www.bialy-orzel.edu.pl    

With  google  chrome  you can  translate   any  text   and any file  into  any  language  !

BIAŁY ORZEŁ

PORTAL EDUKACYJNO – WYDAWNICZY

Portal dla  intelektualistów. W  służbie  naukowej  prawdzie.

Zniewolenie jest ceną jaką trzeba płacić za nieznajomość prawdy lub za brak odwagi
w jej głoszeniu. Nie żałuj pieniędzy na wiedzę ,bo zapłacisz wysoką cenę za niewiedzę.

 Za naszą i waszą wolność. For your freedom and ours.

Kultura

CZYTAĆ  I JESZCZE  RAZ  CZYTAĆ !  KTO CZYTA  NIE  BŁĄDZI !

DANTE  ALIGIHERI …
a  może  sam Bóg  ?

Pierwszy raz w nowym znaczeniu termin został użyty przez genialnego Rzymianina Cycerona, który w dziele Disputationes Tusculanae użył sformułowania cultura animi (uprawa umysłu) w celu określenia pierwszej w literaturze koncepcji filozofii:Czymże bez ciebie bylibyśmy nie tylko my, ale czym byłoby w ogóle ludzkie życie? Tyś pozakładała miasta, ty rozproszonych ludzi powołałaś do życia społecznego, ty zespoliłaś ich między sobą najpierw przez wspólne osiedla, później przez małżeństwa, a wreszcie przez wspólnotę mowy i pisma. Tyś wynalazczynią praw, nauczycielką dobrych obyczajów i ładu. Od tamtego czasu termin „kultura” zaczęto wiązać z czynnościami ludzkimi,  które miały na celu doskonalenie, pielęgnowanie oraz  kształcenie. Kultura znaczy kult kogoś lub czegoś a także kultywować jakąś tradycję .Kultura nie istnieje obok  religii a  religia nie istnieje poza  kulturą. Kultura i religia kiedyś  było to jedno.  Kultura (z łac. colere, 'uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie’) . Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych .Najczęściej rozumiana jest jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Utożsamiana z cywilizacją. Kultury nie należy mylić  z rozrywką.  Ale rozrywka może  być  także  kulturalna. Prezes  TVP Kurski , ukraiński  chłopofil,  lansuje  od  kilku lat  fikcję w postaci   nowej ukraińskiej  mitologii  chłopskiej w postaci  chłopskich seriali.Poza   tymi  samymi  tasiemcami  jak Klan  i tym podobne  rozwlekłe    pirdoły, w  zasadzie  nie ma   żadnej polskiej  twórczości w mediach.

Nowy herb dla Polski/Polonii nowego państwa polskiego   PDF    

Nowy herb został objawiony i zesłany do mnie przez anielskich wysłanników Boga, ukazał się w Internecie jako przesłanie , które do mnie trafiło.  Nowy objawiony herb jest przeznaczony dla Klubu Białego Orła, nowej formacji politycznej, która obejmie rządu po partii zwanej PiS. Nowy herb dla Polonii będzie wdrożony przez Klub Białego Orła wraz z nową Konstytucją Polski po nowych wyborach parlamentarnych oraz prezydenckich. Nowy herb jest zupełnie inny od obecnego godła RP, jest sensacyjny i zawiera bardzo bogatą objawioną symbolikę.

Cyganie problem hinduskiej diaspory   PDF

Cyganie są przedstawiani jako hołota niecywilizowana a tymczasem ich pochodzenie było do tej pory nieznane wraz z ich religią i kulturą.

Wielcy  kompozytorzy polscy zamienieni na  Rosjan   PDF    

oraz  o Polakach w  Rosji

Hymny  polskie i pieśni religijno –  patriotyczne        PDF

Symbolika  ptaków  zwierząt i   herb Jastrzębiec      PDF

EUROPIADA   PDF    

sensacyjne widowisko satyryczno- patriotyczne z roku 2005
które nic nie straciło na aktualności a które jeszcze się nie ukazało ponieważ wymagane są duże środki na taką wielką produkcję

Herb Radzymina  Piątnicy  Nowina   Herb       PDF

Batman  herbem  Piątnicy  a  oko masońskie  Radzymina

Heraldyka jest dziedziną wysoce specjalistyczną i nie wystarczy  tylko poczytać  jakieś książki o  herbach  ale trzeba także  dobrze znać  historię i inne dziedziny  a najgorzej jak za  herby biorą się  dyletanci lub wręcz  oszuści  i  kreują  swoje niewłaściwe pomysły  na   nowe  herby gmin i miast ! Jest to skandal ! Warto o  tym  przeczytać. Nowy herb  gminy Piątnica  okazał się  być czymś  zupełnie innym  i zawiera  bardzo ciekawą  historię oraz  symbolikę   podobnie  herb Nowina . Herby  narodowe miast i gmin oraz  rodowe mają dla  nas  bardzo  duże znaczenie, a herby miast i gmin masowo  są podmieniane, deformowane i  fałszowane ,aby rugować herby prawdziwe i  ich symbolikę  wraz z  historią rodów założycieli miast i wsi.

Polecany jest także  rewelacyjny e- book Ziemiaństwo, szlachta, herby i walka  klas.

W   razie problemów z  ustaleniem  herbu miasta  lub gminy , albo  herbu rodowego , można się zwrócić do  Redakcji.

 

Herb czy godło         PDF

Po upadku II  Rzeczypospolitej usuwano herby,

zastępując je godłem państwowym.

Obecnie  także  mamy godło  zamiast  herbu a  sama

heraldyka jest  dziedziną  nieznaną w Polsce  powojennej

zatem warto przypomnieć sobie  nieco wiedzy z  tego zakresu,

który jest uzupełnieniem  znakomitego e- booka

                                        ‘   Ziemiaństwo szlachta herby walka klas’

 

Bawoły drzewa i ludzie      PDF

 

     

Prawdziwa naukowa astrologia została wykasowana z nauk już przed wiekami i zastąpiona prymitywnymi horoskopami podczas gdy horoskop już w starożytności związany był ścisłe z astronomią oraz wiedzą o Nieboskłonie i Naturze. W powyższym  opracowaniu zapoznamy się z mistyką  drzew oraz  poznamy  sztukę  związaną z  drzewami .W  opracowaniu dużo zdjęć z  parku Czechowskiego w Lublinie i niezwykłego drzewostanu.

GRECJA KULTURA SZTUKA    PDF

 

 

 

Świat zawdzięcza  starożytnym Grekom ( ale po Egipcjanach) dosłownie lub prawie  wszystko !

W Polsce  Grecja oraz  jej  kultura nie była szerzej znana, podobnie jak Egipt  czy Bizancjum, co świadczy o bardzo dużym regresie  w nauce oraz  brakach w podstawowym  wykształceniu.  Kuros  -Doryfos -Poliklet  -Argos –  Epidauros  -Asklepejon-  Galen – Hipokrates – Safona – Pindar  Filon z Laryssy – Ołtarz –   Oxyrynchos jest także stanowiskiem archeologicznym – jednym z najbardziej znaczących w historii …  Do przełomu doszło w roku 1898, kiedy to w ruinach Oxyrhynchus Grenfell i Hunt odkryli wielką liczbę papirusowych rękopisów, wśród których znajdowały się rękopisy biblijne. Od tego czasu, co jakiś czas, w Oxyrhynchus odnajdywane są nowe i nowe rękopisy.Obecnie  są  trzymane i porozrzucane w co  najmniej  kilkudziesięciu muzeach na całym świecie a  stanowią własność  Egiptu.  Największa  ich ilość  przypadła Wielkiej  Brytanii. Nadrzędną  nad innymi  kulturami jest kultura grecka od czasów  antyku, związana  także z  religią  oraz  kulturą  i religią  egipską. Kultura  łacińska jest  tylko odbiciem  i przetworzeniem  greckiej  religii i  nauki. Współczesne  deformacje  antykulturowe  zwane  kulturą i systemy  filozoficzne  jak też  wynaturzenia  pseudokulturowe są właśnie  brakiem  obecności  greckiej  kultury w  życiu państwowym i narodowym. Opracowanie porusza  historię  Grecji,kulturę  oraz  polityczną sytuację ,bo jak  się  okazuje ,w  Grecji  rządzą nieodpowiedni  ludzie od  kilku  stuleci  a nawet  jakieś

 podejrzane czuby…119  str A-4.

Kamienie szlachetne – nie tylko diamenty   PDF

przeczytaj o tym, że diamenty to kosztowna lipa !

Kup żonie lub dziewczynie piękny naszyjnik z kamieni szlachetnych !
Kamienie szlachetne czyli oszustwo diamentowe i dorobiona legenda na potrzeby jubilerstwa w stolicy diamentowej Amsterdamie.
Zakupiłam na Allegro wyroby jubilerskie to jest przepiękne naszyjniki z kamieni szlachetnych dosłownie za parę groszy czyli za bezcen, zdjęcia na podstronie. Były takie tanie, ponieważ ludzie nie znali się na kamieniach szlachetnych o sądzili, że tylko diamenty to są kamienie szlachetne a inne to bezwartościowe błyskotki a jest dokładnie na odwrót. Przeczytaj o tym na obszernej podstronie oraz skandalu ze znanym producentem biżuterii Swarovskim – śledztwo historyczne w sprawie Swarovskiego, którego sklepy są w Polsce i na całym świecie i którego reklamy zalewały Internet.

Złodziejski handel zabytkami  PDF

W Polsce nie przeprowadzono tzw. denacjonalizacji i obiekty takie ( zwane 'nieruchomościami rolnymi ’ ) są często przedmiotem nielegalnych przetargów lub transakcji a de facto nadal posiadają notarialne akty własności rodowe , które nie uległy przedawnieniu. Obecnie zabytki rodowe są remontowane ze środków unijnych i przeznaczane są na urzędy lub ośrodki konferencyjne. Agencja Nieruchomości Rolnych ani różne gminy nie mają prawa dysponować takimi obiektami i je wystawiać do przetargów na podstawie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z dnia 19 października 1991 r. bowiem nie są prawnym właścicielem takich obiektów a jedynie zarządcą , jeśli nie posiadają aktu zbycia na Skarb Państwa od prawnych właścicieli i spadkobierców. Sprzedawane są zamki narodowe i pałace . Wnętrza są przerabiane i dewastowane ale niektóre są kupowane za bezcen i remontowane. Przykłady w opracowaniu to zamek Kliczków i jego sensacyjna historia , dwór Graffa, pałac Sobieskich czy zamek Książ.

Swastyka PDF

znaczenie w kulturze
i religii oraz herbach polskich

Tajemniczy herb Rosji  PDF

Herb Rosji ma niewłaściwy wywód , a jest związany z Polską i Litwą ,
i jest to ważne zagadnienie geopolityczne .Oraz polska caryca.

Symbole i ich znaczenie    PDF

Od wieków a nawet od czasów antycznych posługiwano się różnymi symbolami , które do dzisiaj mają zastosowanie w wielu przekazach oraz w różnej działalności, także zamaskowanej i ukrytej. Symbolika dzieli się na boską oraz satanistyczną której współcześnie nie brakuje na świecie i która jest widoczna nawet w reklamie komercyjnej a nawet na opakowaniach różnych produktów. Warto zatem wiedzieć, czym były i są przynajmniej niektóre symbole w religii, kulturze, nauce czy też w różnych sektach , gdyż mają one także znaczenie podświadome i mogą wpływać na nasze myślenie i wyobraźnię.

Kalendarz gregoriański i juliański o nieprawidłowym liczeniu czasu   PDF

Rok 2017 po Chrystusie i 7526 od stworzenia świata.Kościół katolicki naucza że rodzaj ludzki nie istnieje więcej jak 6 000 lat !Według kalendarzyka żydowskiego i innych antycznych kalendarzy także, który jest według tradycji liczony tak samo, nieprzerwanie przez wieki, od stworzenia świata, mamy 5778 rok. czy nie powinniśmy stosować także normalnego liczenia czasu albo podając dwie daty dla uproszczenia: 2017/ 5778. Datę stworzenia Świata próbowali ustalić zarówno żydzi, jak i chrześcijanie.Z obliczeń chrześcijańskich i żydowskich badaczy Biblii wynikało, że Ziemia została stworzona około 4000 r. p.n.e., przy czym podawano różne daty.Według zgodnych obliczeń żydowskich autorytetów religijnych[jakich?] wydarzenie to nastąpiło w 3761 r. p.n.e. (od tej daty liczą się lata w kalendarzu żydowskim), natomiast chrześcijańscy uczeni nie byli w tej materii jednomyślni i podawali rozmaite daty tego wydarzenia. Jedną z popularniejszych wersji był rok np. 4004 r. p.n.e., ustalony przez anglikańskiego arcybiskupa Jamesa Usshera; inną, wcześniejszą i jakoby dokładniejszą datą jest rok 4173 r. p.n.e.Wyznający własną wersję judaizmu Samarytanie za datę stworzenia Świata przyjmują rok 4439 p.n.e. Dużo wcześniejszą datę stworzenia Świata przyjmowali Bizantyjczycy i cały świat prawosławny – według nich był to rok 5509 r. p.n.e., który stał się datą początkową rachuby lat w kalendarzu bizantyjskim. Jest to jak się zdaje prawidłowo. Czyli, że był rok 5509+2017=7526. W roku 2017. Więcej w pliku.

Astrobaza opis wszystkich gwiazdozbiorów    PDF

Gwiazdozbiór (konstelacja z łac. constellatio, con od cum 'z [czym]’ i stella 'gwiazda’) – określony obszar na sferze niebieskiej ustalony przez Międzynarodową Unię Astronomiczną. Gwiazdy wchodzące w skład gwiazdozbiorów nie są ze sobą zazwyczaj fizycznie związane, a ich bliskie położenie na niebie jest wywołane geometrycznym efektem rzutowania ich położeń na sferę niebieską. Tradycja łączenia gwiazd w symboliczne kształty, które nazywamy asteryzmami, sięga czasów starożytnych.

Starożytny Egipt w Ameryce Południowej    PDF

Sensacyjne odkrycie egipskiego Peru i Ameryki Południowej !
Wielką starożytną cywilizację Majów oraz Azteków mieli założyć
…. starożytni Egipcjanie ! Zebrane dowody mogą potwierdzać tę teorię.

Starożytna Nubia początkiem ludów afrykańskich    PDF

 Jeszcze jedno odkrycie antycznych korzeni Afroamerykanów oraz czarnych ludów współczesnej Afryki związanych z państwem faraonów.
Żeby nie było ,że nie mieli żadnej kultury i że była to afrykańska dzicz , zamieniona na niewolników , jaka jest obecnie w Afryce.

Nie dla krawata    PDF

krawat jest symbolem niewolnictwa

Artystyczne produkcje Redaktor Naczelnej    PDF

piosenki, teksty literackie , malarstwo i grafika

Symbolika planet Helios czyli Bóg Słońce       PDF

Zaprawdę wszystkowidzący Hēlios (Słońce), jest płomienisty i [stanowi] światło Umysłu, duchowy organ postrzegania (zmysłowo-intelektualnego),zapowiada (sygnifikuje, wskazuje) królewskie pochodzenie (urodzenie z godnością królewską), władanie (i hegemonię),(szeroko rozumiany) Umysł, mądrość życiową (phronēsis), formę (wygląd zewnętrzny), ruch, dostojny los (wzniosłe szczęście), wyroki (przepowiednie) bogów,(sprawiedliwy) osąd, publiczny rejestr (działań odnotowanych w urzędzie – bycie osobą publiczną),działanie (zajęcie życiowe), przewodzenie masom (stanowiąc dla nich autorytet), ojca (lub przodka), pana (władcę), przyjaźń (i zamiłowanie, np. wiedzy),wysoko poważane twarze (osoby pełne chwały), honory (i urzędy) [ukoronowane] portretami, posągami, wieńcami (girlandami, koronami), najwyższych kapłanów (arcykapłanów) ojczyzny.

Sztuka i Naród I wydanie bezpłatne       PDF

Sztuka i Naród – miesięcznik literacki wydawany konspiracyjnie w Warszawie w latach 1942-1944, związany z Konfederacją Narodu. Będzie publikowany w kolejnych edycjach jako miesięcznik ale już odpłatnie . Publicyści także muszą z czegoś żyć.
„Sztuka i Naród” było jedynym wychodzącym regularnie w czasie okupacji niemieckiej pismem literackim. Pismo opatrzone było mottem z Norwida: Artysta jest organizatorem wyobraźni narodowej. Zamieszczane w nim były utwory literackie: poetyckie i prozatorskie, artykuły publicystyczne, szkice historyczno-literackie i krytycznoliterackie. Zawierało bardzo dużo recenzji – żywo reagowało na ukazującą się w podziemiu produkcje literacką. Posiadało także dział nekrologów oraz dział satyryczny.

Publikacja zawiera artykuły i opracowania: Archiwum emigracji – Mickiewicz w wersji eksportowej Komunistyczna noblistka Wisława Szymborska i jej spreparowana biografia – Stanisław Witkiewicz- Jan Kochanowski na nowo odkryty- Literaccy kolaboranci -Powstanie Warszawskie bez niedomówień -Dante Alighieri-Wybitni twórcy filmowi Bohdan Poręba Moja bitwa o polską szablę i polskiego konia – Nienapisana biografia: Bohdan Poręba wyklęty reżyser i jego twórczość

Sztuka i Naród II wydanie bezpłatne    PDF

Publikacja zawiera artykuły, opracowania i wywiady już archiwalne ale mało znane:

Antykultura w Unesco, Media w rękach wrogów Polski – Niemcy od tabloidu po sport – Polskapresse, czyli Niemcy w regionach-Towarzycho z Woronicza-TVN z niemczyzną i SB w tle – Polsat, Republika i TW “Zegarek”-Hans Kloss istniał naprawdę- NIE dla klepiska-Nazi matki nazi ojcowie- Czas honoru made in USA -Myśl przewodnia Bóg jako artysta -Artysta czy demon -Plakat który stanął ością- Obóz koncentracyjny z klocków Lego za ćwierć miliona zł – Nominacja Ministra Kultury: Na festiwalu sztuki w Wenecji Polskę będzie reprezentować Żydówka z Izraela – Dla kogo były dotacje w Polsce czyli mechanizm finansowy-Za zbrodnie, nie za pochodzenie. NSZ a Żydzi -Krystyna Kersten jako historyk-Do kogo należą kina w Polsce- -Prof. Israel Gutman – Szkalowanie Polaków w filmach made in USA – Zarobki ludzi showbiznesu- Polska Partia Narodowa wykaz fundacji kulturalnych dotowanych przez MKDN -Drastyczna zmiana wizerunku Centrum Kultury w Lublinie- 100 milionów na cmentarz żydowski od Sejmu i Ministra Glińskiego -Hartman do Glińskiego: „Proszę sobie gęby Żydami i Holokaustem nie wycierać!”Adam Mickiewicz i zaginiona mesjańska Historia Polski -Marian Hemar Polak ochotniczy

Muzyka Illuminati   PDF

kontrola umysłu i masoński rock na stadionach

Wieniawski Lipiński    PDF

dwaj znani wielcy skrzypkowie i kompozytorzy polscy,
warto o nich przeczytać.

Jerzy Waldorf za bramą wielkiej ciszy   PDF

Opracowanie dziennikarskie śledcze.
Za bramą wielkiej ciszy:… trzeba ocalić świadectwa przeszłości dlatego, bo jakakolwiek była, stanowiła część historii narodu, naród zaś pozbawiony historii przemienia się w bezbronne stado oraz, że … walcząc o przyszłość Narodu trzeba się oprzeć o jego groby… Słynny muzykolog Jerzy Waldorf sfałszowany pod ruch LGBT- jako Miecio od Waldorffa.

William Szekspir zagadkowa biografia z analizą w tle     PDF

Kim był William Szekspir? Wielki dramaturg brytyjski mógł być potomkiem
polskich emigrantów a jego biografia została po wiekach zafałszowana.
Zbyt wiele polskich wątków jest w jego twórczości a pierwsi Polacy w Anglii
pojawili się już na przełomie XIV i XV wieku. Głównie byli to kupcy lub wysłannicy
królewscy. Rodzina Williama Szekspira także zajmowała się kupiectwem.
Dopiero sto lat później rozkwit kontaktów polsko-angielskich dotyczących kultury spowodował, że więcej Polaków decydowało się na wyjazd do Anglii. Tak pisarze polscy jak i zagraniczni wyrażali przypuszczenie, że postać Armanda w szekspirowskiej komedii: ”Stracone zachody miłości ”( Love labour lost) stanowi reminiscencję pobytu Olbrachta Łaskiego w Anglii i odtwarza właściwości charakteru wojewody sieradzkiego, nie mówiąc o innych postaciach w tragediach szekspirowskich przypominających lub odtwarzających innych Polaków. Anglik czy Brytyjczyk wyspiarski nie znałby przecież realiów polskich ani polskich osobistości, bo był odseparowany od Polski dużą odległością tak lądem jak i morzem.

   Horytnica  

link  do  płyty   Horytnica  Historie Walk  o Wolność     

Horytnica teksty  zespołu     PDF

Wilk  i jego  symbolika        PDF

Żyli prawem wilka. Uczciliśmy pamięć o Żołnierzach Wyklętych……01.03.2021  Uroczystą mszą świętą oraz symbolicznym złożeniem kwiatów i zniczy pod Pomnikiem Żołnierzy Niepodległościowego Podziemia w Opolu, upamiętniliśmy tych, dla których Polska była sprawą nadrzędną.Od dekady w Polsce 1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia w wielu miastach i miasteczkach nie brakuje uroczystości z udziałem m.in. wojska oraz młodzieży. (….)     Wilk przedstawiany jest we wszystkich obszarach działalności artystycznej, często jako symbol zagrożenia, zła, sił mrocznych i dzikich. W  sumie jest  to dziki  pies  , wilczur, trochę większy ,ale  jednak dziki. Z  czym  się  kojarzy  wilcze  stado  oraz  wataha wilków  ?  Kto i  w  jakim  celu ukuł  określenia     -Żołnierze  wyklęci  – oraz  Żyli  prawem  wilka – oraz  o   innych wilkach  i   żołnierzach  wyklętych  – w  pliku.

Przemoc w  rodzinie  przemoc rodzi przemoc    PDF

    Dlaczego nastolatki stają się agresywne?  Agresja i przemoc wśród młodzieży – próby znalezienia przyczyn zjawiska. Wśród skazanych nieletnich przestępców dominują chłopcy w wieku około szesnastu lat, ale na przykład w 1992 r. było też 0,5 tys. dzieci do dziesiątego roku życia. Od kilku lat obserwuje się przesuwanie się przestępczości nieletnich do coraz niższych grup wieku: połowa skazanych przez sądy to dzieci w wieku 9-12 lat, na dzieci w wieku 12-13 lat przypada jedna trzecia orzeczeń sądowych. A  także  fikcyjna resocjalizacja  oparta na przemocy i poniżaniu. Oraz  jak leczyć  się  właściwą modlitwą.

Savoir vivre formy i zwroty grzecznościowe     PDF

powitanie oraz uścisk dłoni co tym wiemy
Powitanie
– forma zwrotu grzecznościowego lub gest wykonywany podczas witania się z inną osobą. Istnieje wiele rodzajów powitań, które stosowane są w różnych sytuacjach, w zależności od stopnia zażyłości pomiędzy witającymi się osobami (por. „dzień dobry” a „cześć”), pory dnia (por. „dzień dobry” a „dobry wieczór”), czy okoliczności spotkania. Słowa wypowiadane przy powitaniu mogą wyrażać szacunek wobec spotkanej osoby, lub być formą czysto grzecznościową. Często stanowią wyraz radości ze spotkania, lub są wręcz żartem słownym. Poprzez charakterystyczny zwrot użyty przy powitaniu można też okazywać przynależność do określonej grupy społecznej, zawodowej, lub wyznaniowej.
Więcej w Pliku.

 

Tytuły i zwroty honorowe – tekst

W opracowaniu w wikipedii     https://pl.wikipedia.org/wiki/Tytuły_i_zwroty_honorowe

brak jest – co jest  znamienne , tytułów pan i pani.  Do chamstwa i nagminnie  stosowanej praktyki w dziennikarstwie  obecnie  i od  wielu już  lat, a właściwie od  czasów  zaprowadzenia w Polsce  komunizmu, który  jeszcze  nie wygasł, jest pisanie o   ludziach czyli o osobach  jako  kobieta  lub mężczyzna , czyli bezosobowo. Redaktor Naczelna Białego Orła  także na  imię  i nazwisko.

Jest to  chamstwo,  ale także poniżanie kogoś,  gdyż  każda osoba posiada  imię  i  nazwisko , a nie tylko  samą płeć .Warto na to zwrócić  uwagę, gdyż  takie  chamstwo  stało się  tradycją ,a  przecież  jeszcze w Polsce  przedwojennej  zwracano się do  kogo  nawet per  szanowny  panie  lub szanowna  pani, panna, ta  dama ( zwłaszcza o pani  w starszym  wieku)  albo  ten kawaler .

Co innego pisanie  o kimś , kto ma jakiś  tytuł  zawodowy  lub naukowy , ale w odniesieniu do  każdej innej dorosłej osoby  jednak powinno się  stosować  tytuły  pan i  pani.

Na przykład : nieznajomy mężczyzna zaatakował  nieznaną  kobietę  gdzieś  tam  ,dajmy na to w  parku,   ale dalej  można o nim pisać sprawca  lub  podać imię i nazwisko  sprawcy. Sprawca  przestępstwa nie może  być anonimowy, co  innego ofiara.  Ale w Polsce  nie podaje się  nazwiska  sprawców  i bandziorów  tylko  pisze się o  nich anonimowo  i w  ten sposób  unikają oni napiętnowania. Także  oskarżony lub podejrzany  ma  jakieś nazwisko ,  jak też  pokrzywdzony. Również w wymiarze  sprawiedliwości nie  piszą  pan lub pani  tylko  per  ty! A  powinni  pisać zgodnie z  określeniami  prawniczymi  czyli pokrzywdzona, a nie  ta kobieta, lub  tylko mężczyzna, ale  sprawca  lub podejrzany  albo świadek ,ale  tak nie piszą. Czyli chamstwo.

Czytelniczka

Dzień dobry, moje pytanie dotyczy tego kawałka tekstu:

„odbyła się uroczysta akademia, w której udział wzięła cała społeczność szkolna: Pani Dyrektor Janina Nowak, nauczyciele dydaktycy, pracownicy administracji i inni. Uroczystość uświetnili przybyli goście: Wicestarosta naszego Powiatu Pan Hieronim Kowalski oraz Pan Zdzisław Szpaner Kierownik Ośrodka Ważnego w naszym mieście”.

Osoba, która umieszczała ten fragment tekstu na łamach internetowej gazety, stwierdziła, że są w nim błędy. Dodała, że błędy dotyczą słowa ‚Pan/Pani’, które nie powinno występować, ponieważ wystarczy wymienić sprawowaną funkcję.

Czy osoba pisząca artykuł rzeczywiście popełniła błąd, wplatając w wypowiedź słowa ‚Pan/Pani’?

Bedę wdzięczna za odpowiedz.

A  oto  chamskie wyjaśnienie  zagadnienia czyli  komuna  :

 Paweł Pomianek

Szanowna Pani,

od razu zaznaczę, że sprawa, o którą Pani pyta, nie jest stricte poprawnościową, a raczej kulturalnojęzykową i w tych kategoriach proszę ją traktować. Zwyczaj przy pisaniu artykułów jest taki, że pomija się tego typu określenia jak „Pan”, „Pani”. Jeśli więc chodzi o moją opinię, te określenia są w tych miejscach szalenie(!) pretensjonalne, rażące i zdecydowanie radziłbym je usunąć. Kojarzą się ze stylem, w którym podstawowym celem piszącego jest przypodchlebianie się tym osobom w celu… no właśnie, jakim? Jeśli dany serwis czy tytuł chce uchodzić za poważny, nie należy stosować określeń „Pan”, „Pani” przed funkcjami, a wszędzie tam, gdzie nie są to funkcje jednostkowe, ich nazwy trzeba zapisywać małymi literami (np. dyrektor Janina Nowak czy kierownik Ośrodka Ważnego).

Czytelniczka  ma rację  !

Szanowny Panie,

przede wszystkim dziękuję za błyskawiczną odpowiedz. Nie ukrywam, że z niecierpliwością czekałam na wiadomość od Pana. I przyznam, że ma ona dla mnie słodko-gorzki smak…Cieszę się, że nie należy mojego dylematu traktować w kategorii błędu. Smuci – stwierdzenie o schlebianiu czy komplementowaniu, które miałoby piszącemu artykuł przynieść profity. Użycie słów pan, pani w tekście było podyktowane wyłącznie kurtuazją. Sam Pan wie, że jeśli chodzi o uzus, to polszczyzna nie jest wcale tak „czarno-biała”, jak mogłoby  się wydawać, lecz mieni się rozmaitymi odcieniami szarości.Szkoda, że tej wpadki kulturalnojęzykowej nijak nie da się obronić. Szkoda, ponieważ chciałam pomóc sobie samej i w sprytny sposób się wybronić.

Powiem Panu, że skontaktowałam się dziś z Telefoniczną Poradnią Językową UG. Tam dowiedziałam się, że tak naprawdę nie ma o co kruszyć kopii, ponieważ trudno (to, co zrobiłam) nazwać błędem. Pan profesor dodał, że nie widzi nic złego w stwierdzeniach pan, pani, które miały podkreślić mój szacunek do człowieka.

https://www.jezykowedylematy.pl/2017/11/tytuly-pan-i-pani-w-artykulach-prasowych-kwestia-kultury-jezyka-dyskusja-z-czytelniczka-polonistka/

A  więc- pan  profesor, pan doktor, pani  Ania  , pan Jurek ,a  jeszcze  przed  II wojną  także  panna  do pewnego wieku, co  także  jest ważne i  ma swoje  zastosowanie w  języku  angielskim  jako  tytuł  ‘miss’  , na przykład. Fagas  albo  typ  zwłaszcza   spod ciemnej  gwiazdy, jakich nie brakuje, to także  jakieś  typizujące  określenie  jeszcze  przedwojenne,  warto  sobie przypomnieć polskie  określenia i nazwy  własne. Niestety,  prawdziwa  polonistyka się kłania , jakiej  dziś  brakuje ,zamiast wykorzenionej  nowomowy  rodem z komuny. A  przy  okazji  także  nasz  słowniczek  slangowy i słownik  synonimów. Z  drugiej strony  nie  napiszemy  przecież  pan Jaruzelski   , pan Trump , pan  Stalin.  Bardziej stosowne  będą  inne  określenia jak  zbrodniarz,  kacyk,  kowboj  czy  osobnik .Trzeba  mieć  wyczucie  i umieć  zastosować właściwe  określenie do  danej osoby.

Skandaliczne  jest  także  zamieszczanie w dowodach osobistych  i innych dokumentach  urzędowych określeń   kobieta  i mężczyzna  zamiast  prawidłowych  określeń – płeć  żeńska  oraz  płeć  męska.

Savoir-vivre (fr. savoir – wiedzieć, vivre – żyć; „znajomość życia”) – ogłada, dobre maniery, bon-ton, konwenans towarzyski, znajomość obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności funkcjonujących w danej grupie. Wyrażenie savoir-vivre pochodzi z języka francuskiego i jest złożeniem dwóch czasowników w formie bezokolicznika. Savoir znaczy wiedzieć, vivre znaczy żyć. Stąd savoir-vivre przetłumaczyć można jako sztuka życia. Ten splot słów można rozumieć jako znajomość obyczajów i form towarzyskich, reguł grzeczności oraz jako umiejętność postępowania w życiu i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach. Zasady savoir-vivre’u dotyczą przede wszystkim:

  • zachowania się w szczególnych sytuacjach,
  • form towarzyskich (np. w miejscu pracy, w rodzinie, na przyjęciach),
  • komunikacji (także telefonicznej i internetowej),
  • nakrywania i podawania do stołu, sposobów jedzenia oraz picia,
  • wyglądu, prezencji i właściwego ubioru

Savoir-vivre jest uwarunkowany kulturowo, a więc znacząco różni się w zależności od regionu świata. Znajomość międzykulturowych zasad określana jest mianem cross-cultural savoir-vivre. Znajomość zasad savoir-vivre jest jednym z wyznaczników kultury osobistej człowieka.

Etykieta zastępcza –  uproszczona wersja zwyczajnej etykiety danego produktu.

ARTYSTA JEST ORGANIZATOREM
WYOBRAŹNI NARODOWEJ

( również dziennikarz , publicysta czy pisarz )

(A)VANGUARD