambasady Izraela w Warszawie mówią, że w sferze obronności „wiele izraelskich przedsiębiorstw macierzystych inwestuje w Polsce za pośrednictwem mniejszych .
Strategia polega na tym, aby połączyć polską siłę roboczą z izraelskimi „mózgami” …
Izrael i inni międzynarodowi producenci broni czerpią korzyści z polskiego systemu offsetowego. Na mocy ustawy offsetowej z 1999 r. system ten dotuje koncerny zbrojeniowe, które wkraczają na teren przemysłu zbrojeniowego w Polsce, budują go i rozbudowują. W ramach tego systemu zagraniczni inwestorzy otrzymują z powrotem swoje pieniądze wraz z zyskami oraz mają zapewnione na przyszłość możliwości inwestycji i zyski.Wojsko Polskie jest już nie tylko sojusznikiem, ale również uczestnikiem wojny z terroryzmem, toteż w ciągu minionego dziesięciolecia rząd izraelski ( nie polski !) zorganizował dla niego liczne programy szkoleniowe

Ludowe Wojsko Polskie – Mózg Elektronowy .
Foto z Muzeum Techniki Wojskowej w Warszawie.

W 2009 r. spółki izraelskie zrobiły dobry interes, gdy dawne giganty przemysłu stalowego – zakłady w Stalowej Woli i Tarnowie – zamieniono w parki zbrojeniowe. Były minister obrony narodowej Bogdan Klich powiedział mediom: „Interesuje nas wejście partnerów izraelskich do naszych zakładów przemysłu obronnego; «polonizacja» sprzętu produkowanego w Izraelu przede wszystkim”.
Ale po co nam jakieś czołgi, przeciwko komu i gdzie mają jeździć, bo przecież nie po ulicach !? Może czołgiem do Brukseli….Rosjanie od dawna mają broń laserową a Polakom wciska się kity o czołgach i tarczach antyrakietowych .Ponieważ przedłuża się budowa, rosną też jej koszty – i to aż o 96 mln dol. (pierwotne szacunki mówiły o koszcie rzędu 746 mln dol.). Gdzie te pieniądze się rozeszły? 13 luty 2020 PAP.
Wojsko Polskie jest już nie tylko sojusznikiem, ale również uczestnikiem wojny z terroryzmem ??? – gdzie był lub jest ten terroryzm ? toteż w ciągu minionego dziesięciolecia rząd izraelski zorganizował dla niego liczne programy szkoleniowe. Więcej – zbiór artykułów .

 

Jałta Układ Warszawski i NATO         PDF 

wprowadzenie w zagadnienie
Temat rozliczenia Jałty należy do Białego Orła,
dotychczasowe rządy nie zajmowały się tym tematem.

Polacy już nie wiedzą w roku 2021, co to była JAŁTA ,bo się o tym nie pisze i nie mówi a w szkołach jedynie zdawkowo nadmienia o powojennym podziale Europy.
W czasie tajnej konferencji w dniach od 4 do 11 lutego 1945 roku Churchill, Roosevelt i Stalin podjęli decyzję o powojennym losie Polski bez wiedzy i zgody polskiego Rządu zaprowadzając w ten sposób nowy porządek – New World Order w Europie wraz z okrojeniem granic Polski , wysiedleniami i skutkami takimi jak między innymi mordowanie Armii Krajowej i innych formacji podziemnych działających w okupowanej przez hitlerowców Polsce oraz z zaprowadzeniem sowieckiej okupacji wraz nacjonalizacją. Skutki Jałty trwają do dzisiaj .Opracowanie ujawnia po raz pierwszy kulisy Jałty oraz prawdziwą biografię amerykańskiego prezydenta Franklina Roosevelta, który brał udział w układzie jałtańskim na szkodę Polski oraz połowy Europy , zahacza także o osobę innego prezydenta USA Georga Busha w kontekście NATO i ataków na WTC oraz o bardzo znaną osobę i współtwórcę Jałty- Winstona Churchilla.A także prawda o ‘ ojcach założycielach’ Unii Europejskiej – kim się okazali a okazali się zupełnie innymi ludźmi. Prawdziwi ‘ojcowie UE ‘ byli zamordowani i podmienieni przez semickich żydów z charakterystycznymi hakowatymi i krzywymi wielkimi nosami, podobnie jak i na Bliskim Wschodzie podmiany datują się od wielu wieków czyli od dawna. Plik to sensacyjne opracowanie śledcze na 130 stron A- 4.

Czy zbrodnie NATO doczekają się sprawiedliwości         PDF 

Henryk Pająk wybitny lubelski pisarz i elita krajowa , który jeszcze nie doczekał się żadnej nagrody za wybitną twórczość opisuje działalność o obecnej NATO , która budzi wiele zastrzeżeń i oburzenie jak też szokująca prawda o ONZ.

Kto sfinansował i wykreował a potem obalił komunizm       PDF 

kulisy pierestrojki i transformacji ustrojowo- biznesowych

Cenckiewicz Ścios Bączek o wywiadzie komunistycznym     PDF 

kulisy pierestrojki i transformacji ustrojowo- biznesowych

Generał Władysław Sikorski twórcą ONZ   PDF 

Ukraiński reportaż – kulisy przewrotu i działań wojennych   PDF 

Niniejszy obszerny i przekrojowy zbiór oficjalnych i mniej oficjalnych artykułów , ujawnia zaplecze polityczne wojny na Ukrainie od początku tej wojny zwanej eufemistycznie w ramach political correctness konfliktem ukraińskim.
Ten stary pierdziel ciągle rządzi !
Zamknąć tego chazarskiego żydowskiego psychola go w szpitalu psychiatrycznym !

W 1989 roku George Soros wykorzystał swoje bogactwo by zainstalować Vaclava Havla w Czechach, przekonał się że kandydata należy wybrać z należytą starannością i za odpowiednio dużą kwotę pieniędzy.W Stanach Zjednoczonych, przekazał znaczną kwotę na kampanię wyborcze Baracka Obamy, Hillary Clinton, Charles Rangel, Al Franken, Tom Udall, Joe Sestak i Sherrod Brown, zainwestowane środki pieniężne miały zmobilizować polityków do stanowczego działania mającego w celu przekształcenie Ameryki.Przemoc opanowała Ukraine, gdzie grupa faszystów wybranych przez Departament Stanu USA obaliła demokratycznie wybranego prezydenta kraju. W maju George Soros powiedział CNN, że jest odpowiedzialny za stworzenie organizacji pozarządowej na Ukrainie, która ostatecznie przyczyniło się do obalenia Wiktora Janukowycza.„Wielu uczestników demonstracji w Kijowie na tzw. ”EuroMaidanie” było członkami finansowanych przez Sorosa organizacji pozarządowych i byli szkoleni przez te same organizacje pozarządowe w wielu warsztatach i na konferencjach sponsorowanych przez Międzynarodową Fundacją Odrodzenie Sorosa (IRF). Soros, szczyci się, że przyczynił się „bardziej niż jakakolwiek inna organizacja” do „demokratycznej transformacji Ukrainy”- dziennikarz, analityk William F. Jasper„Demokratyczna transformacja” na Ukrainie spowodowała czystki etniczne, a wkrótce może służyć jako iskra zapalna do wybuchu III wojny światowej. A także jak złoto ukraińskie zasiliło amerykański klan Rotschildów. Przekrojowe opracowanie i składanka z wielu artykułów ,która nie straciła na aktualności.

 

Jugosławia historia polityczna       PDF 

Naloty NATO w specjalnie wywołanej wojnie domowej zniszczyły w Serbii bardzo dużo prawosławnych świątyń i pięknych zabytków. Bardzo to jest dziwne, że amerykańscy lotnicy trafiali w takie obiekty, mają przecież bardzo precyzyjny sprzęt i radionamiary po Polakach z czasów II wojny światowej …Jak widać nic się nie zmieniło w US Armii od czasów II wojny o czym jest mowa w e- booku ‘Polacy wygrali II wojnę światową’. Chodzi też o swobodny dostęp do morza a obecnie dostęp ten praktycznie cały należy do Chorwacji. Wpływ na rozpad miał amerykański finansista żydowskiego pochodzenia Jeffrey Sachs, który przekonał Słowenię i Chorwację ( ale kogo ?) do ogłoszenia secesji. Zapewniał, że Zachód uzna ich suwerenność oraz że ich rozwój ekonomiczny zostanie wsparty przez zachodnie banki !
Plik zawiera dane o wojnie bałkańskiej oraz jak zrobiono z prawosławnych Serbów nazistów i rozwalono całą Jugosławię . W Serbii urodził się cesarz rzymski Konstantyn Wielki rzymski cesarz. Konstantyn urodził się w mieście Naissus (dzisiejszy Nisz) w Mezji . Do roku 1945 Jugosławią rządzili dynastyczni królowie.JKW Aleksander II Karadźordźewić (ur. 17 lipca 1945 w Londynie) – książę koronny serbski, ostatni następca tronu Królestwa Jugosławii, pretendent do tronu Serbii. Aleksander II poślubił w 1972 księżną Marię da Gloria Orleańską-Bragança (ur. 1946), córkę Piotra Gastona Brazylijskiego, w 10 pokoleniu potomkinię polskiego króla Stanisława Leszczyńskiego.

ONZ NATO Wojsko Polskie     PDF 

Mamy ustalone ze Stanami Zjednoczonymi, że inwestycje na rzecz amerykańskiej obecności będą podjęte w pięciu miejscach w Polsce – powiedział dziennikarzom wicepremier, szef MON Tomasz Siemoniak, który przebywa w Brukseli na spotkaniu ministrów obrony NATO. Strona polska udostępniła amerykańskiej tereny i obiekty …… Kiedy jednak Andrzej Olechowski w 1994 roku otrzymał od Rosji zapewnienie, że nie storpeduje decyzji NATO o przyjęciu Polski, nasi ” przyjaciele” zza oceanu wzięli się ostro do roboty. Uchwalono tzw. Poprawkę Browna, która dała prezydentowi USA prawo do rozmów w sprawie wejścia do NATO m. in. i Polski.
8 lipca 1997: Trzy państwa należące do komunistycznego Układu Warszawskiego – Węgry, Czechy i Polska – zostały zaproszone do przystąpienia do NATO. 12 marca 1999: przyjęcie Polski, Czech i Węgier do NATO.Strategia wojenna NATO oparta była głównie na amerykańskich koncepcjach strategicznych wynikających z oceny zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego. Pierwszą z nich była strategia zmasowanego odwetu przyjęta w USA w 1950 roku, prawie zaraz po amerykańskiej Jałcie zaadaptowana przez sojusz NATO w 1957 roku. Zakładała ona wykonanie uderzeń jądrowych na jałtańskie państwa Układu Warszawskiego w tym Polskę w odpowiedzi na poważniejszy atak militarny. Podstawowym aktem prawnym, będącym podstawą podobnego działania jest podpisany 4 kwietnia 1949 roku w Waszyngtonie Traktat Północnoatlantycki. 21 lat w NATO. Zbiór artykułów i publikacji a także także o nowych szokujących logo dla niektórych jednostek Wojska Polskiego oraz o nowoczesnych rodzajach uzbrojenia innych państw.

Cała prawda o prezydentach   PDF 

Bronisław Komorowski i Aleksander Kwaśniewski
oraz o ojcu Kwaśniewskiego który był największym komunistycznym zbrodniarzem , zmienił nazwisko po wojnie na Kwaśniewski a potem jego synalek wdrażał złą i niewłaściwą konstytucję w roku 1997 a rzekomy hrabia Komorowski były prezydent RP nie był i nie jest żadnym hrabią. Zarząd Kulczyk Investment jest wspierany od lat przez Horsat Köhlera, Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec (2004-2009) oraz przewodniczącego Międzynarodowego Funduszu Walutowego i dyrektora EBOiR oraz syna stalinowskiego zbrodniarza Aleksandra Kwaśniewskiego, który wciągnął Polskę do UE , P(r)ezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1995-2005).Kulczyk Investments realizuje szereg działań sponsoringowych i z zakresu CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu):
• Muzeum Historii Żydów Polskich – przekazanie dwudziestomilionowej darowizny ze strony Kulczyk Holding na realizację wystawy głównej: „1000 lat historii Żydów Polskich”. Towarzyszyło temu podpisanie w lipcu 2012 r. umowy pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdanem Zdrojewskim, drem Janem Kulczykiem oraz Przewodniczącym Stowarzyszenia Piotrem Wiślickim. Od tego czasu współpraca pomiędzy organizacjami jest regularna i obejmuje wspólne działania promocyjne na rzecz Muzeum. Jednym z jej efektów było wspólne przygotowanie wspomnianej wyżej Prezentacji Muzeum Historii Żydów Polskich w Nowym Jorku, październik 2012. Tego samego, który szkalował i opluwał dziadka Redaktor Naczelnej. https://pl.wikipedia.org/wiki/Kulczyk_Investments

KOD Soros i Solidarność     PDF 

Jak ludzie Sorosa stworzyli pierwszy KOD

Akcja Tusk artykuły prasowe    PDF 

Akcje narodowego podziemia w Polsce, Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych przeszły już do historii, która była i jest cenzurowana w programach szkolnych od czasów pojałtańskich ( które to czasy de facto mamy nadal). Jest to podsumowanie rządów post – smoleńskiego premiera , na podstawie różnych archiwalnych już źródeł prasowych oraz publikacji .Premier Tusk wylądował w Brukseli i tam pluje na Polskę i źle nam życzy a jego rządy przejdą do historii jako rządy PO / PSL. Archiwalne już opracowanie zbiorcze ukazuje nam Donalda Tuska oraz jego partię w świetle krytycznym, co obecnie pomimo upływu czasu będzie doskonałą lekturą satyryczno- polityczną przypominającą kompleksowo platformiane dzieje.

Nowomowa kreowanie znaczeń   PDF 

Nowomowa (ang. newspeak) – sztuczny język obowiązujący w fikcyjnym, totalitarnym państwie Oceania, przedstawionym w powieści Rok 1984 (1949) George’a Orwella. Charakteryzuje się tendencją do eliminacji jak największej liczby „niepotrzebnych” lub niekorzystnie (z punktu widzenia ideologii państwowej) nacechowanych wyrazów przez zastąpienie ich sztucznymi ekwiwalentami, w celu strywializowania języka (ogłupienie ludności) oraz wyeliminowania nieprawomyślności przez takie przekonstruowanie języka, by niemożliwe stało się sformułowanie w myśli czegokolwiek, co godziłoby w panujący reżim – zarówno poprzez mowę, jak i myśli (tzw. myślozbrodnia).

Pojęcie nowomowy z czasem przekroczyło ramy powieści Orwella i używane jest również jako określenie narzędzia (stylu wypowiedzi, quasi-języka) stosowanego przez władzę w państwach totalitarnych, która posługując się stałym zestawem typowych dla siebie określeń, fałszujących rzeczywistość, ma na celu narzucenie swoim obywatelom określonego systemu .
Nowomowa była także utylitarna, podporządkowana potrzebom władzy, dlatego też mogła być arbitralnie kształtowana, zmieniana zależnie od okoliczności .Narzucane były nie tylko zagadnienia, ale i słowa oraz zwroty, za pomocą których o nich mówiono.
Celem nowomowy jest zajęcie jak najszerszych obszarów komunikacji, wyeliminowanie innych stylów językowych oraz uniemożliwienie użytkownikom języka dokonywania językowych wyborów poprzez zubożenie możliwości wyboru wariantów językowych. Nowomowa prowadzi do dewastacji normalnego języka: słowa przez nią przyswojone nabierają specyficznego ograniczonego sensu, tworząc jedynie pozory naturalnej komunikacji. Utrudnia to dyskusję na tematy dla władzy niewygodne oraz budzi u użytkowników nieufność do języka w ogóle.

(…..) Zdaniem Andrzeja Markowskiego, „ażeby wytworzyła się nowomowa, totalitarna władza musi mieć monopol informacyjny. Najwyrazistszym znakiem tego monopolu jest państwowa cenzura prewencyjna. Podlegają jej wszystkie teksty publiczne wygłaszane i pisane, wskutek czego władza nie dopuszcza do rozpowszechnienia wiadomości i poglądów, które uznaje za niewłaściwe lub groźne dla siebie. […] Ponadto o istnieniu nowomowy można mówić tylko wtedy, gdy istnieją takie środki upowszechniania informacji, które zapewniają szybkie jej rozpowszechnienie, powodując niemal jednoczesne dotarcie wiadomości do wszystkich członków społeczeństwa”.(…..) Więcej w pliku.