www.bialy-orzel.edu.pl    

With  google  chrome  you can  translate   any  text   and any file  into  any  language  !

BIAŁY ORZEŁ

PORTAL EDUKACYJNO – WYDAWNICZY

Portal dla  intelektualistów. W  służbie  naukowej  prawdzie.

Zniewolenie jest ceną jaką trzeba płacić za nieznajomość prawdy lub za brak odwagi
w jej głoszeniu. Nie żałuj pieniędzy na wiedzę ,bo zapłacisz wysoką cenę za niewiedzę.

 Za naszą i waszą wolność. For your freedom and ours.

Polityka

AKCJA CZECHOWSKA

oraz terroryzm co to takiego i dla kogo jest przeznaczony.
Relacja z przebiegu akcji terrorystycznej ABW
przeciwko Redaktor Naczelnej Białego Orła w roku 2016 i 2020
Jedyny taki terror w Polsce !

  

Akcja Czechowska z roku 2016     PDF

szczegółowy opis akcji terrorystycznej
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
jak przebiegała walka z ich terroryzmem na Czechowie
W pliku jest także mowa o SŁUŻBIE KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO przeciwko własnym siłom zbrojnym . SKW została powołana 1 października 2006 na mocy ustawy z 9 czerwca roku 2006 przez Lecha Kaczyńskiego podlega pod MON oraz Prezesa Rady Ministrów. W ustawie tej wywiad zamieniony jest na kontrwywiad i kontrwywiad na wywiad czyli niewłaściwie z nieprawidłowym zakresem uprawnień i kompetencji . Więcej w pliku.

W roku 2016 miała miejsce zmasowana akcja w Lublinie , setki agentów, samochodów, helikopter, inwigilacja telefony, korespondencji,w puszczanie w -mail przez Onet terrorystycznych reklamówek , a nawet samochody pułapki – z tym wszystkim trzeba było się zmierzyć w Lublinie pod koniec lutego 2016 roku. 7 grudnia 2015r. czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości zamieszczona została w Internecie tymczasowa niewielka strona wydawnicza na której zostały udostępnione różne dane dotyczące kilkunastu drastycznych spraw a pod koniec lutego 2016 aż do kwietnia i nawet jeszcze dalej wzięli się za Redaktor Naczelną agenci wywiadu lub kontrwywiadu wojskowego czyli terroryści z ABW i Mossadu za wysłanie e-maila do ABW o maskach lateksowych. Akcja się rozmyła na skutek zdecydowanej postawy, ale do dzisiaj nie została wyjaśniona ,a mnie nie udzielono żadnego uzasadnienia tego terroru i zmasowanej inwigilacji . W roku 2017 nastąpiły jeszcze dwie podobne akcje o mniejszym zasięgu – ale zostały spacyfikowane. I ponownie podobna akcja miała miejsce w roku 2020 z powodu wysłania do Komendy Stołecznej Policji w Warszawie materiałów o podmienianych politykach i o mafii Kulczyków.

Przestępstwo o charakterze terrorystycznym
wg obecnego prawa to według Kodeksu karnego z 1997 roku czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia
wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat. Jest popełniony w celu:
poważnego zastraszenia wielu osób – a dlaczego nie jednej osoby ?
Jedna osoba czasem więcej może niż całe tłumy .

Termin „terroryzm” wywodzi się od języka greckiego τρέω/treo – „drżeć, bać się”; „stchórzyć, uciec” oraz łacińskiego terror, -oris – „strach, trwoga, przerażenie”, lub „straszne słowo, straszna wieść” i pochodnego czasownika łacińskiego terreo – „wywoływać przerażenie, straszyć”. Na tej podstawie można bardzo ogólnie zdefiniować terroryzm jako sianie strachu i grozy poprzez terror.

Terroryzm polityczny – to najczęściej występujący rodzaj terroryzmu. Mamy z nim do czynienia w momencie, kiedy celem działań terrorystycznych jest próba narzucenia zmian prawnych czy politycznych, np. przejęcie władzy, dokonanie zmiany ekipy rządzącej bądź całego systemu politycznego, czasem nawet separatyzm albo utworzenie nowego państwa.Terroryzm jest pewnym rodzajem działania podejmowanym przez określone grupy przestępczości zorganizowanej – organizacja terrorystyczna i grupa przestępcza jak ABW oraz izraelski tajny wywiad Mossad są bardzo podobnie zbudowane, oparte na ściśle określonej strukturze, posłuszeństwu członków itp.

Podstawową różnicą są jednak motywacje – o ile w grupie przestępczej członkowie wierzą przede wszystkim w zyski finansowe, o tyle w organizacji terrorystycznej członkowie często zaślepieni są pewną ideą ogólną, w którą silnie wierzą i chcą ją realizować niezależnie od konsekwencji i potencjalnego zysku. Ale agenci ABW całkiem nieźle zarabiają, mają nawet wysokie pensje, i dlatego trzymają się takiej brudnej roboty, czyli jednak dla zysków. Dodatkowo mają bezpłatne samochody , mieszkania służbowe i inne dodatki czyli, że lepiej im jest niż niejednemu obywatelowi w Polsce.

Terroryzm szpiegostwo i kontrola medialna

Terroryzm jest zagadnieniem stosunkowo nowym i jeszcze mało znanym i nie dotyka nas w Polsce jak w innych krajach europejskich czy w USA , ale może być zamaskowany pod różnymi przykrywkami. Dlatego należy zapoznać się z tym zagadnieniem aby w razie czego mieć świadomość rodzaju zagrożenia lub ataku. Jedna z definicji amerykańskich mówi o:

„Ofensywnym i defensywnym wykorzystaniu informacji i systemów informacyjnych w celu odcięcia przeciwnika od dopływu informacji oraz w celu wykorzystania, zniekształcenia lub zniszczenia informacji już przez niego posiadanych”, przy jednoczesnej obronie własnych zasobów i systemów informacyjnych. W węższym, bardziej militarnym niż politycznym znaczeniu, mówi się o:„wspartym przez działania wywiadowcze zintegrowanym wykorzystaniu środków operacyjnych, dezinformacji, operacji psychologicznych, walki elektronicznej i niszczenia fizycznego w celu pozbawienia przeciwnika dopływu informacji, wypaczania i degradowania otrzymywanych informacji, a także niszczenia jego zdolności dowodzenia i kontroli wykonywania rozkazów”.

Przejęcie kontroli musi bowiem odbywać się, nie jak w wojnie energetycznej poprzez okupację i jawny przymus, ale w możliwie niezauważalny sposób, skrycie, najczęściej przy pomocy zwerbowanej w tym społeczeństwie agentury wpływu oraz poprzez umiejętne użycie środków masowego przekazu.Wykorzystuje się przy tym własne media, odpowiednio sterowane globalne organizacje medialne (głównie telewizje i agencje prasowe), a przede wszystkim przejęte potajemnie środki masowego przekazu przeciwnika.Oddziaływanie musi mieć charakter masowy, bowiem dla przejęcia kontroli nad krajem wielkości Polski konieczne jest posiadanie około 1,5 miliona ludzi o podobnych poglądach, a jeszcze lepiej bez poglądów, których uplasuje się w aparacie administracji państwowej, gospodarce, szkolnictwie, służbach państwowych, itp.
Rządy najsilniejszych państw wykorzystują media społecznościowe np. Facebooka do prowadzenia polityki zagranicznej, jak i wewnętrznej oraz do analizowania postaw od pojedynczego człowieka do społeczności również wielkich.

Służby specjalne zadaniowane przez władzę wykonawczą, poprzez owe media mają potencjał i używają go do dezinformowania narodów własnych państw, jak i obcych państw, a także kreują postawy społeczne zgodne ze swoimi celami politycznymi.

Służby specjalne używają do tych celów komputerów o skomplikowanych systemach informatycznych, o bardzo dużych mocach obliczeniowych, przy zastosowaniu sztucznej inteligencji i specjalizowanych algorytmów. Systemy te łączą pojedynczych użytkowników w zasoby ludzkie połączone ze sobą rozmaitymi relacjami, więziami społecznymi. Badane i wykorzystywane są relacje, zależności zarówno towarzyskie, finansowe, zainteresowań, upodobań, zamieszkania, narodowości, wyznania i mnóstwo innych cech. Instrumenty informatyczne mające MS jako bazę danych analizują również cechy psycho-fizyczne ludności.

W roku 2020 w lecie miała miejsce podobna akcja z tłumami agentów oraz ich samochodami, były włamy do skrzynki email, fałszowanie zwrotek Poczty Polskiej w celu zablokowania pozwu przeciwko T Mobile.ABW przypuściła atak na Redaktor Naczelną w czerwcu 2020 ( po raz drugi od roku 2016) taki jak obstawa agentów i łażenie i jeżdżenie wszędzie za Redaktor Naczelną, chmary podstawionych samochodów i zafałszowanych jako karetki pogotowia, jako samochody Poczty Polskiej, jako transport, taxówki w tym podszywających się pod różne inne firmy, przechwytywanie korespondencji na Poczcie Polskiej , fałszowanie zwrotnych poświadczeń odbioru, podsłuchiwanie rozmów telefonicznych oraz włamy do poczty internetowej.Terror trwał także w formie straszenia przez jakieś fałszywe karetki pogotowia i wycie syrenami od rana do wieczora w pobliżu bloku i na osiedlu.

A wszystko to z powodu wysłania do Komendy Policji w Warszawie oraz do ABW publikacji o sobowtórach i podmienianych politykach. Wywiad każdy ma to do siebie, że się tajniaczy , ale oni są widoczni jak na widelcu i na pewno nie można ich nie rozpoznać, zwłaszcza gdy stoją jak słupy , łażą za człowiekiem udając przechodniów lub udając zakupy w sklepie, robią zdjęcia ukradkiem lub kamerują telefonem w urzędzie poczty, albo podjeżdżają samochodami, będąc cały czas na widoku. Tym nie mniej trzeba było kupić pistolet gazowy i mieć stale pod ręką w razie potrzeby. Był to koszmar ,jakiego doświadczyłam, ale trzeba było walczyć i jakoś sobie dawać radę w takim oblężeniu. Łatwo nie było ,ale jakoś udało się to oblężenie przetrzymać i złamać. Gdyby to nie była ABW to napisaliby odpowiedź, że nie mają z tym nic wspólnego a takiej odpowiedzi na dziesiątki emaili nie było , tylko akcja.

Agencja Bezpieczenstwa Wewnętrznego , której działalność to same pozory i setki milionów wydawanych z budżetu państwa rocznie na kilka a może nawet kilkanaście tysięcy takich tajniaków . Warto się zastanowić , jaki jest sens istnienia tego sztucznego organu jakim jest ABW SKW i SWW skoro jest CBA oraz CBŚP i działania tych organów pokrywają się a nawet dublują zaś sama ABW niestety nie wykazuje żadnej działalności ustawowej poza propagandą o czym jest mowa na tej podstronie. Kilka tysięcy agentów w ABW SKW oraz SWW a de facto nie kilka ale kilkadziesiąt, o czym świadczy prawie miliardowy budżet oraz utajnione raporty NIK o działalności tego mafijnego i politycznego gangu i sztucznego tworu służącego do sprawowania bezpieczeństwa wewnętrznego-dla kogo ? Zgodnie z ustawą o ABW odpowiedzialność za te pseudo służby ponosi ich nadzorca czyli Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki; ciekawe czy zdaje sobie sprawę z tego co to jest ABW i SW ?

MAFIA ABW KRADNIE 22.10.2020. Onet. Zorganizowana z pompą pół roku temu akcja sprowadzenia przez KGHM kilku milionów maseczek dla personelu medycznego w rzeczywistości była operacją Agencji Wywiadu ( ABW) której pomogły firmy stworzone przez oficerów służb amerykańskich i chińskich – pisze czwartkowa „Gazeta Wyborcza”.
• Jak informuje rozmówca „GW”, znający kulisy operacji, zysk pochodzący ze sprzedaży maseczek zasilić miał później fundusz operacyjny Agencji Wywiadu ( ABW)
• Za transakcją oficjalnie stał koncern KGHM, który został oszukany przez chińskich dostawców. Maseczki okazały się bezużyteczne

Zawiadomienie o przestępstwie przeciwko ABW do Prokuratuty Rejonowej Lublin Północ z 17 sierpnia 2020o wszczętej akcji terrorystycznej wywiadu ABW /SWW/ SKW w Lublinie zakończyło się pismem fałszerstwem z Prokuratury tuszującym aferę wywiadowczą. Gdzie tak jest, że na zawiadomienie czeka się 6 tygodni na odpowiedź? Chyba tylko w szambie zwanym Rzeczpospolitą.Na wniesione zawiadomienie nadeszły same fałszerstwa, czyli sami swoi . Gdzie tak jest ( tylko w szambie Rzeczpopolitej) że niedopuszcza się niewygodnego śledztwa preparując fałszerstwa i zmuszając pokrzywdzonego do wnoszenia zażaleń do sądu ! żeby tylko zyskać na czasie. Niestety, jest to spowodowane komunistycznym Kodeksem Postępowania Karnego ,który jest cały czas specjalnie utrzymywany o czym jest mowa w Menu Prawo .

Na podstronie O Autorce portalu jest także mowa o akcjach wywiadu przeciwko
Redaktor Naczelnej Białego Orła. Blog w listopadzie 2021 zamienił się w większy portal.

MOSSAD TAJNY WYWIAD IZRAELSKI    PDF

zbiór artykułów i publikacji

Jeśli w ABW znikną bazy danych i wykazy tajnych agentów-
to będzie to jednoznaczne czyli
skutek publikacji danych o Mossadzie oraz o ABW.
23.06.2012 Polskie Radio.pl: — Honorowe obywatelstwo Polski otrzymał
w tajemnicy szef izraelskiej centrali wywiadowczej – Mossad, Meir Dagan- król cieni

O działalności najgroźniejszego zbrodniczego wywiadu na świecie artykuły oraz książki byłych agentów. Mossad jawnie działa w Polsce na podstawie umowy bilateralnej zawartej pomiędzy rządem Platformy Obywatelskiej i by-łej premier PO dr Ewy Kopacz. Dziwne, że PIS do tej pory pozwalał na tę działalność i to całkiem jawną, jak gdyby nazwa Prawo i Sprawiedliwość nic nie znaczyła, bo przecież Mossad zajmował się głównie wojną z biednymi Palestyńczykami .Szef Mossadu Meir Dagan został polskim obywatelem .Wiadomo też, że jest zwolennikiem tzw. wojny cybernetycznej i innego rodzaju tajnych operacji.Izraelski wywiad i jego sztylet czyli Kidon zamorduje każdego kto jest niewygodny dla interesów Izraela lub zagraża jego polityce także propalestyńskiej a nawet każdego kto pisze o żydach krytycznie. 23.06.2012 Polskie Radio.pl: — Honorowe obywatelstwo Polski otrzymał w tajemnicy szef izraelskiej centrali wywiadowczej – Mossad, Meir Dagan. Potem rzekomo zmarł a najbardziej prawdopodobnym jest, że podmienił Jarosława Kaczyńskiego i brał udział w jego zamordowaniu- patrz dalej i niżej o Kaczorcie.

Mossad podlega pod departament wojskowy w Ambasadzie Izraela, w którym nie wiadomo kto pracuje i ile osób,bo dane te są ściśle tajne a ten z kolei pod bezpośredni nadzór premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Szefem Sił Zbrojnych Izrahella IDF( Israeli Defence Forces) jest Aviv Kochavi. W listopadzie 2019 r.Kochavi dowodził IDF w operacji Czarny Pas, kiedy walczyła ona z palestyńskim ruchem oporu , po ukierunkowanym zabiciu ich starszego dowódcy Baha Abu al-Ata w Gazie.

Wiktor Ostrowski, były szpieg izraelski, który w 1986 r. uciekł z Izraela od początku lat 90. ujawniał sekrety Mossadu. W swojej książce „Drugie oblicze zdrady” opisał struktury działania lobby izraelskiego w USA i jego powiązania z Mossadem. Pełna nazwa Mossadu to Instytut Wywiadu i Zadań Specjalnych – to służba wywiadu zagranicznego odpowiedzialna m.in. za gromadzenie politycznych, technicznych, gospodarczych danych wywiadowczych o innych państwach a także za wykonywanie skrytobójczych zabójstw . Jest uważany za jedną z najlepiej zorganizowaną tajną formację wywiadowczą w historii powiązaną z CIA, KGB GRU i innymi wywiadami na świecie także bardzo silnie z wywiadem PRL. Oficjalnie istnieje od 1 kwietnia 1951 r., ale faktycznie żydowski wywiad działał już kilkanaście lat wcześniej jako spuścizna carskiej Ochrany a potem NKWD. W teorii Mossad nie powinien działać w Izraelu. Faktycznie służba ta z racji swoich kadr i powiązań (byłych oficerów i współpracowników) nadaje kierunek polityce Izraela.

Ma wszędzie swoje struktury także w Polsce oraz agentów umieszczonych na strategicznych urzędach, w różnych organizacjach,organach czy instytucjach oraz w biznesie. Bardzo duża liczba tych agentów wjechała do Polski w lecie 2015 na fali zorganizowanego przerzutu mostem pod przykrywką emigracji z Syrii. Polska, z racji powiązań historycznych i kulturowych jest szczególnym miejscem dla działań Mossadu. Na bieżąco zajmuje się on monitorowaniem polskiej sceny politycznej i medialnej (łącznie ze zbieraniem informacji o tym którzy dziennikarze współpracują ze służbami i ustalaniem oficerów prowadzących).40 tys oficerów i agentów Mossadu w Polsce czuwa nad nimi departament spraw wojskowych ambasady Izraela.
Meir Amit, jeden z dyrektorów Mossadu, tak zwracał się do swoich podwładnych , wyhodowanych paranoików i także psycholi:Mossad przypomina kata lub lekarza, który robi skazańcom śmiertelny zastrzyk. Wszystkie wasze działania mają poparcie władzy państwa Izrael. Kiedy zabijacie, nie łamiecie prawa. Wykonujecie jedynie wyrok zatwierdzony przez urzędującego premiera.Zabójcy Mossadu z pewnością przechodzą szkolenie z krav magi .
Czy Meir Dagan szef wywiadu Mossadu to Jarosław Kaczyński ??
Jest tak samo gruby i niski i ma takie same zęby, strona 62 pliku.

Demokracja i demonokracja      PDF

 

  Nasz ustrój polityczny nie jest naśladownictwem obcych praw, a my sami raczej jesteśmy wzorem   dla innych niż inni dla nas. Nazywa się ten ustrój demokracją, ponieważ opiera się na większości   obywateli,  a nie mniejszości.   Perykles .

Zagadnienie demokracji jest zjawiskiem polityczno – kulturowym i powstało w  czasach antyku. Do tej pory jest kwestią sporną a nawet  nieznaną i niewłaściwe  wykładaną.  Czy i jaka w Polsce była i jest demokracja i jakie są jej związki z polityką a także kulturą –  każdy musi  sobie odpowiedzieć sam, najlepiej po przeczytaniu tego opracowania .Podstawową zasadą  prawdziwej demokracji jest to, że  każdy  może  mówić,  pisać  oraz  robić ( a granicach prawa  rzecz  jasna ale bez ograniczeń) co chce,  bez  obawy, że  narazi  się  na  szykany  lub represje jak też, że można skutecznie zaskarżyć nieuczciwy  organ  władzy  lub każdą  inną osobę. W  roku 2015 już słowo KOMUNIZM  wyszło praktycznie  już z  obiegu podobnie  jak  słowo  socrealizm  i było skutecznie cenzurowane  i zastępowane  takimi zwrotami jak  Polska  Ludowa,  okres PRL-u , socjalizm ,  taki sobie łagodny system) czy  też epoka  Gomułki,a  potem  nawet  po prostu Polska   w odniesieniu do okresu  sowieckiej  komuny .  Czyli, że  jeszcze  nie  była  to demokracja . Różni uzurpatorzy przyznawali sobie Nagrodę  Peryklesa, z  czego on sam  na pewno  nie byłby szczęśliwy…..   

Prześladowania  Polaków  na  Litwie        PDF

Oraz  newsy z   Litwy.

Reportaż z  Białorusi          PDF 

Przeczytaj jakie są realia na naszych białoruskich Kresach, jak tam się żyje ,
co można , czego nie można , dużo ciekawych danych. Oraz prawda o Łukaszence, podmienionym dyktatorze białoruskim.Prawdziwy Łukaszenka działacz białoruski został zamordowany i inaczej wyglądał. Obecny Łukaszenka to jakiś podstawiony agent i mafiozo reżimowy, prawdziwy Aleksandr Łukaszenka taki nie był, zwalczał komunę na Białorusi, trzeba o nim przeczytać. W kontekście sytuacji na granicy białoruskiej i inwazji islamistów jak też współpracy Łukaszenki i Putina, warto dodać,że Wladimir Putin został podmieniony i zamordowany być może za próby reformowania postsowieckiej Rosji, zwalczał oligarchię komunistyczną w Rosji postsowieckiej. Więcej o nim w tym samym pliku Reportaż z Białorusi. Zdjęcia podmienionego Łukaszenki i podmienionego Putina od strony 41 pliku.

Umowy dwustronne Polski z Izraelem      PDF

oraz Benjamin Netanjahu

Premier Izraela Binjamin Netanjahu żyd aszkenazyjski w krawacie koloru flagi Izraela, taka moda u nich jest na taki patriotyzm i taki dress code. Żydzi ( w większości aszkenazyjscy) noszą także czerwone krawaty jako symbol krwi, walki i rewolucji , wprawdzie jest to kolor serca , ale jeśli chodzi o ten organ , to u nich jest to problematyczne . Zaś kolor granatowy to symbolika flagi Izraela.
Poniżej- oznakowane w takim sam sposób okna i samochód w lubelskiej prokuraturze.

Te same dwa kolory granatowy w oknach i czerwony samochód- przypadek ?
Prokuratura w Lublinie to lubelski Sanhedryn żydowski,
uzyskać nie można nic poza represjami i umorzeniami

https://www.prokuratura.lublin.pl/kontakt,30.html

Jaka opozycja przeciwko jakiej Polsce-
ta w prokuraturach i sądach przeciwko osobie Redaktor Naczelnej Białego Orła.

Wszystkie prokuratury w Polsce są tak samo oznakowane
w Internecie i inne widoki także.

Ruchem politycznym, który dążył do powstania państwa Izrael był syjonizm, datowany od 1884, kiedy w Katowicach odbył się zjazd stowarzyszeń Miłośników Syjonu (Chowewej Syjon) z całej Europy. Na tymże zjeździe przywództwo objął Samuel Mohylewer i tu zapadły decyzje o powrocie Żydów do Palestyny i o finansowym wspieraniu emigrantów. W okresie I wojny światowej Wielka Brytania, walcząca z władającym terenami współczesnego Izraela Imperium Osmańskim,wydała tzw. Deklarację Balfoura, zakładającą utworzenie w Palestynie „żydowskiej siedziby narodowej”. Po zakończeniu wojny Liga Narodów zgodziła się na stworzenie Mandatu Palestyny pod brytyjskim protektoratem, z celem spełnienia wspomnianej obietnicy. W 1947 ONZ zgodziła się na podział Palestyny na dwa państwa: żydowskie i arabskie. 29 listopada 1947 sowieckie władze w Polsce czyli okupacyjne określane bezczelnie jako Polska poparły na forum ONZ podział terytorium mandatowego w Palestynie .W tym czasie polski rząd był na emigracji w Londynie i nie miał prawa głosu .
14 maja 1948 zgodnie z decyzją ONZ państwo Izrael proklamowało niepodległość, jednak okoliczne państwa zwane jako arabskie odmówiły zaakceptowania planu i rozpoczęły wojnę, włączając się w trwające od ogłoszenia decyzji ONZ walki. I wojna izraelsko-arabska potwierdziła niepodległość i poszerzyła granice państwa żydowskiego poza zasięg przewidziany przez plan ONZ. Od tamtej pory do dzisiaj Izrael nieustannie tkwi w konflikcie z wieloma ościennymi państwami arabskimi.

Nazwa Izrael pochodzi ze Starego Testamentu (por. Księga Rodzaju 32,29 już wtedy to zło istniało ) i oznacza: „ten, który walczy z Bogiem” i tak jest cały czas z tą walką z Bogiem ale umowy podpisują , swoi ze swoimi…tylko ściśle tajne i obwarowane klauzulami niejawności. Są one dostępne na stronie www ambasady Izraela więc można się z nimi zapoznać oraz są w pliku pod powyższym tekstem..Warto przy tej okazji nadmienić, że każda umowa państwowa musi i powinna być jawna ,a jeżeli taka nie jest, to świadczy to o rządzie ,który takie umowy podpisuje i je stosuje, dlaczego bowiem inne umowy międzypaństwowe są jawne a umowy akurat z Izraelem zawierają klauzule niejawne ? Jaki interes ma w tym polski rząd i dlaczego nie kwestionuje tych klauzulowych umów podpisanych przez poprzedników ? Polityka polsko- izraelska oraz wizyty Netanjahu w Polsce były znane wyłącznie z portali internetowych do tej pory.

Macie w Europie prawdziwego przyjaciela -powiedział Tusk na wspólnej konferencji z premierem Benjaminem Netanjahu. Żydzi są niezatartą częścią historii Polski, a Polska jest taką samą częścią historii narodu żydowskiego. Nasza wzajemna współpraca oparta jest o wspólne wartości oraz wspólną historię, jak również o aspiracje dotyczące przyszłości, w której to chcemy osiągnąć te same cele – ripostował Netanyahu. „Polska jest świetnym miejscem dla izraelskich firm” – uważa Elroy Knebel, właściciel kancelarii Knebel&CO, za pośrednictwem której rejestrowane są izraelskie spółki w Polsce. Nasz kraj okazał się bardzo gościnny. Żadni inni zagraniczni inwestorzy nie radzą sobie u nas tak dobrze jak Żydzi. A idzie im naprawdę nieźle, zwłaszcza w dziedzinie „wasze ulice, nasze kamienice”.

Izrael informacja o stosunkach gospodarczych     PDF

z Polską dane Ministerstwa Rozwoju

 

Sobowtóry znanych postaci  

Sobowtór Tito jugosłowiańskiego przywódcy       PDF

Juliusz Nowina – Sokolnicki podmieniony         PDF 

 samozwańczy polski prezydent na uchodźstwie
Prawdziwy Juliusz Nowina – Sokolnicki
został zamordowany w Londynie i podmieniony

Wojciech Jaruzelski był podmieniony      PDF 

przewodniczący Rady Państwa, prezydent komunistycznej
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1989) i pierwszy prezydent III postkomunistycznej
Rzeczypospolitej Polskiej (1989–1990). Twórca stanu wojennego 1981.

Powojenny holocaust Jałta i sobowtór Stanisława Grabskiego    PDF 

Wysiedlenia i wywłaszczenia z Kresów nazywane migracjami,jako skutek Jałty, miały na celu między innymi wykorzenienie kolejnych pokoleń oraz pozbawienie dostępu do zasobów kultury których nie było na ziemiach zachodnich oraz własnego rodzinnego siedliska i związanej z nim wielowiekowej historii.Procesem wysiedlania Polaków z Kresów sterował znany przedwojenny działacz Narodowej Demokracji Stanisław Grabski wielki patriota i Polak, przeciwnik Rosji sowieckiej ! A potem nagle zwolennik porozumień jałtańskich. Fotografie jednak mówią o nim co innego , jak też jego biografia. Dodatkowe biogramy dotyczą Oskara Lange i Konstantego Geberta vel Warszawskiego biznesmena z Syberii .Dlaczego Polacy dali się wysiedlić z odwiecznych siedzib na Kresach jak bezwolne barany ?

Kulczykowie podmienieni     PDF 

Zdjęcia oraz materiały z przypadkowego śledztwa redakcyjnego ujawniają, że prawdziwa znana biznesowa rodzina Jana i Grażyny Kulczyków , zaangażowana również w politykę, została wiele lat temu zamordowana i podmieniona. Sprawy nie można było ruszyć jak zwykle w prokuraturze, ponieważ nie byłam tym przestępstwem pokrzywdzona a zgłoszenia przestępstw z Art 304 kpk w ogóle i nigdy zwyczajowo nie są uwzględniane. Art. 304. Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie . Dz.U.2021.0.534 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego . § 1. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Ale tylko na papierze ,w praktyce nie można wnieść takiego zawiadomienia jak do tej pory.

Kulczyk Prokuratura   PDF 

Zawiadomienie o przestępstwie w sprawie zamordowanej i podmienionej znanej rodziny Kulczyków. Zawiadomienie które zawiera niezbite dowody zostało jak zwykle oddalone fałszerstwami. O sytuacji w organach prawa jest mowa w Menu Prawo Sensacje z organami prawa w Polsce. Jan Jerzy Kulczyk (ur. 24 czerwca 1950 w Bydgoszczy, zmarł rzekomo 29 lipca 2015 w Wiedniu) – polski przedsiębiorca, właściciel przedsiębiorstwa Kulczyk Holding (z siedzibą w Warszawie) i międzynarodowej grupy inwestycyjnej Kulczyk Investments (z siedzibą w Luksemburgu oraz biurami w Londynie i Kijowie), od 2002 do śmierci regularnie klasyfikowany w rankingach tygodnika „Wprost” jako najbogatszy Polak. Biznesem zajmował się poprzez inwestowanie w branżach: energetyka, ropa naftowa i gaz, infrastruktura, nieruchomości, browarnictwo. Więcej o nim i jego także podmienionej rodzinie w dwóch plikach .

Kulczyk skany pism   PDF 

Skany fałszerstw z prokuratury- odpowiedzi i podważanie tych fałszerstw są w pliku- Kulczyk Prokuratura.

Masońska Kanada   PDF 

Kiedy w Kanadzie przeprowadzano referendum w sprawie Quebecu, okazało się, że liderzy wszystkich partii politycznych są opłacani przez Rockefellera .Znany kanadyjski dziennikarz Henry Makow opisuje działalność masonerii w Kanadzie 14 stycznia 2021 Peru: Sąd stwierdził, że Covid-19 wywołali Gates, Soros oraz rodzina Rockefeller ……

Tajemnice rosyjskiej mafii   PDF 

 Jest to zagadnienie, które sięga korzeniami
do tak zwanej Rewolucji Październikowej 1917 rok.

Eurofajtery poniemieckie rupiecie miały poprawić zdolność bojową armii  PDF 

Obok inwestycji izraelskich w przemyśle budowlanym, nieruchomościach, centrach handlowych, hotelach i na rynku produktów żywnościowych najbardziej strategiczne związki gospodarcze między Polską a Izraelem ogniskują się w dziedzinie produkcji zbrojeniowej. Przedstawiciele ambasady Izraela w Warszawie mówią, że w sferze obronności „wiele izraelskich przedsiębiorstw macierzystych inwestuje w Polsce za pośrednictwem mniejszych .
Strategia polega na tym, aby połączyć polską siłę roboczą z izraelskimi „mózgami” …
Izrael i inni międzynarodowi producenci broni czerpią korzyści z polskiego systemu offsetowego. Na mocy ustawy offsetowej z 1999 r. system ten dotuje koncerny zbrojeniowe, które wkraczają na teren przemysłu zbrojeniowego w Polsce, budują go i rozbudowują. W ramach tego systemu zagraniczni inwestorzy otrzymują z powrotem swoje pieniądze wraz z zyskami oraz mają zapewnione na przyszłość możliwości inwestycji i zyski.Wojsko Polskie jest już nie tylko sojusznikiem, ale również uczestnikiem wojny z terroryzmem, toteż w ciągu minionego dziesięciolecia rząd izraelski ( nie polski !) zorganizował dla niego liczne programy szkoleniowe

Ludowe Wojsko Polskie – Mózg Elektronowy .
Foto z Muzeum Techniki Wojskowej w Warszawie.

W 2009 r. spółki izraelskie zrobiły dobry interes, gdy dawne giganty przemysłu stalowego – zakłady w Stalowej Woli i Tarnowie – zamieniono w parki zbrojeniowe. Były minister obrony narodowej Bogdan Klich powiedział mediom: „Interesuje nas wejście partnerów izraelskich do naszych zakładów przemysłu obronnego; «polonizacja» sprzętu produkowanego w Izraelu przede wszystkim”.
Ale po co nam jakieś czołgi, przeciwko komu i gdzie mają jeździć, bo przecież nie po ulicach !? Może czołgiem do Brukseli….Rosjanie od dawna mają broń laserową a Polakom wciska się kity o czołgach i tarczach antyrakietowych .Ponieważ przedłuża się budowa, rosną też jej koszty – i to aż o 96 mln dol. (pierwotne szacunki mówiły o koszcie rzędu 746 mln dol.). Gdzie te pieniądze się rozeszły? 13 luty 2020 PAP.
Wojsko Polskie jest już nie tylko sojusznikiem, ale również uczestnikiem wojny z terroryzmem ??? – gdzie był lub jest ten terroryzm ? toteż w ciągu minionego dziesięciolecia rząd izraelski zorganizował dla niego liczne programy szkoleniowe. Więcej – zbiór artykułów .

 

Jałta Układ Warszawski i NATO         PDF 

wprowadzenie w zagadnienie
Temat rozliczenia Jałty należy do Białego Orła,
dotychczasowe rządy nie zajmowały się tym tematem.

Polacy już nie wiedzą w roku 2021, co to była JAŁTA ,bo się o tym nie pisze i nie mówi a w szkołach jedynie zdawkowo nadmienia o powojennym podziale Europy.
W czasie tajnej konferencji w dniach od 4 do 11 lutego 1945 roku Churchill, Roosevelt i Stalin podjęli decyzję o powojennym losie Polski bez wiedzy i zgody polskiego Rządu zaprowadzając w ten sposób nowy porządek – New World Order w Europie wraz z okrojeniem granic Polski , wysiedleniami i skutkami takimi jak między innymi mordowanie Armii Krajowej i innych formacji podziemnych działających w okupowanej przez hitlerowców Polsce oraz z zaprowadzeniem sowieckiej okupacji wraz nacjonalizacją. Skutki Jałty trwają do dzisiaj .Opracowanie ujawnia po raz pierwszy kulisy Jałty oraz prawdziwą biografię amerykańskiego prezydenta Franklina Roosevelta, który brał udział w układzie jałtańskim na szkodę Polski oraz połowy Europy , zahacza także o osobę innego prezydenta USA Georga Busha w kontekście NATO i ataków na WTC oraz o bardzo znaną osobę i współtwórcę Jałty- Winstona Churchilla.A także prawda o ‘ ojcach założycielach’ Unii Europejskiej – kim się okazali a okazali się zupełnie innymi ludźmi. Prawdziwi ‘ojcowie UE ‘ byli zamordowani i podmienieni przez semickich żydów z charakterystycznymi hakowatymi i krzywymi wielkimi nosami, podobnie jak i na Bliskim Wschodzie podmiany datują się od wielu wieków czyli od dawna. Plik to sensacyjne opracowanie śledcze na 130 stron A- 4.

Czy zbrodnie NATO doczekają się sprawiedliwości         PDF 

Henryk Pająk wybitny lubelski pisarz i elita krajowa , który jeszcze nie doczekał się żadnej nagrody za wybitną twórczość opisuje działalność o obecnej NATO , która budzi wiele zastrzeżeń i oburzenie jak też szokująca prawda o ONZ.

Kto sfinansował i wykreował a potem obalił komunizm       PDF 

kulisy pierestrojki i transformacji ustrojowo- biznesowych

Cenckiewicz Ścios Bączek o wywiadzie komunistycznym     PDF 

kulisy pierestrojki i transformacji ustrojowo- biznesowych

Generał Władysław Sikorski twórcą ONZ   PDF 

Ukraiński reportaż – kulisy przewrotu i działań wojennych   PDF 

Niniejszy obszerny i przekrojowy zbiór oficjalnych i mniej oficjalnych artykułów , ujawnia zaplecze polityczne wojny na Ukrainie od początku tej wojny zwanej eufemistycznie w ramach political correctness konfliktem ukraińskim.
Ten stary pierdziel ciągle rządzi !
Zamknąć tego chazarskiego żydowskiego psychola go w szpitalu psychiatrycznym !

W 1989 roku George Soros wykorzystał swoje bogactwo by zainstalować Vaclava Havla w Czechach, przekonał się że kandydata należy wybrać z należytą starannością i za odpowiednio dużą kwotę pieniędzy.W Stanach Zjednoczonych, przekazał znaczną kwotę na kampanię wyborcze Baracka Obamy, Hillary Clinton, Charles Rangel, Al Franken, Tom Udall, Joe Sestak i Sherrod Brown, zainwestowane środki pieniężne miały zmobilizować polityków do stanowczego działania mającego w celu przekształcenie Ameryki.Przemoc opanowała Ukraine, gdzie grupa faszystów wybranych przez Departament Stanu USA obaliła demokratycznie wybranego prezydenta kraju. W maju George Soros powiedział CNN, że jest odpowiedzialny za stworzenie organizacji pozarządowej na Ukrainie, która ostatecznie przyczyniło się do obalenia Wiktora Janukowycza.„Wielu uczestników demonstracji w Kijowie na tzw. ”EuroMaidanie” było członkami finansowanych przez Sorosa organizacji pozarządowych i byli szkoleni przez te same organizacje pozarządowe w wielu warsztatach i na konferencjach sponsorowanych przez Międzynarodową Fundacją Odrodzenie Sorosa (IRF). Soros, szczyci się, że przyczynił się „bardziej niż jakakolwiek inna organizacja” do „demokratycznej transformacji Ukrainy”- dziennikarz, analityk William F. Jasper„Demokratyczna transformacja” na Ukrainie spowodowała czystki etniczne, a wkrótce może służyć jako iskra zapalna do wybuchu III wojny światowej. A także jak złoto ukraińskie zasiliło amerykański klan Rotschildów. Przekrojowe opracowanie i składanka z wielu artykułów ,która nie straciła na aktualności.

 

Jugosławia historia polityczna       PDF 

Naloty NATO w specjalnie wywołanej wojnie domowej zniszczyły w Serbii bardzo dużo prawosławnych świątyń i pięknych zabytków. Bardzo to jest dziwne, że amerykańscy lotnicy trafiali w takie obiekty, mają przecież bardzo precyzyjny sprzęt i radionamiary po Polakach z czasów II wojny światowej …Jak widać nic się nie zmieniło w US Armii od czasów II wojny o czym jest mowa w e- booku ‘Polacy wygrali II wojnę światową’. Chodzi też o swobodny dostęp do morza a obecnie dostęp ten praktycznie cały należy do Chorwacji. Wpływ na rozpad miał amerykański finansista żydowskiego pochodzenia Jeffrey Sachs, który przekonał Słowenię i Chorwację ( ale kogo ?) do ogłoszenia secesji. Zapewniał, że Zachód uzna ich suwerenność oraz że ich rozwój ekonomiczny zostanie wsparty przez zachodnie banki !
Plik zawiera dane o wojnie bałkańskiej oraz jak zrobiono z prawosławnych Serbów nazistów i rozwalono całą Jugosławię . W Serbii urodził się cesarz rzymski Konstantyn Wielki rzymski cesarz. Konstantyn urodził się w mieście Naissus (dzisiejszy Nisz) w Mezji . Do roku 1945 Jugosławią rządzili dynastyczni królowie.JKW Aleksander II Karadźordźewić (ur. 17 lipca 1945 w Londynie) – książę koronny serbski, ostatni następca tronu Królestwa Jugosławii, pretendent do tronu Serbii. Aleksander II poślubił w 1972 księżną Marię da Gloria Orleańską-Bragança (ur. 1946), córkę Piotra Gastona Brazylijskiego, w 10 pokoleniu potomkinię polskiego króla Stanisława Leszczyńskiego.

ONZ NATO Wojsko Polskie     PDF 

Mamy ustalone ze Stanami Zjednoczonymi, że inwestycje na rzecz amerykańskiej obecności będą podjęte w pięciu miejscach w Polsce – powiedział dziennikarzom wicepremier, szef MON Tomasz Siemoniak, który przebywa w Brukseli na spotkaniu ministrów obrony NATO. Strona polska udostępniła amerykańskiej tereny i obiekty …… Kiedy jednak Andrzej Olechowski w 1994 roku otrzymał od Rosji zapewnienie, że nie storpeduje decyzji NATO o przyjęciu Polski, nasi ” przyjaciele” zza oceanu wzięli się ostro do roboty. Uchwalono tzw. Poprawkę Browna, która dała prezydentowi USA prawo do rozmów w sprawie wejścia do NATO m. in. i Polski.
8 lipca 1997: Trzy państwa należące do komunistycznego Układu Warszawskiego – Węgry, Czechy i Polska – zostały zaproszone do przystąpienia do NATO. 12 marca 1999: przyjęcie Polski, Czech i Węgier do NATO.Strategia wojenna NATO oparta była głównie na amerykańskich koncepcjach strategicznych wynikających z oceny zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego. Pierwszą z nich była strategia zmasowanego odwetu przyjęta w USA w 1950 roku, prawie zaraz po amerykańskiej Jałcie zaadaptowana przez sojusz NATO w 1957 roku. Zakładała ona wykonanie uderzeń jądrowych na jałtańskie państwa Układu Warszawskiego w tym Polskę w odpowiedzi na poważniejszy atak militarny. Podstawowym aktem prawnym, będącym podstawą podobnego działania jest podpisany 4 kwietnia 1949 roku w Waszyngtonie Traktat Północnoatlantycki. 21 lat w NATO. Zbiór artykułów i publikacji a także także o nowych szokujących logo dla niektórych jednostek Wojska Polskiego oraz o nowoczesnych rodzajach uzbrojenia innych państw.

Cała prawda o prezydentach   PDF 

Bronisław Komorowski i Aleksander Kwaśniewski
oraz o ojcu Kwaśniewskiego który był największym komunistycznym zbrodniarzem , zmienił nazwisko po wojnie na Kwaśniewski a potem jego synalek wdrażał złą i niewłaściwą konstytucję w roku 1997 a rzekomy hrabia Komorowski były prezydent RP nie był i nie jest żadnym hrabią. Zarząd Kulczyk Investment jest wspierany od lat przez Horsat Köhlera, Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec (2004-2009) oraz przewodniczącego Międzynarodowego Funduszu Walutowego i dyrektora EBOiR oraz syna stalinowskiego zbrodniarza Aleksandra Kwaśniewskiego, który wciągnął Polskę do UE , P(r)ezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1995-2005).Kulczyk Investments realizuje szereg działań sponsoringowych i z zakresu CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu):
• Muzeum Historii Żydów Polskich – przekazanie dwudziestomilionowej darowizny ze strony Kulczyk Holding na realizację wystawy głównej: „1000 lat historii Żydów Polskich”. Towarzyszyło temu podpisanie w lipcu 2012 r. umowy pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdanem Zdrojewskim, drem Janem Kulczykiem oraz Przewodniczącym Stowarzyszenia Piotrem Wiślickim. Od tego czasu współpraca pomiędzy organizacjami jest regularna i obejmuje wspólne działania promocyjne na rzecz Muzeum. Jednym z jej efektów było wspólne przygotowanie wspomnianej wyżej Prezentacji Muzeum Historii Żydów Polskich w Nowym Jorku, październik 2012. Tego samego, który szkalował i opluwał dziadka Redaktor Naczelnej. https://pl.wikipedia.org/wiki/Kulczyk_Investments

KOD Soros i Solidarność     PDF 

Jak ludzie Sorosa stworzyli pierwszy KOD

Nowomowa kreowanie znaczeń   PDF 

Nowomowa (ang. newspeak) – sztuczny język obowiązujący w fikcyjnym, totalitarnym państwie Oceania, przedstawionym w powieści Rok 1984 (1949) George’a Orwella. Charakteryzuje się tendencją do eliminacji jak największej liczby „niepotrzebnych” lub niekorzystnie (z punktu widzenia ideologii państwowej) nacechowanych wyrazów przez zastąpienie ich sztucznymi ekwiwalentami, w celu strywializowania języka (ogłupienie ludności) oraz wyeliminowania nieprawomyślności przez takie przekonstruowanie języka, by niemożliwe stało się sformułowanie w myśli czegokolwiek, co godziłoby w panujący reżim – zarówno poprzez mowę, jak i myśli (tzw. myślozbrodnia).

Pojęcie nowomowy z czasem przekroczyło ramy powieści Orwella i używane jest również jako określenie narzędzia (stylu wypowiedzi, quasi-języka) stosowanego przez władzę w państwach totalitarnych, która posługując się stałym zestawem typowych dla siebie określeń, fałszujących rzeczywistość, ma na celu narzucenie swoim obywatelom określonego systemu .
Nowomowa była także utylitarna, podporządkowana potrzebom władzy, dlatego też mogła być arbitralnie kształtowana, zmieniana zależnie od okoliczności .Narzucane były nie tylko zagadnienia, ale i słowa oraz zwroty, za pomocą których o nich mówiono.
Celem nowomowy jest zajęcie jak najszerszych obszarów komunikacji, wyeliminowanie innych stylów językowych oraz uniemożliwienie użytkownikom języka dokonywania językowych wyborów poprzez zubożenie możliwości wyboru wariantów językowych. Nowomowa prowadzi do dewastacji normalnego języka: słowa przez nią przyswojone nabierają specyficznego ograniczonego sensu, tworząc jedynie pozory naturalnej komunikacji. Utrudnia to dyskusję na tematy dla władzy niewygodne oraz budzi u użytkowników nieufność do języka w ogóle.

(…..) Zdaniem Andrzeja Markowskiego, „ażeby wytworzyła się nowomowa, totalitarna władza musi mieć monopol informacyjny. Najwyrazistszym znakiem tego monopolu jest państwowa cenzura prewencyjna. Podlegają jej wszystkie teksty publiczne wygłaszane i pisane, wskutek czego władza nie dopuszcza do rozpowszechnienia wiadomości i poglądów, które uznaje za niewłaściwe lub groźne dla siebie. […] Ponadto o istnieniu nowomowy można mówić tylko wtedy, gdy istnieją takie środki upowszechniania informacji, które zapewniają szybkie jej rozpowszechnienie, powodując niemal jednoczesne dotarcie wiadomości do wszystkich członków społeczeństwa”.(…..) Więcej w pliku.

 

 SENSACJA !

 Genealogie Kaczyńskich  sfałszowane  i spreparowane       PDF

   

Jarosław  Kaczyński  Prezes Prawa i  Sprawiedliwości     

Sfałszowane  genealogie rodowe czyli   osobowości i wizerunek  Kaczyńskich w  Wielkiej  genealogii Minakowskiego i innych  genealogiach , oraz podpięcie  się pod  wielkie  znane rody. Są tak bezczelni, że  zamieścili w  Internecie fałszywe  strony internetowe ze  sfałszowaną genealogią z  bezprawnie pobranym logo  Związku  Szlachty Polskiej. Jest  to poważne  przestępstwo  fałszowania  danych  osobowych i  danych  rodowych w tym wizerunek  prawicowca , co   może  świadczyć o  poważnych zaburzeniach  psychicznych a już  na pewno o  przestępstwie. W Polsce  jest  szlachta i arystokracja i ludzie nie są  tacy durni jak się  Kaczyńskiemu wydaje. Do tego dochodzi  trwająca  prawie  10 lat propaganda smoleńska  czyli tuszowanie   katastrofy –  patrz  e-book.

 Lech Kaczyński ponadto doprowadził do zniesienia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd  i od tego momentu zaczęły się  schody czyli czarna giełda i wielkie  afery i okradanie ludzi  jak  Amber  Gold,  Get Back czy Pomocna Pożyczka i inne.

29 marca 2019 przykład :https://www.wprost.pl/kraj/10114353/stworzyli-falszywe-drzewo-genealogiczne-i-wyludzili-ponad-pol-miliona-zlotych.html : Na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Poznaniu policja zatrzymała 50-letniego   Krzysztofa G. oraz 51-letnią Monikę D. Postawiono im zarzuty za stworzenie fałszywego drzewa genealogicznego i wyłudzenie ponad miliona złotych. Zostali aresztowani .Także  Maria Kaczyńska z  domu Mackiewicz  żona byłego Prezydenta  Lecha  Kaczyńskiego  ma  nieźle spreparowaną sztuczną  genealogię, i  tacy ludzie  stanowią   autorytety moralne i polityczne i rządzą !

            W dniu 30 września 2020  ten oszust został  wicepremierem !

                                              Dosyć  tego  Jarmolenia!

           Będzie banknot z Lechem Kaczyńskim  9 kwietnia 2021

– Jutro zamierzam zaakceptować i złożyć uroczysty podpis na wzorze 20-złotowego banknotu kolekcjonerskiego „Lech Kaczyński. Warto być Polakiem” – zapowiedział prezes NBP Adam Glapiński.- Banknot zostanie wprowadzony do obiegu w nakładzie do ok. 80 tys. sztuk z okazji Święta Niepodległości w listopadzie. Jutro ten banknot podpiszę – dodał szef NBP .   https://biznes.interia.pl/

‘  Jarmolić ‘ – regionalizm  roztoczański- znaczy między  innymi robić  zamieszanie , zamęt, jazgotać  i tym podobne.

LECH   I JAROSŁAW  KACZYŃSCY nieznane  biografie oszustów     PDF

Prawo i Sprawiedliwość  jako  fasada  !    

Redakcja  Białego  Orła udostępnia zebrane oficjalne  artykuły  oraz  komentarze  o Lechu  Kaczyńskim , które  są druzgocące , ale   uczciwość  zakazuje  cenzurowania  źródeł  o   osobach  publicznych , które  zajmowały się  i zajmują polityką  i reprezentowały i reprezentują  Polskę i de  facto nią rządzą.

   

Lech Kaczyński w jarmułce – obok jego brat Jarosław  w koronie.

10 kwietnia 2011

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/kaczynski-jako-pierwszy-modlil-sie-w-synagodze/

Junczyk-Ziomecka napisała o tym, o czym mało osób wiedziało, czyli o relacjach Lecha Kaczyńskiego z Izraelem. A były one wyjątkowe.Bo to Lech Kaczyński zainicjował budowę Muzeum Historii Żydów Polskich i jako pierwszy prezydent RP uczestniczył w modlitwie w synagodze podczas święta Chanuki. Miało to miejsce w 2008 roku. Od tej pory zawsze zapalał też świeczki w oknach Pałacu w dniu Chanuki.”Czułam w tym ducha i przykład Jana Pawła II, który 12 lat wcześniej odwiedził rzymską świątynię żydowską” – napisała w „Rzeczpospolitej” Ewa Junczyk-Ziomecka.A podczas swojej wizyty w Izraelu do małżonki, Marii Kaczyńskiej powiedział tak: „Marylko, czy wyobrażałaś sobie, że to państwo powstanie i przetrwa, a my będziemy się tutaj czuli jak w domu?” – wspomina Lecha Kaczyńskiego, Ewa Junczyk-Ziomecka .( 0  tej  Chanuce  jest mowa na podstronie w  menu  Historia o Palestynie).

W   pliku powyżej : 

Fałszywe życiorysy Lecha i Jarosława Kaczyńskich  w Encyklopedii Solidarności ! Bracia Kaczyńscy  to znani aferzyści  hochsztaplerzy i defraudanci , którzy jechali i jadą na   nazwie  Prawo i Sprawiedliwość , z czym nie mają    nic wspólnego.Sam Jarosław Kaczyński powinien siedzieć w więzieniu, był także  tajnym współpracownikiem  komunistycznych służb  bezpieczeństwa i od prawie 30 lat ma immunitet , który powinno mu się wreszcie uchylić i wywalić  z  partii na zbity pysk, tak się   zamaskował pod nazwą  ! Jak to możliwe, że  taki oszust i malwersant ze sfałszowaną  genealogią  był prezydentem RP a  jego brat stoi na czele  partii o nazwie  Prawo i  Sprawiedliwość  i  zasiadał w  Sejmie od  tylu kadencji  ? Jarosław  Kaczyński  rozsyła  gdzie się da  listy pochwalne do różnych środowisk  jak jakiś  guru i mesjasz,  pisze  przemówienia , które  inni odczytują .Wywala z partii za  krzywe spojrzenie  ,wymyślił   miesiącznice smoleńskie i  przymusowe pogrzebowe spędy   a  sam  jest miernotą , ( władzimierz:władza  i miernota  bez  wykształcenia , tylko po  studiach prawa  administracyjnego –  patrz  menu nauki –  prawo) .Rozstawia wszędzie  gdzie się da  pomniki swojemu bratu,  który  ma niczym drugi Piłsudski niezliczone wprost ulice,  place, tablice  pamiątkowe i nazwy  nawet  szkół i cały  czas  jarmoli, jest drętwy i sztywny  i właściwie to powinien się nazywać   Kaczort.

On de  facto rządzi , nie rząd ,ale  taki oszust  ! On  zmienia sobie ministrów i decyduje o składzie  rządu. https://wiadomosci.onet.pl/     25  września  2020  Kaczyński będzie  rządził  Polską czyli sprawował  kontrolę i nadzór: Informacją numer jeden od kilku dni jest bardzo prawdopodobne wejście do rządu samego Jarosława Kaczyńskiego, który miałby objąć funkcję wicepremiera odpowiedzialnego za tzw. resorty siłowe, czyli MSWiA, MON, a także Ministerstwo Sprawiedliwości skupione w czymś pod roboczą nazwą komitet ds. Bezpieczeństwa. Jednak  cyrk  upadł  i wszystko wreszcie się wydało –   sensacje  w tym  opracowaniu ! A  przy  okazji wypłynął  trup  Leppera  lidera  Samoobrony związanego  koalicją  z PIS  oraz  manipulacja  ze  znaczeniem określenia  ‘abolicja ‘ zastosowanej do  szefa  CBA Mariusza  Kamińskiego , którego  dotyczy  wątek  Andrzeja Leppera  tutaj  poruszony.

 Kaczort

Jak  się  zmienił Jarosław Kaczyński-  artykuły,
dane  prasowe o Jarosławie Kaczyńskim i jego polityce
Garść  faktów  :

Tajemnicą wolności jest odwaga. Perykles

Wolność od szatana , od złych nawyków , złej religii i złej historii –
to także jest wolność, która wymaga odwagi.

Państwo Kaczorta

System totalitarny to system całkowitego podporządkowania ludzi pewnym systemom prawnym stworzonym przez władze i reżimy. Człowiek podporządkowany jest nie tylko prawom, ale także władzy, która wkracza w każdą sferę życia. Przestaje myśleć, bo jest manipulowany. Państwo totalitarne powstaje tam, gdzie jest największy wyzysk, bieda i różnice w poziomie bytu .W państwie totalitarnym na początku władza obiecuje stworzyć państwo ludzi równych wobec prawa. Nie będzie biedy – będzie to państwo sprawiedliwości społecznej i dobrobytu.Ale są to tylko manipulacje wyborcze. A co się działo :
-dość prężnie rozwija się gospodarka ale władza tworzy dla siebie przywileje
-prawa naginane są do potrzeb władzy (nadużywane)
-nie wszyscy są równi wobec prawa -zamaskowany terror (władza ujawnia swoją prawdziwą twarz)-policja i wojsko nie broni społeczeństwa,chyba,że na pokaz ale broni władzy
– niszczona jest opozycja (nie wolno krytykować władzy)
-kury zostają osądzone i skazane na śmierć za sprzeciw
-państwo totalitarne funkcjonuje w dużej mierze dzięki propagandzie, która manipuluje świadomością społeczeństwa

Państwo totalitarne charakteryzuje m.in.:
1) powszechna indoktrynacja za pomocą centralnie kierowanej propagandy,
2) całkowite podporządkowanie społeczeństwa przez wprowadzenie systemu kontroli
3) uniformizacja (ujednolicenie) form życia społeczeństwa,
4) wprowadzenie monopolu oficjalnej ideologii,
5) zmonopolizowanie władzy państwowej, która jest skupiona w rękach jednej partii lub masowego ruchu politycznego
6) centralne lub globalne sterowanie gospodarką.

Charakterystycznymi cechami państw totalitarnych są autokratyzm (w szczególności zasada wodzostwa), kontrolowanie przez aparat władzy wszystkich dziedzin życia i ingerencja w przekonania, poglądy, zachowania obywateli, a także rozbudowana propaganda (m.in. fałszująca obraz rzeczywistości) i pełna kontrola nad siłami zbrojnymi, policją i wymiarem sprawiedliwości – wykorzystywanymi jako elementy systemu represji przeciwko społeczeństwu , przewodnia ideologia; jedna, monopolistyczna, masowa partia, pod wodzą dyktatora; monopol rządu na broń; rządowy monopol dysponowania środkami masowego przekazu; system policyjny, oparty na tajnych służbach, , niski poziom edukacji i inne. Norman Davies w książce Europa. Rozprawa Historyka z Historią podaje następujące cechy totalitaryzmu: dualistyczne partia-państwo; zasadza wodzostwa; rozbudowana biurokracja; propaganda; psychologia kreowania nowomowy fabrykowanie informacji i cenzura często zamaskowana; kolektywizm . https://pl.wikipedia.org/wiki/Totalitaryzm

CO Z  TEGO  ZOSTAŁO  ?

6 kwietnia 2013.

Jarosław Kaczyński podczas swojego wystąpienia w Środzie Wielkopolskiej poruszył kwestię finansów publicznych. W jego opinii należy zmienić system podatkowy, „bo ten który jest, jest skrajnie niewydajny, a z drugiej strony niesprawiedliwy”.

– Te pieniądze [środki publiczne – red.] powinny być właściwie wykorzystywane, a przede wszystkim powinny w ogóle być, a dziś mamy załamanie i sytuację bardzo trudną. (…) W Polsce trzeba zmienić system podatkowy, bo ten który jest, jest skrajnie niewydajny, a z drugiej strony niesprawiedliwy. Urzędy skarbowe są mechanizmem opresji, niszczenia przedsiębiorców niekiedy w sposób bardzo brutalny. Dziś ten system podatkowy jest tak zardzewiały, że urzędnicy skarbowi mogą robić, co chcą. (…) Tego bez zmiany prawa nie da się zmienić, bo przepisy podatkowe mają to do siebie, że od czasu do czasu trzeba je zmieniać – powiedział szef PiS.

Jak podkreślił, „być może stan, w którym ludzie zarabiający bardzo dużo, a płacą niskie podatki w jakiejś fazie polskiego rozwoju był właściwy, pchnął gospodarkę do przodu”. Ocenił, że „dziś jest jednak patologiczny”. – Dziś ludzie mniej zarabiający płacą dużo wyższe podatki i to jest stan, który musimy zmienić. Jest kryzys, nie ma pieniądze i ludzie, którzy mają więcej, muszą więcej płacić. To jest normalne na całym świecie i tak musi być też w Polsce. My nie jesteśmy za tym, żeby podwyższać podatki. (…) Ale trzeba zlikwidować sfery nieopodatkowane: wielkie sieci handlowe, w wielkiej mierze banki, różnego rodzaju przedsiębiorstwa, szczególnie zagraniczne – ocenił Kaczyński.

https://biznes.wprost.pl/gospodarka/394627/Kaczynski-chce-opodatkowac-banki-wielkie-sklepy-i- 

9 maja  2012.

https://www.money.pl/archiwum/wiadomosci/artykul/kaczynski;chce;zmiany;wie;kogo;trzeba;

– Celem jest to, żeby w Polsce zapanowała sprawiedliwość podatkowa, bo to jest to, o czym ta władza, którą mamy obecnie, mówić nie chce, bo ona ciągle mówi: nie ma, nie ma, nie ma, nie ma – podkreśla Jarosław Kaczyński.

–  Musimy sobie uświadomić, że jesteśmy tak jakby w ’89 roku, że trzeba podejmować decyzje najbardziej zasadnicze odnoszące się do tego, jak ma wyglądać w Polsce nowy system  – mówi lider PiS.

– Trzeba dzisiaj mówić o tak głębokiej zmianie, która będzie oznaczała nowy system. Możemy to nazwać IV Rzeczpospolitą, możemy to nazwać jakoś inaczej, ale istotą rzeczy jest zmiana – powiedział prezes PiS, który spotkał się w sobotę z sympatykami partii w Stoczni Gdańskiej.

Szef PiS argumentował, że stworzony na początku lat 90. – jak go nazwał – system Balcerowicza obecnie wyczerpuje swoje możliwości.  – Zaczyna prowadzić do społecznej degradacji – mówił Kaczyński.  – Mamy perspektywę demograficznego upadku, sięga się już do najpłytszych kieszeni – reforma emerytalna jest tego najlepszym przykładem – mamy do czynienia z upadkiem bardzo wielu dziedzin naszego życia gospodarczego, życia społecznego, przeprowadza się ogromną redukcję państwa, szkolnictwa, wycofuje się różnego rodzaju instytucje z mniejszych ośrodków, tworząc (…) jeszcze większe bezrobocie – wyliczał.  Znany ekonomista ocenia stan polskiej gospodarki.

Dlatego według prezesa PiS potrzebna jest zmiana. – Na pewno musimy podjąć politykę gospodarczą z prawdziwego zdarzenia, na pewno musimy podjąć politykę społeczną z prawdziwego zdarzenia, bo choćby reforma emerytalna to już jest podważenie pewnego konsensusu społecznego  – powiedział.

Jak podkreślił, w centrum planu zmiany jest kwestia finansów publicznych. Jego zdaniem _ absolutnie  potrzebne są nowe ustawy podatkowe. –  Myśmy je przygotowali – podkreśla. Jego zdaniem w Polsce jest ogromna sfera nieopodatkowana. Jak mówił, są to banki, wielkie sieci handlowe, a także bardzo wielu ludzi zamożnych.

– Obecny system podatkowy to jest coś, co można porównać do maszyny, która już dawno zardzewiała, omszała, gdzie każde kółko kręci się w inną stronę i kto chce, tym kółkiem kręci  – ocenił. Szef PiS uważa, że trzeba także przebudować cały system administracji skarbowej.  – Plan został opracowany jeszcze za czasów naszego rządu. (…) Można go wcielić w życie, trzeba tylko władzy, która chciałaby tego dokonać – powiedział.

Jak podkreślił, trzeba także podjąć na nowo kwestię finansów publicznych na arenie Unii Europejskiej. – Jeżeli Polska ma być szybko rozwijającym się krajem, a to jest absolutny warunek rozwiązania naszych problemów, to musimy te kwestie spróbować w Europie postawić na nowo – podkreślił.

W dniu 30 września 2020  ten oszust został  wicepremierem !

Zapowiedzi powołania Komitetu Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej (częściej nazywanego Komitetem Bezpieczeństwa Państwa) to pomysł nie tyle uporządkowania struktur rządowych, ale tworzenia odrębnego rządu, specjalnie skrojonego pod Jarosława Kaczyńskiego.

Wiceprezes Rady Ministrów wykonuje, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, zadania i kompetencje w zakresie powierzonym przez Prezesa Rady Ministrów. Czyli, że  został powołany  przez  Pana  Morawieckiego. Ale  niestety  za  pomocą  naginania  prawa. Lub  nominację  tę wymusił  jakoś , ciekawe  jak ?

Przed II wojną światową, w Królestwie Polskim i późniejszej II RP funkcję wicepremiera w danym momencie pełniła zawsze tylko jedna osoba. I to było prawidłowe.Dziś  tak zwana Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, podobnie jak wcześniej Mała Konstytucja i Konstytucja PRL, nie ogranicza liczby wicepremierów, którzy mogą zasiadać w Radzie Ministrów, ani nie obliguje do powołania takiego urzędu. A  skoro nie  obliguje   to jakim  prawem  Jarosław  Kaczyński  został  wicepremierem  i jaki  ma zakres  obowiązków ?

Prawem  kaduka .

Na podstawie ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o Radzie Ministrów, premier, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka rządu, może, w drodze zarządzenia, tworzyć organy pomocnicze Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów. Kluczowym takim komitetem jest Komitet Stały – to on (przynajmniej w teorii) powinien zajmować się procesem legislacyjnym rządu i pracami całej Rady Ministrów.  Oprócz tego są dziesiątki międzyrządowych zespołów i komitetów powoływanych ad hoc w najprzeróżniejszych sprawach, gdzie można znaleźć i takie, które nie różnią się dalece od Ministerstwa Dziwnych Kroków grupy Monty Pytona.

Teraz ma powstać Komitet Bezpieczeństwa Państwa – Co będzie robił? na którego czele ma stanąć w randze wicepremiera Jarosław Kaczyński. By jakoś osłonić ten pomysł, usłużni dziennikarze z portalu wPolityce.pl przypominają pomysł komitetu koordynacyjnego służb specjalnych z czasów rządów PO, z kwietnia 2013 roku.  Wtedy chodziło o tych ministrów konstytucyjnych, którzy służby mieli nadzorować (bo podlegały premierowi). Likwidacji miała ulec funkcja koordynatora służb, jako nie zdająca egzaminu. Dość powiedzieć, że w tamtejszych realiach, służby miały w praktyce trzech szefów – premiera, ministra nadzorującego np. obrony narodowej i koordynatora. Plan polegał na radykalnym uproszczeniu sytuacji i przywróceniu funkcjonalności sektora.

Wicepremier Kaczyński i Komitet ds. nadzoru Ziobry

Problem w tym, że ówczesny mechanizm zakładał równość uczestników – przy roli premiera jako ostatecznego arbitra, obecny zaś tworzy strukturę bliższą Komitetowi Bezpieczeństwa Publicznego z czasów stalinowskich ( stąd się Kaczort wywodzi i takie  ukończył  studia administracji )  niż normalny instrument koordynacyjny. Siła polityczna Kaczyńskiego spełnia się przecież w zdolności odwołania lub powołania każdego ministra w rządzie, a teraz dodatkowo będzie miał do dyspozycji „na wyłączność” swoich ministrów w swoim Komitecie.

To jakby stworzyć równoległą Radę Ministrów, mniejszą, ale potężną.

Kluczem nawet nie jest to, jakie uprawnienia będą określone w zarządzeniu powołującym Komitet, czy to będzie jakiś komitecik ad hoc, czy stały, może tam nawet być zapisane, że wicepremier Kaczyński nie musi przychodzić do pracy przed godziną 14:00. Rzecz w tym, że cały pomysł jest niczym innym jak rozpaczliwą próbą nadzoru nie tyle nad resortami siłowymi (te i tak Kaczyński koordynował z Nowogrodzkiej), ale nad Zbigniewem Ziobro. Minister ten, jak donoszą media, nie ma w zwyczaju pojawiać się na Radach Ministrów kierowanych przez premiera Morawickiego, z którym wiedzie nieustający spór.

Spór na tyle rozsadzający całą Zjednoczoną Prawicę, że Kaczyński został zmuszony do osobistego nadzoru na ministrem sprawiedliwości, poprzez swój bezpośredni udział w rządzie.

Ubezwłasnowolnienie premiera Morawieckiego

Z kolei dla premiera Morawieckiego to zupełna porażka jako samodzielnego polityka – teraz „prawdziwa” Rada Ministrów będzie już zupełnie poza jego kontrolą. Trudno sobie wyobrazić, żeby wicepremier Kaczyński informował lub uzgadniał pieczołowicie cokolwiek ze swoim nominalnym szefem – premierem Morawieckim. Podobnie zresztą jak nie ma zwyczaju tego robić z prezydentem.

https://oko.press/wicepremier-kaczynski-do-pracy-nie-przychodzi-p

Trup w każdej szafie…Najbardziej znane wyrazy bliskoznaczne słowa trup to: dezel, umrzyk, zimny, złom, staroć, zabytek, przeżytek, martwy, próchno, ruina, obdrapaniec,denat, rupieć, klekot, klamot, szmelc, wrak, zwłoki, relikt, fajans, grat, nieboszczyk, umarły, gruchot, rzęch,  śmieć, … .

Jeśli zdobędziemy władzę, nie oddamy jej już  nigdy,

chyba,że  zostaniemy  wyniesieniu z  naszych  gabinetów

jako  trupy. Jarosław Kaczyński.

        Będzie wojna.

 

Czort, ros. чёрт) –  demon zła, znany głównie u plemion ruskich, inaczej bies. W gwarze ludowej nazywany kusym, a w wierzeniach chrześcijańskich diabłem. Diabeł lub się podszywać pod  ludzi oraz  ich rodowody , udaje dobrego a nawet  anioła, a sam jest  demonem i  ma  nieciekawe pochodzenie. Kaczort jest  radioaktywny i promieniuje złą  energią !

PRAWO  KADUKA

Kaduk (łac. caducus 'upadający’, później 'bezpański’) – spadek pozostawiony bez dziedziców. Instytucja prawna wywodząca się z prawa rzymskiego (ius caducum). Związana jest z ograniczeniem dziedziczenia do określonego kręgu osób i ograniczeniami testamentowymi. W przypadku braku uprawnionych osób i braku testamentu spadek przypada władcy.

Prawem kaduka 

Czyli: bezprawnie; korzystając z luk lub niemocy prawa. W istocie było to solenne prawo, dające władzy to, co było pozbawione prawnych spadkobierców.

Caducus to tyle, co ‘bezpański’, lecz także ‘chylący się ku upadkowi’, ‘padający’ – stąd też to także nazwa padaczki, wielkiej niemocy, a dalej i tego, kto ją sprowadzał, czyli diabła. I mamy w ten sposób prawo, nad którym diabeł czuwa, czyli bezprawie. Nazwaliśmy je tak poniekąd prawem kaduka.

Jerzy Bralczyk  językoznawca

Określenie kaduk, stało się także synonimem zła wcielonego, a więc biesa, diabła. Być może na tę konotację miała wpływa epilepsja, której przyczyn nie znano, więc – skwapliwie – w atakach choroby dopatrywano się diabelskiej sprawki. Ba, wyobrażając sobie, że na polecenie złych mocy, wywołuje je istota nie z tego świata, zwana paraluszem, odganiano ją, poszukując pomocy u wszelkiej maści znachorów i  zaklinaczy.

A że doktorzy padaczkę po łacinie nazywali morbus cadusus, do kaduka było nie daleko.Frazy typu: „Do kaduka”, „Kaduk go przyniósł!”, „Ki kaduk?”, zadomowiły się w języku polskim i były używane wymiennie z powiedzonkami: „Do diabła”, „Diabli nadali”, „Ki diabeł?”.Określenie kaduk, stało się także synonimem zła wcielonego, a więc biesa, diabła. Być może na tę konotację miała wpływa epilepsja, której przyczyn nie znano, więc – skwapliwie – w atakach choroby dopatrywano się diabelskiej sprawki. Ba, wyobrażając sobie, że na polecenie złych mocy, wywołuje je istota nie z tego świata, zwana paraluszem, odganiano ją, poszukując pomocy u wszelkiej maści znachorów i  zaklinaczy.

A że doktorzy padaczkę po łacinie nazywali morbus cadusus, do kaduka było nie daleko.Frazy typu: „Do kaduka”, „Kaduk go przyniósł!”, „Ki kaduk?”, zadomowiły się w języku polskim i były używane wymiennie z powiedzonkami: „Do diabła”, „Diabli nadali”, „Ki diabeł?”.

Warto też zwrócić uwagę na obszar kompetencji „wicepremiera Kaczyńskiego”: ma nadzorować nie tylko resort sprawiedliwości, czytaj Ziobrę, ale też MSWiA i MON. Ich szefami są dwaj politycy, jak na PiS, wagi ciężkiej: przestępca Mariusz Kamiński i nijaki Mariusz Błaszczak. Jakikolwiek nadzór Morawieckiego nad nimi i ich ministerstwami był do tej pory iluzoryczny. Nominacja Kaczyńskiego prawnie usankcjonuje ten stan faktyczny: że są obszary, w które premier bez opieki „taty” nie może się zapuszczać. Jeszcze bardziej pogłębiło to jednak wrażenie, że w polityce Morawiecki nie ma nic do powiedzenia, a kształt wspierającej go koalicji i jego (teoretycznego) gabinetu meblują mu ….czorty!

Dane  pozbierane z  internetu .

30 września 2020

Morawiecki  to …. ale Kaczort  jeszcze  większy

 DUDA I MORAWIECKI   UBEZWŁASNOWOLNIENI

Premier Mateusz Morawiecki na środowej konferencji prasowej ogłosił zmiany w rządzie. Stanowisko stracił m.in. minister rolnictwa i rozwoju wsi. Puda, który będzie kierował resortem po Ardanowskim, kilkanaście dni temu, jako poseł sprawozdawca, omawiał w Sejmie projekt zmian w ustawie o ochronie zwierząt. – Ktoś, kto podnosi rękę przeciwko rolnikom, nie może być ministrem rolnictwa. Ten wybór jest niestety podyktowany ideologią prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego. Nie chodzi o merytorykę – mówi Interii Michał Kołodziejczak.”Ardanowski był jednym z najlepszych ministrów rolnictwa”. – To człowiek, który od lat siedział w izbach (rolniczych – red.). To prawdziwy rolnik, nadawał się. Dziwię się, że PiS go odwołuje.

Miał swoje zdanie i miał do niego prawo, bo jest rolnikiem.Kołakowski dodaje, że środowy protest rolników, producentów bydła, drobiu, zwierząt futerkowych „jest zasadny”. – Rolnicy bronią swojej tożsamości, gospodarstw. Mają na utrzymaniu rodziny, muszą spłacać kredyty, finansować paliwa, nawozy, zapewnić bezpieczeństwo finansowe najbliższym. Bronią swojej tożsamości, naszej polskości – twierdzi.Z protestującymi w Warszawie rolnikami rozmawiał prezydent Andrzej Duda. Według Kołodziejczaka „spotkanie było miłe, ale owoców nie widać”. – Andrzej Duda dał do zrozumienia, że ma związane ręce  CZYM??  a sytuacja jest obecnie bardzo trudna. Z  JAKIEGO POWODU?   Jesteśmy przekonani, że musi dojść do kolejnych strajków.

I tak się stanie – dodaje.  fakty.interia.pl/polska/news

Stać jak chuj na weselu

fraza czasownikowa niedokonana  (1.1) odnosi się do ludzi, którzy nie robią nic, bądź nie potrafią się odpowiednio zachować w danej sytuacji  ;chuj, dupa i kamieni kupa  ;  znaczenia: fraza rzeczownikowa (1.1) kiepsko, beznadziejnie  .

https://pl.wiktionary.org/wiki/chuj

Po ekspresowym głosowaniu w Sejmie ,,Piątka dla zwierząt” trafiła do Senatu. Wczoraj odbyło się wysłuchanie publiczne, gdzie głos zabrali przedstawiciele różnych branż mięsnych. Przedstawicielem branży rybnej był Jurand Piotrowski, właściciel przetwórni ryb i członek Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb. Według niego branża rybna na zakazie, a co za tym idzie likwidacji ferm zwierząt futerkowych straci 100 milionów złotych rocznie.

   

Hasła  propagandowe: Dobry czas dla  Polski  oraz Jarosław  Kaczyński-  Polska naszych  marzeń , książka.

Podczas wysłuchania publicznego w Senacie w sprawie ,,Piątki dla zwierząt”, w imieniu hodowców głos zabrał między innymi Marek Miśko. Dyrektor generalny Związku Polski Przemysł Futrzarskiego przekonywał, że polscy hodowcy stali się obiektem ataku i hejtu ze strony pseudoobrońców zwierząt. Co więcej, sama ustawa została oparta na badaniu opracowanym na zlecenie jednej ze stron. Z zagranicy dochodzą głosy, że konkurencja bardzo cieszy się z przegłosowanej ustawy i likwidacji polskich gospodarstw. To wszystko zaczyna wskazywać, że celem ustawy tak naprawdę nie jest dobro zwierząt. Do obecnego państwa stworzonego przez Prawo i Sprawiedliwość straciliśmy całkowite zaufanie. Nie traktujemy obecnego państwa jako poważnego partnera do jakichkolwiek biznesowych dyskusji. Całość  w :  https://swiatrolnika.info/marek-misko-senat

MAFIOZO   NA CZELE  RZĄDU  ! 

30 września 2020

O wszystkim decyduje Kaczyński, nie Prezes  Rady Ministrów   i  szef  rządu  tylko  prezes  PIS! Gdzie  tak jest i  jakim innym państwie, że  rząd  spełnia  żądania  jakiegoś  partyjnego  kacyka  ze  sfałszowaną  genealogią i obciążonego aferami  ?  Jak to możliwe,że  Kaczyński  rządzi a nie  rząd ? Rząd  nie ma własnego zdania  w  takim  razie , jest  niewiarygodny z  tego powodu i tylko  hajluje a  mieli to robić narodowcy!   Wstyd, że  taki ‘rząd’ sprawuje władzę i nie ma swojego zdania .

Jak się  zmienił  Jarosław Kaczyński w Kaczorta

 

Foto  u góry Rok 2013, Jarosław  Kaczyński  inaczej się  ubiera –  i po roku 2014 zmienił  garnitury oraz krawaty  na  wyłącznie  kolor  czarny.

 Tajnym odpowiednikiem koloru  czerwonego jest kolor czarny. Czarny kolor  jest symbolem śmierci a także mafii  aczkolwiek  nie tylko.  Urósł  mu także  potwornie brzuch a nie miał  takiego wielkiego. Czyli, że  żre  bez opamiętania co popadnie.

Kolor  czerwony oznacza  między  innymi  : serce, miłość, namiętność,  krew  , rewolucję  ( na przykład  czerwonoarmiści)- w zależności od  zastosowania.Diabeł i piekło reprezentowane są kolorem czerwonym. W klubach nocnych i burdelach czerwone światło tworzy atmosferę dla grzechu. W czasach Cesarstwa Rzymskiego kolor ten związany był z fortuną. Zarówno cesarze, jak i senatorowie nosili szaty w tym kolorze. Ponadto, symbolizując władzę, kolor ten przypisywany był arystokracji. Współcześnie używany podczas ważnych wydarzeń, jak np. czerwony dywan na którym pojawiają się celebryci i ważni ludzie czy czerwone fotele w operze lub teatrze.

Aspekty związane z kolorem czerwonym

 • Pasja Życie Władza Siła Działanie Przemoc Wojna Nienawiść Gniew Zakaz

Kolor czarny symbolizuje moc, siłę, autorytet, elegancję i wyrafinowanie, ale również śmierć, zło, tajemnice .Oznacza również to co dla nas nieznane i przerażające: czarna magia, śmierć, ale także samotność i smutek. To także kolor związany z okrucieństwem, kłamstwem, manipulacją, zdradą i ukrywaniem. Jednak kolor czarny ma również bardziej neutralne, a nawet pozytywne konotacje. To kolor tajemnicy (które nie zawsze nawiązują do tego co złe), powagi, elegancji a także szlachetności. Prawdopodobnie, ze względu na swój związek ze śmiercią jest również związany z siłą, władzą, dominacją i autonomią.Osoby, które deklarują, że ich ulubionym kolorem jest czarny, często mają dominującą postawę i starają się wywołać aurę tajemniczości. To również kolor władzy, podkreślające dominujące postawy.

W wielu językach czarny i biały (czarna noc, biały dzień) były pierwszymi słowami oznaczającymi różnicę między światłem a ciemnością, między dniem a nocą, co jest najbardziej podstawową różnicą w świecie kolorów.

Kolor szary : Szary – określa potrzebę równowagi i wyciszenia bez manifestowania uczuć na zewnątrz. To kolor skrywanych emocji. Ciemnoszary (kolor polityków) poprawia komunikację i oznacza otwarcie na merytoryczną, pozbawioną emocji dyskusję .Coś się  jednak  zmieniło wraz z  kolorami.Ten kto utożsamia się z kolorem szarym jest osoba pasywną, zestresowaną, nadmiernie obciążoną  i nie zrealizowaną. No to wreszcie się  zrealizował! Większość ludzi  stosuje kolory bezmyślnie  czy bezwiednie ale  są  tacy, którzy doskonale  wiedzą ,co  kolory oznaczają.

Nie jest to jednak cała symbolika szarego tonu. Istnieją również takie oznaczenia:

 • wśród mieszkańców Francji szary określa skruchę;
 • wśród ludów wschodnich – rutyna;
 • w Europie szary stał się kolorem dżentelmenów i osób z najwyższego kręgu;
 • wśród plemion afrykańskich szary jest uważany za kolor pyłu i smutku;
 • również w starożytnej Francji istniała koncepcja „szarego kardynała”, który oznaczał potężnego człowieka, który manipuluje na przykład królem;
 • w religii szary oznacza wyrzeczenie, pokutę, sprawiedliwość;
 • w ezoteryzmie ton uważa się za kolor Jowisza – ton czasu i dojrzałości;
 • w imperium rosyjskim istniała koncepcja „szarego chłopa”, co oznaczało „pospolitego”.

Ludzie, którzy wolą szare ubrania, są uważani za wolne osobowości. Chcą się chronić przed problemami i nie chcą brać udziału w rozwiązywaniu problemów.

Jeśli w pełni ubierzesz się w szare stroje, możesz stać się niewidzialny. Nawet jeśli jesteś z natury towarzyski, ludzie mogą cię nie zauważyć z powodu zbyt bladego obrazu. Dlatego pamiętaj, aby wprowadzić do szafy połączenie szarości z innymi jasnymi odcieniami.Ponadto szary odcień daje pewność siebie i działa uspokajająco. Dlatego jeśli jesteś na skraju załamania nerwowego, załóż coś szarego. Pomoże to uniknąć konfliktów z innymi i nadmiernego przypływu emocji.Jednym z najbardziej niedocenianych kolorów w palecie farb jest szary. Naukowcy z całego świata postanowili dowiedzieć się, co oznacza szary kolor przez stopień wpływu na psychologię człowieka. Ciekawostką jest to, że do początku XIX wieku taki odcień ubrań był preferowany przez szlachtę. Jaśniejsze i bardziej nasycone kolory zostały uznane za przejaw wulgarności i złego smaku. Później szarość kojarzyła się z melancholią, strachem, rozpaczą i przygnębieniem.

KACZORT   MA  DECYDOWAĆ  NAWET O  PRAWIE W POLSCE

Jarosław  Kaczyński ma przestarzały dyplom z  czasów  komuny  i tylko gałęzi  prawa  jakim jest prawo administracyjne,  nie zna się na  wielu dziedzinach a  prawo  to dziedzina  interdyscyplinarna,  do jego tworzenia  wymagana  jest  szersza wiedza,  coś się za  tym  kryje .

10.10.2020  sobota 

Opublikowano zarządzenie ws. komitetu, którym będzie kierował Jarosław Kaczyński – rządzić ma  komitet a nie  rząd  i prezydent !

Jarosław Kaczyński o „piątce dla zwierząt”: Nie ustąpimy

Czym się  zajmuje  MON  ? Jak sama nazwa  wskazuje  jest to Ministerstwo   Obrony Narodowej,czyli, że  już wojsko  nie będzie nas  bronić ale  Kaczort  i jego nowy Komitet ds. Bezpieczeństwa i Obronności.

Dlaczego  Kaczort    boi się o własne życie  ?

Jak chroniony jest Jarosław Kaczyński?

Czego się  boi szef  Prawa i  Sprawiedliwości ? A może  ma urojenia prześladowcze….

Żaden  poseł  czy polityk nie ma takiej  ochrony. Jarosława Kaczyński jest zwykłym posłem   i  przeciętnym politykiem, krył  cały czas  aferę  smoleńską    i jest  z tego powodu  bardzo  nieuczciwy.  O co tu  chodzi ? Przecież  nikt na jego życie nie  czyha a  już na pewno  nie służby Federacji Rosyjskiej  które  nie miały nic wspólnego z  katastrofą smoleńską…

30 lipca 2017  http://wiadomosci.onet.pl

Prezesowi PiS nie przysługuje ochrona BOR-u, dlatego od lat ochrania go firma Grom Group. Koszty? 135 tys. zł miesięcznie, w skali roku to ponad 1,5 mln zł. Prywatną ochronę prezesa PiS opłacają podatnicy. Pieniądze płyną z subwencji budżetowych dla partii. Firma Grom Group zatrudnia byłych komandosów, oficerów służb specjalnych i byłych funkcjonariuszy BOR. Najbliżej Jarosława Kaczyńskiego jest Wojciech Grabowski – wiceprezes firmy, który wystąpił w filmie „Smoleńsk”.

12 czerwca  2020

18 policjantów pod domem Kaczyńskiego. A to nie cała ochrona!

Dom prezesa PiS jest strzeżony jak chyba żadnego innego polityka. Portal TVN24.pl poznał szczegóły związane z działaniami podejmowanymi przez policję w okolicach żoliborskiej posesji Jarosława Kaczyńskiego. Okazuje się, że nad bezpieczeństwem szefa rządzącej partii czuwa w ciągu jednej doby aż 18 funkcjonariuszy.

A trzeba podkreślić, że Kaczyński ma też ochronę prywatną (o ile można ją tak nazwać, wszak jest opłacana z kasy partyjnej, a tę zasila budżet państwa). Tak więc oprócz opłacanych przez podatników komandosów z firmy Grom Group, wokół willi prezesa Kaczyńskiego krążą również policjanci (zarówno w mundurach jak i po cywilnemu).

Przy willi stale przebywa czterech umundurowanych funkcjonariuszy oraz dwóch tajniaków. Policjanci zmieniają się co osiem godzin, co oznacza, że w trakcie jednej doby zaangażowanych może być nawet 18 funkcjonariuszy.

Jako szeregowemu posłowi nie przysługuje mu ochrona. Jednak Kaczyński jest postacią pierwszoplanową w polskiej polityce i – jak przekonują sami policjanci – lepiej mieć go na oku, bo „strzeżonego pan Bóg strzeże”. Portal TVN24.pl dotarł do rozkazu, który dokładnie określa podział obowiązków policjantów w jednej z kompanii warszawskiego oddziału prewencji. Z dokumentu wynika, że czterech policjantów stale ma pełnić służbę przy Pałacu Prezydenckim, dwóch jest wyznaczonych do ochrony ambasady rosyjskiej, a czterech ma patrolować miejsce opisane jako KRP V.

Policjant o dokumencie

Portal przedstawił dokument jednemu z policjantów, który wyjaśnia czym jest miejsce określone w zapisie. – KRP V, komenda rejonowa dla Żoliborza. Ale tu chodzi o ulicę Mickiewicza, czyli dom Jarosława Kaczyńskiego, który pilnuje bez przerwy sześciu policjantów – czterech umundurowanych i dwóch po cywilu w nieoznakowanym samochodzie. Zmieniają się trzy razy na dobę – po godzinie 7 rano, po 15 i po 23. W sumie 18 osób jest zaangażowanych na dobę – mówi rozmówca portalu TVN24.pl. Funkcjonariusz zaznacza, że czterech policjantów zamiast patrolować większy obszar Żoliborza praktycznie stale stoi na parkingu na rogu ulic Mickiewicza i Potockiej, czyli bezpośrednio obok posesji Kaczyńskiego.

Zakaz oddalania się

– Oficjalnie mamy służbę w większym rejonie, ale w praktyce mamy absolutny zakaz oddalania się od willi. Nie możemy jednak stać przy samej posesji, by nie było nas widać z okien prezesa – mówi policjant.

TVN24 twierdzi, że oprócz radiowozu, uliczkami sąsiadującymi z ulicą Mickiewicza, przy której jest posesja prezesa PiS, stale krąży dwóch policjantów.Podczas nocnej zmiany funkcjonariusze ustawiają się jeszcze bliżej tzn. przy ul. Potockiej. Wszystko po to, aby mieć lepszy widok na wejście do posesji polityka.

Policja zaprzecza

Oficjalnie policja nie pilnuje posesji Jarosława Kaczyńskiego. Rzecznik komendanta stołecznego policji Sylwester Marczak w odpowiedzi na pytania portalu, zaznacza, że działania policji „nie mają nic wspólnego z pilnowaniem jakiejkolwiek posesji czy też osoby”.

– Rola naszej formacji definiuje się w zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa publicznego wobec wszystkich obywateli, również tych zamieszkałych m.in. na ulicach Mickiewicza/Potocka, jak i ich bliskim sąsiedztwie – mówi. – Wszelkie działania są podejmowane w związku z łamaniem w tamtej okolicy norm prawnych – dodaje rzecznik.

Jakich norm ? Norma prawnanorma postępowania będąca częścią porządku prawnego. Istnieją dwa zasadniczo odmienne ujęcia teoretyczne normy prawnej: ujęcie językowe (zgodnie z którym norma jest pewnym typem wypowiedzi), które jest dominujące, oraz mniejszościowe, ujęcie pozajęzykowe (norma prawna jest pewnym działaniem społecznym).

Jak się okazuje, wykroczeń, o których mówi policjant na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy było 7.

Z czego 4 polegały na nielegalnym zgromadzeniu osób podczas kwarantanny.

Prywatna ochrona prezesa

Jarosław Kaczyński oprócz policji ma również swoją własną, prywatna ochronę. Od lat jest to firma Grom Group. Zrzesza ona byłych żołnierzy jednostek specjalnych, takich jak GROM czy Jednostka Wojskowa Komandosów. Grom Group otrzymuje regularne wpłaty od PiS a te wydatki są opłacane z subwencji partyjnych, które ugrupowanie otrzymuje z budżetu państwa. Oznacza to, że za ochronę prezesa płacą wszyscy podatnicy.Dziennikarz Interii Jakub Szczepański podaje, że aby chronić Jarosława Kaczyńskiego, partia wydaje nawet 150 tys. zł miesięcznie. Z dokumentów, którymi dysponuje Krajowe Biuro Wyborcze, wynika, że najniższy przelew opiewał na kwotę 24,6 tys. złotych.

   

Czy tak  wygląda  normalny człowiek  i polityk?? Przecież  to jest jakiś  niebezpieczny  psychol !

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/dom-jaroslawa-kaczynskiego-jest-pod-stala-ochrona-nawet-18-funkcjonariuszy-w-okolicy/3mkw

Policja pod willą Jarosława Kaczyńskiego. Policjanci chronią …

Od kilku miesięcy patrole policyjne kręcą się także w okolicach ulic Srebrnej i Towarowej, gdzie swoją siedzibę ma spółka Srebrna. Policjanci pilnują także siedziby PiS na Nowogrodzkiej. A wszystko poza protokołem…

 

                                                                                     …a  teraz  jest  monowładza…

On nie tylko uwłaszczył się na majątku po komunie, ale też stworzył środowisko, które teraz na różne sposoby – poprzez nagrody, granty, spółeczki, takie jak Solvere, czy Polską Fundację Narodową  itp. – wysysa z Polaków, ile się da” – mówi Krzysztof Brejza.

Wydoić, ile się da

Kolejny fakt, który wyciąga na światło dzienne, dotyczy biura poselskiego Kaczyńskiego przy Al. Jerozolimskich 125 mieszczącego się w budynku… spółki Srebrna. Kaczyński płaci 90 tys. złotych za wynajem biura spółce, którą sam założył i w której władzach zasiada jego sekretarka. Płaci, oczywiście, z publicznych pieniędzy! A przecież jest to  spółka  prywatna  !

Warto przypomnieć, że w maju pracownicy kancelarii premier Szydło założyli spółkę Solvere, która w lipcu przeprowadziła atak na polskie sądy za pieniądze Polskiej Fundacji Narodowej – tzw. słynna akcja billboardowa „Sprawiedliwe sądy”. Spółka zarejestrowana została w zaufanej kancelarii Kaczyńskiego.

„Oni są świadomi, że prawdopodobnie przegrają następne wybory, i rozpoczął się proces dojenia. Wydoić, ile się da. Stąd te fundacje, stowarzyszenia, granty. I stąd rotacja działaczy PiS w spółkach skarbu państwa, gdzie jest system odpraw. Mówi się wręcz o porozumieniu, że wchodzą prezesi na rok, półtora, po czym odchodzą, biorą odprawy i wchodzi ktoś następny” – mówi Brejza.

Mógłbym zarabiać – drugi ułan z Mongolii

W niedzielę prezes PiS odwiedził wielkopolską Trzciankę. W trakcie spotkania nawiązał m.in. do kwestii swoich zarobków: „Ja naprawdę na polityce nie zyskuję, tylko tracę, biorąc pod uwagę doktorat z prawa” – przekonywał.”Nikt tego nie robi wobec adwokatów, radców prawnych. Nie twierdzę, że ja jestem jakimś nadzwyczajnym (…) ale sądzę, że dobrym radcą prawnym w Warszawie bym był – to przecież bym zarabiał parę razy więcej, niż zarabiam”.

Dlaczego więc tak kurczowo trzyma się polityki, skoro „mógłby zarabiać parę razy więcej”?

Czytaj więcej na https://pomponik.pl/plotki/news-jaroslaw-kaczynski-jest-milionerem-wysysa-z-polakow-ile sie-,nId,2569746#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

PiS chce wyłączać internet. Wymówką obronność i „porządek publiczny”

28.01.2021  Dodane przez: Anna Rymsza (Xyrcon)

Wydane polecenie blokady będzie działało natychmiastowo. Żadnego sądu, żadnego uzasadnienia, żadnego podawania informacji do wiadomości publicznej. Możemy stracić dostęp do alternatywnych źródeł informacji i nawet o tym nie wiedzieć. Z naszej perspektywy strona po prostu zniknie z sieci i nie dowiemy się, kto za tym stoi. DGP wspomina również o blokowaniu dystrybucji jakiejś aplikacji. Nie mam nic przeciwko, jeśli będzie to aplikacja szkodliwa – może się zdarzyć, że w jakiejś wersji znajdzie się malware. Obronność jeszcze jest jako-tako zrozumiała dla obywateli, ale „porządek publiczny”? Pod porządek publiczny można podciągnąć właściwie wszystko.

https://www.telepolis.pl/wiadomosci/prawo-finanse-statyst

https://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/7,35182,26741399,pis-wylaczy-int

Po nowelizacji minister cyfryzacji będzie mógł wydać tzw. polecenie zabezpieczające, a więc np. nakazać operatorom telekomunikacyjnym zablokowanie połączeń z określonymi adresami IP lub stronami internetowymi. Najprościej ujmując, będzie mógł w każdej chwili „wyłączyć” internet. Zmiana polega nie tylko na przekazaniu tej kompetencji do resortu cyfryzacji (dziś to prawo ma wyłącznie premier), ale także na tym, że decyzję będzie można podjąć natychmiast i bez uzasadnienia.- Natychmiastowa wykonalność nie pozostawia żadnego pola manewru – mówi na łamach dziennika „Gazeta Prawna” Łukasz Olejnik, niezależny badacz i konsultant ds. cyberbezpieczeństwa i prywatności. Wraz z innymi ekspertami chwali planowane zmiany w ustawie, ale i przyznaje, że przywilej ministra – zakładając jego złe intencje – może być wykorzystany do cenzury.

Czy dla Kaczyńskiego istnieje jakaś granica, której by nie przekroczył? Ten bolszewik zawłaszczył media publiczne opłacane z naszych abonamentów i naszych podatków, przejmuje 20 dzienników i 120 tygodników lokalnych, a teraz chce położyć tę swoją brudną łapę na sieci i mediach społecznościowych? Barbarzyńca. Mam nadzieję, że Naród się obudzi, by bronić wolności i demokracji. Od was zależy, czy Polska nie stanie się ortodoksyjnym Kaczystanem…..

14  września 2020  Jarosław Kaczyński: Będziemy twardo bronić naszych wartości

 • W najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci” prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówi o walce z ofensywą ideologii LGBT, zmianach w rządzie, reformach, a także o tym, czy Polska miała wybór w 1939 roku.

Jarosław Kaczyński: Jeśli ktoś uważa, że warto być Polakiem, to musi stać po stronie, która broni tradycyjnych wartości

Jarosław Kaczyński w niedzielę na antenie Polskiego Radia pytany był m.in. o zmiany w składzie obecnego rządu. Prezes PiS odpowiedział, że skład Rady Ministrów zmieni się „zaraz po wakacjach”. – Przy czym na pewno będą zmiany personalne. Żeby było jasne, tu nie chodzi o premiera, bo o tym też niektórzy próbowali mówić. Premier zostaje, ale rząd ma być inaczej skonstruowany, w sposób taki, który zlikwiduje stan, w którym niektóre decyzje są podejmowane w kilku ministerstwach. To znaczy muszą przejść przez kilka ministerstw. Pewne ciągi decyzyjne są rozproszone. To do niczego dobrego nie prowadzi – stwierdził.

Czyli, że jego rząd nie umie  samodzielnie rządzić  i  działać !
Tylko on potrafi wszystko ciągnąć !
Istny ciągnik a w ogóle to parowóz i opary z pary .

Najwięcej kontrowersji wzbudziły jednak słowa prezesa PiS dotyczące osób które mają inną wizję Polski niż on. – Jeśli ktoś uważa, że warto być Polakiem, to musi stać po stronie, która broni tradycyjnych wartości i chce przebudowywać naszą rzeczywistość – uwaga na te słowa –  żeby była bardziej sprawiedliwa. Żeby to wszystko, co się wokół nas dzieje, było prowadzone w sposób sprawiedliwy i sprawny – powiedział Kaczyński. Słowa szefa partii wywołały lawinę komentarzy, zawłaszcza w szeregach polityków opozycji. – O tradycyjnych wartościach Jarosław Kaczyński najczęściej rozmawia z Jackiem Kurskim. Te ich wartości to: cynizm, skrajna bezczelność, arogancja. Wszystko podlane gadką katolicko-narodowo-patriotyczną – ocenił poseł PO Sławomir Neumann.

https://polskatimes.pl/jaroslaw-kaczynski-jesli-ktos-uwaza-ze-warto-byc-polakiem-to-musi-stac-po-stronie-ktora-broni-tradycyjnych-wartosci/ar/c1-15087653

Protest rolników w Warszawie

13 października (13:41) 2020
https://wydarzenia.interia.pl/galerie/kraj/protest-rolnikow-w-warszawie-

Na stołecznym pl. Zawiszy we wtorek (13 października) zebrali się rolnicy, którzy przyjechali do Warszawy, by zaprotestować przeciwko nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Wśród zgromadzonych byli Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, PSL. Rolnicy wyruszyli w stronę Sejmu. Przedstawiciele protestujących spotkali się z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Protestujący mieli ze sobą biało-czerwone flagi, transparenty z logiem AGROunii, a także z hasłami m.in.: „Zagłada polskiej wsi”, „Nie dla '5′ Kaczyńskiego”, „Chcemy hodować w spokoju”, „Ani Stalin, ani Lenin nie wymyślił, co PiS zmienił”. Sławomir Izdebski zapowiedział, że rolnicy będą protestowali do skutku. – Jeżeli Kaczyński nie ustąpi, to naród go wymieni. Naród ma najwyższą władzę – powiedział. W jego ocenie rząd upierając się przy nowelizacji przepisów o ochronie zwierząt „doprowadzi do rewolucji, która go zmiecie”.

Profesor Lech Kaczyński    został wyróżniony kilkoma  doktoratami  honoris  causa m.in.w Mongolii  przez Państwowy Uniwersytet Mongolski  – najstarszy uniwersytet w Mongolii, założony w 1942 w Ułan Batorze. Lech Kaczyński w 2010 pośmiertnie został odznaczony Medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae.

Ułan z Mongolii

 Służba  Kontrwywiadu Wojskowego   

To   jeden z  tworów  ustawowych  Lecha  Kaczyńskiego  przeciwko  własnym siłom zbrojnym  -czyli  Szatańskie wersety. Powołana  1 października  2006 na mocy  ustawy z  9  czerwca roku  2006 SKW   przez  Lecha Kaczyńskiego podlega  pod MON oraz  Prezesa  Rady Ministrów.   W  ustawie   tej  wywiad  zamieniony  jest  na  kontrwywiad  i  kontrwywiad  na  wywiad  z  nieprawidłowym zakresem  uprawnień  i  kompetencji . 

  Podpisał Ułan z  Mongolii

Zgodnie z nowelizacją, osoby podlegające lustracji, które służyły w organach bezpieczeństwa PRL, a działają poza Polską na rzecz jej bezpieczeństwa, składają jednocześnie jawne oświadczenia lustracyjne i tajne deklaracje. Według uchwalonej przez Sejm 13 kwietnia prezydenckiej noweli ustawy lustracyjnej, „osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia lustracyjnego”, które pełnią służbę w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego albo Służbie Wywiadu Wojskowego, a pracują lub pracowały za granicą, zostaną zobligowane do niepodawania, w jawnych dla wszystkich  danych  (….)    Nowa ustawa obejmuje obowiązkiem złożenia oświadczenia lustracyjnego m.in. nielustrowanych dotychczas członków służby zagranicznej, dziennikarzy, naukowców.

Ustawa nie obejmuje zaś oficerów AW, ABW, SKW i SWW  jako takich.

ab, pap 2007-05-10.

        SŁUŻBA  KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO 

      przeciwko  własnym siłom zbrojnym

powołana  1 października  2006 na mocy  ustawy z  9  czerwca roku  2006  przez  Lecha Kaczyńskiego podlega  pod MON oraz  Prezesa  Rady Ministrów.   W  ustawie   tej  wywiad  zamieniony  jest  na  kontrwywiad  i  kontrwywiad  na  wywiad  z  nieprawidłowym zakresem  uprawnień  i  kompetencji . 

Wykształcone kierunki obecnego wywiadu państwowego to jest ABW SKW SWW

polityczny – obszary zainteresowania; ukształtowanie partii, organizacji społecznych, administracji samorządowej i rządowej, ich programy, cele, struktura, kierownictwo, ruchy odśrodkowe (mniejszości narodowe, społeczności niezasymilowane), podatność na propagandę, grupy opozycyjne

Kontrwywiadem przeważnie zajmują się służby  policyjne i wojskowe, potocznie określane również mianem kontrwywiadu. W Polsce kontrwywiadem  oraz wywiadem  jednocześnie zajmuje się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Profesor Lech Kaczyński    został wyróżniony kilkoma  doktoratami  honoris  causa m.inw Mongolii  przez Państwowy Uniwersytet Mongolski  – najstarszy uniwersytet w Mongolii, założony w 1942 w Ułan Batorze. Lech Kaczyński w 2010 pośmiertnie został odznaczony Medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae.

Czy to podpisał  skrajny debil który  nie przeczytał  ani jednej książki

 o Armii  Krajowej   i  II wojnie światowej , czy była  to celowa  robota?

CO TO JEST KONTRWYWIAD

Kontrwywiad – działalność mająca na celu neutralizowanie działalności obcych służb

wywiadowczych, jak też przeciwdziałanie szpiegostwu w ogólności. Często ujmuje się tu również działania mające na celu ochronę i obronę przed dywersją i sabotażem. Kontrwywiadem przeważnie zajmują się służby policyjne i wojskowe, potocznie określane również mianem  kontrwywiad.

KONTRWYWIAD

 • Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (departamenty UBP odpowiedzialne za

kontrwywiad) – (RP 1945-52, PRL)

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – (departamenty SB odpowiedzialne za kontrwywiad)

(PRL)

 • Główny Zarząd Informacji – (Polska Ludowa)
 • Wojskowa Służba Wewnętrzna – PRL
 • Wojskowe Służby Informacyjne (Zarząd Kontrwywiadu) RP 1991-2006
 • Urząd Ochrony Państwa – (Zarząd Kontrwywiadu) (Polska)
 • Ministerium für Staatssicherheit (tzw. Stasi), wydziały odpowiedzialne za kontrwywiad –

(NRD)

 • Gestapo – Tajna Policja Państwowa (III Rzesza)
 • Sicherheitsdienst – Służba Bezpieczeństwa SS (III Rzesza)
 • Smiersz – kontrwywiad wojskowy (ZSRR)
 • Narodnyj Kommissariat Wnutriennych Dieł – Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych

(ZSRR)

 • Komitet Gosudarstwiennoj Bezopasnosti – Komitet Bezpieczeństwa Państwowego (II

Zarząd Główny) – (ZSRR)

CO TO JEST Wywiad wojskowy : efekt procesu gromadzenia, przetwarzania, systematyzacji, ochrony i dystrybucji informacji (zobacz : cykl wywiadowczy), przeznaczonych na potrzeby sił zbrojnych. Informacje jakie gromadzi wywiad wojskowy dotyczą głównie: obcych sił zbrojnych, gospodarki, nowych technik (zwłaszcza wojskowych), a także ukształtowania terenu czy warunków pogodowych na danym terenie. Wykorzystywany jest w planowaniu taktyki i strategii wojennej, zarówno w trakcie prowadzenie wojny jak i w czasie pokoju.

Dz.U. 2006 nr 104 poz. 709  SZATAŃSKIE WERSETY

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r.

o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Art. 1.

Tworzy się Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, zwaną dalej „SKW”, jako służbę specjalną, właściwą w sprawach ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności Państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „SZRP”, oraz innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Art. 5. 1. Do zadań SKW należy:

1) rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie popełnianych przez żołnierzy

pełniących czynną służbę wojskową, funkcjonariuszy SKW i SWW oraz pracowników

SZ RP i innych jednostek organizacyjnych MON, przestępstw

Art. 2.

Tworzy się Służbę Wywiadu Wojskowego, zwaną dalej „SWW”, jako służbę specjalną,

właściwą w sprawach ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi dla obronności Państwa,

bezpieczeństwa i zdolności bojowej SZ RP oraz innych jednostek organizacyjnych podległych lub

nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Art. 6.

 1. Do zadań SWW należy:

1) uzyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym

organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla

 1. a) bezpieczeństwa potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. b) bezpieczeństwa i zdolności bojowej SZ RP,
 3. c) warunków realizacji, przez SZ RP, zadań poza granicami państwa;

2) rozpoznawanie i przeciwdziałanie:

 1. a) militarnym zagrożeniom zewnętrznym godzącym w obronność Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. b) zagrożeniom międzynarodowym terroryzmem;

3) rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi oraz towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią masowej zagłady i zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem tej broni oraz środków jej przenoszenia;

4) rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń występujących w rejonach napięć, konfliktów i

kryzysów międzynarodowych, mających wpływ na obronność państwa oraz zdolność bojową SZ  RP, a także podejmowanie działań mających na celu eliminowanie tych zagrożeń;

5) prowadzenie wywiadu elektronicznego na rzecz SZ RP oraz przedsięwzięć z zakresu

kryptoanalizy i kryptografii;

6) współdziałanie w organizowaniu polskich przedstawicielstw wojskowych za granicą;

7) uczestniczenie w planowaniu i przeprowadzaniu kontroli realizacji umów

międzynarodowych dotyczących rozbrojenia;

  Podpisał Ułan z  Mongolii.  Taki debil ma pomniki  !

                         Ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

nie ma na stronie ABW a ustawa obowiązywała

Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 687.

Za to jest informacja

           https://www.abw.gov.pl/pl/zadania/kontrwywiad/6,Kontrwywiad.html

Do zadań kontrwywiadowczych należy neutralizowanie aktywności obcych służb wywiadowczych i przeciwdziałanie szpiegostwu. Polska, ze względu na swoje położenie geopolityczne oraz przynależność do NATO i UE, jest przedmiotem zainteresowania obcych służb specjalnych. Wywiady dążą do zdobycia informacji niejawnych, kamuflowania swoich działań i typowania współpracowników. Podejmują próby uzyskania wiedzy na temat polityków, systemu obronnego państwa, infrastruktury krytycznej, strategicznych podmiotów gospodarczych oraz ośrodków  naukowo-technicznych.

Pouczające czyli nauka prawa

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  oraz  Agencji Wywiadu

 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o AgencjiBezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), 2) ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z2019 r. poz. 53 i 1091), 3) ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2399), 4) ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z2019 r. poz. 125), 5) ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Pol cji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1091), 6) ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1726) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 13 listopada 2019 r. 2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje: 1) art. 170 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), który stanowi:    etc.

W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrudnieni są zarówno funkcjonariusze jak

i pracownicy cywilni. Wśród naszych funkcjonariuszy są absolwenci najlepszych uczelni

humanistycznych i technicznych oraz szkół średnich technicznych i ogólnokształcących.

Szeroki zakres zagadnień, jakimi zajmuje się ABW powoduje, że inżynierowie, specjaliści z branży IT, chemicy, matematycy współpracują z prawnikami, historykami, politologami i lingwistami. Podstawowym mottem wszystkich funkcjonariuszy powinny być słowa gen. Stefana Roweckiego, Grota – który jest patronem Ośrodka Szkolenia ABW:

” Musisz świecić przykładem odwagi, honoru, żarliwej dla Narodu służby.

ABW, czyli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest służbą specjalną, która ma bronić

porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej.

ABW dość konsekwentnie, jak ognia, unika zapoznawania opinii publicznej z okolicznościami  dotyczącymi wprowadzanych zmian organizacyjnych, a w szczególności ich istoty, celowości, motywów jakie za nimi stały.

 W efekcie po cichu, bez rozgłosu, ale i wytłumaczenia społeczeństwu  motywów, w 2017 roku dokonane zostały zmiany, mające charakter fundamentalnej reorganizacji struktury tej największej polskiej służby specjalnej, rzutujące w bardzo poważny sposób na jej  skuteczność i jakość realizowanych zadań.

Wprowadzona we wrześniu 2017 roku nowelizacja statutu ABW zaowocowała likwidacją 10 delegatur terenowych ABW, przemianowanych na wydziały zamiejscowe. Z dotychczasowych delegatur zachowano jedynie . Niestety jednak  podpisaniu zarządzenia premiera w tej sprawie nie towarzyszył żaden komentarz, zawierający rzetelne wyjaśnienie motywów, a zwłaszcza celów wprowadzonej zmiany, okrzykniętej przez niektórych ekspertów mianem „reformy”. Nie są zatem znane założenia tej „reformy”, intencje jakie przyświecały twórcom, nie wiadomo także, czy jest ona rozwiązaniem docelowym, czy też przejściowym, czy oznacza zmianę całego modelu Agencji czy też jedynie techniczną korektę. Innym przykładem jest wprowadzana w maju tego roku kolejna nowelizacja statutu ABW, polegająca na utworzeniu nowej jednostki organizacyjnej w postaci Centrum Prewencji Terrorystycznej. Jej uroczystej inauguracji towarzyszyła podniosła atmosfera i uwaga najwyższych władz państwa, na czele z premierem, będącym uczestnikiem wydarzenia. Niestety jednak nie skorzystano ponownie z okazji szczegółowego wyjaśnienia motywów i celów jej powołania oraz istoty działalności.

Polskie specsłużby to prawie 10 tys. etatów. Kogo tak szpiegują ? Przecież jest to  horrendalna  liczba  agentów  ? Nie ma w Polsce  ani terroryzmu  – z  wyjątkiem  Czechowa w  Lublinie  i osoby Redaktor Naczelnej – ani  żadnych  zagrożeń  zewnętrznych, więc  czym ci ludzie się  zajmują na co dzień ?  Ich utrzymanie kosztuje budżet kilkaset milionów złotych rocznie ale Kaczort opracował przepisy o utajnieniu raportów NIK dot.  budżetu ABW.  Największą (jeśli chodzi o liczbę etatów) służbą specjalną jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.  O co mu chodziło  ?

PONAD ROK TEMU  

 https://www.gov.pl/web/sluzby-specjalne/konferencja-cpt

W dniach 19-20 stycznia 2020 roku Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW zorganizowało kolejną konferencję poświęconą prewencji terrorystycznej i zwalczaniu zagrożeń związanych z radykalizacją. Konferencja w trybie zdalnym zgromadziła ponad 100 uczestników z wielu krajów.

Konferencję „Protect By Training” organizowaną przez CPT prowadził Zastępca Szefa ABW płk Bernard Bogusławski oraz Dyrektor CPT ABW ppłk dr Anna Kańciak-Kulińska. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele służb specjalnych i organów ścigania z Polski i całego świata, przedstawiciele Urzędów Wojewódzkich oraz innych instytucji, z którymi CPT ABW prowadzi bieżącą współpracę w ramach realizowanych przedsięwzięć.W trakcie Konferencji zorganizowano 4 sesje robocze, w których paneliści omówili m.in. najlepsze praktyki w zakresie zwalczania radykalizacji, zagrożeń terrorystycznych, a także omówili najważniejsze czynniki warunkujące skuteczną walkę z terroryzmem.

Gdzie był  ten  terroryzm  ?  Tylko na Czechowie  w  Lublinie  !

Ponad 100 ściśle tajnych dokumentów SB w rękach prokuratorów ( oraz  ABW)

12 października (08:17) 2020

Jak wpadli na trop dokumentów?

Prokuratorzy IPN odzyskali ponad 100 tajnych dokumentów SB z lat 1970-90, które były nielegalnie przetrzymywane przez byłego funkcjonariusza wywiadu PRL. Wśród materiałów – odzyskanych we wspólnej akcji z ABW- są dokumenty dotyczące agentury PRL poza granicami Polski i działań SB podczas stanu wojennego.

O sprawie poinformowała Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Były funkcjonariusz wywiadu PRL (czyli Departamentu I MSW), któremu grozi teraz do 8 lat więzienia, po 1990 r. zajął wysokie stanowisko służbowe w Urzędzie Ochrony Państwa.”Ta sprawa potwierdza, że na przełomie lat 80. i 90., gdy upadał system komunistyczny w Polsce, funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa wynosili dokumenty z dawnych struktur MSW i do dzisiaj bezprawnie je posiadają. Można się oczywiście domyślać, że funkcjonariusze SB zabierali dokumenty dotyczące głównie tych osób, o których sądzili, że w przyszłości, w wolnej Polsce, mogą zrobić karierę. I choć dzisiaj te dokumenty widnieją w naszej ewidencji jako 'wybrakowane’, to tak naprawdę znajdują się w prywatnych rękach” – powiedział  prok. Andrzej Pozorski, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i zastępca prokuratora generalnego.

„Trudno przypuszczać, by były funkcjonariusz wywiadu PRL wynosiłby dokumenty, które są bez wartości”

Do odzyskania ponad 100 dokumentów, wytworzonych w latach 1970-90 przez jednostki organizacyjne Służby Bezpieczeństwa, doszło 22 września 2020 r. dzięki wspólnym działaniom prokuratorów IPN i funkcjonariuszy ABW z Katowic. Dokumentację odkryto nie tylko w mieszkaniu podejrzanego, ale również w pomieszczeniach bliskich mu osób.”To były przeprowadzone na szeroką skalę działania nie w jednym, a w kilku miejscach, gdzie odzyskaliśmy dokumenty Służby Bezpieczeństwa z nadanymi im klauzulami utajnienia. Z samej istoty tych klauzul, które przecież nadawały służby specjalne PRL, wynika, że mogą być one nie tylko istotne w prowadzonych przez prokuratorów IPN postępowaniach, ale także bardzo cenne dla historyków” – podkreślił prok. Pozorski. Dodał też, że trudno przypuszczać, by były funkcjonariusz wywiadu PRL wynosiłby dokumenty, które są bez wartości.

„Tajne”, „ściśle tajne”

Wśród zabezpieczonych materiałów archiwalnych znajdują się m.in. dokumenty oznaczone klauzulami „tajne”, „ściśle tajne” i „tajne specjalnego znaczenia”, które zostały wytworzone – jak podali prokuratorzy IPN – w związku z prowadzoną przez Departament I MSW działalnością agenturalną poza granicami Polski, a także z działaniami SB podejmowanymi w okresie obowiązywania w Polsce stanu wojennego. Ponadto zabezpieczono 15 nośników elektronicznych, z których sporządzono kopie binarne, które teraz trafią do badań biegłego specjalisty z zakresu techniki komputerowej i informatyki; sprawdzi on, czy nośniki te nie zawierają kopii dokumentów podlegających przekazaniu do zasobu archiwalnego IPN.(…)

Norbert Nowotnik

https://fakty.interia.pl/polska/news-ponad-100-scisle-tajnych-dokumentow-sb-w-rekach-prokuratorow

O  ABW  czyli szablonik

Zasadniczym zadaniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest ochrona państwa przed planowymi i zorganizowanymi działaniami, które mogą stwarzać zagrożenie dla niepodległości lub porządku konstytucyjnego Polski, zakłócić funkcjonowanie struktur państwowych bądź narazić na szwank podstawowe interesy kraju.  Swoje obowiązki ABW wypełnia m.in. poprzez uzyskiwanie, analizowanie i przetwarzanie informacji o niebezpieczeństwach. Gotowe opracowania przekazywane są właściwym organom konstytucyjnym. Przy realizacji zadań Agencja korzysta z uprawnień operacyjnych oraz procesowych.Cytat.

Liczne  delegatury  i departamenty  ABW  jak dotąd były  mało efektywne.Na przykład  sprawozdanie za  rok 2019  to tylko Rosja i  w  kółko  tylko Rosja! Wybory prezydenckie jako narzędzie destabilizacji państw w teorii   i praktyce rosyjskich operacji informacyjno-psychologicznych w XX i XXI w.  Nikogo więcej poza  Rosją nie ma na świecie  i tylko Rosja nam zagraża , która  sama  padła  ofiarą żydobolszewików w roku 1917 i jeszcze się z  tego nie podniosła,  ale po drodze jest jeszcze  Białoruś, Ukraina  czy  Litwa  i raczej  trudno  byłoby zaatakować nas ,   bo nie da się  tych  krajów  ominąć  na drodze  czołgów  czy  innych oddziałów.

Jaki zresztą  interes  miałaby  prawosławna  Rosja w  atakowaniu  także  chrześcijańskiej Polski  z  którą  jest związana  chociażby ropą  oraz  gazem ? Ale także i  całą  historią. Czasy się zmieniły ,ale jak widać  nie dla  ciągle żywych politruków .

Z  kolei  :

Przestępstwo o charakterze terrorystycznym  wg obecnego prawa  to

według Kodeksu karnego z 1997 roku czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat. Jest popełniony w celu:

      poważnego zastraszenia wielu osób  – a dlaczego  nie jednej osoby  ?

Termin „terroryzm” wywodzi się od języka greckiego τρέω/treo – „drżeć, bać się”; „stchórzyć, uciec” oraz łacińskiego terror, -oris – „strach, trwoga, przerażenie”, lub „straszne słowo, straszna wieść” i pochodnego czasownika łacińskiego terreo – „wywoływać przerażenie, straszyć”. Na tej podstawie można bardzo ogólnie zdefiniować terroryzm jako sianie strachu i grozy poprzez terror.

Terroryzm polityczny – to najczęściej występujący rodzaj terroryzmu. Mamy z nim do czynienia w momencie, kiedy celem działań terrorystycznych jest próba narzucenia zmian prawnych czy politycznych, np. przejęcie władzy, dokonanie zmiany ekipy rządzącej bądź całego systemu politycznego, czasem nawet separatyzm albo utworzenie nowego państwa.Terroryzm jest pewnym rodzajem działania podejmowanym przez określone grupy przestępczości zorganizowanej.  Podstawową różnicą są jednak motywacje – o ile w grupie przestępczej członkowie wierzą przede wszystkim w zyski finansowe, o tyle w organizacji terrorystycznej członkowie często zaślepieni są pewną ideą ogólną, w którą silnie wierzą i chcą ją realizować niezależnie od konsekwencji i potencjalnego zysku. Ale  agenci ABW   całkiem nieźle zarabiają, mają  nawet wysokie  pensje,   mają  bezpłatne  samochody , mieszkania  służbowe i inne dodatki czyli, że  lepiej  im jest niż    niejednemu obywatelowi w  Polsce.

10 czerwca  2020

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1482554,ustawa-antyterrorystyczna-terroryzm-abw-

Ustawa antyterrorystyczna, uchwalona 10 czerwca 2016 r., działa już od czterech lat. Już w momencie powstawania spotkała się z szeroką krytyką wielu ekspertów, którzy ostrzegali m.in. przed niebezpieczeństwem nadużyć i niekontrolowanej inwigilacji.

Zdaniem ekspertów zastrzeżenia sprzed lat pozostają nadal aktualne.

 Rok 2016 przyniósł Europie i światu szereg tragicznych zamachów terrorystycznych, których sprawcami byli m.in. zamachowcy związani z tzw. Państwem Islamskim (Daesh). Media szeroko relacjonowały m.in. marcowe zamachy w Brukseli (na lotnisku w Zaventem oraz przy stacji metra Maelbeek/Maalbeek), w których zginęło ponad 30 osób.

Czy w Polsce  od tamtej pory miał miejsce  chociaż  jeden  taki akt  terroru  ?

W kwietniu 2016 roku polskie MSWiA, kierowane wówczas przez Mariusza Błaszczaka, opublikowało projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych, który – po przejściu ścieżki legislacyjnej – ostatecznie został przegłosowany w sejmie 10 czerwca 2016 r. (ustawa weszła w życie 2 lipca 2016 r.).Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych już na etapie prac nad projektem spotkała się z masową krytyką zarówno opozycji, Rzecznika Praw Obywatelskich, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), jak i organizacji pozarządowych: Fundacji Panoptykon oraz Fundacji ePaństwo.

Zastrzeżenia i uwagi do procedowanej wówczas ustawy antyterrorystycznej dotyczyły przede wszystkim kwestii bardzo szerokich uprawnień, które otrzymał szef ABW w obszarze działań antyterrorystycznych. Krytykowano także przepisy wprowadzające szeroki dostęp ABW do wielu rejestrów i ewidencji przy jednoczesnej nikłej kontroli nad działaniami służb. Liczne zastrzeżenia ekspertów budził także obowiązek rejestracji wszystkich telefonicznych kart pre-paid, możliwość natychmiastowego wydalenia cudzoziemca bez realnego prawa do obrony oraz możliwość zastosowania wobec osoby podejrzanej aresztu tymczasowego na podstawie nawet słabych przesłanek. GIODO zwracało uwagę na brak zewnętrznej kontroli nad danymi, które przetwarza ABW. Fundacja Panoptykon wskazywała na niebezpieczeństwo nadużywania przez ABW przyznanych uprawnień oraz na brak sądowej kontroli w zakresie zakładania podsłuchów, ukrytych kamer czy innych form inwigilacji.Od dnia uchwalenia tego aktu minęły już cztery lata. Jak tę kontrowersyjną ustawę ocenia po latach strona rządowa oraz eksperci?

Fundacja ePaństwo: Opinia publiczna nie może sprawdzić, jak ta ustawa jest używana

Na szereg zagrożeń płynących z przepisów ustawy wskazuje Krzysztof Izdebski, dyrektor programowy Fundacji ePaństwo:

– Fundacja od początku prac nad tymi przepisami skupiała się na aspekcie możliwości blokowania treści w internecie. Uważamy i uważaliśmy wtedy, że potencjalnie może to stanowić duże ryzyko dla wolności wypowiedzi w internecie i rząd będzie wdrażał podobne rozwiązania w innych obszarach. I rzeczywiście, m.in. w ustawie hazardowej znalazły się rozwiązania, które dopuściły do blokowania treści związanych z grami hazardowymi oraz pojawiły się propozycje blokowania działania aplikacji transportowych (lex uber) – mówi dyrektor Izdebski.

– Fundacja – na etapie postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – również przy udziale Rzecznika Prawo Obywatelskich domagała się ujawnienia statystyk blokowanych stron i treści przez ABW, ale niestety, sądy przyznały rację Agencji, że udostępnienie statystyk może zagrozić bezpieczeństwu państwa. Zostaliśmy przez to pozbawieni możliwości oceny na ile blokowanie treści wynika z wygody władz, a na ile z rzeczywistych zagrożeń terrorystycznych i walki z nimi. Trudno jest nam w związku z tym ocenić działanie ustawy, bo opinia publiczna nie może sprawdzić, jak ta ustawa jest używana – wskazuje Izdebski.

Fundacja Panoptykon: Służby działają dziś właściwie na zasadzie państwa w państwie

Obszerne uwagi i zastrzeżenia do ustawy w czasie jej powstawania sporządził Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon.

– Moje uwagi i krytyka ustawy sprzed czterech lat są nadal aktualne. Gdybym teraz miał aktualizować moje uwagi to dodałbym jeszcze parę rzeczy. Chociażby to, że kwestia podsłuchów oraz możliwość prowadzenia działań operacyjno-rozpoznawczych jest nadal, moim zdaniem, najbardziej problematyczne. Jako Panoptykon jeszcze w 2016 roku złożyliśmy wniosek do ABW o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej tego, jak często takie narzędzie jest stosowane. Chcieliśmy wiedzieć jak często szef ABW samodzielnie decyduje o założeniu takiego podsłuchu, bez zgody sądu. Od czterech lat jesteśmy w sporze prawnym w tej materii, sprawa potrwa jeszcze pewnie długo – mówi Wojciech Klicki. – Niestety nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy Agencja nadużywa bądź nie uprawnień przewidzianych w ustawie antyterrorystycznej, ponieważ ABW nie udziela żadnych informacji, w tym statystycznych. Od 2015 roku Agencja prowadzi specyficzną politykę informacyjną, a właściwie nie prowadzi żadnej polityki informacyjnej. Do 2015 roku ABW publikowała coroczny raporty dotyczący jej działalności.

Od czterech lat takie raporty już się nie ukazują. – dodaje Klicki.

Dlaczego ? Może  jakiś  inny wywiad  kryje się pod ABW  albo jakaś  organizacja  przestępcza  lub  nawet terrorystyczna  ? ABW jako służba specjalna powołana została do ochrony porządku konstytucyjnego kraju. Jej działania związane są ze zwalczaniem przestępczości, walką z korupcją czy gromadzeniem i przetwarzaniem informacji. Ale tym się  zajmuje  CBA  i inne  organy.

Konsekwencją braku polityki informacyjnej oraz unikania publicznego głosu przez kierownictwo służb specjalnych jest utrwalanie w opinii publicznej zdeformowanego i szkodliwego wyobrażenia na temat funkcji i istoty działania służb specjalnych w demokratycznym państwie, sytuującego ABW w roli służby o charakterze policyjnym. Tymczasem Polska nie potrzebuje kolejnej policji ds. przestępczości gospodarczej i korupcji, ponieważ zadanie zwalczania jej realizuje już z zaangażowaniem CBA (które w zapowiedziach rządu ma podwoić liczbę funkcjonariuszy), CBŚP, KAS oraz kilka innych formacji.

Urząd Ochrony Danych Osobowych: Ustawa może ograniczać prawo do prywatności

Z kolei Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) zwraca uwagę, że przyjęte w ustawie rozwiązania mogą ograniczać zagwarantowane w Konstytucji prawo do prywatności jednostki.

– Aktualny pozostaje problem braku szczegółowych przepisów prawa, które regulowałyby kwestię wykorzystywania monitoringu wizyjnego przez służby publiczne. – wskazuje w swoim stanowisku Departament Komunikacji Społecznej UODO. W ocenie organu przepisy te wymagają doprecyzowania. UODO widzi potencjalne zagrożenia nie tylko w kwestii braku przepisów w zakresie stosowania przez służby monitoringu, ale również używania dronów.

– Wykorzystywania przez służby publiczne monitoringu wizyjnego powinny określać zakres danych osobowych, które mają podlegać przetwarzaniu z użyciem monitoringu czy podsłuchu, okres ich przechowywania, wskazywać na konkretne cele takiego przetwarzania, obszary mogące być objęte monitoringiem, sposób wypełniania obowiązku informacyjnego wobec osób obserwowanych, zasady dostępu do nagrań poszczególnych służb czy organów, a także konkretne narzędzia wykorzystywane przez służby do realizacji swoich działań. Przykładowo coraz częściej do realizacji zadań publicznych wykorzystuje się bezzałogowe statki powietrzne (tzw. drony), jednak przepisy tej kwestii nie regulują. Jedyna ustawa, która wskazuje wprost na uprawnienie służb do wykorzystywania dronów jest ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska. – Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpływają sygnały o potencjalnych naruszeniach prywatności osób obserwowanych, które z powodu braku regulacji ustawowej negatywnie wpływają na życie obywateli. W związku z tym zasadny wydaje się rozważenie przez właściwy resort podjęcia odpowiednich prac legislacyjnych w celu uregulowania w przepisach prawa kwestii monitoringu wizyjnego wykorzystywanego w celach realizacji zadań publicznych. – stwierdza UODO.(…)

Likwidacja  ABW jest koniecznością  !

W demokratycznym państwie prawa nie może funkcjonować organizacja z definicji niejawna, przekraczająca granicę wolności obywatelskich, a zarazem dysponująca niemal nieograniczonym dostępem do cudzych sekretów: tajemnic handlowych, finansów, życia prywatnego i danych „wrażliwych”. Władza nie dojrzała do zabawy tak niebezpieczną, nabitą bronią. W Polsce nie ma już miejsca na równych i równiejszych.

 Okryty tajemnicą wywiad – tak, tajna policja – zdecydowanie nie. Lepiej jej budżet przekazać do dyspozycji skrajnie niedofinansowanych komend wojewódzkich i miejskich policji – pisze w felietonie przesłanym do Wirtualnej Polski Kazimierz Turaliński.

W demokratycznym państwie prawa nie może funkcjonować organizacja z definicji niejawna, przekraczająca granicę wolności obywatelskich a zarazem dysponująca niemal nieograniczonym dostępem do cudzych sekretów: tajemnic handlowych, finansów, życia prywatnego i danych”wrażliwych”.

To, co dozwolone na wojnie, także tej „cichej”, toczonej pomiędzy gabinetami Waszyngtonu, Moskwy, Pekinu i Jerozolimy, nie jest możliwe do pogodzenia z codziennym funkcjonowaniem nowoczesnego, europejskiego państwa.

Anonimowość to gwarancja bezkarności funkcjonariuszy

Służby specjalne o charakterze wywiadowczym bazują na łamaniu prawa. Poza granicami ojczyzny z pomocą sfałszowanych dokumentów wykradają tajemnice państwowe i gospodarcze, werbują agenturę (przekupstwem, indoktrynacją lub szantażem), wpływają na decyzje obcych rządów, a niekiedy, choć obecnie już bardzo rzadko, wykonują misje o charakterze konfrontacyjnym. W teatrze wojennym nie budzą też kontrowersji działania sabotażowe, czy wręcz eliminacyjne z wykorzystaniem broni palnej albo materiałów wybuchowych.

Tak drastyczne instrumenty wdrażania polityki w żadnym zakresie nie mogą być przekładane na grunt krajowy w czasie pokoju. Jednak niełatwo rozgraniczyć niezwykle skuteczne metody działania wywiadu od tych dozwolonych w pracy policyjnej, w zależności od tego tylko, kto jest przeciwnikiem i gdzie mieści się jego siedziba. Ze sprawnych narzędzi trudno też dobrowolnie rezygnować. A nadużyciom sprzyja enigmatyczna praktyka funkcjonowania służb specjalnych we współczesnej Polsce. Funkcjonariusze ABW niezwykle rzadko przedstawiają się własnym nazwiskiem. Nie sposób zweryfikować zakresu wykonywanych przez nich czynności i ich celu, ani dzwoniąc do właściwej delegatury uzyskać potwierdzenie, czy „Jan Kowalski” faktycznie pełni w niej służbę.

Nie poznamy jego ścieżki zawodowej, a rzecznik prasowy nie odniesie się do żadnych pytań o konkretne osoby i śledztwa. Co najwyżej zreferuje lakoniczną notatkę, stanowiącą w istocie substytut materiału promocyjnego Agencji, lecz bez ujawniania jakichkolwiek istotnych szczegółów. Anonimowość to nie tylko bezpieczeństwo funkcjonariuszy, ale i gwarancja ich bezkarności oraz braku transparentności tego, kto tak naprawdę tworzy najpotężniejszą cywilną służbę specjalną.                    http://www.skarbowcy.pl

28 września 2018

Do końca roku pracę w Agencji mają stracić wszyscy funkcjonariusze „z przeszłością” – dowiedziała się „Rzeczpospolita”.

Jak twierdzi większość rozmówców „Rzeczpospolitej”, celem jest zwolnienie funkcjonariuszy, dla których nie ma miejsca pod nowymi rządami Piotra Pogonowskiego oraz koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego.Jaka będzie skala zwolnień?”Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie podaje do publicznej wiadomości szczegółów spraw kadrowych i finansowych” – odpowiadają enigmatycznie służby ABW.  Na pewno w grupie zwalnianych do końca roku – jak ustaliła „Rzeczpospolita” – mają znaleźć się wszyscy byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani do UOP na początku lat 90., a potem trafili do Agencji. Jednak nie tylko oni. Nasi informatorzy twierdzą, że wśród tych, którzy właśnie złożyli wnioski o odejście, są doświadczeni funkcjonariusze z pionów kontrwywiadowczych zajmujących się Bliskim Wschodem.

Były szef jednej ze służb nie ma złudzeń. – Cel tej „reformy” jest jeden: wyrzucić tych, których się nie chce – mówi. Jak tłumaczy, przy zwykłym trybie bardzo trudno jest zwolnić funkcjonariusza, najpierw trzeba przenieść go do dyspozycji, czasem skonsultować zwolnienie z komisją. – Kiedy się likwiduje delegaturę i tworzy wydział, to opracowuje się nowy statut i na dane stanowisko powołuje się już tego, kogo się chce – kwituje.    https://www.rp.pl/Sluzby-mundurowe/1

 

Ośrodek Kształcenia Kadr Wywiadu (JW 2669) – tajny ośrodek szkoleniowy Departamentu I MSW, a obecnie Agencji Wywiadu w Starych Kiejkutach (województwo warmińsko–mazurskie).

Od   NKWD/UB/SB/KGB/WSI/ UOP /ABW/SKW  /SWW

A  gdzie się podział  pan  Antoni Macierewicz , znawca  służb specjalnych

i jego   ‘Teczka  Macierewicza  ‘?

Funkcjonariusz ABW – zarobki

Młodsi agenci otrzymują od 3400 do 3800 zł. Osoby piastujące stanowisko agenta od 3600 do 4400 zł. Maksymalne wynagrodzenie zasadnicze starszych agentów wynosi 4800 zł, a specjalnych 5200 zł.Więcej od agentów zarabiają kierownicy sekcji (od 5300 do 6000 zł), zastępcy naczelników wydziałów oraz eksperci – do 7000 zł. Z kolei młodszy inspektor może liczyć na pensję zasadniczą w wysokości 2900 zł.Pensje zasadnicze pracowników ABW uzupełniają także i inne dodatki, w tym m.in.: mieszkaniowy, osiedlowy i specjalny. Dla przykładu, dodatek osiedleniowy sięga 200 proc. przysługującego uposażenia dla danego stanowiska.

ABW wpisała Ludmiłę Kozłowską do Systemu Informacyjnego Schengen, co skutkuje natychmiastowym wydaleniem z UE. Kozłowska przyleciała do Brukseli w poniedziałek o godzinie 22:40. Często podróżuje do stolicy Belgii, gdzie fundacja ma swoje biuro. Otwarty Dialog kontaktuje się poprzez biuro z Parlamentem Europejskim w kwestiach praw człowieka na Wschodzie, między innymi więźniów politycznych w Rosji i Kazachstanie.– Byłam jedną z pierwszych osób, które wyszły z samolotu – wspomina Kozłowska. – Dałam paszport policjantowi, a on kiedy sprawdził go w systemie, zapytał, jakie przestępstwo popełniłam. Powiedziałam, że żadnego, a on: „To dlaczego Polska panią poszukuje?” Już wiedziałam, o co chodzi. Powiedziałam, że jestem żoną aktywisty obywatelskiego i spodziewałam się, że w końcu mnie deportują za jego działalność.

Rok 2015.

Rząd zwiększył także budżet dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (o 46 milionów) i  Agencji Wywiadu (o 10 milionów). Jak twierdzi Radio Zet, polskie służby nie otrzymały tak  wysokiego dofinansowania od ośmiu lat.Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, iż pierwsi nielegalni imigranci zostaną przyjęci w roku 2016 i trafią na początek do otwartych ośrodków Urzędu ds. Cudzoziemców. Resort twierdzi, iż przybysze będą dokładnie weryfikowani i rejestrowani, wraz z odciskamipalców. Budzący wątpliwości mają być nieprzyjmowani.

Wśród obietnic ministerstwa znalazło się oddzielenie uchodźców od imigrantów ekonomicznych.  „Oddzielenie uchodźców od imigrantów ekonomicznych będzie możliwe dzięki drobiazgowej  weryfikacji każdej osoby” – deklaruje resort w swoim oświadczeniu.

Tylko gdzie są  ci  imigranci  oraz inni  przybysze  ? Gdzie  się  podziali?

SZEF  CBA  –  JAK  ASPIRANT  AWANSOWAŁ NA  DYREKTORA 

Andrzej Stróżny (ur. 3 kwietnia 1970) –funkcjonariusz służb specjalnych (ABW i CBA) oraz Policji, od 2020 Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego.   Ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po odbyciu w latach 1990–1992 zasadniczej służby wojskowej w Żaganiu rozpoczął służbę w Policji. Pełnił funkcję kierownika sekcji zabójstw oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu. Zakończył służbę w Policji w stopniu starszego aspiranta.

I jako  aspirant 1 października 2006 rozpoczął służbę w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako pełniący od razu obowiązki dyrektora Departamentu Postępowań Karnych, a następnie od 1 kwietnia 2007 do 21 listopada 2007 dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej (przekształconego z dniem 27 września 2007 w Departament Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej). Od 2008 do 2015 kontynuował służbę w ABW na stanowisku eksperta w obszarach zwalczania terroryzmu i kontrwywiadu – jako aspirant   !! 

Potem od razu  stał się   kapitanem. W grudniu 2015 objął stanowisko dyrektora Delegatury ABW w Katowicach w stopniu kapitana. Po restrukturyzacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego we wrześniu 2017 właściwość miejscowa Delegatury ABW w Katowicach obejmowała oprócz województwa śląskiego także województwa łódzkie, małopolskie i opolskie. Służbę w ABW zakończył w stopniu pułkownika 20 lutego 2020 decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego został pełniącym obowiązki Szefa CBA.

Piotr Pogonowski został szefem ABW w lutym 2016 roku. Był wówczas kapralem. Jakim cudem w 17 miesięcy awansował …Szef ABW Piotr Pogonowski miał awansować od kaprala do pułkownika, czyli o czternaście stopni, w półtora roku .Zgodnie z ustawą o ABW awans oficera od stopnia podporucznika do generała trwa 18 lat .W ubiegłym tygodniu sprawę awansów szefa ABW opisywała „Rzeczpospolita”. Niestety jej dziennikarzom nie udało się dotrzeć do wszystkich …

Zmiany kadrowe w służbach specjalnych w Polsce to w ostatnim czasie temat, który rozgrzewa nie tylko opinię publiczną, ale i mundurowe środowisko. W przypadku największej z nich, a więc Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, odejście jej szefa, stało się szansą na awans dla jego dotychczasowego zastępcy.

Poprzedniego szefa ABW jak i jego następcę łączy to, że Agencja unika odpowiedzi na pytania dotyczące ich awansów. O Krzysztofie Wacławku – następcy Piotra Pogonowskiego – wiemy, że rok temu, kiedy premier Morawiecki powoływał go na stanowisko zastępcy szefa Agencji był on majorem. Dziś na stronie ABW przy jego nazwisku widnieje już stopnień pułkownika. Awanse w służbach specjalnych to, jak się okazuje, jedna ze ściślej chronionych tajemnic w formacji. O tym, jaki stopień posiada szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego można się wprawdzie dowiedzieć z oficjalnej strony Agencji, jednak informacje o drodze awansów w stopniu są nieosiągalne. Ustawa o ABW i AW daje jednak możliwość szybszego awansu. W art. 73 ust. 1 czytamy, że „w przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie funkcjonariusza posiadającego pozytywną opinię służbową oraz szczególne kwalifikacje zawodowe lub umiejętność do pełnienia służby na odpowiednim stanowisku służbowym można mianować na kolejny wyższy stopień mimo, niespełnienia innych warunków wymaganych do mianowania na ten stopień albo przed upływem ustalonych okresów. Okresy te nie mogą być jednak skrócone więcej niż o połowę”.

Funkcjonariuszowi, który przejawia inicjatywę – ale  jak i gdzie  ? i osiąga znaczące wyniki w służbie – ale  jak i gdzie ?  mogą być udzielane wyróżnienia:
4) przedterminowe mianowanie na wyższy stopień;
5) mianowanie na wyższe stanowisko służbowe;

21  grudnia  2020

Zamieszanie medialne wokół ABW. Pod koniec września na indonezyjską wyspę Bali udała się część funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy wzięli udział w szkoleniu antyterrorystycznym. Źródło TVN24 mówi, że na wycieczkę pojechali „sami dobrzy znajomi”, a Agencji nie przeszkadzał fakt, że wyjazd odbywał się w środku drugiej fali epidemii.

Z kolei posłanka PSL pyta w interpelacji, czy prawdą jest, że kierująca Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW awansowała w czasie krótszym niż trzy lata aż o 17 stopni. Na wyspę Bali pod koniec września (28-30) polecieć mieli funkcjonariusze Centrum Prewencji Terrorystycznej (CPT), czyli specjalnej komórki ABW, która istnienie od wiosny 2018 roku. Wśród uczestników znaleźli się wiceszef ABW Bernard Bogusławski i szefowa CPT Anna Kańciak-Kulińska. – Polecieli sami dobrzy znajomi. Nie przeszkadzał im w tym fakt, że jest środek drugiej fali epidemii koronawirusa – powiedział TVN24 anonimowy rozmówca z ABW.

Polska delegacja przedstawiła natomiast ocenę zagrożenia terrorystycznego w Polsce, rolę CPT oraz sposób działania krajowego systemu antyterrorystycznego. Zaprezentowano kampanię społeczną „4U!”, której celem jest podniesienie świadomości i sposobu postępowania na wypadek zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Centrala   ABW w Warszawie.
Żołnierze  Wyklęci

Jak  fasada   to fasada…  Bóg  Honor  Rumour  Ojczyzna.

Samo określenie, które bywa tłumaczone niezbyt trafnie jako „duch święty”, pojawia się w judaizmie jako hebrajska metafora „ruach ha-kodesz” (dosłownie: „tchnienie świętości”), ale jest ono oczywiście rozumiane nie jako osobna istota, tylko jako Boże Natchnienie (także czasami: Boża Inspiracja), które może sprawić, że człowiek (np. prorok) podejmuje niezwykłe działania.
W judaizmie nie istnieje pojęcie „ducha świętego” w takim sensie, w jakim jest ono obecne w chrześcijaństwie. Najbliżej temu rozumieniu byłaby zapewne Szechina (Szekina) [od hebrajskiego słowa szakan, znaczącego „mieszkać”] – dosłownie „przebywanie” – czyli Boża Obecność, a – bardziej precyzyjnie – Obecność Bożej Świętości w jakimś miejscu, przedmiocie, człowieku lub w określonym czasie. Ruach po hebrajsku znaczy Wiatr (a także powietrze, tchnienie, duch, wola, intencja). W Grecji Boreasz. Może też być po polsku halny.

Halny najczęściej wieje od kilku godzin do 2-3 dni,
ale na przykład w 1951 roku wiał bez przerwy przez 11 dni.

‘Gdy wychodziłem dokonać pomiaru na taras, trzymałem się rękami metalowej poręczy, żeby mnie nie zwiało. Dodatkowo przywiązałem się liną taternicką do kaloryfera. Wiatr był tak silny, że nad obserwatorium latały kamienie wielkości pięści. W pewnym momencie z okna zaobserwowałem, że wiatr zrobił trąbę wodną. Wyssał część wody z jednego ze stawków na Gąsienicowej. Trąba poleciała na zachodnią ścianę Kościelca i tam się rozprysnęła.’ Apoloniusz Rajwa, speleolog, przewodnik tatrzański, ratownik TOPR.

Halny – typ wiatru

• „Halny” – pseudonim Józefa Kurka, żołnierza AK
• „Halny” – pseudonim Franciszka Niepokólczyckiego, żołnierza AK , działacza podziemia antykomunistycznego WiN.
• „Halny” – pseudonim Zdzisława Rachtana, żołnierza AK

W sprawie interweniowała posłanka PSL Bożena Żelazowska, która w interpelacji zadała pytanie premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Posłanka chce wiedzieć też m.in., ile osób zajmuje kierownicze stanowiska w CPT ABW, a ilu jest pracowników merytorycznych oraz po co utworzono CPT, skoro w ABW od wielu lat funkcjonuje już Centrum Antyterrorystyczne, w związku z czym zachodzi podejrzenie o dublowanie zakresu działań tych jednostek. Bożena Żelazowska pyta również, czy prawdą jest, że kierująca CPT Anna Kańciak-Kulińska awansowała w czasie krótszym niż trzy lata ze stopnia kaprala na stopień podpułkownika, co oznaczałoby awans aż o 17 stopni. Zgodnie z ustawą ABW, stopień podpułkownika można osiągnąć nie szybciej, niż po siedmiu latach służby. W sprawie interweniowała posłanka PSL Bożena Żelazowska, która w interpelacji zadała pytanie premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

Posłanka chce wiedzieć też m.in., ile osób zajmuje kierownicze stanowiska w CPT ABW, a ilu jest pracowników merytorycznych oraz po co utworzono CPT, skoro w ABW od wielu lat funkcjonuje już Centrum Antyterrorystyczne, w związku z czym zachodzi podejrzenie o dublowanie zakresu działań tych jednostek. Bożena Żelazowska pyta również, czy prawdą jest, że kierująca CPT Anna Kańciak-Kulińska awansowała w czasie krótszym niż trzy lata ze stopnia kaprala na stopień podpułkownika, co oznaczałoby awans aż o 17 stopni. Zgodnie z ustawą ABW, stopień podpułkownika można osiągnąć nie szybciej, niż po siedmiu latach służby.

To  gdzie  był  lub jest ten terror  tropiony  przez  ABW ?

19 luty 2019

ttps://tvn24.pl/polska/zbior-zastrzezony-ipn-czym-byl-czarno-na-bialym-ra910823-2293454

ZBIÓR  ZASTRZEŻONY W  IPN 

– Sens był taki, żeby nie dopuścić do obiegu publicznego materiałów służb specjalnych PRL-u, które mogą rzutować na bieżącą pracę służb – mówi o zbiorze zastrzeżonym IPN Paweł Rutkowski z Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Tak zwana zetka miała zawierać przypadki newralgiczne dla bezpieczeństwa państwa, ale zdaniem części ekspertów została „zagracona”.Znalazła się w niej między innymi teczka bliskiego wspólnika Jarosława Kaczyńskiego Kazimierza Kujdy. Teraz te akta zastrzeżone już nie są. Część pozostaje jednak wciąż niejawna.

Materiał magazynu „Czarno na białym”.

Historia zbioru zastrzeżonego sięga 1998. Wówczas rząd Jerzego Buzka powołał Instytut Pamięci Narodowej, którego zadaniem miało być, między innymi, gromadzenie i badanie dokumentów peerelowskej bezpieki.

– Dokumenty Służby Bezpieczeństwa czy też służb wojskowych znajdowały się w kompetencjach służb specjalnych współczesnej Polski. W tym okresie to był Urząd Ochrony Państwa i Wojskowe Służby Informacyjne – wyjaśnia sytuację w Polsce pod koniec lat 90. Witold Bagieński z Archiwum IPN.

Instytut Pamięci Narodowej na mocy ustawy otrzymał dokumenty od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu (dawniej UOP), Straży Granicznej oraz Służb Kontrwywiadu i Wywiadu Wojskowego (dawniej WSI).

„Zbiór zastrzeżony miał dotyczyć newralgicznych źródeł”

Wówczas, w ramach Instytutu, powstał zbiór zastrzeżony, czyli tak zwana zetka, której kształt określała ustawa o IPN.

Od początku zastrzegała ona, że nie wszystkie teczki zgromadzone przez Instytut będą jawne. Na wniosek szefów ABW, Agencji Wywiadu albo ministra obrony, prezes Instytutu miał obowiązek utajnić wskazane przez nich dokumenty. Takie teczki miały znaleźć się w specjalnie zastrzeżonym zbiorze i – jak stanowiła ustawa – podlegać szczególnej ochronie.

Nad ustawą powołującą Instytut Pamięci Narodowej pracowali między innymi ówczesny koordynator służb specjalnych Janusz Pałubicki, profesorowie prawa Witold Kulesza i Andrzej Rzepliński oraz przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych Marek Biernacki –   późniejszy minister spraw wewnętrznych.

– Zbiór zastrzeżony miał dotyczyć newralgicznych źródeł i aktywów wywiadowczych, które były umieszczone w różnych państwach na świecie – zwraca uwagę Biernacki.

– Sens był taki, żeby nie dopuścić do obiegu publicznego materiałów służb specjalnych PRL-u, które mogą rzutować na bieżącą pracę służb – wyjaśnia Tadeusz Rutkowski z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Chodziło o to, żeby nie ujawniać tożsamości agentów służb PRL działających za granicą, których dane mogły znajdować się w teczkach przekazanych do IPN. Zasadą służb na całym świecie jest ochrona agentów pracujących dla państwa za granicą, także po zmianie systemu politycznego.

– Taka była logika stworzenia zbioru zastrzeżonego. Niestety, nałożyła się na to polityka. Oczywiście, natychmiast pojawiły się plotki, że do zbioru zastrzeżonego trafiły nie tylko te materiały, które rzeczywiście mogłyby narazić na szwank jakiś interes – zaznacza Piotr Niemczyk, ekspert z zakresu bezpieczeństwa, były funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa.  „Były tam nazwiska i osoby, które nie powinny być w zbiorze zastrzeżonym”

Przepisy o zbiorze zastrzeżonym pozwalały ministrowi obrony i szefom służb utajniać teczki, używając szerokiej znaczeniowo formuły: „jeżeli jest to konieczne dla bezpieczeństwa państwa”.

– Cała procedura powstawania IPN-u została mocno przedłużona: jedna ekipa odchodziła, a druga ekipa nastała. I w tym momencie nastąpił ten najbardziej newralgiczny moment, czyli odtajnianie dokumentów, które już zostały przekazane do IPN-u i kwalifikowanie ich do zbioru zastrzeżonego – relacjonuje Biernacki.

Materiały dotyczące agentury zostały przekazane do IPN-u jeszcze za czasów rządu Jerzego Buzka, ale nie zdążono z przekazanych teczek wyodrębnić tych dokumentów, które miały być zastrzeżone.

Utajnianiem teczek zajął się więc kolejny rząd, popierany przez postkomunistów, którzy wygrali wybory w 2001 roku, czyli rząd Leszka Millera.

– Duża część odtajniania tych teczek spadła już na kolejny rząd SLD-PSL i w tym czasie następowało tworzenie zbioru zastrzeżonego, który został za bardzo rozbudowany – dodaje Biernacki.

W 2015 roku Marek Biernacki w rządzie Platformy Obywatelskiej i PSL był ministrem koordynatorem do spraw służb specjalnych. Uzyskał wtedy dostęp do teczek z „zetki”. Jak mówi – dopiero wtedy przekonał się, jak wielki jest to zbiór i co się w nim naprawdę znajduje.

– Były tam nazwiska i osoby, które nie powinny być w zbiorze zastrzeżonym. Nawet zastanawiałem się i pytałem funkcjonariuszy, jak to mogło wyglądać, że tego typu teczki trafiły do tego zbioru. Oni to tłumaczyli w ten sposób, że był bałagan przy odtajnianiu i przekazywaniu tego – wyjaśnia Biernacki.

„Wrzucono całą masę rzeczy niepotrzebnych po to, żeby ukryć te faktyczne dokumenty”

Piotr Niemczyk, były funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa wyjaśnia, w jaki sposób mógł wyniknąć ten bałagan. Wskazuje, że z punktu widzenia oficera wywiadu kwalifikowanie do zbioru była pracą żmudną i mało atrakcyjną. – Oczywiście nie kierowano do tego funkcjonariuszy, którzy znali te sprawy, tylko młodych funkcjonariuszy, którzy czasami kompletnie nie rozumieli, czy sprawa nadaje się do ujawnienia, czy nie – tłumaczy Niemczyk.

Zbiór zastrzeżony w efekcie był szerszy niż oczekiwali tego jego twórcy. W szczytowym momencie, w 2007 roku, zbiór liczył ponad 1800 metrów bieżących akt.

– Uważaliśmy, że więcej tych dokumentów powinno być odtajnionych. Tylko te, które godziłyby w interes III RP, niepodległej Polski, powinny być dokumentami tajnymi – podkreśla Biernacki.

– To, że różne teczki, które nie powinny się tam znaleźć, jednak tam się znalazły, mógł to być wynik – z jednej strony – jakichś tam nacisków, ale z drugiej strony (…), zwykłego niechlujstwa, nierzetelności czy nieumiejętności przeprowadzenia właściwej selekcji – ocenia Niemczyk.

Zdaniem historyka Tadeusza Rutkowskiego, to mogła być właśnie umiejętność służb, a nie jej brak. To służby podejmowały decyzję o tym, jakie nazwiska trafią do zbioru zastrzeżonego. – Specjalnie jakby „zagracono” ten zbiór i wrzucono całą masę rzeczy niepotrzebnych po to, żeby ukryć te faktyczne dokumenty – uważa historyk.

„To była bardzo wąska, określona grupa ludzi, którzy mieli do tego dostęp”

– W samym Instytucie Pamięci Narodowej liczba osób, które miały dostęp do tego typu wiedzy, była bardzo wąska – wskazuje Witold Bagieński z archiwum IPN, który opowiedział reporterowi „Czarno na białym” jak wyglądał nieistniejący już zbiór zastrzeżony.

– To było parę pomieszczeń magazynowych w Archiwum IPN, które były w specjalny sposób zabezpieczone. I to nie było tak, że tam mógł wejść każdy. To była bardzo wąska, określona grupa ludzi, którzy mieli do tego uprawnienia. Te uprawnienia przyznawały służby, które też były pełnym depozytariuszem tych dokumentów – wskazuje Bagieński.

Pierwsze teczki ze zbioru światło dzienne ujrzały w 2006 roku, na mocy ustawy o odtajnianiu informacji dokumentów organów bezpieczeństwa z czasów PRL. – Odtajnienie polegało na tym, że materiały otrzymały nową sygnaturę, wchodziły do katalogu i każdy mógł je zamówić – mówi pracownik IPN.

Zdaniem Niemczyka określenie tego, który dokument wciąż zagraża bezpieczeństwu państwa, a który nie, to twardy orzech do zgryzienia. Ekspert mówi, że długo można byłoby dyskutować, czym jest bezpieczeństwo państwa.

Dokumenty, które zostały odtajnione, znajdują się głównie w Archiwum IPN w Warszawie. Część z nich trafiła do oddziałów terenowych instytutu. Zdaniem Bagieńskiego, zbiór zastrzeżony nie spełnił oczekiwań wielu obserwatorów.

– Wokół niego była cała masa mitów i spekulacji. Spodziewano się, że tam będą nazwiska z pierwszych stron gazet, że tam będą w ogóle tuzy z polityki, ze świata artystycznego i tak dalej. Tymczasem okazało się, że nie do końca tak jest – opowiada Bagieński.

Naukowiec jednak podkreśla, że brak danego dokumentu w zbiorze zastrzeżonym nie oznacza, że takiego dokumentu w ogóle nie było. – Na przełomie 1989 i 1990 roku Służba Bezpieczeństwa i służby wojskowe bardzo mocno niszczyły swoje dokumenty – dodaje.

Chociaż zbiór zastrzeżony został zlikwidowany na mocy nowelizacji ustawy o IPN z 2016 roku, to nie wszystkie dokumenty, które znajdowały się w „zetce” zostały ujawnione.

Część teczek pozostaje tajna na mocy ustawy o tajemnicy państwowej.

Autor: tmw/adso / Źródło: tvn24

http://obliczaludzi.com/jaroslaw-kaczynski

Jarosław Kaczyński

Jak  można  tak się zmienić ??

 

Siedem cudów z życia Jarosława Kaczyńskiego

Żeby nie szukać daleko… Parę dni temu, obłożnie chory prezes Jarosław, kulejący wrak człowieka, w zasadzie już bez nogi, był w stanie tak krytycznym, że za skarby świata nie mógł się stawić w sądzie na proces z Wałęsą. Zwolnienie przysłane do sądu w zasadzie nie pozostawiało żadnych wątpliwości: to już trup, choć ciągle dychający, ale jeśli dożyje jutra, to stanie się prawdziwy cud, dowód w ewentualnym procesie beatyfikacyjnym. Sąd to łyka, bo sąd jest pełen zrozumienia i współczucia dla umierających.  Ale nie minęło parę godzin i stał się cud kolejny! Prezes nie tylko przeżył, ale cudownie ozdrowiał i i żwawo ruszył na wyborcze tournee po polskim interiorze. Tak cudownego ozdrowienia dawno w Polsce nie odnotowano, acz przyznajmy szczerze, że w sumie to nie jedyny – choć najświeższy – i być może nawet nie największy cud jaki zdarzył się w życiu Kaczyńskiego. .(…..)

 

https://www.facebook.com/kaczynskijarowslaw/posts/2287795061451090

Natalia Ostojańska

Ty wstrętny dziadzie doigrasz się,ludzie Cię zabiją, zastrzelą, umżesz i dołączysz do swojego brata. ·

 • 31 tyg.

Andrzej Prabucki

Jesteś tak słaby że umiesz tylko manipulować.

 • 51 tyg.
 • Rafał Tsapko

Won zmoro narodu

………………………………………………………………………………

 KACZORT   MA  DECYDOWAĆ  NAWET O  PRAWIE W POLSCE

Jarosław  Kaczyński ma  dyplom z  czasów  komuny  i tylko gałęzi  prawa  jakim jest prawo administracyjne,  jest  kretynem  bez  szerszych  horyzontów  umysłowych,  nie zna się na  wielu dziedzinach a  prawo  to dziedzina  interdyscyplinarna,  do jego tworzenia  wymagana  jest  szersza wiedza,  coś się za  tym  kryje .

10.10.2020  sobota 

Opublikowano zarządzenie ws. komitetu, którym będzie kierował Jarosław Kaczyński – rządzić ma  komitet a nie  rząd  i prezydent !

Opublikowano zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. W skład komitetu, którym będzie kierował wicepremier Jarosław Kaczyński, wchodzą też ministrowie: obrony, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych i koordynator służb specjalnych.Zarządzenie premiera z 9 października zostało opublikowane w Monitorze Polskim. Weszło w życie z dniem ogłoszenia.Nowi ministrowie rządu Mateusza Morawieckiego zostali powołani przez prezydenta we wtorek (6 października). Do rządu, jako wicepremier, wszedł szef PiS. Wcześniej zapowiadano, że Jarosław Kaczyński będzie kierował komitetem do spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony. Szef KPRM Michał Dworczyk, zapowiadając w piątek publikację zarządzenia, powiedział w TVP Info, że „trwały pewne ustalenia, ten komitet to nowe ciało, w związku z tym trzeba było pewne kwestie doprecyzować”.

Skład Komitetu

Zgodnie z zarządzeniem w skład Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych wchodzą: jego przewodniczący, wicepremier wskazany przez szefa rządu oraz minister obrony narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister sprawiedliwości, minister właściwy do spraw koordynowania działalności służb specjalnych, jeżeli został wyznaczony przez premiera, minister właściwy do spraw zagranicznych. Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w pracach Komitetu, z głosem doradczym, inne osoby.

Zadania

Do zadań komitetu należy zapewnienie koordynacji przygotowań, działań oraz sprawnego podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa i obrony państwa oraz rekomendowanie rządowi lub premierowi propozycji w tym zakresie.Komitet ma zajmować się: dokonywaniem analiz w zakresie dotyczącym spraw wewnętrznych, porządku publicznego ??  obronności oraz wymiaru sprawiedliwości, w tym dotyczących praworządności podejmowanych decyzji  ??  zapewniać koordynację wykonywania przez rząd i inne organy administracji rządowej zadań w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, rozpatrywać projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych o istotnym wpływie na zagadnienia bezpieczeństwa i obrony państwa.

Kolejne zadania Komitetu to:

Zapewnienie koordynacji działań organów administracji rządowej mających na celu przygotowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych dotyczących bezpieczeństwa i obrony państwa, rozpatrywanie rozbieżności powstałych w toku uzgadniania projektów tych dokumentów, przygotowywanie projektów rozstrzygnięć tych rozbieżności oraz zlecanie Rządowemu Centrum Legislacji sporządzania stanowisk prawno-legislacyjnych dotyczących projektów aktów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa.

Komitet ma też:

Analizować rządową politykę bezpieczeństwa i obrony państwa, w tym inicjatywy wymagające współpracy międzyresortowej, oraz wypracowywać rozwiązania w zakresie spójności tej polityki i przedstawiać je rządowi, wypracowywać projekty rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych dotyczących bezpieczeństwa i obrony państwa, przygotowywać propozycje działań na rzecz bezpieczeństwa na poziomie strategicznym, w tym w zakresie: rozwoju zdolności operacyjnych służb mundurowych, pozyskiwania uzbrojenia i innych produktów, rozwoju przemysłu obronnego, działalności badawczo-rozwojowej na potrzeby bezpieczeństwa i obronności, mobilizacji zasobów oraz rezerw strategicznych na potrzeby bezpieczeństwa i obronności, analizować i wypracowywać propozycje udoskonalania systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Posiedzenia mogą być niejawne- czyli mafia !

Zgodnie z zarządzeniem, przewodniczący może zarządzić niejawność całości lub części posiedzenia komitetu. Ponadto określa szczegółowe sposoby i terminy realizacji zadań komitetu oraz wskazuje osoby lub podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie, może powoływać stałe lub czasowe zespoły robocze, wyznaczać ich skład spośród członków komitetu oraz przydzielać im zadania.Komitet może określić tryb i terminy wykonania prac zmierzających do przygotowania projektu dokumentu rządowego przewidzianego do rozpatrzenia przez rząd lub premiera oraz wskazywać organy odpowiedzialne za ich wykonanie. Uprawnienia te przysługują również przewodniczącemu, jeżeli komitet nie określił trybu i terminu wykonania odpowiednich prac lub organów odpowiedzialnych za ich wykonanie.Przewodniczący powołuje sekretarza komitetu, który odpowiadać będzie za sprawy organizacyjne.Zgodnie z zarządzeniem, komitet odbywa posiedzenia w terminach określonych przez jego przewodniczącego, który może zarządzić rozpatrzenie sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk. Rozstrzygnięcia komitetu zapadają w drodze uzgodnienia. W przypadku gdy uzgodnienie stanowiska nie jest możliwe, rozstrzyga zdanie przewodniczącego komitetu. Członkowie mogą TYLKO zgłosić zdanie odrębne w stosunku do zapadłego rozstrzygnięcia.Obsługę organizacyjną i merytoryczną komitetu oraz środki związane z jego działalnością zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

SIC  ! To  kim jest Mateusz  Morawiecki  ?

https://wydarzenia.interia.pl/polska/news-opublikowano-zarzadzenie-ws-komitetu-ktorym-bedzie-kierowal-,nId,4784845

Całość  tu :    https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/organy-pomocnicze/inne-organy-doradcze-po/7905,Komitet-Rady-Ministrow-do-spraw-Bezpieczenstwa-Narodowego-i-spraw-Obronnych.html

Ustawa o policji: podsłuchy i kontrola w internecie             

Data publikacji: 30.12.2015, http://www.newsweek.pl/

Nowa ustawa PiS daje policji i służbom specjalnym dostęp do informacji od operatorów,

co robimy w internecie. I to bez zgody sądu i informowania nas po fakcie o inwigilacji.

Ustawa daje policji nieograniczony dostęp do danych gromadzonych przez operatora , „informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną”. Posłowie pytali z mównicy co oznacza „zakres” i czy dotyczy to danych z portali społecznościowych, np. zdjęć, postów i prywatnych wiadomości.

Rzecznik Praw Obywatelskich: ustawa o policji zagraża prawom i wolnościom jednostki

Zdaniem RPO Adama Bodnara nowelizacja ustawy o policji może być zagrożeniem dla praw i wolności jednostki, szczególnie w kontekście prawa do korzystania przez policję i służby z danych internetowych. Jak pisze Bodnar projekt przewiduje, że następujące służby będą miały dostęp do danych internetowych: policja, wywiad skarbowy, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Służba Celna, ABW, SKW oraz CBA.

Przepisy w ustawie o policji obejmują nie tylko dane teleadresowe, ale także np. „informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną”, czy „informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.” Powstaje pytanie co to oznacza – czy to jest każdorazowe wejście do internetu, wysyłanie wiadomości, haseł, sprawdzanie stron internetowych, czy także np. aktywność w serwisach społecznościowych? – pyta RPO.

Stałe łącze do policji

Jak operatorzy będą udostępniać dane z internetu? „Na wniosek policjantów (czy innych funkcjonariuszy). Następuje nieodpłatnie. Ustawa przewiduje także możliwość zawierania porozumień przez policję i poszczególne służby z dostawcami usług internetowych. Jak rozumiem ( pisze Bodnar) na podstawie takiego porozumienia, policja (i inne służby) będą miały de facto „stałe łącze”, a udostępnianie danych będzie się odbywało w czasie rzeczywistym, nawet bez udziału przedstawiciela usługodawcy internetowego. Tego typu porozumienia to nie nowość – one funkcjonują w relacjach z operatorami telekomunikacyjnymi.  Opozycja mówi o Big Brotherze i inwigilacji w sieci. PiS o bezpieczeństwie. Co oznacza ustawa o policji?

Nowa ustawa PiS daje policji   i służbom specjalnym dla których została opracowana!

dostęp do informacji od operatorów, co robimy w internecie. I to bez zgody sądu i informowania nas po fakcie o inwigilacji. Ustawa daje policji nieograniczony dostęp do danych gromadzonych przez operatora , „informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną”. Posłowie pytali z mównicy co oznacza „zakres” i czy dotyczy to danych z portali społecznościowych, np. zdjęć, postów i prywatnych wiadomości

Stałe łącze do policji

Jak operatorzy będą udostępniać dane z internetu? „Na wniosek policjantów (czy innych funkcjonariuszy). Następuje nieodpłatnie. Ustawa przewiduje także możliwość zawierania porozumień przez policję i poszczególne służby z  dostawcami usług internetowych. Jak rozumiem ( pisze Bodnar) na podstawie takiego porozumienia, policja (i inne służby) będą miały de facto „stałe łącze”, a udostępnianie danych będzie się odbywało w czasie rzeczywistym, nawet bez udziału przedstawiciela usługodawcy internetowego. Tego typu porozumienia to nie nowość – one funkcjonują w relacjach z operatorami telekomunikacyjnymi. Czy usługodawca będzie mógł odmówić i nie zgodzić się na zawarcie takiego porozumienia? Nie znam odpowiedzi na to pytanie – pisze Adam Bodnar.  Projekt ustawy  PiS o policji nie dotyczy tylko internetu. Pozwala policji i służbom na łatwiejsze inwigilowanie.

Chodzi o podsłuchy; podgląd osób w ”pomieszczeniach, środkach transportu lub miejscach innych niż publiczne”; kontrolę korespondencji (w tym elektronicznej); kontrolę przesyłek; utrwalanie danych z informatycznych nośników danych, urządzeń telekomunikacyjnych oraz systemów informatycznych i teleinformatycznych.

Projekt PiS skrytykowała cała opozycja w tym PO, Nowoczesna, Kukiz’15 i PSL. I  na tym się  zakończyło.

Ale to nie jedyne pomysły Kaczorta.

Kaczort  wymyślił kopiowanie  odcisków i podpisów

1.10.2020 .  Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Cyfryzacji zapowiedzieli, że od przyszłego roku w nowych dokumentach pojawią się odciski palców i podpis posiadacza.

Dowód osobisty to dokument, który pozwala potwierdzić twoją tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć dowód osobisty.Ustawa zmieniająca wymogi może zostać przyjęta przez parlament na przełomie tego i przyszłego roku, a wejść w życie do 2 sierpnia 2021 roku. Dowody będą wymieniane sukcesywnie.Posiadając  taką  bazę , będzie można  bez  trudu  skopiować odciski  oraz podpis. 

https://www.newsweek.pl/wiedza/nauka     31.12 2014 

Hacker skopiował odcisk palca niemieckiej minister obrony. Wystarczyły mu zdjęcia jej kciuka zrobione na konferencji prasowej. Podczas konferencji zorganizowanej przez hackerską grupę Chaos Computer Club Jan Krissler opisał jak z dzieciną łatwością wszedł w posiadanie odcisku kciuka minister Ursuli Van der Leyen.

 Wystarczyło zdjęcie dłoni zrobione podczas konferencji prasowej z kilku różnych ujęć. Następnie mężczyzna wykorzystał łatwo dostępne oprogramowanie VeriFinger, które jest wykorzystywane do identyfikowania odcisków palców w rozmaitych systemach zabezpieczeń.

Według Krisslera zdjęcia wykonano zupełnie zwyczajnym aparatem. Potrzebne było tylko kilka ujęć, a sam proces uzyskiwania kompletnego odcisku jest bardzo prosty, jeśli tylko umie się obsługiwać oprogramowanie. Sprytny hacker zademonstrował jak to zrobić podczas prezentacji, która została zamieszczona na YouTube. Członkowie Chaos Computer Club udowodnili już, że potrafią bez żadnego problemu skopiować i wykorzystać odcisk pozostawiony na gładkiej powierzchni. W 2008 r. ze szklanki, z której korzystał ówczesny minister spraw wewnętrznych Niemiec Wolfgang Schauble pobrali odcisk jego palca wskazującego. Opublikowali go potem, a ucieszeni fani grupy mogli się przekonać, że uzyskane w ten sposób dane biometryczne można bez problemu wykorzystać w systemach zabezpieczeń. 

Zademonstrowana przez Krisslera metoda może się okazać ciosem przede wszystkim w firmy wytwarzające sprzęt i oprogramowanie do odczytu linii papilarnych. Podważa bowiem zaufanie do produkowanego przez nie sprzętu i samej idei zabezpieczania cennych zasobów przy użyciu odcisków palców.

14.01.2021 https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-uokik-

Kaczort  wymyślił :  co chwilę  jakaś  ustawa- to nie  jest normalne!

UOKiK: Czyli urząd kontroli   (nie)  rozszerzonej

Pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będą mogli grzebać w domowych papierach, jeśli uznają, że mogą tam być dowody na monopolistyczne praktyki przedsiębiorców – pisze w czwartek „Dziennik Gazeta Prawna”.”Zgodę na to będzie musiał jednak wyrazić sąd. Dziś przeszukań w sprawach z zakresu prawa konkurencji może dokonywać jedynie policja” – czytamy w dzienniku.DGP wskazuje, że UOKiK skupia się na poszukiwaniu dowodów w siedzibach firm. „To jedno z rozwiązań, które znajdą się w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów” – zaznacza gazeta.

„Wdraża on do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę i wprowadza również kadencyjność prezesa UOKiK, którego dziś powołuje i odwołuje premier. Po zmianach to nadal szef rządu wybierze prezesa, ale już na kilkuletnią kadencję.   Odwołać będzie go można jedynie w ściśle określonych przypadkach, m.in. skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, pozbawienia praw publicznych czy złożenia rezygnacji” – podaje dziennik.

DGP podkreśla, że nowym rozwiązaniem będzie również możliwość nakładania okresowych kar pieniężnych. „Obecnie UOKiK ma kłopoty z przymuszaniem przedsiębiorców oraz menedżerów firm do określonych działań. Urząd będzie mógł jednak nakładać sankcje w wysokości nieprzekraczającej 5 proc. dziennego średniego obrotu przedsiębiorcy – za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu określonych decyzji lub żądań prezesa UOKiK” – czytamy.  „UOKiK będzie mógł też nałożyć sankcję na osobę fizyczną, która nie udzieli prezesowi urzędu żądanych informacji, bądź udzieli nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. Jednocześnie od reguły będzie wyjątek. Obywatele- jacy ?- będą bowiem mogli odmówić przekazania informacji i dokumentów w przypadku, gdyby naraziło to ich lub osoby im najbliższe na odpowiedzialność karną” – pisze DGP.

W  jaki sposób można  kupić  czyjeś  przedsiębiorstwo bez  zgody właściciela?

I  dlaczego  stało się  to przez  koncern  Orlen,  który nie ma nic wspólnego z  prasą  ?

Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna – polski koncern paliwowo-energetyczny, lider wśród przedsiębiorstw petrochemicznych w Europie środkowo-wschodniej. W obszarze działania koncernu znajduje się również produkcja polimerów oraz monomerów. Główny producent produktów petrochemicznych w Czechach .

https://wyborcza.pl/7,75398,26583641,echa-przejecia-polska-press-przez-orlen-orbanizacja-mediow.html

Politycy opozycji nie mają wątpliwości: przejęcie najważniejszych mediów regionalnych przez Orlen oznacza „tępą propagandę”. Ich zdaniem sytuacja mediów w Polsce coraz bardziej zaczyna przypominać tę w Rosji i na Węgrzech. W poniedziałek prezes Orlenu Daniel Obajtek ogłosił, że państwowy koncern przejmie wydawnictwo Polska Press. Orlen ma dzięki temu zyskać dostęp do 17,4 mln czytelników 20 regionalnych dzienników, 120 tygodników oraz 500 portali internetowych.  W praktyce transakcja ta oznacza jedno: państwo kupiło prywatne media regionalne, w tym kilka najważniejszych dzienników regionalnych (jak. np. „Głos Wielkopolski”, „Dziennik Zachodni”, „Głos Pomorza” czy „Gazeta Krakowska”).

PiS nie chce niezależnych od państwa mediów, dlatego Orlen kupuje Polska Press

08.12.2020,  https://www.press.pl/tresc/64167,pis-nie-chce-niezaleznych-od-panstwa-mediow_-dlatego-orlen-kupuje-polska-press

Tytuły Polska Press przejęte przez PKN Orlen staną się kolejną tubą propagandową władzy, a w redakcjach należących do grupy można spodziewać się szybkiej wymiany redaktorów naczelnych.

– Przejęcie Polska Press przez Orlen jest próbą rekonstrukcji molocha na wzór RSW Prasa-Książka-Ruch – komentuje Jerzy Sosnowski, zwolniony z radiowej Trójki po przejęciu władzy przez PiS. – To jest przygotowanie do kolejnego ataku propagandowego, po tzw. mediach publicznych – dodaje Sosnowski.

– Wchodzenie państwa na obszar prywatnych niezależnych mediów jest ogromnym niebezpieczeństwem dla wolności słowa – ostrzega Jerzy Baczyński, prezes Polityki i redaktor naczelny tygodnika „Polityka”. – To jest medialno-polityczne przygotowanie pod następne wybory, także samorządowe, oraz umocnienie coraz większego imperium propagandy – dodaje Baczyński.- To fatalna wiadomość dla polskich mediów, prasy regionalnej, samorządów i dziennikarzy gazet Polska Press – komentuje Tomasz Lis, redaktor naczelny „Newsweek Polska”. – Dzienniki często z wielką tradycją zostaną zaprzęgnięte do rydwanu propagandy PiS. Więcej propagandy, mniej wolności słowa, mniej dziennikarstwa – dodaje.

– Część zdaje sobie sprawę, że będzie u nas tak samo, jak było w telewizji. Sprawdzanie Facebooka, Twittera, co kto tam pisał. Część dziennikarzy spodziewa się, że dostanie wypowiedzenia – mówi redaktor naczelny jednego z tytułów należących do Polska Press, chcący pozostać anonimowym.

– To może być albo proces dość gwałtownego przekształcania przejętych tytułów w to, co widzimy w mediach narodowych, czyli bezwstydne tuby propagandowe, albo będzie stosowana taktyka miękka: łagodne sprzyjanie władzy i próba utrzymania dotychczasowych czytelników, których część zrezygnuje z lektury przy dramatycznym zwrocie politycznym redakcji. Obecna władza pokazała, że na ogół działa na rympał, więc nie wykluczam, że będziemy obserwowali szybką wymianę naczelnych – analizuje Baczyński.

– Repolonizacja ważnego segmentu rynku właśnie się dokonała. Czy jako polskie media na tym zyskamy, to zależy od rozumu, rozsądku i profesjonalizmu nowego właściciela. W interesie rynku jest zachowanie tego segmentu prasy jako mediów silnych, niezależnych i kształtujących lokalną opinię publiczną – mówi Bogusław Chrabota, prezes Izby Wydawców Prasy i redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”.

Roman Imielski, wicenaczelny „Gazety Wyborczej”, przypomina, że Prawo i Sprawiedliwość ma już doświadczenia, jak wpływa się na linię redakcyjną kontrolowanych dzienników. – Gdy PiS objął władzę w 2005 roku, nacisnął na ówczesnego współwłaściciela „Rzeczpospolitej”, czyli norweską Orklę, żeby gazeta stała się bardziej prorządowa i tak się też stało. Przyszła tam wówczas ekipa Pawła Lisickiego – mówi Imielski. – Przejęcie Polska Press to potwierdzenie, że PiS nie chce mieć z praworządnością nic wspólnego, bo elementem praworządności są niezależne od władzy media. To jest pójście drogą Viktora Orbána, o czym Jarosław Kaczyński i jego współpracownicy marzyli – dodaje Imielski. – Rząd, fundacje rządowe, fundusze celowe, spółki skarbu państwa czy nawet samorządy powinny mieć konstytucyjny zakaz posiadania jakichkolwiek mediów, bo te media stają się instrumentem walki politycznej za każdej ekipy rządzącej, a za PiS ten mechanizm osiągnął niebotyczną skalę porównywalną z rosyjską czy węgierską – komentuje Jakub Bierzyński, prezes agencji OMD.(…)

 

Co to   jest  za  gęba  ??  Przecież  to jest  jakiś  inny człowiek! Zmienia Polskę, owszem ale  na gorsze.

 

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/7891/pis-i-jaroslaw-kaczynski-w-rzeszowie-podsumowuja-kampanie-do-parlamentu-europejskiego

PiS i Jarosław Kaczyński w Rzeszowie podsumowują kampanię do Parlamentu Europejskiego   Opublikowano: 2014-05-23 19:16:50,

A  gdzie  wielki brzuch  ? Skąd się  nagle  wziął  ? Oraz  okulary ?

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/jaroslaw-kaczynski-o-zmianie-prawa-aborcyjnego-nic-sie-nie-stalo/lrcpcyz

Dlaczego  wcześniej nikt nie zauważył  zmiany w wyglądzie  ? Nawet  widać  inny  nos i inne  oczy.

 

1.https://wiadomosci.onet.pl/kraj/jaroslaw. -kaczynski-konczy-71-lat-jak-zmienial-sie-przez-lata/nlnkxr6

2. https://www.kontrowersje.net/prezesie_kaczy_ski_zapnij_rozporek/

Koszmarna metamorfoza  !

Był to  elegancki  człowiek, co widać na  starszych  zdjęciach.

Nie zmienia  się  tak nagle  stylu  ubierania na gorszy i  mafijny !

https://sites.google.com/site/blizniaki1234/znane-przypadki/slynne-bliznieta-polskie

 

 

 

Kim jest ten   człowiek i psychol  który  udaje  Jarosława Kaczyńskiego  ? Niby jest taki sam ,ale jednak  jest inny ,tylko  umiejętnie  stylizowany.

   

 

To kiedy  został zamordowany  ?

Święty  ani czysty  nie był ,  tuszował  Smoleńsk, jechał na  fałszywej biografii i  genealogii, ale chciał coś zrobić lub  wyrobił sobie  taki wizerunek i jacyś  jego wrogowie  uwierzyli  w  jego   wypowiedzi i plany.

Ale  kto  go podmienił  i udaje  prezesa  PiS  ?

 

Prawdziwa książka jakiegoś agenta który zamordował i podmienił  Kaczyńskiego  !

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,14614803,_Zabijajcie_politykow__Jaroslawa_Kaczynskiego____ktory.html”

Zabijajcie polityków” Jarosława Kaczyńskiego… który nie jest prezesem PiS. Hofman: Jawna prowokacja

Mil 16.09.2013  .Jarosław Kaczyński napisał książkę pt. „Zabijajcie polityków”? Tak, tyle że to nie prezes PiS, ale handlowiec i kabareciarz, który tak samo się nazywa. Autor nie wyjaśnia jednak tego faktu ani na okładce, ani na billboardach reklamujących książkę. – To trik poniżej pasa, służący zarabianiu pieniędzy – ocenia Norbert Maliszewski, specjalista ds. marketingu politycznego. – Jawna prowokacja. Nasi prawnicy już zajmują się sprawą – zaznacza z kolei Adam Hofman z PiS.

Jak dowiadujemy się z opisu i fragmentu książki, które zostały zamieszczone na stronie Zabijajciepolitykow.pl, główny bohater to Maciej Dąbrowa, starszy taksówkarz, który ma dosyć polskich polityków oraz opłakanego stanu kraju (wysokich podatków, bezrobocia, korupcji i samowolki). Postanawia coś z tym zrobić . W tym celu rzuca koktajl Mołotowa w trybunę, na której w trakcie wiecu wyborczego stoją m.in. premier i kilku ministrów. Trybuna staje w płomieniach, politycy jednak wychodzą cało ze zdarzenia. Zdjęcia z momentu zamachu obiegają natychmiast cały świat, a Dąbrowa zostaje aresztowany.
Główny bohater chce, by świat poznał powody jego decyzji – w tym celu wysyła listy i e-maile z wyjaśnieniami do mediów oraz przypadkowych osób. Szybko wywołuje tym dyskusję czytelników internetu na temat stanu państwa.

Ekspert: To trik poniżej pasa

Na stronie Zabijajciepolitykow.pl znajdziemy krótką wzmiankę o autorze: „Jarosław Kaczyński – absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, handlowiec, menedżer, trener biznesu, satyryk, kabareciarz, wodzirej, autor tekstów wierszem i prozą. W roku 2010 kandydował w wyborach samorządowych do Rady Miasta Warszawy z obywatelskiego komitetu wyborczego DOSYĆ”.

Informacji tej – że autor nie jest w rzeczywistości prezesem PiS – nie ma jednak ani na okładce książki, ani na billboardach ją reklamujących. – Generalnie to trik poniżej pasa, służący zarabianiu pieniędzy. Oczywiście nie jest to moralne. Wiele osób zapewne na to się nabierze – ocenia Norbert Maliszewski, specjalista ds. marketingu politycznego i wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego.

Zdaniem Maliszewskiego sława autora „Zabijajcie polityków” będzie krótkotrwała, bo większość osób zweryfikuje jego tożsamość. Chyba że sam prezes PiS zdecyduje się skomentować sprawę książki. – Nie powinien tego robić, bo jedynie ją rozreklamuje. Zapewne wiele osób, kiedy tylko o niej usłyszy, nawet wiedząc przez kogo jest napisana, kupi ją z czystej ciekawości – stwierdza.

Hofman: Nasi prawnicy już zajmują się sprawą

PiS nie zamierza jednak sprawy pozostawić bez odpowiedzi. Jak przyznaje Adam Hofman, partia poprosiła już swoich prawników, aby się tym zajęli. – Oni zadecydują, co dalej. Trzeba przyznać, że sytuacja jest trudna, sprawa książki została załatwiona bardzo sprytnie, co wskazuje na robotę profesjonalistów – powiedział.

Rzecznik PiS podejrzewa, że tytuł książki oraz czas jej ukazania się nie są przypadkowe: – To nie jest żadna zbieżność nazwisk ani przypadek, tylko ewidentna akcja, która ma uderzyć w Jarosława Kaczyńskiego – oczywiście mówię o prezesie PiS – stwierdza.

I tłumaczy: – Mamy jakiegoś pana, który nie istnieje, w ogóle wcześniej nic nie napisał, i wydawnictwo powołane ad hoc do wydania tej książki. Jeśli ktoś wierzy, że to jest po prostu przypadek, to ma postrzeganie świata małego dziecka. Zbliżają się wybory i obóz szeroko pojętej władzy będzie robił wszystko, żeby oczerniać, także przy użyciu najbrudniejszych metod – zaznacza.

Hofman: Stoi za tym ktoś, komu nie odpowiada zmiana władzy w Polsce

– Ta książka to jest ewidentna próba włożenia Jarosława Kaczyńskiego w kontekst bardzo negatywny – tytuł „Zabijajcie polityków”, okropne billboardy, na których nie ma wyjaśnienia, o co chodzi…

Proszę sobie wyobrazić hipotetyczną sytuację: ktoś kupuje tę książkę, być może jest niezrównoważony psychicznie i popełnia jakiś czyn karalny, zachowuje się pod wpływem tej książki źle.

Jakie potem będą tytuły w mediach? Mężczyzna pod wpływem książki Jarosława Kaczyńskiego „Zabijajcie polityków” zrobił to i to. Przecież to jest jawna prowokacja, do takich sytuacji nie można dopuszczać – uważa Hofman.  Kto zdaniem rzecznika PiS mógłby stać za wydaniem tej książki? – To ktoś, być może grupa osób lub jakaś instytucja, komu nie odpowiada zmiana władzy w Polsce, zmiana władzy na Jarosława Kaczyńskiego. Oczywiście nie jestem w stanie wskazać konkretnie, kto to – mówi.

Ktoś pomyśli, że to książka prezesa PiS? Autor: Ludzie są inteligentni

Co myśli o oskarżeniach Hofmana sam autor książki? Jak zaznacza, książka wcale nie jest celową prowokacją wymierzoną w prezesa PiS. „Pan rzecznik Adam Hofman się myli (mówiąc o jawnej prowokacji – red.). Powtarza też niesprawdzone informacje o billboardach rozwieszonych „w całym” Wrocławiu, czym wystawia sobie właściwe świadectwo. Smutne jest też w tym kontekście, że jako rzecznik partii pobierającej dotacje z budżetu, jest opłacany z pieniędzy nas wszystkich. I za nasze własne pieniądze mówi nam nieprawdę” – wyjaśnił w e-mailu przesłanym do Gazeta.pl Kaczyński.

Pytany o to, czy brak wyjaśnienia na okładce odnośnie jego tożsamości to celowy zabieg, autor odpowiada: „Nie. Myślę, że większość ludzi w kraju to osoby inteligentne. Jeśli ktokolwiek uważa, że „zdecydowana większość osób uzna, iż książkę napisał prezes PiS”, to obraża tych ludzi, twierdząc, że dadzą się nabrać na prosty trick i nabić w butelkę. (…)Ani razu nie spotkałem się z sytuacją, żeby ktoś kupił książkę myśląc, że autorem jest prezes PiS.”

Autor książki: Odbiór jest bardzo pozytywny

Kaczyński  –  KTÓRY ? zaznacza, że reakcje na jego książkę są do tej pory bardzo pozytywne: „Jestem mile zaskoczony, jak pozytywny jest odbiór u wszystkich tych osób, które książkę przeczytały. Książka się podoba. Podobno daje też do myślenia.” (…)

Niestety nie ma  drugiego  Jarosława  Kaczyńskiego w  żadnej genealogii.

Wg  wikipedii; Tajny współpracownik (TW) – podstawowa kategoria współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa (SB) i Wojskową Służbą Wewnętrzną (WSW) Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej- pod  okupacją sowiecką.  Osoba , niekoniecznie  polskiej narodowości,  pozyskana do współpracy, lub  która sama  zgłosiła się do  współpracy, świadomy tajny informator i wykonawca zleceń SB . WSW  /WSI. W końcowej fazie swojego istnienia, w sierpniu 1989, SB zatrudniała 24,3 tys. funkcjonariuszy, którzy nadzorowali 90 tys. tajnych współpracowników.

Tajnych współpracowników pozyskiwała między innymi Wojskowa Służba Wewnętrzna    spośród  żołnierzy  Ludowego Wojska  Polskiego czy  policji. Odpowiednikiem rezydenta w WSW był nieoficjalny pracownik.  Instrukcja WSW z 1987 określała: „[…] osoby pozyskane do współpracy z kontrwywiadem wyłącznie na zasadzie dobrowolności w celu kierowania pracą tajnych współpracowników przekazanych im na łączność przez oficerów kontrwywiadu, a także do realizacji innych zadań kontrwywiadowczych na zasadach przewidzianych dla tajnych współpracowników” …

Służba Bezpieczeństwa (SB) – organ bezpieczeństwa państwa będący częścią struktury Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i jego jednostek terenowych, działający w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1956–1989 (do końca funkcjonowania państwa pod tą nazwą) i ostatecznie rozwiązany w 1990, powołany m.in. do zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego kraju.  W końcowej fazie swojego istnienia (sierpień 1989) ta służba specjalna zatrudniała 24,3 tys. funkcjonariuszy, którzy nadzorowali 90 tys. tajnych współpracowników (TW) w Polsce  i wielu agentów wywiadu pośród obywateli obcych państw.

ABW została utworzona 29 czerwca 2002 po rozwiązaniu Urzędu Ochrony Państwa, w miejsce którego utworzono dwie odrębne agencje: ABW i Agencję Wywiadu.

Urząd Ochrony Państwa – istniejąca od 10 maja 1990 roku do 29 czerwca 2002 roku instytucja państwa, stanowiąca (obok  Wojskowych Służb Informacyjnych) część służb specjalnych PRL.. UOP zastąpił zlikwidowaną Służbę Bezpieczeństwa MSW  ale z  tymi samymi  oficerami.

UOP został  przekształcony ustawą z 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu (weszła ona w życie 29 czerwca 2002 roku) – była to realizacja obietnic wyborczych  postkomuchów z SLD. Dwie wymienione wyżej instytucje przejęły dotychczasowe zadania UOP. Z dnia na dzień zwolniono tylko  420 funkcjonariuszy (8 proc. ogółu zatrudnionych,  być  może  tych  dobrych  pracowników  i uczciwych) .

Z założenia UOP miał być instytucją apolityczną. W praktyce często zarzucano, że UOP angażuje się w   politykę. Po raz pierwszy zarzut ten pojawił się po przygotowaniu w 1992 roku – na zlecenie Sejmu – listy tajnych współpracowników i kontaktów operacyjnych MBP i SB wśród osobistości życia politycznego Polski („lista Macierewicza”). Rok później, w marcu 1993 roku, ujawniona została tajna instrukcja UOP powołująca specjalny wydział inwigilujący   nową  postkomunistyczną  prawicę .

Liczba i struktura etatów w UOP są niejawne: w połowie lat 90 XX w. ich liczbę szacowano oficjalnie na  co  najmniej  10 tys. Na początku lat 90 XX w. powołano delegatury Urzędu w 14 miastach Polski: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Urząd_Ochrony_Państwa

https://pl.wikipedia.org/wiki/Agencja_Bezpieczeństwa_Wewnętrznego#Porażki_ABW_(wybrane)

Porażki ABW (wybrane)

 • Niewłaściwie przeprowadzone zatrzymanie Barbary Blidy skutkujące dopuszczeniem do popełnienia samobójstwa. Funkcjonariusz Delegatury ABW w Katowicach kierujący operacją był sądzony w charakterze oskarżonego przez Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich.
 • Nierozpoznanie przestępczej działalności przedsiębiorstwa Amber Gold skutkujące oszustwem finansowym na ponad 800 mln PLN na szkodę ok. 10 tys. Polaków.
 • Nierozpoznanie w porę przestępczej działalności zorganizowanej grupy przestępczej Wietnamczyków skutkującej wyprowadzeniem z RP nieopodatkowanych zysków. Niezapłacone podatki wynoszą kilka miliardów PLN.
 • Niedopełnienie obowiązków przez DBTI ABW zapisanych m.in. w Ustawie o ABW i AW ws. sprawdzenia bezpieczeństwa i prawidłowości działania systemu informatycznego do zliczania głosów w wyborach samorządowych 2014 r.

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1500287,1,etaty-i-budzety-sluzb-specjalnych.

Polskie specsłużby to prawie 10 tys. etatów. Ich utrzymanie kosztuje budżet kilkaset milionów złotych rocznie.

Największą (jeśli chodzi o liczbę etatów) służbą specjalną jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dla której w 2009 r. zaplanowano 5490 etatów. Pozostałe cztery służby w sumie mają ich mniej niż ABW (AW – 1034, CBA – 1000, SKW – 1100, SWW – 549, Wywiad Skarbowy – 363). Zapewne z tego powodu tylko szef ABW, jako jedyny szef tajnej służby, znalazł się w wykazie osób zajmujących kierownicze stanowisko państwowe, z wynagrodzeniem na ten rok w wysokości 204 tys. zł. Limit etatów dla służb zazwyczaj nie pokrywa się z faktyczną liczbą zatrudnionych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Na jego podstawie nalicza się środki na płace dla funkcjonariuszy i te z „zaoszczędzonych” etatów zazwyczaj idą ma podwyżki uposażeń już zatrudnionych agentów.

Niektóre służby dopiero prowadzą intensywny nabór kadr, np. 31 marca br. w CBA pracowało 808 funkcjonariuszy i 51 pracowników cywilnych (limit to 1000 etatów). Pięć naszych służb specjalnych w sumie ma 9173 etaty i ich liczba rośnie – w 2010 r. dodatkowe 97 ma otrzymać SKW i SWW. Budżet (ogólny) tajnych służb jest ( był) jawny. Tu także potentatem jest ABW, której w tegorocznej ustawie budżetowej (przy jej nowelizacji służby dotknęły ok. 5-proc. cięcia) przyznano 499,6 mln zł. Dalej mamy Służbę Kontrwywiadu Wojskowego – 137 mln zł, Agencję Wywiadu – 134,9 mln zł, CBA – 104,9 mln zł i Służbę Wywiadu Wojskowego – 89,2 mln zł. Tylko na te pięć służb podatnicy wyłożą 965,6 mln zł. I zapewne znów drugie tyle na tajne operacje policji, SG, ŻW i wywiadu skarbowego.

W projekcie ustawy budżetowej na 2010 r. dla tej tajnej służby fiskusa zaplanowano 40,3 mln zł na „dostarczanie informacji na potrzeby bezpieczeństwa finansowego państwa”. Służby specjalne nie chwalą się też wysokością funduszu operacyjnego. W 2008 r. CBA na tym koncie miała 12 mln zł. W br. kwotę tę obcięto do 6,3 mln zł. Wywiad Skarbowy dysponuje 250 tys. zł. Z oficjalnych źródeł wiemy też, że fundusz operacyjny SWW w 2009 r. wynosi 12,1 mln zł, SKW – 1 mln zł i Żandarmerii Wojskowej – 1,25 mln zł.

Jest to zdecydowanie mniej niż choćby w 2007 r. i 2008 r., kiedy to SWW z konta FO wydała 16,3 mln zł i 23,2 mln zł, a SKW – odpowiednio 41,7 mln zł i 2,7 mln zł. Czy da się jakoś wytłumaczyć tak wielkie różnice w wydatkach z FO w wojskowych służbach? Zapewne ma to związek z tym, iż w 2007 r. mocno jeszcze byliśmy zaangażowani w wojnę w Iraku, że w 2007 r. służby te wykorzystywano nawet do tajnych operacji na „cywilnym” froncie (choćby w sprawie doktora G. z warszawskiego szpitala MSWiA). Okazuje się też, że wojskowe służby robią też zakupy na rynku broni. W ub.r. kupowały m.in. sprzęt radiowy dla naszych kontyngentów w Afganistanie i Iraku.

„Wydatki zrealizowała Służba Kontrwywiadu Wojskowego w wysokości 20 121,8 tys. zł” – podaje jeden z ostatnich raportów NIK. Tajemnicze operacje wykonywano też z funduszem operacyjnym SWW. W ubiegłorocznej ustawie budżetowej jego wysokość zaplanowano na kwotę 12,1 mln zł, potem powiększono ją do 32,2 mln zł, a ostatecznie wydano 23,2 mln zł.

Rekordowe wyniki CBA. Raport za 2019 r.

https://www.gov.pl/web/sluzby-specjalne/rekordowe-wyniki-cba-raport-za-2019-r

Centrale Biuro Antykorupcyjne z roku na rok wykazuje się coraz większą skutecznością i aktywnością. W latach 2016-2019 wartość zabezpieczonego przez CBA mienia w prowadzonych postępowaniach wyniosła ponad 929 mln zł, czyli ponad osiem razy więcej niż w latach 2012-2015. Dodatkowo w 2019 r. funkcjonariusze CBA ujawnili szkodę w mieniu Skarbu Państwa na ponad 5 mld zł. Szczegółowe dane dotyczące działalności Biura zostały opublikowane w corocznym raporcie dostępnym na stronie internetowej CBA.

…………

Biura  CBA   zatrudniają  obecnie ponad  limit  ponad 1300 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, którzy są wysokiej klasy profesjonalistami w dziedzinach związanych z realizacją zadań służby.

https://cba.gov.pl/pl/o-cba/struktura/351,struktura.html

 A  czym się  zajmowała  ABW  ? 

Agencja prowadzi szkolenia z zakresu profilaktyki kontrwywiadowczej.

W ostatnich czterech latach zorganizowała ok. 2,6 tys. szkoleń, w których uczestniczyło 58 tys. osób.  JAKICH OSÓB?

Inne dane  to  fałszerstwa.  Ale  można  je sprawdzić, czyli  kto, gdzie, kiedy etc.

https://www.gov.pl/web/sluzby-specjalne/podsumowanie-dzialan-abw

OCHRONA   KACZORTA   I  JEGO AGENCI  TAJNIACY

Prawdziwy  Kaczyński nie  miał  takiej ochrony   tylko BOR !

 

Wybory samorządowe w Polsce w 2014 – wybory samorządowe, które odbyły się 16 listopada 2014 (druga tura 30 listopada). Rozporządzenie w tej sprawie zostało podpisane przez premiera Donalda Tuska 20 sierpnia 2014. 

W dniu 17 października PKW wylosowała numery list komitetów ogólnopolskich:

  • Polskie Stronnictwo Ludowe – nr 1
  • Demokracja Bezpośrednia – nr 2
 • Prawo i Sprawiedliwość – nr 3
 • Platforma Obywatelska – nr 4
 • Ruch Narodowy – nr 5
 • SLD Lewica Razem – nr 6
 • Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke – nr 7.

JAROSŁAW  KACZYŃSKI

W wyborach parlamentarnych w 2011 Jarosław Kaczyński ponownie startował do Sejmu jako lider listy PiS w okręgu stołecznym. Uzyskał mandat posła VII kadencji, otrzymując 202 297 głosów. Ponownie był to drugi wynik w okręgu warszawskim oraz w kraju (za Donaldem Tuskiem – 374 920 głosów).

 W trakcie kampanii wyborczej została wydana jego książka Polska naszych marzeń, zawierająca m.in. jego program wyborczy. 29 czerwca 2013 kolejny raz wybrany na stanowisko prezesa partii.

11 listopada 2014 ogłosił, że zarekomenduje partii decyzję, aby kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich w 2015 został Andrzej Duda  który zwyciężył w drugiej turze tych wyborów.

4  lipca  2014- jeszcze  żył  prawdziwy  Jarosław  Kaczyński jak  widać na zdjęciu 

Dojdzie do spotkania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z szefem Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobrą – informuje „Rzeczpospolita”. Będzie to pierwsza rozmowa polityków od trzech lat, gdy w PiS doszło do rozłamu. Dziennik ustalił także, że na sobotę 12 lipca zaplanowany jest kongres zjednoczeniowy prawicy. 

9  lipca  2014  Nowy  Jarosław Kaczyński   mafiozo – wystąpienie z 9 lipca 2014 r.

Można  było go nie   poznać,  jest bardzo dobrze podrobiony ,ale  niestety  zmienił  ubiór,  całą  politykę,  i jednak  pewne  niewielkie  są  różnice w  wyglądzie  oraz w zachowaniu    no  i ta  obstawa  której  nie miał  prawdziwy  Jarosław  Kaczyński  ani  jego  brat,  bo  mieli BOR.   Poza  tym    ochrona   BOR  czy SOP   nie przysługuje  prezesowi  jakiejś  partii. 

Nie miał  się czego bać,  przecież  miał  poparcie  społeczne   i samą nazwę  Prawo i Sprawiedliwość.  Nikt mu nie zagrażał  .   Cały czas spokojnie sobie mieszkał  na Żoliborzu w Warszawie.

Jarosław Kaczyński miał ochronę Biura od 2006 roku, gdy został premierem. Ochrona przysługiwała mu jeszcze pół roku po odejściu z urzędu do maja 2008. Szef MSWiA zdecydował się ją wtedy przedłużyć na czas nieokreślony na prośbę samego zainteresowanego. Lider PiS uzasadniał to obawami o swoje bezpieczeństwo.

27  marca 2009.   Były premier, prezes PiS Jarosław Kaczyński został pozbawiony ochrony funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu – potwierdził rzecznik BOR Dariusz Aleksandrowicz. 

12  czerwca  2020.https://wiadomosci.wp.pl/policja-ochrania-dom-jaroslawa-kaczynskiego-byly-oficer-bor-nie-

Choć oficjalnie Jarosław Kaczyński ma tylko ochronę prywatnej firmy, to jednak dziennikarze TVN24 dotarli do rozkazów, z których ma wynikać, że okolicy domu Kaczyńskiego policjanci pilnują całodobowo. Jak twierdzą anonimowe źródła stacji, mją zmieniać się trzy razy na dobę, na każdej zmianie jest czterech umundurowanych i dwóch nieumundurowanych funkcjonariuszy. Zatem przez 24 godziny w pilnowanie okolicy zaangażowanych może być nawet 18 policjantów

Jarosław Kaczyński choriony przez policję? 

O tym, że policjanci pilnują domu Jarosława Kaczyńskiego, mówiło się już wcześniej. W zeszłym roku okoliczni mieszkańcy skarżyli się, że radiowozy stoją z nieustannie włączonymi silnikami. 

Były oficer BOR: Nigdy się z czymś takim nie spotkałem. 

Wieloletni oficer i dyrektor w BOR Tomasz Białek podkreśla w rozmowie z Wirtualną Polską, że przez całą swoją karierę nie spotkał się z sytuacją, w której policja ochrania dom polityka. – Nie ma w przepisach dotyczących zabezpieczania osób zapisu, który pozwala wysłać pluton policji, żeby pilnował domu jakiegoś człowieka – mówi nam Białek.

Jak mówi Białek, decyzję o objęciu danej osoby ochroną podejmuje szef MSWiA. – Jeżeli minister stwierdza, że ze względu na bezpieczeństwo państwa, nie partii, tylko państwa, jakaś osoba może być zagrożona, wówczas podejmuje decyzję o przydzieleniu ochrony takiej osobie. Ale takie działanie musi być oparte na analizie zagrożeń – tłumaczy.

– Wysyłanie państwowej policji do pilnowania człowieka, wobec którego żaden z ministrów nie stwierdził bezpośredniego zagrożenia, nie nakazał Służbie Ochrony Państwa, właściwej w tego typu działaniach, podjęcie działań ochronny, to jest jakiś trzeci świat – oburza się.

Były oficer BOR zaznacza, że kluczowa w podejmowaniu decyzji jest analiza zagrożeń. – To podstawa jakichkolwiek działań, kierowania sił i środków do wykonania konkretnego zadania. Służba państwowa to nie jest prywatny folwark – podkreśla.

– Trzeba stwierdzić czy doszło do jakiegoś zamachu na daną osobę, czy ktoś próbował zrobić jej krzywdę. Czy są groźby pod adresem tej osoby, czy te groźby są realne?

Na końcu zostają jeszcze przesłanki – wyjaśnia. – Jeśli osoba jest prezesem partii, ludzie jej nie lubią, to może być przesłanka, że ktoś może chcieć zrobić jej krzywdę. Ale idąc tym tokiem myślenia, taką ochronę należy przydzielić wszystkim prezesom partii – stwierdza.

25  listopada  2020.

https://wiadomosci.wp.pl/jaroslaw-kaczynski-z-ochrona-grom-pilnuja-go-nawet-w-kancelarii-premiera-6579465699527552a

 Kaczyński przyjeżdża do KPRM w asyście tylko zaufanych GROM-owców. Obok gabinetu, w którym urzęduje wicepremier, mają swój pokój. Odprowadzają prezesa do gabinetu i przesiadują tam do chwili, kiedy wychodzi. Obok jest tylko pomieszczenie szefa gabinetu politycznego Kaczyńskiego – Michała Moskala – mówi nam informator z otoczenia Kancelarii Premiera. Pracownicy Grom Group jeżdżą również z wicepremierem do biura na Nowogrodzką i do Sejmu.- W pokoju przy gabinecie wicepremiera najczęściej rezyduje Wojciech Grabowski, wiceprezes firmy ochroniarskiej Grom Group. To on bezpośrednio chroni prezesa, pracuje z nim prawie codziennie. To najbardziej zaufany „ochroniarz” Kaczyńskiego, były żołnierz GROM z pierwszego zaciągu – mówi nasz rozmówca.(….)

Razem z nim dostęp do wicepremiera ma tylko wąska grupa zaufanych i sprawdzonych specjalistów.Po rekonstrukcji rządu, kiedy Kaczyński otrzymał tekę wicepremiera ds. bezpieczeństwa, ochrona SOP przysługiwała mu z urzędu. Według naszego informatora, wicepremier Kaczyński z niej zrezygnował, a wniosek musiał formalnie uzasadnić. – Taka pisemna rezygnacja dotyczy konkretnego okresu, np. sprawowania funkcji w rządzie. W przypadku, gdyby coś się stało, odpowiedzialność ponosi Grom Group, nie SOP – mówi nam oficer służb.Dlaczego nie ochrona SOP? Zdaniem naszego rozmówcy, prezes PiS ufa jedynie swoim osobistym ochroniarzom. – Nie ma zaufania do byłego Biura Ochrony Rządu. I nie będzie zmieniał nawyków – twierdzi nasz informator.

Jak wynika ze sprawozdania finansowego za 2019 rok, firma wypracowała 737 tysięcy zł zysku. Miała 3,92 miliona złotych przychodów ze sprzedaży swoich usług. Na koniec ubiegłego roku zatrudniała 10 osób.Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie działań z zakresu ochrony fizycznej osób i mienia, usług detektywistycznych, prowadzenie szkoleń i kursów, consulting oraz doradztwo.Nasz informator: – Firma posiada ośrodek szkoleniowy w Czerwonym Borze. Odkąd PiS doszedł do władzy, firma zdobywa coraz więcej biznesowych klientów z państwowych spółek – mówi nam oficer służb.I faktycznie na stronie ośrodka, wśród podmiotów, które wystawiły referencje dla GROM-owców, są m.in. Poczta Polska, TVP, Elektrownia Bełchatów, PZU i Link4.

Spółka została założona przez byłych żołnierzy, operatorów Jednostki Specjalnej GROM. Zatrudnia specjalistów wywodzących się z formacji GROM, Wojska, Policji oraz Służb Specjalnych .

Pytany o ochronę dla wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, SOP odmówił odpowiedzi ze względu na niejawność przepisów dotyczących najważniejszych osób w państwie. 

Ale  przecież on nie jest  taką osobą  !    Najważniejszy  to jest  raczej  prezydent  oraz  premier,  ewentualnie  ministrowie ale  nie  jakiś  prezes  partii.

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych nie wymienia  prezesów  partii .

Przepisy ustawy mają zastosowanie do:

1) 

organów władzy publicznej, w szczególności:

 1. a) 

Sejmu i Senatu,

 1. b) 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

 1. c) 

organów administracji rządowej,

 1. d) 

organów jednostek samorządu terytorialnego, a także innych podległych im jednostek organizacyjnych lub przez nie nadzorowanych,

 1. e) 

sądów i trybunałów,

 1. f) 

organów kontroli państwowej i ochrony prawa;

2) 

jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;

3) 

Narodowego Banku Polskiego;

4) 

państwowych osób prawnych i innych niż wymienione w pkt 1-3 państwowych jednostek organizacyjnych;

5) 

jednostek organizacyjnych podległych organom władzy publicznej lub nadzorowanych przez te organy;

6) 

przedsiębiorców zamierzających ubiegać się albo ubiegających się o zawarcie umów związanych z dostępem do informacji niejawnych lub wykonujących takie umowy albo wykonujących na podstawie przepisów prawa zadania związane z dostępem do informacji niejawnych.

Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. jest to informacja wymagająca ochrony przed nieuprawnionym ujawnienie, która spowodowałaby lub mogłaby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od formy i sposobu jej wyrażania. Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę tajności, adekwatną do szkody jaka może zostać wyrządzona przez jej ujawnienie. (szkoda potencjalna)

Wyróżniamy 4 klauzule:

 • Ściśle tajne – są nimi informacje, których nieuprawnione ujawnienie spowoduje wyjątkowo poważną szkodę dla RP np. zagrożenie niepodległości, suwerenności lub integralności terytorialnej. Jest to zagrożenie dla ustroju państwa i jego bezpieczeństwa, także w rozumieniu prawa międzynarodowego. 
 • Tajne – tą klauzulą zaopatruje się informacje, jeśli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje poważną szkodą dla RP np. uniemożliwi realizację zadań związanych z ochroną suwerenności, pogorszy stosunki RP z innymi państwami 
 • Poufne – jeśli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje szkodę dla RP np. utrudni prowadzenie bieżącej polityki zagranicznej 
 • Zastrzeżone – takimi informacjami są pozostałe, dla których nie zastrzeżono żadnej z powyższych klauzul, a których nieuprawnione ujawnienie powoduje ryzyko zakłócenia działalności organów władzy publicznej państwa lub wydzielonego podmiotu do prowadzenia polityki zagranicznej oraz zagrożenie dla przestrzegania zagwarantowanych praw i wolności obywatelskich. 

Kontrola nad ochroną informacji niejawnych sprawuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz Służba Kontrwywiadu Wojskiego (SKW) w zakresie przewidzianym w ustawie. Klauzula niejawności nadawana jest przez osobę uprawnioną do wystawienia dokumentu (podpisania go).

Policja  śląska   rozbiła grupę cyberprzestępców, której członkowie są podejrzani o oszustwa komputerowe, kradzieże z włamaniem na konta bankowe, hacking oraz pranie pieniędzy. Zarzuty w tej sprawie usłyszało 60 podejrzanych, 28 z nich zostało aresztowanych. 

W grudniu 2020 r. policjanci zatrzymali 7 osób, a w ramach wielu działań podjętych w tej sprawie zarzuty usłyszało 60 podejrzanych. Funkcjonariusze wykonali także ponad 100 przeszukań, w wyniku których zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, dokumenty, jak również karty bankowe i karty SIM zarejestrowane na podstawione osoby

oraz maski i przebrania …

 

Policja/PAP/borek 

Maskolandia

https://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/302895,Rozbita-grupa-cyberprzestepcow-60-osob-podejrzanych.html

Maski  lateksowe i silikonowe  każdy może  zamówić i kupić 

https://sklep.cosplayworld.pl/c/108/maski-silikonowe.html

i   akcesoria  do  masek, zęby, peruki i inne 

Zgłoszenie  przestępstw do CBA.

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) – umundurowana i uzbrojona służba specjalna Rzeczypospolitej Polskiej, organ ścigania, urząd do zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa, działająca na podstawie Ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z dnia 9 czerwca 2006 r.

Art.2.1. Do zadań CBA, w zakresie właściwości określonej wart.1ust.1, należy:1)rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw przeciwko:  wyborom 

a)działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, określonych wart.228–231 ustawy z dnia 6czerwca 1997r. –Kodeks karny, a także o którym mowa wart.14 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. O ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z2017r. poz.1393 oraz z2019r. poz.371 i492),

b)wymiarowi sprawiedliwości, określonych wart.232, art.233, art.234, art.235, art.236§1 i art.239§1, wyborom …określonych w art.250a .

Art. 250a. KK   łapownictwo wyborcze

§ 1.Kto, będąc uprawniony do głosowania, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo takiej korzyści żąda za głosowanie w określony sposób,  podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto udziela korzyści majątkowej lub osobistej osobie uprawnionej do głosowania, aby skłonić ją do głosowania w określony sposób lub za głosowanie w określony sposób.

Najczęściej spotykane wyrazy bliskoznaczne słowa udzielać
to: rozkładać, rozdysponowywać, przekazywać, 
zapewniać .

Synonimy słowa „zapewniać” z podziałem na grupy znaczeniowe

Najistotniejsze grupy znaczeniowe:

» zapewniać – potocznie o gwarantowaniu czegoś

» zapewniać – odnośnie zapewniania kogoś co do czego

» zapewniać – w odniesieniu do składania obietnic

» zapewniać – odnośnie dysponowania środkami finansowymi

» zapewniać – w kontekście zapewniania o czymś

» zapewniać – odnośnie gwarantowania komuś czegoś

https://synonim.net/synonim/zapewniać

Korzyść  majątkowa  oraz osobista- obietnice wyborcze  szefa  PiS –  tu  już podmienionego  czyli zapewnianie :  Niezrealizowane obietnice PiS  czyli  kupowanie wyborców 

Program Rodzina 500+, czy obniżenie wieku emerytalnego – filary programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, które udało się wprowadzić w ciągu ostatnich czterech lat. Jednak część obietnic, z którymi partia rządząca szła do Sejmu w 2015 roku, nie weszły w życie.

Foto podmienionego Jarosława  Kaczyńskiego  Lipiec  2015.

– Miażdżąca większość naszych obietnic została zrealizowana – zapewniał NOWY PODMIENIONY  Jarosław Kaczyński na konwencji wyborczej w Radomiu.

„Fakt” sprawdził, czy rzeczywiście tak jest.

Najważniejszą niezrealizowaną obietnicą z 2015 roku jest obniżenie VAT do 22 proc.

 W wieloletnim planie finansowym państwa utrzymano stawki podatku 23 i 8 proc. Plan ten jest przewidziany do 2022 roku, co oznacza, że obniżki daniny od towarów i usług moglibyśmy się spodziewać najwcześniej w 2023 roku.

PiS nie podwyższył też wszystkim Polakom kwoty wolnej od podatku do 8 tys. złotych. Z tej kwoty mogą skorzystać wyłącznie osoby z najniższymi dochodami. Na pomoc państwa nie mają też co liczyć frankowicze – rząd nie planuje wprowadzić przewalutowania kredytów, chociaż, być może, zamiast polityków zapewni to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Kilka niezrealizowanych obietnic dotyczy również zdrowia Polaków. Darmowych leków nie otrzymały wciąż kobiety w ciąży. Chociaż pierwotnie nowe przepisy miały wejść w życie w połowie 2019 roku, to jest cały czas przesuwana przez rząd.

https://finanse.wp.pl/niezrealizowane-obietnice-pis-wiecej-niz-jaroslaw-kaczynski-chcialby-przyznac-6428217636903041a

ZAPEWNIAĆ  CZYLI 

przekonywać,przyrzekać,upewniać,obiecywać,poprzysięgać , składać obietnicę,

 • zapewniać kogoś o czymś,zaręczać komuś coś,asygnować,polecić wypłatę,
 • przekazać,przekazywać,przeznaczać,przeznaczyć,kląć się,przekonywać o czymś,świadczyć się,świadczyć się słowem honoru,umacniać w przekonaniu,zaklinać się,zażegnywać się,zaopatrywać w coś,czynić pewnym,
 • dawać możliwość,umożliwiać,dowodzić,twierdzić,utrzymywać, legalizować,

udzielić — udzielać

 1. «dać lub użyczyć czegoś»
 2. «umożliwić uzyskanie czegoś»
 3. «wyrazić zgodę na coś»

https://sjp.pwn.pl/slowniki/udziela%E6.html

                  Oto  najważniejsze  korupcyjne wyborcze obietnice PiS –  

                                   fałszywego  Jarosława  Kaczyńskiego. 

28 października 2015,

Obniżenie wieku emerytalnego, 500 zł na drugie i kolejne dziecko, przywrócenie obowiązku szkolnego od siódmego roku życia, odejście od opodatkowania najniższych emerytur – to kilka flagowych propozycji programowych, które Prawo i Sprawiedliwość składało podczas minionej niedawno kampanii wyborczej.  

 • 1 bilion 400 mld zł na inwestycje (Jarosław Kaczyński: „Ja w tej chwili mówię bilion i 400 mld na inwestycje na uruchomienie polskiego kapitału prywatnego i infrastrukturę, na różne dziedziny życia gospodarki, na odnowę gospodarki morskiej, na rozwój różnych regionów”).
 • Każda decyzja administracyjna podjęta z naruszeniem prawa z mocy prawa będzie nieważna.
 • Mieszkania w średniej cenie 2500 zł/m kw. (Jarosław Kaczyński: „Potrzeba tanich mieszkań po 2,5, może po 3, ale najlepiej po 2,5 tys. zł za m kw. Takich, które można spłacać przez 20–30 lat, żeby raty były niskie”); budowa mieszkań dla młodych (Beata Szydło: „Tym, których nie będzie na to stać, ma pomóc państwo, które za darmo przekaże ziemię pod budowę nowych mieszkań, a ich spłacanie będzie rozłożone na lata”).
 • Podniesienie wydatków na służbę zdrowia z 4,7 do 6 proc. PKB.
  Likwidacja NFZ, składki zdrowotnej i powrót do finansowania służby zdrowia z budżetu państwa.

Zwiększenie liczby lekarzy (szczególnie rodzinnych) i pielęgniarek
Przywrócenie opieki lekarskiej i stomatologicznej w szkołach.

 

 • Podwyższenie kwoty unijnych dopłat bezpośrednich dla rolników, najlepiej do poziomu obowiązującego w krajach starej UE.
  Państwowe dopłaty do składek ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt hodowlanych.
 • Media publiczne w pełni finansowane z abonamentu, który byłby ściągany razem z rachunkiem za prąd lub w PIT.
  Publiczne radio i telewizja pod nadzorem Ministerstwa Kultury.

Banki

Wprowadzono podatek bankowy.   Nie doszło do obiecywanej repolonizacji; obecnie inwestorzy krajowi kontrolują 13 banków komercyjnych (na 32 działające) oraz wszystkie banki spółdzielcze.

Spadek liczby osób pracujących na podstawie umów cywilno-prawnych ok. 372 tys. w I kwartale 2019, obietnica likwidacji takich umów nie została zrealizowana.   Nie udało się zrealizować planu przeznaczania na naukę środków w wysokości około 1,6-1,7 proc. PKB. Nadal wskaźnik ten wynosi około 0,44 proc. 

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1639099,1,przypominamy-obietnice-pis-wydrukuj-i-zachowaj.read

https://demaskator24.pl/obietnice-wyborcze-pis-z-2015-r-co-przez-ostatnie-cztery/ar/19217577

21.05.2015  21  maja  2015 jak  obiecywał  prawdziwy  Kaczyński 

– W polskim systemie finansowym są pieniądze żeby spełnić wszystkie obietnice Andrzeja Dudy bez podnoszenia podatków, bez podnoszenia składki ZUS. Ani VAT, ani PIT, ani CIT, ani składki nie muszą być podnoszone żeby pieniądze, które są na to potrzebne (…) były zebrane – powiedział prezes PiS w Telewizji Trwam.

Kaczyński podkreślił, że „trzeba ściągać podatki wszędzie tam, gdzie to przewiduje prawo”. – Z jednej strony realizacja prawa, a z drugiej jest to realizacja zasady równości na rynku. Jeżeli jedni płacą podatki, a inni nie, to nie ma tej równości, dobrej konkurencji. Trzeba opodatkować te ogromne pieniądze, które wypływają z Polski – argumentował.

Zdaniem lidera PiS, można też zaoszczędzić parę miliardów złotych na zatrudnianych przez państwo „tabunach kolesi”. Wskazał, że obecnie w Polsce jest prawie trzy razy więcej urzędników niż za czasów zbiurokratyzowanego komunizmu w 1989 roku, a ich liczba urosła ze 150 tysięcy do prawie 450 tysięcy. Dodał, że pod obecnymi rządami nastąpił ogromny wzrost liczby urzędników.

 Za koszty obietnic można by wybudować 35 Stadionów Narodowych i kupić 400 składów Pendolino.

Przywrócenie niższego wieku emerytalnego, wypłata 500 złotych miesięcznie na każde dziecko , a do tego zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 8 tysięcy złotych – to najważniejsze postulaty gospodarcze.  Jak policzyło Money.pl, spełnienie tylko tych kilku obietnic mogłoby kosztować budżet nawet 80 miliardów złotych. To aż jedna czwarta prognozowanych w tym roku dochodów budżetu państwa.

 Sam powrót do wcześniejszego wieku emerytalnego kosztowałby około 15 miliardów złotych, z kolei dodatkowe pieniądze dla rodzin z dziećmi mogą obciążyć budżet kraju kwotą prawie 45 miliardów  złotych.

                            Wybory parlamentarne 2015. 

Dobre samopoczucie w państwie podmienionego Jarosława Kaczyńskiego

Dariusz Kortko 23 października 2015

Kto nie zamierza pójść do wyborów albo wciąż myśli, na kogo zagłosować, „no bo przecież nie na PO”, powinien się zastanowić nad prawdziwą ofertą, jaką ma dla nas Jarosław Kaczyński.

 Może być tak, że obudzimy się w powyborczy poniedziałek w państwie, które będzie nam mówiło, kim powinniśmy się czuć, będzie oceniało nasz patriotyzm, prostowało nasz światopogląd i nie zawaha się nam zajrzeć do łóżka.   

 Będzie zalatywało autorytaryzmem, ale przynajmniej część z nas będzie mogła bez wstydu spojrzeć w lustro i zachwycić się swoim bardzo dobrym samopoczuciem. 

https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,19070513,wybory-parlamentarne-2015-dobre-samopoczucie-w-panstwie-jaroslawa.html

   KUPOWANIE WYBORCÓW  13  emerytura  , 500  plus 

                          oraz  nie płacenie podatków  przez   sieci  handlowe.

W  dodatku  sieci korporacyjne nie płacą w Polsce  podatków   i to  od wielu lat! Biedronka i Rossmann to wyjątki. Sieci prawie nie płacą podatku dochodowego.Przychody wielomiliardowe, a zysków żadnych. Patrząc na wyniki działalności wielu sieci handlowych w Polsce aż dziw, że opłaca im się tę działalność prowadzić. Budżet wciąż musi się obejść smakiem. Konkretne pieniądze płacą tylko nieliczni. 

 231 miliardów złotych przychodów, a tylko 8,4 mld zł zysku brutto i od tego należne „marne” 1,6 mld zł podatku dochodowego. To wyniki działalności sieci handlowych w Polsce. W zestawieniu podatników CIT Ministerstwa Finansów na 36 firm handlu detalicznego, dziesięć nie przynosi żadnego dochodu. Kilka z nich od wielu lat działa „charytatywnie”. 

W   2019 roku ani złotówki podatku dochodowego do polskiego budżetu nie odprowadziły według zestawienia ministerstwa: niemiecki Lidl (w danych ministerstwa dane prezentowane są pod nazwą właściciela sieci – FRF-Beteiligungs-GmbH), francuski Auchan, brytyjski Tesco, holenderski Macro Cash and Carry, francuski Intermarche i holenderskie Drogerie Natura (gwoli wyjaśnienia – holenderski właściciel należy do  Pelionu) i tak dzieje się od lat.Lidl tłumaczy, że zapłacił w ubiegłym roku 94 mln zł CIT, tyle że płaci nie sam Lidl Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ale jej komandytariusze. To ma według firmy powodować, że nie znalazła się na ministerialnej liście.W publikacji Jacka Frączyka na portalu money.pl czytamy, iż – mimo wielomiliardowych przychodów – zagraniczne sieci handlowe prawie nie płacą w Polsce podatku dochodowego.  Firmami, które były „przyjaźnie” nastawione do budżetu   czyli łaskawie  zapłaciły jakieś  ochłapy  a  nie całe  podatki- były m.in Jeronimo Martins (zapłacono 510 mln zł podatku CIT, co stanowi 1% obrotu), Rossmann (237 mln zł podatku, 2,85% obrotu), LPP SA (144,8 mln zł podatku, 2,09% obrotu), Pepco (122 mln zł, 2,67% obrotu), Castorama (118 mln zł, 1,72% obrotu).  

                                  A   także –  jakie dane  są na  portalu  Białego Orła  ?

                                Czy dane  te  można nazwać  Prawo i Sprawiedliwość  ?

Korupcja (łac. corruptio – zepsucie) – nadużycie stanowiska publicznego w celu uzyskania prywatnych korzyści. Korupcja może w praktyce powstawać niezależnie od formy rządów. Poziom korupcji może być bardzo różny, od drobnych przypadków wykorzystania wpływu lub faworyzowania w celu wyświadczenia lub oddania przysługi, do kleptokracji (rządów złodziei), gdzie porzucone zostają nawet zewnętrzne pozory uczciwości. 

W rozumieniu art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1921) korupcją jest obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej, osobistej lub innej, dla niej samej lub jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu funkcji publicznej lub w toku działalności gospodarczej.

W rozumieniu art. 2 cywilnoprawnej konwencji o korupcji sporządzonej w Strasburgu dnia 4 listopada 1999 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 244, poz. 2443) korupcją jest żądanie, proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie, bezpośrednio lub pośrednio, łapówki lub jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści lub jej obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku lub zachowanie wymagane od osoby otrzymującej łapówkę, nienależną korzyść lub jej obietnicę.

Warunki sprzyjające korupcji

 • Relatywnie wysoki udział własności państwowej, gospodarka etatystyczna
 • Brak jasnych przepisów prawnych, biurokracja, duża uznaniowość decyzji urzędniczych, skomplikowane i regulujące zbyt wiele dziedzin życia prawo (inflacja prawa)
 • Słaba władza sądownicza i wymiar sprawiedliwości
 • Dużo władzy w rękach urzędników; brak lub niewielka odpowiedzialność karna za podejmowane przez nich decyzje
 • Brak przejrzystości w podejmowaniu decyzji przez rząd; nieuregulowanie prawne kwestii lobbingu
 • Interakcje w ramach wspólnych przedsięwzięć gospodarczych pomiędzy państwem a przedsiębiorstwami prywatnymi; niejasne zasady przeprowadzania przetargów publicznych; nieprzejrzyście prowadzone procesy prywatyzacyjne
 • Obecność licznych świadczeń, dotacji i zasiłków wypłacanych przez państwo
 • Skupienie mocy podejmowania decyzji, reżimy niedemokratyczne (centralizacja)
 • Zaangażowanie znacznych środków publicznych w pojedyncze projekty
 • Zamknięte kliki dbające o własne interesy, sieci kolesiowskie („old-boy” networks)
 • Brak wolności słowa; brak pluralistycznych, niezależnych mediów monitorujących poczynania władz
 • Brak społecznych programów prewencyjnych.
 • Formą korupcji jest również nadawanie przywilejów członkom swojej rodziny (nepotyzm) lub przyjaciołom (kumoterstwo).  

Korupcja wywołuje nieuczciwą konkurencję. W realiach politycznych, osłabia demokrację poprzez wpływanie lub nawet kompletne zmienianie procesów formalnych czy prawniczych. Korupcja podczas wyborów i w jednostkach legislacyjnych zmniejsza wierzytelność i narusza stabilność w ustawodawstwie; faworyzuje pewne grupy społeczne; zwiększa racjonalną ignorancję. Innymi słowy narusza wartości demokratyczne takie jak równość wobec prawa, tolerancja i sprawiedliwość. 

Jako sprzyjające korupcji politycznej uważa się następujące warunki:

 • Deficyty informacji
  • Ograniczona przejrzystość działań rządu
  • Ograniczona wolność dostępu do informacji legislacyjnych
  • Wyraźne  ograniczanie wolności słowa i wolności prasy
 • Ograniczona wierzytelność i kontrola nad rządem
  • Źle funkcjonująca lub silnie ograniczona demokracja
  • Brak społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych monitorujących pracę rządu

Tajemniczy majątek Kaczyńskiego! Krocie na koncie i ukryte pieniądze [NOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE]  –   i fałszowanie  oświadczeń majątkowych 

2020-12-03

W oświadczeniu majątkowym J. Kaczyńskiego nie znajdziemy zbyt wielu informacji. Prezes PiS    oficjalnie  nie jest udziałowcem w spółkach i nie posiada innego mienia przekraczającego 10 tys. zł. Z wymienionych funkcji polityk podał, że jest przewodniczącym Rady Fundacji Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego. 

Kaczyński słowem nie wspomina o swoich zarobkach. Jako wicepremier zarabia znacznie lepiej niż „szeregowy” poseł. Będąc zastępcą Morawieckiego prezes PiS powinien otrzymać ok. 15 tys. złotych miesięcznie, czyli prawie dwa razy więcej niż parlamentarzysta. Wiadomo jednak, że w ubiegłym roku Kaczyński zarabiał w ławach poselskich prawie 8 tys. złotych miesięcznie plus 2,5 tys. zł miesięcznie nieopodatkowanej diety poselskiej. Łącznie z emeryturą z ZUS Kaczyński co miesiąc dostawał ok. 16,6 tys. zł! 

Podobnie próżno szukać w najnowszym oświadczeniu majątkowym informacji o pobieranej emeryturze z ZUS. Formalnie Kaczyński jest emerytem i oprócz pensji co miesiąc dostaje świadczenie emerytalnego i to w kwocie, o jakiej inni seniorzy mogą pomarzyć. Jak wynika z wcześniejszego oświadczenia majątkowego, to ponad 7 tys. złotych miesięcznie! 

https://superbiz.se.pl/wiadomosci/tajemniczy-majatek-kaczynskiego-krocie-na-koncie-i-ukryte-pieniadze-oswiadczenie-majatkowe

Z oświadczenia majątkowego lidera PiS wynika, że dysponuje on środkami pieniężnymi w walucie polskiej na poziomie około 142 tysięcy złotych. Ponadto ma dom o powierzchni około 150 mkw. o wartości 1,5 mln zł (1/3 własności).

28  maja 2021 .

Czego dowiadujemy się z rubryki „inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć”? Jarosław Kaczyński wymienił tam cztery pozycje:

 • wynagrodzenie posła zawodowego (styczeń – październik 2020 r) – 70 943 zł;
 • wynagrodzenie w KPRM – 42 440 zł 72 gr;
 • emerytura – 85 790 zł 16 gr;
 • dieta poselska – około 30 tys. zł

Niestety,  przepisy nie  zezwalają na  pobieranie  tych wynagrodzeń jednocześnie:  albo  pobiera się emeryturę  albo pensję  posła  albo pensję  w  KPRM.

Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że osiągane zarobki, które w sposób istotny przewyższają sumę emerytury, mogą świadczenie to pomniejszyć lub nawet zawiesić. Jednakże dotyczy to wyłącznie sytuacji osób, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego – np. w przypadku emerytur pomostowych. Na wysokość wspomnianych emerytur lub ich zawieszenie wpływ ma wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał – ogłasza je Prezes GUS. 
Bez żadnych konsekwencji dorabiać do emerytury można, jeżeli przychód nie jest wyższy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 

Jeżeli pensja znajduje się w przedziale 70–130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, emerytura zostanie zmniejszona. Natomiast, gdy dochód z pracy emeryta przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

 • wynagrodzenie posła zawodowego : 1989-1991  oraz stale od  1997   roku-  26  lat  x 12  mcy= 312  mcy x =  około   3  miliony  740 tysięcy 
 • wynagrodzenie w KPRM  – 2006-2007  oraz od X. 2020 -jakieś  dwa  lata .

Czterech wicepremierów otrzyma 10 199,69 zł wynagrodzenia zasadniczego, 2 863,07 zł dodatku funkcyjnego i 2039,94 zł dodatku za wysługę lat (w przypadku tych, którzy przepracowali 20 lat). W sumie daje to kwotę 15 102,7 zł  x  24  mce= 362  tys, 448  zł  w  przybliżeniu.

 • emerytura – 7 tys. 150  zł  od roku 2019  = oko. dwa  lata =  168 . 000 zł
 • dieta poselska – 2473  razy  312  mcy= ok.  771 000  tys.
 • pominięty comiesięczny ryczałt na prowadzenie biur poselskich wynosi około 11 tysięcy. 

Wysokość uposażenia poselskiego: odpowiada wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie rozporządzenia  prezydenta przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat i wynosi obecnie 9892,30 zł brutto a  wynosiło około 12 000  tysięcy.

Dieta parlamentarna wynosi 25 proc. uposażenia. Obecnie jest  to 2473,08 zł brutto. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora dieta parlamentarna jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w granicach określonych w przepisach dla diet otrzymywanych z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich. 

Razem  dochody  Jarosława  Kaczyńskiego  wynosiłyby w  przybliżeniu ponad  

5  milionów.  

Wydatki na  prywatne  utrzymanie  to w jego  przypadku śniadanie  i kolacja oraz  opłaty  domowe,    w  przybliżeniu    1200-  1500 złotych,  plus od  czasu do czasu  nowe skarpetki lub  koszula  ,  oraz  jakieś  buty –  co daje    miesięczne  wydatki    rzędu  góra  2 000 – 3000 złotych.

            Gdzie się  podziała  reszta  pieniędzy ,  skoro  oszust  ten   twierdzi, 

                że  ma  tylko 140 000  oszczędności i  jeszcze  pobrał  kredyt? 

USTAWA  KACZORTA     Dz. U. z 2018 r. poz. 1799. 

17 lipca  2020.

https://tvn24.pl/polska/zarobki-poslow-2020-zmiany-we-wnioskach-o-uposazenie-poslowie-nie-musza-informowac-o-dodatkowych-dochodach-

– Otrzymaliśmy pismo, że posłowie nie muszą informować we wnioskach o uposażenie poselskie o umowach o dzieło, o umowach-zleceniach jakie podpisują z jakimiś podmiotami zewnętrznymi.

Jest to w mojej opinii odejście od standardów, które obowiązywały przez ostatnie 18 lat, kiedy informacja, czy poseł prowadzi jakąś zawodową aktywność była sformułowana wcześniej we wniosku – powiedział w rozmowie z TVN24 poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.

Dodał, że wpływało to również na wysokość poselskiego uposażenia.

 – A mianowicie poseł zawodowy otrzymywał pełne uposażenie, poseł niezawodowy, który ma inne źródła dochodów tego uposażenia w tej wysokości nie otrzymywał – wyjaśnił poseł.

……………………………….

Lista   niektórych afer  korupcyjnych  za czasów   

 rządów  Jarosława  Kaczyńskiego :  

    https://www.wykop.pl/wpis/43200639/lista-200-afer-za-czasow-pis-afera-skok-gigantyczn/

Afera SKOK – gigantyczne pieniądze trafiają w nieznane miejsca, w tle politycy układu władzy;

Afera rolna – utrudnienie zakupu ziemi polskim rolnikom;

Afera wiatrakowa – zniszczenie sektora energii odnawialnej w Polsce;

Afera samoloty VIP – kupowanie bardzo drogich, przepłaconych samolotów bez przetargu;

Afera billboardowa – kampania reklamowa rządu za pieniądze ze spółek Skarbu Państwa;

Afera z milionami na premie i pensje urzędników Kancelarii Sejmu;

Afera „pilnowania internetu” – Marcin Kędryna, urzędnik prezydenta Andrzeja Dudy cenzuruje Tygodnik Podhalański;

Afera „córki leśniczego” – minister Jan Szyszko załatwia pracę u ministra Mariusza Błaszczaka… na posiedzeniu rządu;

Afera z wycinką Puszczy Białowieskiej – wbrew stanowisku Polaków, ekologów i UE;

Afera z wypadkami SOP (wcześniej BOR) – rządowe samochody masowo rozbijane;

Afera nawałnicowa – rząd przez 3 dni nie pomógł ludziom na zniszczonych terenach Borów Tucholskich. Do dzisiaj nie przekazano pieniędzy z UE;

Afera z brakiem odzyskania wraku Tupolewa – a miał się pojawić w Polsce już dawno temu;

Afera toruńska z przekazywaniem pieniędzy do ojca Tadeusza Rydzyka;

Afera z reparacjami wojennymi od Niemiec – miały być a nie ma;

Afera z uchwaleniem budżetu w Sali Kolumnowej i niewpuszczeniem na głosowanie posłów innych partii;

Afera z zadłużaniem Polski i realizacją obietnic wyborczych na kredyt;

Afera finansowa ministra Zbigniewa Ziobro – finansowanie kongresu partii z pieniędzy unijnych;

Afera wynagrodzeniowa – gigantyczne podwyżki i premie dla polityków władzy;

Afera wolnościowa – ograniczenie dostępu do informacji publicznej, ignorowanie trudnych pytań,;

Afera samolotowa – miliony na loty polityków, miliony na przeloty;

Afera Polskiej Fundacji Narodowej – miliony na propagandę, bez żadnej kontroli;

Afera męża Szydło – 25 milionów grantów z UE;

Afera gazowa – kupowanie gazu dwukrotnie droższego od Amerykanów niż od naszych dotychczasowych partnerów – kto za to zapłaci? ;

Afera nocnej legislacji – uchwalanie kontrowersyjnych ustaw po nocy, żeby nikt nie mógł się z nimi zapoznać, szybko i z błędami;

Afera inwigilacyjna – odbieranie wolności gospodarczych oraz inwigilacja firm doprowadzona do absurdu;

Afera kreatywnej księgowości Matusza Morawieckiego – nadwyżka budżetowa okazuje się deficytem;

Afera kanałowa – miliardowe inwestycje w drogi wodne, z których nikt nie będzie korzystał;

Afera Kongresu 590 – finansowanie rządowego PR z pieniędzy państwowych spółek;

Afera sosnowiecka – nepotyzm i kolesiostwo? Żona Bogdana Święczkowskiego prezesem sądu;

Afera Kaczyński i Jet Air – co łączyło Jarosław Kaczyńskiego lub jego sztabowców z linią Jet Air, którą później wykupił OLT Express?

Afera kartowa – urzędnicy wydali 2 miliony złotych służbowymi kartami kredytowymi;

Afera przekopowa – budowanie kanału przez Mierzeję Wiślaną za miliardy, które nigdy się nie zwrócą;

Afera z finansowaniem ukraińskich emerytur;

Afera z czystkami w wojsku, zwalniani są dobrzy dowódcy, stanowiska obsadzanie miernotami lub kolegami;

Afera z projektowaniem polskiego samochodu elektrycznego, miliony na pensje, z projektu nic nie wyszło;

Afera z fatalnym stanem zaopatrzenia armii na ćwiczeniach Dragon 17;

Afera z rezydencją ministra Jana Szyszko niewpisaną do oświadczenia majątkowego;

Afera finansowania kampanii minister Anny Zalewskiej oraz innych polityków PiS z pieniędzy PCK;

Afera z ogromnym zadłużeniem TVP przez Jacka Kurskiego;

Afera byłej pracownicy PiS, która podpisała bardzo niekorzystną umowę na obsługę Światowych Dni Młodzieży;

Afera Autosanu – polska firma przegrywa przez niedopatrzenie (?) przetarg na grube miliony?;

Afera z milionem aut elektrycznych Mateusza Morawieckiego – do tej pory nie powstało ani jedno;

Afera reklamowa w MON – umowa na produkcję spotu podpisana dzień po ogłoszeniu konkursu;

Afera z kuzynem ministra zdrowia, którego fundacja dostała od Konstantego Radziwiłła pół miliona złotych;

Afera ze śmigłowcami ratunkowymi – nie ma ich już nad morzem, decyzją Antoniego Macierewicza;

Afera reklamowa – 2000 procent wzrostu wydatków na reklamę w propisowskich mediach;

Afera dyletantów – kierowcy, aptekarze i pracownicy salonów samochodów obejmują kluczowe stanowiska w Polskiej Grupie Zbrojeniowej;

Afera Witolda Waszczykowskiego – Fundacje Eryka Mistewicza i Marka Jurka dostaną pieniądze z   MSZ;

Afera Jelcza – miał dostarczyć 500 ciężarówek dla wojska, dostarczy 83!;

Afera z kosztami miesięcznic smoleńskich – miliony na prywatne wiece partyjne Jarosława Kaczyńskiego;

Afera 6 milionów na portal Tomasza Sakiewicza o puszczy białowieskiej od Jana Szyszko;

Afera dieselgate – 140 tysięcy samochodów trujących powietrze jeździ po Polsce, rząd od 2015 roku nie potrafił ukarać Volkswagena;

Afera PZU – Patrycja Kotecka żona ministra Zbigniewa Ziobry oraz jego brat Witold Ziobro dostali wysokie stanowiska w PZU;

Afera namiotu za milion – kancelaria sejmu wynajęła na polecenie PiS namiot, którego wynajem kosztował milion złotych za jeden dzień.

Afera Nepotyzm Plus – dzieci pisowskich prominentów na wysokich stanowiskach w instytucjach i firmach, z ogromnymi zarobkami. Złote dzieci PiS;

Afera GITD i system Viatoll – PiS miał zbudować polski system poboru opłat. W efekcie wybrano ponownie niemiecką firmę, ale za dużo wyższe pieniądze. Raport NIK na temat nieprawidłowości utajniono ;

Afera z zarobkami „aniołków Glapińskiego” – według mediów dwie pracownice NBP mają zarabiać ponad 65 tysięcy złotych miesięcznie każda;

Afera korupcyjna z byłym rzecznikiem Macierewicza, Bartłomiej M. zatrzymany przez CBA i aresztowany przez sąd na 3 miesiące;

Afera taśmy prawdy Jarosława Kaczyńskiego – Kaczyński deweloper, ujawniono szokujące nagrania, na których słychać, jak Kaczyński robi biznesy za 1,3 miliarda złotych z austriacką firmą.  Miały powstać dwie wielkie wieże, które przyniosą PiS ogromny dochód;

Afera kopertowa – ksiądz będący w radzie fundacji Kaczyńskiego miał na polecenie Kaczyńskiego dostać kopertę z 50.000 złotych za podpisanie zgody na budowę wieżowców,;

Afera 100-lecia niepodległości – wydanie 240 milionów złotych na obchody 100-lecia niepodległości Polski, które były prawie niewidoczne w naszym kraju;

Afera rozdawania żywności ukradzionej z PCK w ramach kampanii wyborczej PiS na Dolnym Śląsku – w tej sprawie ma być przesłuchana Anna Zalewska;

Afera z kolekcją Czartoryskich, odkupioną za ogromne pieniądze przez wicepremiera, Piotra Glińskiego;

Afera rozdawnictwa trzynastek w resorcie rolnictwa – minister Ardanowski rozdał blisko 265 milionów nagród, rekord w historii resortu. Za Polexit, ASF czy może nowe podatki i podwyżki dla rolników;

Afera podkomisji smoleńskiej Macierewicza – miliony złotych wydano na działania, które do niczego nie doprowadziły;

Afera imigracyjna – rząd Mateusza Morawieckiego ściągnął rekordową liczbę muzułmanów do Polski, chodzi o ponad 17 tysięcy osób, najwięcej z całej Unii Europejskiej w ostatnich dwóch latach,

Afera przekazywania pieniędzy z NFOŚ dla spółki powiązanej z PiS – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2018 roku wydał pół miliona zł na reklamy, najwięcej otrzymała powiązana ze Srebrną spółka Forum,

Afera elektromobilności – niemiecka firma zarobi na zbudowaniu polskiego samochodu elektrycznego, bo spółka Electromobility Poland nie poradziła sobie z tym zadaniem przez ostatnie    lata. Bez żadnego trybu? ;

Afera zabrania składek z funduszu pracy – by sfinansować obietnice wyborcze, PiS zabiera składki z Funduszu Pracy, który przeznaczony jest dla bezrobotnych, lekarzy, pielęgniarek i położnych ;

Afera z zakupem śmigłowców – najdroższe śmigłowce świata! po unieważnieniu zakupu francuskich śmigłowców wielozadaniowych PiS kupuje kilka wiele razy droższych maszyn, bez znaczącego offsetu,

Afera PROW – niewydane miliony z programu rozwoju obszarów wiejskich z powodu nieudacznictwa urzędników. Do 2019 wydatkowano 15% środków z Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich 2014-2020 na modernizację gospodarstw.

Afera bankowa – państwowe banki ratują gazetę kuzyna Kaczyńskiego?

Afera Przyłębskiej – okazuje się, że w mieszkaniu pisowskiej prezes Trybunału Konstytucyjnego odbywają się spotkania z Kaczyńskim i Morawieckim. Trójpodział władzy to fikcja?

Afera zdalnie sterowanych posłów PiS – okazuje się, że każdy poseł PiS otrzymuje przekaz dnia i musi stosować się do zaleceń Kaczyńskiego i jego partii. Po co więc w ogóle ci posłowie?

Afera bankowa Morawiecki Gate – po cichu wprowadzono zapisy, umożliwiające bankom sprzedaż długów hipotecznych bez zgody kredytobiorcy. Centrum Legislacyjne Rządu nie wie kto i kiedy to zrobił!

Afera milionów Rydzyka – fundacja Tadeusza Rydzyka ma blisko 50 milionów przychodu. Skąd?

Afera kilometrówkowa wiceministra Andruszkiewicza. Nie ma prawa jazdy, ale wziął 90 tysięcy za przejazdy...

Afera PFN. 

W rozmowie z Łukaszem Pawłowskim, Andrzej Stankiewicz, dziennikarz Onetu, opowiada o sytuacji w Polskiej Fundacji Narodowej.A Przypomnijmy: Fundacja zasłynęła kampanią „Sprawiedliwe sądy”, która miała wspierać zmiany w sądownictwie przeprowadzane przez partię rządzącą, bo była finansowana z pieniędzy spółek skarbu państwa. Sąd uznał, że kampania była niezgodna ze statutem fundacji. Stankiewicz zbadał dokumenty, które rzucają światło na działalność PFN w USA. Wynika z nich, że wielomilionowe kwoty idą na finansowanie działań wspierających partię rządzącą, na czym zarabiają „krewni i znajomi królika”. 

Afera z kodeksem wyborczym – o trzeciej w nocy w Sejmie PiS przegłosował poprawkę, która może wpłynąć na wynik wyborów prezydenckich, dając prawo do głosowania korespondencyjnego osobom powyżej 60 roku życia (wśród których PiS ma największe poparcie).

Afera lotów Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński korzystał z najwyższej klasy policyjnego śmigłowca lecąc ze Szczecina na Wawel. Nie miał do tego prawa jako zwykły poseł, w tym czasie policja nie mogła korzystać ze swojego sprzętu,

Afera z fundacją Elbanowskich. Wspierająca PiS fundacja popełniła liczne błędy, które wykazała kontrola NIK i musi zwrócić część pieniędzy (wcześniej otrzymała miliony z budżetu państwa),

Afera transferu milionów dolarów na rzekomą promocję Polski do USA przez Polską Fundację Narodową

Afera Cenzinu – firma miała stracić 4 mln złotych na skutek   rzekomego bałaganu i niekompetencji oraz walki pisowskich frakcji. Przelała pieniądze na niewłaściwe konto i nigdy ich nie odzyskała.

Afera z anulowanym głosowaniem w Sejmie. Kaczyński nakazał marszałek Sejmu bezprawne anulowanie głosowania i zrobienie drugiego, bo PiS przegrał to pierwsze,

Afera ze wzrostem luki VAT w budżecie w 2019 roku. Kto ukradł 3 miliardy złotych?

Afera z Agencją Rezerw Materiałowych – Agencja wydała blisko 4-letni budżet na węgiel a nie zapewniła zapasów masek i odzieży ochronnej.                                       

Afera z zakupem maseczek – rząd zabronił na Allegro, OLX oraz w innych popularnych serwisach internetowych sprzedaży odzieży ochronnej a kontrakt na ich dostawę dostała firma, której prezesem jest radny PiS.

Afera podwyżek w Kancelarii Premiera – urzędnicy dostaną podwyżki i premie do 40% wynagrodzenia w czasach epidemii koronawirusa.

Afera z zamawianiem luksusowych radiowozów dla Krajowej Administracji Skarbowej w czasie epidemii. Zamówienie za 3 miliony złotych.

Afera z priorytetem przyjmowania polityków PiS i ich rodzin do szpitali i zakładów opieki zdrowotnej. Wszyscy są równi, ale niektóre świnie równiejsze?

Afera ze sprzedażą masek ochronnych przez Agencję Rezerw Materiałowych tuż przed wybuchem epidemii.

Afera z dotacjami dla rodziny ministra Szumowskiego. Okazuje się, że nie 70, nie 140 a nawet 300 milionów złotych

Afera cenzurowania wypowiedzi posłów w Sejmie – Elżbieta Witek zabrała wynagrodzenie posłowi Braunowi za słowa o Szumowskim.

Afera z gigantycznymi wydatkami Kancelarii Prezydenta na zbędne rzeczy.( Kaczort  się podpiął  ?) 

Afera z zakupem respiratorów przez Ministerstwo Zdrowia. Przepłacono, kupiono od handlarza bronią, bez gwarancji, nie dostarczono do magazynów.

Afera w PKP. Chodzi o 3,5 mld złotych.

Afera z kasą na cyfryzację, która zniknęła. Chodzi o Marka Zagórskiego.

Afera z gigantycznymi zarobkami żony pisowskiego propagandzisty z TVPiS. Klarenbach zarabia krocie.

Afera z odbieraniem pieniędzy wsi. Rekordowo niskie transfery do rolników, nikt nie widział tych pieniędzy.

Afera z brakiem dopłat do prądu. Nie ma na to pieniędzy.

Afera z milionowymi przelewami na tajemniczy instytut. 

Afera dotacyjna. Były radny od Gowina dostał dużą dotację od państwa.

AFERA 10 milionów dla PiS z tytułu skradzionego VAT. Członek mafii ujawnia szokujące rewelacje.

Afera ze sprzedażą akcji firmy medycznej za 5 mln zł przez żonę Łukasza Szumowskiego. Firma otrzymała dofinansowanie rządowe.

Afera znikającego 1% – niepełnosprawni nie otrzymali części pieniędzy z odpisu podatku. Kto je ukradł?

Afera z przejęciem przez Orlen (PiS) gazet lokalnych 1 marca 2021 r. 17 milionów czytelników będzie otrzymywać partyjną propagandę 

Afera Obajtka 1: okazuje się, że Daniel Obajtek ma szereg nieruchomości, które kupił prawdopodobnie nie mając wystarczających udokumentowanych dochodów. Dziennikarze doliczyli się 15 nieruchomości.

Afera Obajtka 2: Obajtek kupił luksusowy apartament w Warszawie z milionową zniżką. Miesiąc później Orlen wsparł klub piłkarski wspierany przez dewelopera.

Afera Obajtka 3: prywatne spółki i firmy powiązane z Obajtkiem dostały 90 mln wsparcia covidowego – ujawnia Newsweek

Afera Obajtka 4: ujawniono, że ma prawie 40 nieruchomości! Tak gigantyczna liczba szokuje nawet wyborców PiS.

NADWYŻKA   AGENTÓW   W  CBA ?

Afera Obajtka i CBA – agentka, która nadzorowała kontrolę jego oświadczenia majątkowego pracowała potem dla Obajtka.

Afera nieudaczników czyli zniknięcie miliona złotych z CBA – agentom zniknął milion złotych łapówki 

Afera z podkomisją smoleńską Macierewicza. Raportu nie ma, ale wyrzucani są jedyni eksperci.

Afera z rekordową ilością oficjalnych (i jeszcze większą nielegalnych) podsłuchów. Polska zamienia się w państwo policyjne.

Afera w ABW. Tajemnicza śmierć oficera, odpowiedzialnego za kluczowe sprawy agencji

Afera Kaczyńskiego: przez 1,5 roku spotykał się z agentem KGB

Afera męża Szydło – 25 milionów grantów ze  środków z UE;

………………………………………………

Ponadto, mimo dodatkowych wpływów budżetowych, dług publiczny wzrósł o 500 mld zł. 

                       https://platforma.org/upload/document/czarnaksiega/

(……)  Dynamika jego wzrostu w czasie pandemii jest znacząco wyższa niż w innych krajach UE, a deficyt sektora finansów publicznych jest najwyższy w całej Unii. Mimo gigantycznego zadłużenia na skutek polityki emerytalnej PiS, Polaków czekają w przyszłości głodowe emerytury.   ukrywania rzeczywistego stanu finansów publicznych. Świadczy o tym stanowisko kilkudziesięciu ekonomistów, protestujących przeciwko świadomym manipulacjom księgowym, które zaciemniają rzeczywisty stan finansów publicznych. Podobną ocenę w swoich raportach przedstawia także Najwyższa Izba Kontroli. Zgodnie z danymi przestawionymi przy okazji nowelizacji budżetu państwa na rok 2020 i projektu budżetu państwa na rok 2021, łączny deficyt budżetu ma wynieść w ciągu dwóch lat prawie 200 mld zł, ale łączny deficyt całego sektora finansów publicznych aż 410 mld zł. 

Przyczyną tych rozbieżności jest pokrętna polityka, polegająca na zaciąganiu zobowiązań poza sektorem finansów publicznych. Dotyczy to w szczególności finansowania funduszy w BGK, w tym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, oraz długów Polskiego Funduszu Rozwoju. Tym samym krajowa definicja długu stała się niewiarygodna i przestała pokazywać rzeczywiste rozmiary deficytu i długu. Rządowe prognozy przewidują wzrost długu instytucji rządowych i samorządowych, liczony według metodologii unijnej na koniec 2020 roku do poziomu 1 391 mld zł, a na koniec 2021 roku – 1 524 mld zł, tj. ponad 64% PKB. 

To znaczy, że w ciągu 6 lat swoich rządów, PiS zadłużył Polskę na 600 mld zł, bo w roku 2015 dług liczony według metodologii unijnej wynosił 923 mld zł. To znaczy także, że dług liczony według metodologii unijnej przekroczy konstytucyjny próg zadłużenia .

Ostatnie pięć lat to systemowe niszczenie stabilności finansów państwa, które rozpoczęło się od złamania zasad stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) już w grudniu 2015 roku, a więc tuż po wygranych przez PiS wyborach. 

Reguła to bezpiecznik (wprowadzony do ustawy o finansach publicznych przez rząd PO-PSL), który ma zapewnić oszczędne gospodarowanie pieniędzmi podatnika w czasach dobrej koniunktury w gospodarce, po to, by w czasach spowolnienia państwo mogło stymulować gospodarkę i wspierać obywateli. 

Tymczasem, każdego roku rząd PiS coraz więcej wydatków wyprowadzał nie tylko poza budżet państwa, ale także poza SRW, finansując swoje obietnice wyborcze poprzez różnego rodzaju fundusze. 

Skutkiem takiej polityki było wyprowadzenie z Funduszu Pracy i Funduszu Rezerwy Demograficznej kilkudziesięciu miliardów złotych, celem sfinansowania wybranych zadań z zakresu polityki społecznej

. Marginalizacja Ministerstwa Finansów i kompletny brak odpowiedzialności za państwo przejawił się także w tym, że 200 mld zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (BGK) i z tzw. „tarczy finansowej” (PFR) jest wydawane poza kontrolą ministra finansów, a także poza kontrolą Sejmu. 

Rząd, sterowany  przez  Jarosława  Kaczyńskiego, próbując ukryć rzeczywisty stan finansów publicznych, wprowadza w błąd społeczeństwo i mówi o deficycie budżetu państwa zamiast o deficycie sektora finansów publicznych. 

 Co więcej, oszuści zobaczyli, że lepkie ręce mają najwyżsi urzędnicy w MF, gdzie za czasów PiS CZARNA KSIĘGA 5 LAT RZĄDÓW PiS 9 zadomowiła się mafia wyłudzającą VAT, więc tym bardziej robią swoje. Zorganizowana przestępczość ma się coraz lepiej, bo nie boi się propagandowych pohukiwań. W pierwszym półroczu 2020 r. kwota nałożonych kar to prawie 182 mln zł, z czego wpłacono tylko 275 tys. zł. Za to koszt badań i ekspertyz biegłych to ponad 1 mln 450 tys. zł, koszt magazynowania prawie 6 mln zł, a zgłoszone roszczenia odszkodowawcze ponad 4 miliony.

Okazuje się też, że najlepiej być biegłym zaprzyjaźnionym z lokalną KAS. Jeden z nich w dobie epidemii, gdy przedsiębiorcy drżeli o swoje firmy, zarobił prawie 370 tys. zł! Efektem takiej polityki w administracji skarbowej jest zmiana trendu.

 Zmniejszająca się w ostatnich kilku latach luka VAT prawie nie uległa obniżeniu w 2019 roku, a w roku 2020 może wzrosnąć nawet o 5 punktów procentowych, tj. do 14,5 procent. Ponieważ presja na wyniki w KAS jest ogromna, ofiarami opresyjnego fiskusa coraz częściej padają polscy mali przedsiębiorcy, którzy, bez wiedzy o tym, zostali wciągnięci w karuzelę vatowską lub tacy, którzy po prostu pomylili się w zeznaniu podatkowym. 

Centralny Port Komunikacyjny (inwestycja już na starcie ma 3-letnie opóźnienie, na płace 176 pracowników za okres 6 miesięcy 2020 roku wydano 12 mln zł); 

Cytaty  z:  Czarna  Księga  5   lat rządów  PIS . 

Ale  czy rządów  PiS? 

Rządów  Jarosława Kaczyńskiego to  na pewno –  czyli kogo ?

A  to  co jest ?  Ukryty dochód czy reklama  sponsorowana  ?       

https://allegro.pl/oferta/izrael-polin-30-zlotych-szekel-jaroslaw-kaczynski-10829430874?reco_id=8e6f5050-d641-11eb-9979

 Każdy zakupiony banknot posiada niepowtarzalny unikatowy nr seryjny.

Stan UNC – jak na zdjęciach, papier ekskluzywny delikatnie tłoczony  o wysokiej gramaturze.

KACZORT    POLITYKA         PDF

Cała  powyższa podstrona  o  Kaczorcie,  i   jego  bracie oraz  ABW  jest do pobrania w  PDF.