www.bialy-orzel.edu.pl    

With  google  chrome  you can  translate   any  text   and any file  into  any  language  !

BIAŁY ORZEŁ

PORTAL EDUKACYJNO – WYDAWNICZY

Portal dla  intelektualistów. W  służbie  naukowej  prawdzie.

Zniewolenie jest ceną jaką trzeba płacić za nieznajomość prawdy lub za brak odwagi
w jej głoszeniu. Nie żałuj pieniędzy na wiedzę ,bo zapłacisz wysoką cenę za niewiedzę.

 Za naszą i waszą wolność. For your freedom and ours.

E-booki

Wykaz dostępnych e-booków- tytuły są aktywnie połączone
z okładkami e-booków .

Opisy e-booków są zamieszczone pod okładkami wzdłuż strony. Po przeczytaniu opisów można wybrać sobie tytuł z listy , przejść do okładki i kupić e-booka.

 …nie da  się  być światłym  obywatelem  bez czytania……

Wyraz „historia” pochodzi od greckiego słowa ἱστορία (istoria), pierwotnie znaczącego „badanie, dochodzenie do wiedzy” oraz „wiedza zdobyta poprzez badanie”.   Wielki  Grek Herodot użył tego słowa do określenia charakteru swojej pracy rozpoczynającej się słowami  –

Oto przedstawienie badań – (gr. ἱστορίης ἀπόδεξις istories apodexis) Herodota z Halikarnasu.” Od tego sformułowania bierze swój początek nazwa całej nauki.

Starożytni Grecy uważali historię za jedną ze sztuk  a  nie za  bezmyślne powielanie.  

Najpopularniejsze wyrazy bliskoznaczne do słowa sztuka to: mistrzostwo, spektakl, realizacja, talent, przedstawienie, perfekcja, kompetencja, znawstwo, kunszt, wirtuozeria, artyzm, warsztat, fachowość, profesjonalizm, wprawa, technika, wirtuozostwo, zajęcie, kompetentność, umiejętność, rzemiosło, sprawność, obeznanie, 

          E- booki są  sprzedawane za  pomocą  platformy 1koszyk.

Tego jeszcze nie  uczą  na żadnych  studiach  ani w  szkołach a powinni… 
1. Historia Polski

Mesjański ród  Duninów      PDF

Stron A-4 240  Cena  30 zł

Opracowanie źródłowe  badawczo –  naukowe

 Autor:  Krystyna  Ziemlańska                                                                                       

Imperium  Romanum  w  Polsce –    Petrus Włostowic –   tajemnice  Góry Ślęży  – prawdziwy herb Wrocławia  – historia  Olbińskiej fundacji  rodowej-  i rewelacje z  historii Wrocławia .Są to pierwsze  ustalenia na ten  temat. 

       Studiowanie i czytanie  biografii  wielkich postaci powinno być  obowiązkowe, gdyż są to dzieje  narodu  oraz  bardzo ciekawa  historia.  Odkrywcza biografia badawcza Petrusa Vlostovica  legendarnego możnowładcy z czasów Bolesława Krzywoustego fundatora 77 kościołów oraz słynnego  Ołbina wrocławskiego, mecenasa  kultury , sztuki i nauki , dyplomaty i władcy Śląska a  de  facto namiestnika    cesarza   Bizancjum  Cesarstwa Wschodniorzymskiego, greckiego. 

Postać  Petrusa Vłostovica  wykasowana z polskiej  historii obrosła  tak wieloma  drakońskimi  legendami,że  wypada się zastanowić dlaczego akurat on ? Wszystkie jego donacje  i rodowe  siedziby oraz liczne  fundacje   naukowe zostały zniszczone  lub przerobione wraz z  historią  jego potomków ….

Petrus  Vlast zwany  Piotrem Włostowicem  to  jedna z największych i najważniejszych postaci w naszej  historii , którego  biografa została zafałszowana i sprymityzowana.  Obmalowano  go jako zdrajcę księcia Bolesława  Krzywoustego (którego był szwagrem) oślepionego za  karę , pokutnika  i i te  wersje  do tej pory funkcjonują  nawet w oficjalnej    genealogii  Stowarzyszenia Rodu Duninów.  

‘’Do najbardziej znanych czynów Piotra należy porwanie księcia Wołodara. Włostowic, jak każdy pobożny człowiek, poszedł do spowiedzi. Pokuta była surowa, miał bowiem ufundować siedemdziesiąt lub więcej kościołów.’’ Ale jeszcze coś  po nim  pozostało i udało się  także  dokonać wielu  sensacyjnych  odkryć  nie tylko  o nim ale także o  samej Ślęży. 

Piotr Włostowic pojął za żonę księżniczkę Marię, córkę Olega Michała z  dynastii  Rurykowiczów,  także  zafałszowaną  na germańsko-skandynawską,  córkę wielkiego księcia kijowskiego, praprawnuczkę św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej i praprawnuczkę greckiego cesarza Bizancjum Romana VII Porfirogenety (Cesarstwo Rzymskie  wschodnie- greckie  ze  stolicą w  Konstantynopolu , nazwa od  cesarza  Konstantyna Wielkiego). 

Związki  dynastyczne z  Cesarstwem  Bizantyńskimi  miała w  Polsce  tylko dynastia  piastowska  oraz ród  Duninów  i jego założyciel. Swój urząd   Petrus  Wlostovic sprawował od 1117 do 1125 roku.  

 Był  najbardziej znanym człowiekiem w wieku XII w Polsce a  przez  to w  całej Europie.   Dynastia  Rurykowiczów , dynastia  także prawosławnych  carów rosyjskich,  nieznana w  ogóle w polskiej historii ,była  określana w Polsce  poniżająco  jako ruska .

Publikacja zawiera także ciekawe  fakty z dziejów  Wrocławia a także ustalenia dotyczące właściwego herbu tego miasta. Jak też  fakt, że  Piotr Włostowic , nominalny władca  Śląska,  był założycielem  miasta Wrocław a nawet  jego przodkowie  i wielu  innych  miast i grodów. Cała  romańska ( a może  też  i inna) architektura  we  Wrocławiu  to dzieło  samego Piotra oraz  rodu  Włostowiców. Najsławniejszy  polski  kronikarz  Wincenty  Kadłubek pochodzi z rodu  Piotra  Włostowica. Nie jest także  prawdą, że  początek Polski  to jakaś dziura i gmina  Gniezno,  legenda  ukuta na gruncie  wyznania  rzymsko – katolickiego, bowiem początki państwowości  polskiej  i osadnictwa w  obecnej Polsce  to  przede  wszystkim   Góra Ślęża .

 Góra Ślęża na której znajduje  się  sfałszowane na pogańskie  z krwawymi obrzędami sanktuarium kultowe, kryje  przywalone fałszywą  historią tajemnice,podobnie jak Ostrów  Tumski we  Wrocławiu. Przy okazji badania  źródeł wyjaśniły się także przyczyny  powodzi wrocławskich. Od końca X wieku Wrocław znajdował się pod panowaniem Piastów i był jedną z głównych siedzib królestwa (łac. sedes regni principalis). W średniowiecznej Kronice Polskiej Galla Anonima Wrocław obok Krakowa oraz Sandomierza zaliczony został do jednej z trzech głównych stolic Królestwa Polskiego. Dolny Śląsk był jednym z przodujących regionów państwa. We Wrocławiu, Trzebnicy i Legnicy znajdują się miejsca spoczynku władców Polski. Jest  to znakomita lektura dla historyków, uczniów i studentów a  także wszystkich innych Czytelników,  zainteresowanych  badaniem i odkrywaniem nieznanej i fascynującej  historii  Polski.       

                    „Piotr Włost sprowadza Cystersów do Polski” obraz namalowany rzekomo

                       na  zlecenie  Jerzego Dunin-Borkowskiego, ale takie zdarzenie nigdy nie miało

                        miejsca w historii Polski . 

Książę Jaksa z Kopanicy grecki Jazon szwagier Petrusa Włostowica/ Vlostidesa  fundator  miasta Berlin

  Herb Łabędź  Piotra i Marii Włostowic

Obraz Jana Matejki   1881

Zamek Górka. Zamek w Sobótce pod  Ślężą .

Na stronie zamku pojawiła się informacja, iż od 22 sierpnia 2016 roku jest on rezydencją prywatną do wyłącznej dyspozycji właścicieli, nocleg nie jest już możliwy. Obecnie dość bezprawnym właścicielem zamku jest Spółka Ecoinwest.   Zamek Górka był palatium – letnim pałacem Piotra Włostowica, przodka  także  Redaktor Naczelnej  Białego Orła z  gałęzi  Duninów. 

 

Po lewej : Herb gminy Sobótka  z  roku 1960 .Jest to orzeł Piastów  Śląskich ( po lewej)  .

Herb Sobótki (1960-2003) – podwójny – obok prawidłowy,  orzeł  jest niewłaściwy oraz  zwierzę,  był to lew a  nie  niedżwiedż. O symbolu   ukośnego krzyża  jest  mowa  szczegółowo 

w  e-booku  ‘Ziemiaństwo szlachta  herby walka  klas’.

 U góry rycina zamek –   zamek  Piotra Włostowica  na Ołbinie.Wiek  XII.

      ….a miało nic w Polsce nie być w średniowieczu….tylko drewniane osady grodowe..                                                                                     

Standardowa   wersja  historii Dolnego Śląska 

Ślązacy ( polskie : Ślężanie ) Słowianie zachodni , a konkretnie z Lechickiej polskiej grupy zamieszkujący terytoria Dolnego Śląska , niedaleko Ślęży góry i Ślężańskiego rzeki, na obu brzegach Odry ,oraz obszar nowoczesnego miasta Wrocławia . Byli pierwszymi stałymi mieszkańcami Wrocławia, gdzie w IX wieku lub wcześniej budowali fort na Ostrowie Tumskim , który był wówczas wyspą na Odrze. Bawarski Geograf , który odnosi się do nich jako Sleenzane stwierdza, że mieli 15 osiedli lub gords ( Civitates ) i wyświetla je jako jedną z kilku plemion zlokalizowanych na Śląsku .   Karta praska (opis granic biskupstwa praskiego ) z 1086 r. odnosi się do nich pod alternatywną nazwą Zlasane . Kronika Thietmara , z drugiej dekady XI wieku, nazywa je Silensi . Ich nazwa  była znana Frankom i Bizantyjczykom .Ślężanie osiągnęli wysoki stopień organizacji społecznej i budowali ufortyfikowane miasta  już do VIII wieku naszej ery , jeśli nie wcześniej. Znaleziska archeologiczne fortyfikacji zbudowanych przez różne plemiona śląskie pochodzą już z IV wieku, a dowody ciągłego osadnictwa na tym terenie sięgają 1 wieku naszej ery. W rzeczywistości  4 wieku przed naszą erą, czasy  Republiki Rzymskiej  oraz  greckiej antycznej  Hellady .  Długi mur obronny, wzmocniony licznymi fosami, rozciągał się od dzisiejszej Jeleniej Góry do Krosna Odrzańskiego i po obu stronach rzeki Bobr .Całkiem  nieźle , ale więcej     jest w e-booku,  oraz kim byli ci  ‘ Ślężanie’.    

 Kto czyta nie błądzi …nie  kupisz nie dowiesz się..                              

Ziemiaństwo Szlachta Herby i Walka Klas      PDF

Stron   A-4 256  Cena 30  zł

Opracowanie  źródłowe  badawczo -naukowe 

Autor:  Krystyna  Ziemlańska                                                                                                   

 Nowa  drabina społeczna i socjotechniczne przemiany społeczeństwa  

Historyk który nie zna historii herbów oraz dziedziny zwanej heraldyką nie może się uważać za historyka podobnie jest z językoznawstwem w historii. Publikacja przywraca pamięć o wielkiej starożytnej narodowej kulturze oraz wartościach , które są dla nas fundamentalne i bez których naród nie może funkcjonować. Jeszcze w Polsce przedwojennej każda rodzina czy to w mieście czy na wsi była związana herbem rodowym z inną rodziną . Herby to nie tylko archaiczna pamiątka szlachecka ,ale pradawna mistyka i symbolika, prawa dynastyczne, majątkowe oraz nieprzemijająca kultura wraz z całą szlachtą ,o której się nadal uczy, że była to grupa feudalnych wyzyskiwaczy. Publikacja ujawnia także tajne mechanizmy manipulacji politycznych w kontekście całego historycznego i sterowanego procesu którego celem było pozbawienie rodów szlacheckich ich własności , ziemi, majątków i gospodarstw z jednoczesnym niszczeniem dorobku pokoleń i ich twórczej pracy a także utworzeniem nowych państw i nowego społeczeństwa rządzonego za pomocą sfałszowanej historii i reżimowych systemów politycznych. Powstanie Styczniowe 1863 było dla nas niezwykle ważną cezurą oraz wydarzeniem, którego tragiczne skutki nieprzerwanie trwają do dzisiaj, dlatego nasza historia była cały czas cenzurowana oraz fałszowana wraz z herbami.

HERB to znak rozpoznawczy dla innych oraz znak identyfikacyjny, herb oznacza przynależność do określonego historycznego rodu oraz związki dynastyczne rodowe jak też jest symbolem wielu cech danej osoby i jej przeznaczenia danego od Boga. Polska tradycja narodowa właśnie dlatego została z polskiej historii wyrugowana i ośmieszana jak kuriozum. Historia jakiegoś rodu w Polsce to cała historia narodowa i określone fakty oraz wydarzenia związane z tym rodem a poza tym herb oznacza, że się nie wyskoczyło sroce spod ogona , ale że się posiada odpowiednie pochodzenie i tradycję. Obecnie dochodzi do wielu wypaczeń herbów polskich miast oraz ich podmieniania na niewłaściwe.

Bardzo wielu Polaków na szlacheckie korzenie tak samo jako herb, nie dotyczy to tylko nagłaśnianych w prasie kilku najbardziej znanych rodów arystokratycznych, Zamoyskich, Czartoryskich czy Potockich albo Lanckorońskich.( dla których herby także już często przestały mieć znaczenie lub są przestarzałe ! ). A to dlatego, że Polacy już nie wiedzą nic o herbach ! .Także skorzysta wielu Polaków na lekturze tego e-booka i okaże się, wiele rodzin odkryje swoje szlacheckie lub rycerskie korzenie , o których już nie mieli pojęcia.

Obecnie jest trudno ustalić symbolikę jakiegoś herbu, jest to żmudna praca językoznawcza oraz literacka, która wymaga także studiowania źródeł ezoterycznych , literackich i mistycznych. Samą przynależność do herbu na podstawie nazwiska można nawet ustalić w Wikipedii która jest pod tym względem cennym źródłem i warto z niego korzystać, ale są tam różne nie zawsze prawidłowe wyjaśnienia legend herbowych i przeważnie jest to jakaś sztampa ale warto i taką znać jako formę wyjściową. Trzeba też wiedzieć, że w jałtańskiej Polsce powojennej poprzerabiano nazwy wielu gmin i miasteczek aby rugować wszelkie historyczne skojarzenia z dawnymi herbami szczególnie z Polską piastowską .I tak jedna nazwa może się powtarzać w Polsce nawet kilkanaście razy w różnych województwach , aby nie było żadnych historycznych nawiązań do nazw poprzednich i wyrugowanych.

                                 SZLACHCICEM JEST TEN, KTO SZLACHETNOŚĆ 

                                              MA W SWYM SERCU I PRZODUJE 

                               INNYM OBYWATELOM SIŁĄ DUCHA, OFIARNOŚCIĄ 

                                           I PRACĄ DLA SPOŁECZEŃSTWA

Bardzo  wielu  Polaków posiada szlacheckie korzenie tak samo  jako herb, nie dotyczy  to tylko   najbardziej znanych rodów  arystokratycznych, Zamoyskich, Czartoryskich  czy  Potockich  albo Lanckorońskich  lub  Sobańskich i innych  o których można  przeczytać w Wikipedii ,  dla  których herby także już  często przestały mieć znaczenie lub są  przestarzałe  a ich  symbolika jest  dla nich nieznana  i  spaczona  już  kilka wieków  temu.   

Obecnie zresztą jest trudno ustalić symbolikę jakiegoś herbu, jest to żmudna praca językoznawcza oraz literacka,która wymaga także  studiowania  źródeł   literackich oraz  tajemnej  symboliki. Dlatego porządny historyk który nie zna historii  herbów  oraz  dziedziny zwanej heraldyką nie może się  uważać za  historyka  i podobnie  jest z językoznawstwem w  historii. Publikacja przywraca  pamięć o wielkiej starożytnej narodowej kulturze oraz  wartościach , które są dla  nas  fundamentalne i bez  których naród nie może  funkcjonować.   Jeszcze w Polsce przedwojennej każda  rodzina czy to w mieście  czy na wsi była  związana  herbem rodowym z inną rodziną . 

Herby to nie tylko archaiczna  pamiątka  szlachecka ,ale nieznana  już od dawna w Polsce mistyka i symbolika, prawa  dynastyczne, majątkowe oraz  nieprzemijająca kultura antyczna  wraz z całą  szlachtą o której się nadal uczy, że  była to grupa feudalnych wyzyskiwaczy.  

HERB to znak  rozpoznawczy  dla  innych  oraz  znak identyfikacyjny,  herb  oznacza  przynależność  do  określonego historycznego rodu  oraz  związki  dynastyczne rodowe jak  też  jest  symbolem wielu cech danej  osoby  i jej  przeznaczenia danego od  Boga.Polska  tradycja  narodowa właśnie dlatego  została z  polskiej  historii wyrugowana  i  ośmieszana  jak  kuriozum. 

 Historia  jakiegoś rodu w  Polsce  to cała  historia  narodowa i określone  fakty oraz  wydarzenia  związane z  tym rodem a  poza  tym herb  oznacza, że  się nie wyskoczyło sroce spod  ogona  , ale że  się posiada odpowiednią tradycję  i symbolikę Obecnie dochodzi do wielu wypaczeń  herbów polskich miast i gmin oraz  ich zamienianie na niewłaściwe. 

                             A  tak preparuje się   negatywne wizerunki naszych dziejów:

W epoce staropolskiej przywiązywano dużą wagę do genealogii, poszukiwano jak najdawniejszych przodków, aby wypaść korzystnie w porównaniu z mieszkańcami innych państw Starego Kontynentu.      

                E- book  zawiera zanalizowane następujące herby oraz ich nieznaną    

                                                    fantastyczną symbolikę : 

Herby:  Roch  Herb Rogala  Sas  Jelita  Pilawa  Nałęcz  Agricola   Cocseszsza ( Kościesza) Korab  Łada   Grabie  Puchała Abdank   Pilawa  Jasienica    Prawdzic  Gozdawa Kotwica Samson Łagoda  Janina   Junosza   Kruk ( Ślepowron) –    symbolika  gryfa – o której mowa  obszerniej  także w e- booku’  O Scytach Sarmatach Persji i Iranie ‘-   symbolika jednorożca   i wiele  innych symboli herbowych  oraz powiązanych zagadnień  historycznych. 

A  także  między innymi:   O Wierzynkach  czy  była słynna    uczta  u Wierzynka. Oraz o  przerabianiu polskich herbów – także w  tym  e-  booku  oraz  na koniec  sensacja   – sfałszowana  uchwała  Sejmu z roku 1831  o barwach  narodowych   polskiej flagi   biało- czerwonej  jak  też   prawdziwa polska flaga w jaki sposób  i kiedy została  zafałszowana.

                                 Straszydła dla dzieci  zamiast  narodowych herbów !

   

 O Polsko, Polsko! Święta bogobojna, 

                                            Jeżeli kiedyś, jasna i spokojna,
                                        Obrócisz swoje rozwidnione oczy

                                       Na nasze groby, gdzie nas robak toczy,
                      Gdzie urny prochów pod wierzby wiosenne skryty się dumać, 

                Jak łabędzie senne,  Polsko Ty moja! Gdy już nieprzytomni będziemy, rospomnij 

     Ty o nas, o wspomnij!  Wszak myśmy z Twego zrobili nazwiska pacierz co płacze 

         i Piorun, co błyska.  A dosyć, że się zastanowisz chwilę, jaka tam cisza na naszej mogile.  Jak się wydaje od Boga przeklęta,  A nie zapomnisz Ty o nas, o Święta!”

                                                     Honor szlachecki

                                  który jest niczym innym, jak honorem żołnierskim, 

                   honorem rycerskiej służby, pozwolił jej przetrwać przez czasy niewoli 

                                  i upadku i dziś  mocnym odzewem powołuje ją 

                                       do nowej służby dla Rzeczypospolitej

 Kto czyta nie błądzi …nie  kupisz nie dowiesz się.. 

 Zawartość  ebooka  to między  innymi  także  : 

TAJEMNICE  SZLACHECKIEJ  KONFEDERACJI TARGOWICKIEJ 

  O Wierzynkach  i Lewku bankierze  króla Kazimierza  Wielkiego pokazanym w  serialu  Korona  Królów  – czy taki istniał.

Kim  był Wierzynek: Oficjalnie w polskiej historii  był znany  wyłącznie z  tak zwanej  Uczty  u Wierzynka . Uczta u Wierzynka – przyjęcie zorganizowane w Krakowie przez krakowską radę miejską i Mikołaja Wierzynka w trakcie spotkania europejskich monarchów i książąt około 22-27 września 1364, zwołanego z inicjatywy Kazimierza III Wielkiego. 

                 I tyle  było do tej pory wiadomo  o Mikołaju Wierzynku. 

       A  była to wielka  postać w  polskiej  historii, zupełnie nieznana  jeszcze w  roku 2021

 Co robili starożytni  Fenicjanie w  Olkuszu ?   Sensacje z dziejów  miasta –  Lista najważniejszych herbarzy ważnych dla dziejów Polski-Pomocne  adresy  internetowe  do  wyszukiwania  herbów  oraz genealogii  oraz Sensacja  z  kolorami flagi  polskiej – skąd  się  te  dwa  kolory wzięły  i  jakie mają znaczenie.

Husaria      PDF

Autorzy:  

Jerzy Cichocki , Andrzej Szulczyński , Krystyna  Ziemlańska                 

Stron A-4 177   Cena 25 zł

Książka w odróżnieniu od  e- booka 'Kawaleria z dziejów Polskich Sił Zbrojnych ’ jest poświęcona wyłącznie polskiej husarii.Husaria – polska jazda należąca do autoramentu narodowego, znana z wielu zwycięstw  jako pancerna  formacja kawaleryjska Rzeczypospolitej, obecna na europejskich polach bitew od początku XVI wieku do XVIII wieku i bezsprzecznie  najlepsza  europejska i światowa  formacja  wojskowa. Ze względu na nietypowe uzbrojenie i taktykę husaria jest zaliczana do najskuteczniejszych formacji wojskowych w dziejach kawalerii na świecie nie  tylko w Polsce. Jej następczynią  była polska lekka kawaleria  .

 

     

Zbroje husarskie – Muzeum Wojska Polskiego. 

Husaria podczas parady w 1605 roku w Krakowie przedstawiona na Rulonie polskim .

Husaria –  zawartość  publikacji to popularne  przekrojowe opracowanie poświęcone dziejom  i zwyczajom  oraz  tradycjom polskiej husarii .Wydanie  zostało  znacznie  poszerzone o  szereg  istotnych kwestii  historycznych  wraz  z komentarzami oraz  ilustracjami jak  galerie  fotografii, malarstwa  oraz  grafiki  historycznej w  tym  sensacyjne  hełmy husarskie które czynią  lekturę  znacznie  bogatszą  i pełniejszą.  

Kto czyta nie błądzi …nie  kupisz nie dowiesz się.. 

Kawaleria Polska z dziejów Polskich Sił Zbrojnych      PDF

Stron A- 4  239 Cena 30 zł

Opracowanie  źródłowe  

Autor: Krystyna  Ziemlańska

Wojsko  to uświęcona  tradycja  w Polsce. Rzeczpospolita  od  zarania  dziejów narodowych zawsze ‘wojskiem stała’  i dzięki  Polskim  Siłom Zbrojnym dziesiątki  razy w  naszej  historii Polacy obronili własną państwowość oraz   wywalczyli niepodległość,  także dla  wielu  innych narodów.  W żadnym innym państwie   europejskim żadna inna  armia  nie  osiągnęła takich szczytów doskonałości  jak nasze wojska .To właśnie Polskie  Siły Zbrojne , dowiodły niekwestionowanej   wyższości we  wszystkich operacjach  i działaniach  wojennych na przestrzeni całej europejskiej historii , pod dowództwem niezrównanych hetmanów i dowódców wojskowych  , zaś w  czasie II  wojny światowej polscy  żołnierze stanowili najlepsze i najnowocześniejsze  jednostki bojowe zarówno w Polsce w Armii Krajowej jak i na frontach europejskich.  Mało kto także   wie, że  znany krytyk muzyczny oraz  obrońca zabytków  na Powązkach Jerzy Waldorf  ,był nie  tylko wybitnym muzycznym krytykiem ale także absolwentem Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu , najlepszej szkoły nie tylko  w Europie ale w ogóle na świecie.  Historia  naszej antycznej jazdy, husarii  i innych  formacji dawnej Rzeczpospolitej jest bardzo zafałszowana , pełna celowego umniejszania jej  zasług i wartości, dlatego niniejsza  publikacja  odkłamuje w sposób znaczny  dzieje  naszej jazdy wraz ukazaniem jej  cnót  i niezwykłych umiejętności podziwianych w  innych  krajach.  

 Cytat z  publikacji  :

Obowiązujący powszechnie  szlachtę polską w ówczesnej Rzeczpospolitej zwyczajowy model edukacyjny zmuszał  każdą rodzinę  do wyposażenia męskich potomków wszechstronnie w żołnierskie umiejętności. Stopniem ich opanowania  młodzian szlachecki o całe  nieba przewyższał cudzoziemskiego oficera. Nie tylko zresztą często wojskowe umiejętności musiał syn szlachecki sobie przyswoić, obowiązywało  ogólne wykształcenie renesansowe , zatem  znajomość  literatury, języków, dziejów  własnych i obcych państw. Ogólne – dla nas to pojęcie oznacza coś zupełnie innego w znaczeniu czegoś gorszego , ogólnikowego, podczas gdy synonimy  do  słowa ogólny  to: całkowity, globalny,integralny,łączny,gruntowny,generalny,uniwersalny.   

 To zatem ogólne czyli wszechstronne wykształcenie  umysłowe  wywierało znaczny  wpływ na siłę państwa,a zatem na stan jego wojskowości. Dzięki  dość  długo  utrzymującym się swoiście paramilitarnemu modelowi edukacji,cały stan szlachecki miał  nabyte  w wysokim stopniu indywidualne umiejętności wojskowe. ”

Polska  kawaleria nie powstała  jednak sama z siebie ale  stanowiła  przedłużenie najlepszych antycznych  tradycji  wojskowych o czym się  jakoś zapominało  wspominać  przy okazji wielu różnych  opracowań z dziejów  polskiej  wojskowości. Wypada  zatem przypomnieć  te  tradycje oraz  ich  antyczny rodowód z którego czerpaliśmy wiedzę  i doświadczenie na własnych późniejszych polach walki. 

Jest to przekrojowe opracowanie poświęcone historii kawalerii polskiej od czasów najdawniejszych bo począwszy od antyku poprzez  średniowiecze do czasów współczesnych.  Warto także  nadmienić, że  na terenie  Rzeczpospolitej miały miejsce  wszystkie najważniejsze i największe  bitwy europejskie od czasów  późnego średniowiecza po  wiek  XIX i XX  okres  II  wojny światowej ,  a najwięcej wielkich  bitew  miało  miejsce w wieku  XVII w  czasie  najazdów  szwedzkich  i tureckich .

Dlatego historia Polski  jest także  wielką  historią  Europy o czym powinni wiedzieć nie tylko  polscy historycy. Opracowanie jest w dużej  mierze nieszablonowe i  nowatorskie ,stanowi cenne źródło wiedzy zarówno dla profesjonalistów jak i historyków,nauczycieli historii , studentów, miłośników wszelkiego rodzaju barwy i broni, jak też uczniów szkół ponadpodstawowych .  Wprawdzie  tytuł    e-booka dotyczy  kawalerii ale  treść  jest związana także z  husarią  która  jest nazywana  ciężką  kawalerią.

     

Atak sarmackiej husarii w Bitwie pod Kłuszynem 1610
obraz Szymona Boguszowicza z 1620- zupełnie inaczej niż w  filmach ! 

Kilka ciekawostek. 

Drużyna czy pułk

W polskiej  historii wojskowości funkcjonują  zafałszowane pojęcia wojskowe z czasów Piastowskich. I tak na przykład w dobrej skądinąd  książce’  Lance do boju’ pod redakcją naukową  znanego profesora a także w innych  książkach i opracowaniach wymieniona jest drużyna książęca w liczbie  co najmniej  batalionu  lub nawet  pułku ! Najwidoczniej  nastąpiło  jakieś  nieporozumienie ze słowem drużyna, najwidoczniej więc chodziło o drożynę czyli drogę  i szlak po którym  ciągnęły  świetnie  uzbrojone wojska. I tak w  tym opracowaniu  mamy napisane:   

 (…) W historiografii naszej  przyjmuje  się zgodnie, co jest  nieprawdą, gdyż są  inne  źródła, że  pierwszą  dokładniejszą  informację na  temat polskiej drużyny książęcej  pozostawił arabski Ibrahim Ibn  Jakub, który pisał :‘Ma  on, Mieszko trzy  tysiące  pancernych, podzielonych na oddziały a  setka  ich znaczy tyle,co co dziesięć secin ( setek)  innych wojowników . Daje on  tym mężom odzież , konie, broń i wszystko czego potrzebują.’       

              Jak więc  można mówić o jakiejś  drużynie która  składa się z 9 do 15 osób ?!

  I dalej :  ” W czasach  Bolesława  Chrobrego  władca nie dysponował wyłącznie drużyną. Jak twierdzi kronikarz Gall  Anonim, Bolesław:’’Z Poznania  bowiem  miał 1 300  pancernych i 4000 tarczowników,z Gniezna  1500 pancernych  i 5000  tarczowników,w  grodu Władysława( Włocławka) 800 pancernych i 2000 tarczowników,z Giecza  3000  pancernych i 2000  tarczowników,ci wszyscy waleczni i wprawieni w rzemiośle wojennym występowali do boju   – pod wodzą  hetmanów. Prawidłowe pochodzenie słowa  hetman także nie jest niemieckie, jak się cały czas utrzymuje w naszej obecnej historii (od hauptman)  .

 Hetman najwyższy dowódca wojsk Polski i Litwy; przywódca Kozaków a  także  szachowa figura mogąca poruszać się w każdym kierunku.     Pochodzenie  tego słowa  jest perskie od  vataman- atman(a)  dowódca  jeźdźców.

Polacy pierwsi na świecie      PDF

Stron A-4 200  Cena 25 zł

Opracowanie  źródłowe 

Autor: Krystyna  Ziemlańska 

 Bez historyzmu nie ma polityki dla społeczeństwa, posiadającego historię; a że nie ma narodu bez historii, wszelka więc polityka narodowa musi czerpać środki   z historyzmu. 

 Dobrobyt, wyprzedzający oświatę, może stać się niebezpiecznym. Majątek nie kierowany rozumem wychodzi nieraz na złe właścicielowi samemuż. 

Nie powinien nikt posiadać majątku więcej, niż oświaty, bo dobrobyt u głupca nie staje się środkiem doskonalenia.  Bierność cywilizacyjna łączy się nieuchronnie z brakiem celowości, a brak celowości łączy się  z brakiem twórczości.Nie dojdzie społeczeństwo żadne do znaczenia, ani celu swego nie spełni, jeżeli Ethosowi swemu nie zapewni siły.                Feliks Koneczny 

Polacy byli najwybitniejszym europejskim  narodem  po bizantyjskich  Grekach, narodzie wielkim i wspaniałym, co  tylko dowodzi naszych  związków z Grecją. Oczywiście  sama tylko nazwa Polacy niewiele wnosi bez wiedzy o  korzeniach naszej  państwowości. Wyznawaliśmy  przez  wieki te same  ideały greckiego patriotyzmu , cnót,   męstwa , charakteru  i  wiedzy.Nie było takiej dziedziny, w której jakiś  Polak nie dokonałby epokowego przełomu i nawet w czasie braku wolności państwowej, pod zaborami, to właśnie Polacy pchali wszystkie nauki i cały europejski  postęp . 

To  Polacy  budowali największą i najnowocześniejszą kolej transsyberyjską i harbińską , miasta w carskiej Rosji , cały Kijów i wiele innych miast . 

Albert Einstein uczył się   od polskich uczonych a Brytyjczycy zawdzięczają  Polakom ogromny wkład w ich kulturę i literaturę wraz z Szekspirem, którego biografia wykazuje  bezpośrednie związki z  Polską.  Wszędzie na całym świecie to Polacy pierwsi walczyli o wolność i demokrację, ”Za naszą i waszą wolność”,  dzięki polskim wynalazkom wygrano II  także  wojnę światową i  sami Polacy powinni czuć się dumni z własnych przodków i wielkich osiągnięć, bez których europejska  cywilizacja z pewnością byłaby na poziomie kamienia łupanego oraz   polskie  wynalazki wojenne  o których jest mowa w  tym e- booku  wykorzystywane po wojnie  przez tak zwanych  aliantów.    

 E- book jest poświęcony wielkim  Polakom  na przestrzeni wieków  oraz ich twórczej  pracy  we wszystkich dziedzinach z  której czerpały inne  narody  i państwa .Publikacja przywraca  naszemu Narodowi miejsce w świecie z którego  przez  wiele  lat byliśmy usunięci i zepchnięci na margines. Jest to także wiedza  dla innych  narodów  i  historyków    badaczy dziejów  Europy i świata.                                                                                                                  

                                                                    Kto czyta nie błądzi …nie  kupisz nie dowiesz się.   

       

Feliks  Koneczny  

POLSKIE LOGOS A ETHOS -KULTURA UMYSŁOWA 

Nieprzemijające źródło państwowotwórczych nauk   etycznych o potędze Rzeczpospolitej 

Kultura rodzi się z tradycji i tradycją żywi-Polacy jako wiodąca czołówka wynalazców i odkrywców – wymienione są wszystkie nazwiska oraz odkrycia  naukowe  geniuszy nauki i kultury od wieków najdawniejszych po czasy współczesne w każdej możliwej dziedzinie. Dlaczego  w szkołach o nich nie uczą ?  Komisja Edukacyjna używająca w Polsce zasłużonego przydomku „Wiekopomnej” — urządziła pierwszy w Europie „jednolicie zorganizowany system szkolnictwa państwowego, ogarniający wszystkie warstwy społeczne i wszystkie szkół rodzaje od najniższych do najwyższych. Na taki system żaden inny nie zdobył się wówczas naród.

Komisja Edukacji Narodowej (KEN, pełna nazwa: Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca) – centralny organ władzy oświatowej, zależny tylko od króla i Sejmu, powołany w Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.Komisja Edukacji Narodowej była zarazem pierwszą w Polsce jak i w całej Europie władzą oświatową o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty publicznej. 

Cuda znad Wisły      PDF

Stron A-4  266  Cena  30  zł

Opracowanie źródłowe  badawczo –  naukowe 

Autor: Krystyna  Ziemlańska

Co roku  w Warszawie  odbywały   się  uroczystości z okazji Święta Wojska  Polskiego  oraz  tak zwanego Cudu nad Wisłą wraz  paradą   Wojska Polskiego w Warszawie  wsparte mocnymi  akcentami religijnymi  z  udziałem   mamucich  historyków,  którzy  jak zwykle przytaczali  te  same  schematy o  wielkim polskim  zwycięstwie i zablokowaniu  pochodu bolszewickiego na zachód  Europy wraz z nieodłączonym  szablonem słynnego  manewru znad  Wieprza ( nazwa  rzeki  oraz  zwierzęcia ).  

Bitwa warszawska (nazywana też Cudem nad Wisłą a  także  cudaczeniem od  cudownego Marszałka Józefa Fałszywego   cudaka ) – bitwa stoczona w dniach 12-25 sierpnia 1920 w czasie wojny polsko-bolszewickiej, której zasięg był znacznie szerszy i obejmował  także  przygotowania bo bitwy  oraz  jej epilog  wraz z końcem  wojny polsko-  bolszewickiej.Sama bitwa była poprzedzona słynną wyprawą  kijowską. Oficjalne  wersje  podtrzymywane  przez  historyków w czasie  corocznych  obchodów  tej  bitwy i  wojny  twierdzą, że bitwa ta zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzenienia rewolucji bolszewickiej  na Europę Zachodnią. Zdaniem Edgara D’Abernon była to 18 z przełomowych bitew w historii świata.Kluczową rolę odegrał rzekomo manewr Wojska Polskiego oskrzydlający Armię Czerwoną przeprowadzony przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, wyprowadzony znad Wieprza 16 sierpnia, przy jednoczesnym związaniu głównych sił bolszewickich na przedpolach Warszawy.Ale już w 1920 w Polsce rozgorzał spór o autorstwo planu bitwy warszawskiej i miano zwycięzcy. 

Z czysto technicznego punktu widzenia autorem planu jest gen. Rozwadowski, jednak marszałek Piłsudski, jako Wódz Naczelny, uważał siebie za konstruktora warszawskiego zwycięstwa. Czy  jednak  miał  do tego jakieś  prawo? Również wielu historyków  nadal przyznaje, że koncepcja bitwy należała do marszałka, którą później na papier przelał gen. Rozwadowski. 

Jednakże  faktycznym głównym rozstrzygającym militarnie dowódcą   i  znakomitym strategiem w Bitwie Warszawskich było  umniejszany we wszystkich opracowaniach  oraz telewizyjnych  obchodach rocznicowych generał Władysław Sikorski, który dostarczył wstrząsających dowodów na  umyślny  plan  Józefa  Fałszywego   dążącego od początku do zniszczenia  armii polskiej wszelkimi  możliwymi sposobami, ujawnionymi w publikacji  generała Sikorskiego  oraz  innych źródłach. Józef Fałszywy nie chciał w ogóle wygrać Bitwy Warszawskiej i strasznie mataczył w  czasie  działań wojennych starając się   doprowadzić  armię polską do zapaści. Wywołanie wojny polsko  bolszewickiej  wprawdzie  przyniosło  wielką chwałę dla polskiego  oręża ,ale  celowe  nie udzielenie przez  tego  gangstera pomocy ”  białym” Rosjanom Denikina zemściło się później w Katyniu. 

W  kontekście  ujawnionej  analitycznej biografii  marszałka  Piłsudskiego w  e-booku  Rebus Piłsudski  w biografiach  powyższy  e-book  jest jej bardzo ważnym uzupełnieniem. Składa się z  artykułów i opracowań  poświęconych odkłamaniu  samego Cudu nad Wisłą .

Zawartość  publikacji źródła i opracowania 

 • Przygotowania do obrony Warszawy  –   Militarne kulisy cudu nad Wisłą 
 • Cud nad Wisłą w  Loreto  – Arc. Hoser bredzi o „cudzie nad Wisłą”: „Objawiła się Maryja i wywołała popłoch w Armii   Czerwonej i  jest to udokumentowane”
 • Wyprawa  kijowska  była  świadomą prowokacją 
 • Oficjalna wersja dotycząca  Bitwy Warszawskiej która  także  wiele  ujawnia a czego nie   dostrzegali  różni historycy 
 • Generał Rozwadowski  fragment  biografii  
 • Legenda  kontruderzenia znad Wieprza 
 • Co pisze major Marceli Kycia  adiutant generała Rozwadowskiego
 • Kampania  roku 1920 w świetle prawdy
 • Po bitwie zbrodnie na generałach oraz  antywojskowa  polityka
 •  Pułkownik  Marian Romeyko – Przed o po maju  1926 
 • Władysław Sikorski jako  Karol Pomorski  'Józef Piłsudski  jako wódz i dziejopis ’,

   Warszawa 1926   

 • Konstanty Srokowski  – NKN Zarys  Historii  Naczelnego Komitetu  Narodowego .  nakładem  Krakowskiej  Spółki Wydawniczej,  Kraków, 1923. 
 • Tadeusz  Jordan  Rozwadowski –  Generał  broni
 • Stefan  Arski-   My Pierwsza  Brygada 
 • Józef  Piłsudski  i jego legenda ’- pod  redakcją  Antoniego  Czubińskiego 
 •  Jan  Molenda- Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908-1918 
 •  Alina Kowalczykowa –  Piłsudski  i tradycja
 • Włodzimierz  Wójcik – Legenda Piłsudskiego w polskiej  literaturze    międzywojennej
 • Włodzimierz  Wójcik -Nadzieje i złudzenia  ’ Legenda Piłsudskiego w polskiej  literaturze    międzywojennej
 •  W blasku  legendy. Antologia poezji.
 •  Piłsudski w Wilnie
 •  Henryk Pająk – Ponura  prawda o   Piłsudskim.
 •  Kronika poetycka  życia  Józefa Piłsudskiego- W  Blasku  Legendy-  opracowanie, noty  i  posłowie – Krzysztof  Jeżewski.
 •  Daria i Tomasz Nałęcz-  Józef  Piłsudski- legendy i fakty
 •  Józef Piłsudski  o  sobie  – Z  pism, rozkazów, i przemówień  komendanta . 
 •  Jacek  Majchrowski – Ulubieniec Cezara-  Bolesław  Wieniawa  Długoszowski 
 •  Felicjan Sławoj Składkowski  –  Strzępy meldunków.
 •  Irena Pannenkowa  jako Jan Lipecki   'Legenda  Piłsudskiego’

                                                         Kto czyta nie błądzi …nie  kupisz nie dowiesz się.. 

Ordynacje rodowe Radziwiłłowie z manufaktury czyli szajka Ościka       PDF

Stron  248  stron A-4    Cena 30 zł

  Opracowani  źródłowe  badawczo – naukowe 

 Autor : Krystyna  Ziemlańska 

          Szajka  Ościka  wypłynęła po  pięciu wiekach..  wszystko kiedyś zawsze  wypłynie…

Najbardziej znane  ordynacje  feudalne  zwane  także  obszarniczymi  czyli  wielkie  magnackie fortuny    należały do rodu  Zamoyjskich oraz  Radziwiłłów.W  przypadku pierwszego  rodu  zagadnienia  historyczne z powstaniem  ordynacji  są  jasne, ale w przypadku  rodu litewskiego a potem  polskiego – Radziwiłłów , skoligaconego  prawie  ze  wszystkimi  dynastiami europejskimi-  już  nie, wraz z  kontrowersjami  o   protoplastach i członkach tego  rodu ,uznania  ordynacji    oraz  bezprawnego używania  tytułu  książąt i problemów z  samym  herbem w  tym  fałszerstwa  i przekręty  na  których ten  ród  wyrósł. A także  Unia  horodelska  1413 która  była  sfałszowana ,Helena Moskiewska  księżna  litewska  żona króla Aleksandra  Jagiellończyka  otruta  przez  Radziwiłłów  , którzy zagarnęli jej skarbiec, jak też  car  Wasyl Szujski z  dynastii  Rurykowiczów  przez  nich  został   także otruty i prawdopodobnie także sam  król  Aleksander  Jagiellończyk.

 Sensacje o tym znanym  największym  magnackim  historycznym rodzie. 227  stron dociekań, analiz  oraz  wniosków( ale za   to jakich)  które  ujawniają  zupełnie inną nieznaną  historię tego rodu i jego nieznane  początki.

Obecnie wiele  rodów uważanych za  arystokratyczne  elity Rzeczpospolitej  stara się o zwrot  i odszkodowania za  znacjonalizowane  majątki w  tym  pałace , a jak się  okazuje nie wszyscy  mają do  tego   prawo.Jest to  ważny  przyczynek  do historii Polski  zwłaszcza  dla  historyków ale  nie tylko,  bo także  dla wszystkich, których historia  Polski  interesuje. Opracowanie zawiera  wiele  danych z  nieznanej  historii    Polski i  Litwy, które  można nazwać  nawet  jako wstrząsające  i szokujące.   Ustalenia  dotyczą  także  zakupionej  przez  Ministra  Kultury P. Piotra  Glińskiego zbiorów Fundacji  Czartoryskich  skoligaconych z  Radziwiłłami , które  były własnością  Skarbu Państwa,i innych zagadnień  związanych z  

tymi rodami, uważanymi za  elity Rzeczpospolitej. 

                                            Można  w  to nie uwierzyć , dlatego trzeba  o tym przeczytać.

Smoleńsk drewniane przerażenie  PDF

prawdziwa przyczyna  katastrofy   smoleńskiej wyjaśniona  

 Stron A-4   74   cena 15 zł                                                    

Opracowanie dziennikarskie źródłowe śledcze 

Autor: Krystyna  Ziemlańska

 E- book zawiera  wykrytą  prawdziwą   przyczynę katastrofy smoleńskiej .Winę za umorzenie tych niewygodnych faktów ponosi   Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie ,ale za  sam wypadek winę  ponosi  przede wszystkim Lech Kaczyński , jego kancelaria  i  szefowie lotnictwa. Śledztwo było prowadzone kilka  lat  w oparciu   wyłącznie o  źródła  internetowe .Plik był zawieszony w roku 2017 na małej stronie  Białego Orła  i  był  dostępny  przez  rok ,ale nikt nie chciał  przyznać  racji  tylko  w kółko  podtrzymywano wersję o zamachu i wybuchach ,która została profesjonalnie obalona na wstępie  opracowania śledczego.

W marcu 2020   zostało wniesione zgłoszenie do Państwowej Komisji Wypadków Lotniczych ( komisji fikcyjnej jak się okazało )  z tym opracowaniem ponieważ nic nie dawało rozsyłanie emaili z plikiem do Sejmu do PIS, do Pana Laska, do MON czy też do Prokuratury Wojskowej .   Komisja także nie  odpowiedziała, bo jako przykrywka musiała  znać  prawdziwą  przyczynę  katastrofy od wielu lat.  W tym miejscu  warto  zacytować pewne  nauki, bo zamiast przyznania racji wszczęto  jak co roku rocznicową kampanię smoleńską ,ponieważ   dane w opracowaniu śledczym  są tak szokujące , że  nic dziwnego,że nie mogły się przebić.  Na pewno  były znane  samemu Jarosławowi  Kaczyńskiemu  oraz  prezydium  PiS  i panu Macierewiczowi  zapewne  także. 

Hipokryzja (od gr. ὑπόκρισις hypokrisis, udawanie) – fałszywość, dwulicowość, obłuda. 

Hipokryzja może się przejawiać na kilka sposobów:

 • tworzenie obszarów tabu, czyli spraw, o których się nigdy nie rozmawia publicznie;

 (  tajemnica poliszynela) 

 • Tajemnica poliszynela – rzekoma tajemnica, o której wszyscy (w danej społeczności) wiedzą, lecz nikt o niej głośno nie mówi.

Lublin znad Nilu PDF  

 Stron A-4   217   cena 30zł                                                    

Opracowanie źródłowe naukowo- badawcze
Krystyna Ziemlańska

Lublin znad Nilu – zawartość publikacji – to zbiór sensacji i ciekawostek
historycznych oraz analiz źródłowych

Lublin górą ! Nie Parszawa i Pokraków !
Wczesnośredniowieczny Lublin należy do najstarszych ośrodków miejskich w Polsce. Osadnictwo z późnego okresu rzymskiego ma swoją ciągłość aż do przełomu VI i VII wieku. Od połowy I tysiąclecia n.e. zamyka się ono w zbiegu Bystrzycy, Czechówki, Czerniejówki i Wielkiego Stawu Królewskiego. Lubelszczyzna, podobnie jak całość południowych obszarów Polski, była pod silnymi wpływami cywilizacji prowincjonalno-rzymskiej, a następnie bizantyńskiej.

PO ŚLADACH….Należało szukać śladów w naturze,zwiedzać nie tylko wszystkie ulice i gmachy lecz nadto każdy zakątek ulicy …. Trzeba tedy było zapuszczać się w pustynie,aby zasypane od wieków piramidy odgrzebać z ciemnego grobu , oczyścić, i poznać zatarte już na nich godła….
Lublin zwany kozim grodem, jest jednym z najstarszych miejsc osadnictwa w Polsce.
Lubelscy archeolodzy odkryli na Sławinie cmentarzyska z monumentalnymi grobowcami sprzed 5 tysięcy lat.Jest to o tyle ciekawe, że wg Biblii świat się zaczął około 6 tysięcy lat temu nad Nilem, ale może u nas jakiś faraon także miał piramidę…Wszystkie nasze miasta mają zafałszowaną historię a w przypadku Lublina historia ta została prawie zupełnie wykasowana i nieznana już była Lublinianom w XIX wieku ! Przywracanie historii w przypadku braku archiwów i źródeł jest bardzo trudne i żmudne ,ale udało się metodą żmudnych analiz ustalić dużą część przeszłości miasta .

Udało się także ustalić, że lubelski herb czyli Koziołek
pochodzi ze starożytnego Babilonu, znanego z tak zwanych chaldejskich mędrców i nie jest to żaden ‘ koziołek’ . Zaś sama sensacyjna nazwa miasta Lublina wywodzi się ze starożytnej Grecji .
Została ustalona 16 marca 2021 roku.
Sam zaś herb województwa lubelskiego ma także bezpośredni związek z Grecją.

Babilon (gr. Βαβυλών Babylon z akad. Babilani – brama bogów) – starożytne miasto położone w Mezopotamii, nad Eufratem, dawna stolica Babilonii wielkiej cywilizacji. W katolickiej Apokalipsie Świętego Jana – symbol wszelkiego zła; w Rastafari – przeciwieństwo Syjonu, symbol systemu ucisku trzymającego ludzi w biedzie przez pokolenia.

Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie wyszli spod rządów fałszywych nauk i usłyszeli słowa Prawdy.
Przy okazji wydała się sfałszowana nauka zwana asyriologią czyli badania starożytnego Bliskiego Wschodu oraz związki starożytnego Egiptu z Lublinem .

Lektura jako przekrojowe bogato ilustrowane opracowanie poświęcone historii i dziejom miasta a zarazem opracowanie kulturoznawcze jest polecana samym Lublinianom ale także historykom, uczniom i turystom . Lektura zawiera nieszablonową wiedzę kulturoznawczą sięgającą do czasów starożytnych i wiele nieznanych ciekawostek historycznych z historii Lublina.
Publikacja dostarcza wiedzy także o rodach lubelskich i herbach oraz wiele ciekawostek z historii miasta Lublina. Między innymi ujawnia sfałszowaną historię budowy KUL i seminarium duchownego.

Lublin Panorama , R.Lipski 2013 r. Tajemniczy Don Pedro…

           

Lublin ogólny widok- napis na pocztówce.

PLANY UNIJNE DLA POLSKI
Contact Prussian Poland ostbrandenburg @ msn.com
prussianpoland.com permission required
Contact us via the email address below to order or find out more about our electronic pre-Second-World-War maps, antique postcards, accommodation or guided tours of former German territories now located in Poland.
Skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu e-mail poniżej, aby zamówić lub dowiedzieć się więcej na temat naszych elektronicznych map sprzed II wojny światowej, zabytkowych pocztówek, zakwaterowania lub wycieczek z przewodnikiem po byłych terytoriach niemieckich obecnie w Polsce.

Zawartość publikacji.
Str 1-27
Archeologiczne odkrycia wczesnych grodzisk słowiańskich-Czechów dzielnica Lublina-Znane miejsca w Lublinie-Pałac Lubomirskich, popularnie zwany poradziwiłłowskim- Przedmieście Piaski– Kościoły lokacje dworek Kościuszki- O Fryderyku Nietzsche Polaku – ojciec Jacek Woroniecki Teolog, pedagog, etyk, moralista i filozof-scholastyk. Wieloletni wykładowca akademicki, rektor KUL i jego nauki- Pochodził z bardzo starego rodu książąt Woronieckich, który był gałęzią kniaziów Nieświckich- Dwór Gorajskich i jego odkryta historia- Kazimierz Szczepański drukarz i działacz narodowy-Jaki herb Lublina penetrując źródła- Stary cmentarz żydowski w Lublinie -Nieprawdopodobna historia Szamy Grajera z Lublina

Str 27-34
Foto galeria z Lublina

Str 34-50
Wspólnota greckokatolicka -Świątynie greko – katolickie w Lublinie – Gryfy scytyjskie -Grand Hotel – Zamek lubelski ryciny i fotografie z historii zamku- Lubelska Starówka- Stare Miasto ”pożydowskie”w Lublinie , brakuje wielu detali architektonicznych na wielu kamienicach i innych zabytkach-Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie i sfałszowana historia seminarium-Jak powstał KUL fakty z historii KUL

Str 50-81
Lublin znad Nilu -w nazwie LUBLIN jest także nazwa rzeki NIL- Obraz miasta Lublina -W pałacach i pałacykach patrycjatu lubelskiego zmieniono klatki schodowe, zamurowano wiele salonów i kondygnacji aby je zamienić na małe mieszkania lub tak zwane lokale użyteczności publicznej – galeria foto- Cmentarz przy Lipowej. Perła architektury

Str 82 – 96
Egipt w Lublinie czyli Amenemhat II – Wycieczka po Lublinie-Palatynat lubelski- Fara – pomniki zmarłych czyli grobowce-nie szanowano pamięci wielkich ludzi, kościelne pozabierały im nawet trumny… Mikołaj Firlej- Herb Lewart Mikołaja Firleja wielkiego dyplomaty i wodza – Trojanin w Lublinie- Strzyżów nad Bugiem szlak handlowy z Egiptem- Horodysk co znaczy nazwa- Antyczny sarkofag Firlejów w Bejscach- Herb Lewart Mikołaja Firleja wielkiego dyplomaty i wodza- Tajemnice Seminarium Duchownego raz jeszcze i odkrycie rezydencji magnackiej i siedziby wojewody lubelskiego w tym seminarium

Str 97-100
Panorama starego Lublina – ale nazwy takie jak Olejna, Rybna, Furmańska czy Kowalska to nazwy dorobione w wieku XIX -Starożytny Lublin-Skarb z Czermna

Str 101-105
Historia herbu Lublina na tle historii miasta ustalenia oraz poszukiwania herbu -Legenda herbowa- Herb powiatu lubelskiego -Flaga województwa lubelskiego jeleń w herbie

Str 106-127
Pieczęcie i herby miast województwa lubelskiego -Historia powstania herbu jest dosyć długa – Skąd wzięła się dzielnica Tatary?-Zagadki lubelskiego herbu i kozy- Koza koziorożec astrologia-Różne pochodzenie lubelskiego koziołka- Rodzina Lubomelskich herb Zadora- Szlak Legend Lubelskich-Ian Lubom i herb Płomieńczyk- Kozioł w brakteatach- Kozioł jako symbol- Wieża Trynitarska i trynitarze- Symbolika herbu Lublina winorośl

Str 127-142
Celtycki zodiak zwierząt jeleń w herbie Lubelszczyzny-Prawidłowy herb Lubelszczyzny okazał się inny-Niedźwiedź i gwiazdozbiór-Gryfy na Grand Hotelu- Jurydyka i historia Wieniawy- Dwór Gorajskich Herb Korczak Trzy wręby i jego symbolika- Adam Gorajski (zm. w 1602 roku) – szlachcic herbu Korczak, poseł na sejm Rzeczypospolitej i deputat do Trybunału Głównego Koronnego, marszałek sejmiku województwa lubelskiego. Wykształcony i majętny, zaliczał się do czołówki światłych ludzi w Polsce czasów renesansu-
Herb Wieniawa Taurus króla Stanisława Leszczyńskiego i jego starożytna symbolika- Jan Długosz herbu Wieniawa -Początki zamku lubelskiego – urząd starosty

Str 142-150
Henryk Wiercieński 1843- 1923 herbu Korwin Kruk -z Lublina pochodzi bardzo wielu wybitnych ludzi, w każdej epoce. Do nich należy także Henryk Wiercieński – był zesłańcem syberyjskim a potem sędzią i wielkim społecznikiem który uratował ziemiaństwo przed spiskiem polegającym na wykupieniu majątków przez listy zastawne-Sebastian Fabian Klonowic uczony, poeta, kompozytor wykładowca w Akademii Zamojskiej oraz jego twórczość-Worek Judaszów, to jest Złe nabycie majętności – poemat Sebastiana Fabiana Klonowica-Jak i kiedy doszło do powolnego upadku kwitnącego miasta i grodu (przerobiony przywilej Bolesława dla żydów jest fabrykatem czasów po Kazi¬mierzu Wielkim )

Str 150-159
Ilustrowany Przewodnik po Lublinie, ułożony przez M.A. Romeyko, 1901 rok -Wzgórz Czwartek czwartkowe targi i ich pochodzenie antyczne- Odarta z antycznej grecko-rzymskiej architektury kamieniczka Starówka Lubelska -Dzielnice Lublina -Sobór Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Lublinie – Pomnik ułanów Poniatowskiego przy Rogatce Warszawskiej -Kajetan Koźmian, herbu Nałęcz pełnił wiele stanowisk urzędniczych i politycznych-Pomnik z czasów Potopu Szwedzkiego -Dom Żołnierza i jego historia- Sztandar 7 Pułku Ułanów Lubelskich

Str 160-168
Precedensowy dekret 31 sierpnia 1944 W Lublinie miał miejsce pierwszy w Europie proces przeciwko zbrodniarzom hitlerowskim , katom SS z Majdanka-Co kryje Bazylika Dominikańska herby i panteon- Z dziejów cerkwii w Lublinie

Str 168 – 177
Z dziejów Lublina i Lubelszczyzny Lubelskie Towarzystwo Naukowe

Str 178 – 182
Koziorożec nie kozioł herbem Lublina Koziorożec Goldhorn Zlatorog-symbolika -Nazwa Lublina legendy i prawda – ustalenie pochodzenia nazwy miasta

Str 183-184
Czy na Sławinku powstanie rekonstrukcja megalitycznego grobowca sprzed sześciu tysięcy lat? Stanowisko archeologiczne przy ul. Willowej jest unikatowe w skali kraju. Archeolodzy do tej pory odkryli tam trzy grobowce sprzed 6 tysięcy lat, z młodszej epoki kamienia (z tzw. kultury pucharów lejkowatych ) oraz średniowieczne cmentarzysko – o kulturze pucharów lejkowatych

Str 185 – 192
Lubelski Koziołek z Bramy Isztar- Isztar- Inanna- Marduk ( wcale nie pogańskie bóstwa babilońskie )-Nabuchodonozor znany z Biblii władca -Państwo nowobabilońskie- Chaldejczycy znani ze starożytnej astronomii kim się okazali- Wymyśleni Aramejczycy – Listy z Amarna-„Hieroglify” Sargona II- „Hieroglify” Asarhaddona- Asyrologia:To oni wymyślili Sumerów, Akadów, Chaldejczyków,Asyrję i innych- Koziorożec (łac. Capricornus) – dziesiąty astrologiczny znak zodiaku-Kozia Ryba-Kaprikornidy-Alfa i Omega- Chi Ro jeden z najstarszych chrystogramów używanych przez chrześcijan

Str 193 – 197
Faraon Amenemhat II -Ruiny Babilonu -Ziggurat – Sztuka babilońsko – asyryjska-Synkretyzm religijny- Niniwa- Gubernator Hathor-Sztuka egipska- Kamienica Sobieskich Starówka

Str 200- 215
Nazwa Lublina- dodatek z dnia 16 marca 2021 – anagramy i trackie łamigłówki -Wydarzenia z dnia 16 marca – Kleobulos z Rodos nowy Patron Lublina – Klio- Buleterion

Str 216- 217 Zawartość publikacji

2. Historia  ogólna   starożytność  średniowiecze

Bizancjum Cesarstwo krótka historia zapomnianej wielkiej cywilizacji greckiej    PDF

 Stron A-4 222    Cena  25  zł

Opracowanie źródłowe Krystyna  Ziemlańska                              

 Publikacja o  greckim  Cesarstwie  Rzymu Wschodniego – dział  historii wykasowany z oficjalnych  nauk historycznych ,  z  którą  jest związany e-book Mesjański ród  Duninów.  Dlatego  musi się  ukazać,  ponieważ Polacy  nie znają w  ogóle  tej   historii, nie mówiąc  o   historii w  ogóle  jako  takiej. Zresztą  nie tylko Polacy. 

Cesarstwo zachodniorzymskie – nazwa stosowana w historiografii na określenie zachodniej części cesarstwa rzymskiego, rządzonej przez osobnego cesarza (lub cesarzy) od czasu utworzenia tetrarchii w 285 roku, formalnie niezależna od części wschodniej po śmierci cesarza Teodozjusza I w 395. Formalnie było to nadal to samo Cesarstwo Rzymskie (łac. Imperium Romanum). Cesarstwo zachodniorzymskie obejmowało Italię, Galię, Hiszpanię, Brytanię, Dalmację i część Afryki Północnej na zachód od Cyrenajki. 

Cesarstwo wschodniorzymskie, później Cesarstwo Bizantyńskie (w literaturze można też spotkać formę Cesarstwo Bizantyjskie) – termin historiograficzny, używany od XIX wieku na określenie greckojęzycznego, cesarstwa rzymskiego ze stolicą w Konstantynopolu. Używane zamiennie określenie cesarstwo wschodniorzymskie jest bardziej popularne w odniesieniu do okresu poprzedzającego upadek cesarstwa zachodniorzymskiego. Ze względu na dominację greckiej kultury, języka oraz ludności, Bizancjum było w wielu ówczesnych krajach Europy Zachodniej nazywane „Cesarstwem Greków”, podczas gdy formalnie (w tym dla ludności państwa), było to nadal Cesarstwo Rzymskie (łac. Imperium Romanum, gr. Βασίλεια Ῥωμαίων), a jego cesarze kontynuowali nieprzerwaną sukcesję cesarzy rzymskich. Świat islamu znał Bizancjum pod nazwą Rûm (ar. روم, „ziemia Rzymian”). Greckie słowo ρωμιοσύνη – rzymskość, dla Greków do dziś oznacza greckość.  Bizantyńczycy  podkreślali zawsze  dumę ze swej starożytnej greckiej przeszłości. 

Bizantyjskie społeczeństwo było dobrze wykształcone według standardów swoich czasów, z wysokim poziomem umiejętności czytania w porównaniu do reszty świata. Co znamienne, posiadało świecki system edukacji, który był kontynuacją akademii klasycznej starożytności. Edukacja podstawowa była szeroko dostępna, nawet na poziomie wsi. Wyjątkowo w tym społeczeństwie edukacja była dostępna dla obu płci, w  przeciwieństwie do  zachodniego rzymskiego katolicyzmu,które  po upadku  Bizancjum opanowało prawie całą  Europę. W tym kontekście można zrozumieć świecki uniwersytet w Konstantynopolu .   Dalsza świecka edukacja była powszechna w pewnym stopniu w imperium. Przez wiele stuleci przed podbojami muzułmanów podobne instytucje działały w tak wielkich stolicach prowincji, jak Antiochia i Aleksandria.  Przez stulecia zachodni historycy  używali celowo ukutych i spaczonych pojęć bizantynizm i bizantyński jako synonimów dekadencji, politycznego makiawelizmu i przerostu biurokracji. 

W Europie południowo-wschodniej przez długie lata pokutował zdecydowanie  także celowo ukuty negatywny stereotyp bizantyńskiej cywilizacji i jej dziedzictwa, a to wszystko z powodu hegemonii zachodniego katolicyzmu   wraz z najazdami islamskimi, które zniszczyły to imperium fantastycznych Greków.  

Większość  biografii  cesarzy  bizantyńskich  jest strasznie zafałszowana  zarówno w  Wikipedii,oraz  w wydawnictwach  książkowych. .Biografie te  twierdzą, że  prawie wszyscy  cesarze  bizantyńscy byli  albo zamordowani  albo nagle zmarli  albo  zmarli  na skutek  wypadku  , co jest  kuriozalne !  Są  też  cesarze zesłani, obaleni,  straceni  ,   wykastrowani, zamroczeni, obłąkani  i  chorzy  na   wiele  chorób oraz zdetronizowani.  Mają  także dorobione złośliwe  przydomki  jak Michał  Pijak  czy Bułgarobójca.   Bizancjum greckie czyli wschodnia część  Imperium  Romanum położyło podwaliny pod  całą  cywilizację europejską , także postśredniowieczną  ( po roku  1453) naukę, sztukę, kulturę  , religię , wynalazki i wiele innych  i nie był to  bynajmniej łaciński  Zachód ,ale  Imperium    Greków. Publikacja  jest  odkrywcza  pod tym względem  i przywraca  należne miejsce  greckiej  kulturze i nauce w  Europie i na świecie. Jest przeznaczona dla historyków,   laików , ale także naukowców , studentów, uczniów  i  innych. Do historii  Bizancjum zaliczają się  także  antybizatyńskie i antygreckie krucjaty krzyżowe – omówione w  tej  publikacji  jak też  antybizantyńskie fałszerstwa źródłowe. 

E- book z  biografią  Konstantyna VII Porfirogenety  cesarza  bizantyńskiego,    wielkiego uczonego i świętego  człowieka, wraz z fragmentami jego dzieła  historycznego o pochodzeniu narodów i polityce  .Mowa  jest także o cesarzowej  Teodorze , jako  przykład  zafałszowanej  biografii, jednej z  wielu. 

3. Historia  II  wojna światowa

Polacy wygrali II wojnę światową    PDF

Stron A- 4   402    Cena 40 zł

Opracowanie  źródłowe  

Autor: Krystyna  Ziemlańska                                             

Nieznane  dzieje   zwycięskich  walk Polskich  Sił  Zbrojnych  

w  II  wojnie  światowej  oraz  klęsk aliantów

Encyklopedia II  wojny  światowej .Napisana i wydana przez BISON  BOOKS  Corp. 1997, pomija  całkowicie  Polskie  Siły Zbrojne, eksponuje jak zwykle rolę niezwyciężonych  aliantów, prezentując  poziom dla historycznych   analfabetów nauczanych  przez  tych  fałszerzy i herosów makulatury. 

Czas z  tym  wreszcie  skończyć  i ukazać prawdziwe i wstydliwe dzieje  owych niezwyciężonych  aliantów Amerykanów i Brytyjczyków, którzy teraz nas  uczą  rzemiosła wojennego w  ramach  ONZ i NATO !

Niniejsza publikacja ,  oparta  o  prawdziwe  i nieznane wojenne relacje  oraz  wspomnienia  najwybitniejszych  polskich   generałów  i żołnierzy a także  historyków,  zaprzecza  filmom o niezwyciężonych aliantach , którzy nie wygrali ani jednej  bitwy,  odkłamuje   cenzurowane z  tego powodu do dzisiaj dzieje  Polskich Sił  Zbrojnych i  ukazuje prawdziwe historie  zwycięskich walk  naszych polskich  wojennych  bohaterów. Trzeba  było przeczytać  bardzo dużo  książek i innych źródeł  żeby wyłuskać  prawdziwą w wiedzę. 

 Opracowanie  ujawnia  nieznane  kulisy polityczne i sztabowe na teatrze  działań wojennych w  Europie, tajne  plany  zniszczenia Polskich Sił Zbrojnych  w  czasie  walk frontowych  przez polityków  alianckich     oraz  ujawnia  fałszowanie wielu  źródeł po wojnie  przez amerykańskich  i  brytyjskich  dowódców  , 

ich nieudolność  i brak  elementarnej wiedzy  sztabowej  i  wojskowej.  Jeśli bowiem  alianci wygrali  jakąś  bitwę to z wielkimi stratami i poniżej wszelkiej  krytyki pod względem  taktyczno -operacyjnym ,ale sami tego w swoich  filmach  (flames od  war a  raczej  fumes of war)  nie pokażą.   Jeden z najwybitniejszych generałów polskich generał  Franciszek  Skibiński nie zostawia na zachodnich  aliantach suchej  nitki  obnażając  ich niekompetencję  oraz  straszliwą  megalomanię.  Publikacja  poświęcona jest walkom w czasie II  wojny światowej przede wszystkim w Europie Zachodniej z  nakreśleniem  tła  politycznego  tej wojny.

Do tej pory cały czas mówiło się ( także i w Polsce), że Polacy brali udział w II wojnie , że mieli  ( jakiś  tam) wkład w zwycięstwa, że  walczyli na wielu frontach, ale  takie  stwierdzenia  tylko  umniejszały  decydującą  rolę Polskich Sił Zbrojnych we  wszystkich dosłownie operacjach  frontowych w czasie  II  wojny światowej.                                                                                                                         

  Dodać  należy,  że  wszystkie  najlepsze książki o  drugiej wojnie światowej są  prawie wyłącznie polskie.  Publikacja   stara się chronologicznie ukazać  przebieg działań wojennych na wszystkich  europejskich frontach  wraz z  przebiegiem  poszczególnych  akcji   frontowych, desantów i  innych najważniejszych  operacji.  Trzeba  o tym  przeczytać.

                                                         Historia  jest najciekawsza , ale ta  prawdziwa…

Zamach w Gibraltarze   PDF

Stron A-4 250   Cena 30 zł

Opracowanie  źródłowe  

Autor: Krystyna  Ziemlańska                                             

ARMIO KRAJOWA !
Wiodłaś Państwa Polskiego heroiczny
dla bytu niepodległego wysiłek zbrojny
Jesteś naszym natchnieniem , godności sztandarem
historii wspomnieniem.
Jako żołnierz i uczestnik cząstki bojów Armii Krajowej,
świadek tamtych nastrojów,
w odpowiedzi na zawężenie tematu,
mych walk w przeczytanym zdaniu poematu,
zgłaszam swe sprostowanie.
Dla konkretnego upamiętnienia akcji tych
oraz walk piszę swoje relacje opatrzone na zakończenie legendą
w nadziei, że Czytelnikom służyć słowa te będą,
jako świadectwo niezmordowanych walk frontowych Armii Krajowej.
Niech stosowne postawy poemat ten budzi u wszystkich ludzi.

(Z poematu wojennego 'Bitwa w Bieniakoniach’ 6 kwietnia 1944
Bolesław Siemiątkowski „Czarny”)

Generał Władysław Sikorski Premier oraz Wódz Naczelny był twórcą Armii Krajowej, którą powołał rozkazem z dnia 14 lutego 1942 roku.

Generał Władysław Sikorski zasługuje na miano króla Polski i nie bez powodu nazywany był Księciem Polesia w okresie wojny polsko – bolszewickiej a jego wszystkie zasługi ciągle jeszcze w roku 2021 pozostawały w cieniu legendy marszałka Piłsudskiego. A powinno być na odwrót, Sikorski nie Piłsudski ! I w dodatku epoka sanacji przedwojennej jest nadal tematem taboo w Polsce jeszcze w wieku XXI zdominowanej przez kult Marszałka czyli Józefa Fałszywego.

Realizował konsekwentnie swe hasło: „Wojsko w służbie prawa”, głosił dobitnie zasadę pokoju sprawiedliwego dla wielkich i małych narodów i konieczność oparcia stosunków międzynarodowych po wojnie na zjednoczeniu demokratycznych krajów w trwałym sojuszu i na poszanowaniu prawa międzynarodowego.

Władysław Eugeniusz Sikorski (ur. 20 maja 1881 w Tuszowie Narodowym, zm. 4 lipca 1943 na Gibraltarze) – polski wojskowy i polityk, generał broni Wojska Polskiego, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych i premier Rządu RP na Uchodźstwie podczas II wojny światowej.
Przed I wojną światową był jednym z głównych współzałożycieli i członków kilku polskich organizacji niepodległościowych. Był faktycznym chociaż zakulisowym twórcą Legionów Polskich w trakcie I wojny światowej, potem Wojska Polskiego w okresie II RP. Podczas wojny polsko-bolszewickiej (1919–1921) odegrał kluczową rolę, zwłaszcza podczas Bitwy Warszawskiej. W pierwszych latach II Rzeczypospolitej Władysław Sikorski pełnił ważne funkcje rządowe, włączając w to stanowisko premiera (1922–1923) i ministra spraw wojskowych (1923–1924). Po przewrocie majowym Józefa Piłsudskiego w 1928 roku został odsunięty od eksponowanych stanowisk, pozostając w dyspozycji ministra spraw wojskowych. Sympatyzował z opozycją do rządów sanacji. W tym czasie napisał kilka książek dotyczących sztuki wojennej i stosunków międzynarodowych państwa polskiego.

Po wybuchu II wojny światowej został w 1939 roku premierem rządu RP na uchodźstwie, Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych i adwokatem sprawy polskiej na europejskiej i światowej scenie dyplomatycznej.

Był zwolennikiem ponownego nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a ZSRR, zerwanych po agresji ZSRR na Polskę w 1939.
Stosunki te zostały w lipcu 1941 przywrócone po ataku Niemiec na ZSRR układem Sikorski-Majski, jednak po odkryciu grobów ofiar zbrodni katyńskiej 25 kwietnia 1943 ZSRR ponownie zerwał stosunki dyplomatyczne z Polską, pod pretekstem prośby rządu polskiego skierowanej do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, by ten zbadał sprawę zbrodni.
Zginął 4 lipca 1943 w katastrofie samolotu, który rozbił się zaraz po starcie z lotniska na Gibraltarze. Według oficjalnych ustaleń, katastrofa nastąpiła z przyczyn technicznych, co jest przedmiotem kontrowersji i hipotez o zamachu.

Katastrofa lotnicza w Gibraltarze – wypadek lotniczy, do którego doszło w Gibraltarze 4 lipca 1943 roku ok. godz. 23:06 czasu lokalnego. Zginęło w nim 16 osób, w tym Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych, generał Władysław Sikorski. W celu zbadania katastrofy przeprowadzono kilka niezależnych śledztw. Nie wszystkie ciała ofiar zostały odnalezione. Historycy nie osiągnęli konsensusu co do przyczyn i okoliczności, jakie towarzyszyły zdarzeniu.
Pojawiające się wówczas informacje propagandowe jednoznacznie rozstrzygały, iż wypadek był sprytnie zaplanowaną akcją wymierzoną w Sikorskiego, który dla aliantów stawał się postacią niewygodną i coraz mniej podporządkowaną wewnętrznym rozgrywkom w łonie koalicji, której główni członkowie realizowali plany New World Order.Churchill nawet nie wspomniał o śmierci Sikorskiego w swoich pamiętnikach, wolał nie dotykać tego tematu. Ale i za życia Sikorskiego dobrze go pilnował.

”Nie możemy dać powojennej Polsce granic na Odrze i Nysie bo Polacy szybko się rozrodzą, rozwiną w potęgę przemysłową, i za 30 lat będą gotowi zrobić z Wielką Brytanią to, co teraz nie wyszło Hitlerowi ‘’ – słowa Churchilla.

E- book składa się z nieznanej biografii Generała Sikorskiego oraz fragmentów nieznanych dotąd oficjalnie książek -źródeł ujawniających kulisy tak zwanej katastrofy w Gibraltarze jak też inne liczne źródła w tym rotmistrza Strumpha- Wojtkiewicza Szefa Kwatery Prasowej Wodza Naczelnego i pisarza wojskowego ,a także biografie i wspomnienia .

Nakreślone są także zagadnienia związane z Polskimi Siłami Zbrojnymi w Wielkiej Brytanii, działania wojenne oraz zaplecze polityczne II wojny światowej w kontekście polsko- brytyjsko- sowieckim. Źródła te ujawniają także niechlubną rolę generała Władysława Andersa, zamieszanego w kulisy zamachu oraz jego odkrytą agenturalną działalność przeciwko Premierowi Generałowi Sikorskiemu. Ujawnione po raz pierwszy fotografie świadczą o tym, że generał Anders był zamordowany w więzieniu w Moskwie stalinowskiej i podmieniony .

Władysław Albert Anders (ur. 11 sierpnia 1892 w Błoniu, zm. 12 maja 1970 w Londynie ) – polski wojskowy i polityk. Generał dywizji Polskich Sił Zbrojnych, dowódca Armii Polskiej w ZSRR oraz zwycięskiego w kampanii włoskiej 1944- 2 Korpusu Polskiego. Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych, następca prezydenta RP na uchodźstwie w latach 1950–1954, w 1954 mianowany przez władze emigracyjne generałem broni. Jego oficjalna biografia znajduje się w spisie generałów na portalu – Część II.

IPN ŚLEDZTWO W SPRAWIE KATASTROFY W GIBRALTARZE

Od 2005 r. toczy(ło) się też „śledztwo w sprawie zabójstwa prezydenta m st. Warszawy Stefana S.”, w ramach którego przyjęto siedem hipotez śmierci prezydenta Starzyńskiego w latach 1939–45.Właściwie w każdej bardziej znanej kwestii historycznej prokuratorzy wszczynają postępowania, w których oddają się wytężonym studiom historycznym. W sprawie procesu 16 przywódców Polski podziemnej, w sprawie zbrodni katyńskiej czy słynne na całą Polskę śledztwo dotyczące katastrofy gibraltarskiej, w którym po kolejnej ekshumacji generała Sikorskiego udało się ustalić, że jednak był to wypadek lotniczy. Dotychczasowe koszty tego śledztwa szacuje się na pół miliona złotych, ale jak podkreśla rzecznik IPN, wchodzą w to również wydatki na uroczystości państwowe po ekshumacji. Na stronie internetowej IPN o tym śledztwie „w sprawie zbrodni komunistycznej” można przeczytać wśród spraw umorzonych. Jednakże na końcu dowiadujemy się, że we wrześniu 2011 r. śledztwo w sprawie śmierci gen. Sikorskiego „przekazano do dalszego prowadzenia do Oddziałowej Komisji w Warszawie”.

Katowicki IPN wszczął śledztwo w 2008 r. Prokuratorzy uznali, że są przesłanki do postawienia hipotezy, iż Sikorski zginął w wyniku spisku. Formalnie postępowanie wszczęto w sprawie „zbrodni komunistycznej polegającej na sprowadzeniu niebezpieczeństwa katastrofy w komunikacji powietrznej”.Gen. Sikorski, wraz z towarzyszącymi mu osobami, zginął w katastrofie brytyjskiego samolotu B-24 Liberator II LB-30 nr. AL 523 4 lipca 1943 r. (ocalał tylko czeski pilot Eduard Prchal, który zmarł w USA w 1984 r.) 16 sekund po starcie samolot spadł do morza kilkaset metrów od końca pasa startowego.

Według oficjalnej wersji, przedstawionej w raporcie brytyjskiej komisji badającej wypadek w 1943 r., przyczyną katastrofy było zablokowanie steru wysokości.Niektórzy publicyści uważają, że był to zamach. Jako domniemanych autorów wskazywano m.in. sowiecki wywiad, Anglików oraz polską opozycję wobec Sikorskiego. Pojawiły się nawet tezy, jakoby Sikorskiego zamordowano w samolocie jeszcze przed startem z Gibraltaru.

IPN umorzyło śledztwo 30 grudnia 2013
Nie można ani potwierdzić, ani wykluczyć sabotażu – uznał pion śledczy IPN i umorzył śledztwo w sprawie katastrofy lotniczej w Gibraltarze, w której w 1943 r. zginął gen. Władysław Sikorski, premier rządu RP i naczelny wódz sił zbrojnych. Wykluczono zaś zamach tuż przed wylotem. Jak poinformował w poniedziałek prok. Marcin Gołębiewicz z warszawskiego IPN, w efekcie podjętych na szeroką skalę działań procesowych „wykluczono ponad wszelką wątpliwość, aby śmierć Naczelnego Wodza oraz pozostałych poddanych badaniom pośmiertnym osób została spowodowana w sposób przestępczy, przed wylotem z Gibraltaru”.

4 luty 2014
Córka płk. Andrzeja Mareckiego, który zginął w katastrofie lotniczej w Gibraltarze razem z Naczelnym Wodzem gen. Władysławem Sikorskim i 14 innymi osobami, domaga się wznowienia umorzonego pod koniec grudnia ub. roku przez prokuratorów IPN śledztwa w tej sprawie.
Do Sądu Okręgowego w Katowicach trafił wniosek Teresy Ciesielskiej, która nie zgadza się ze stanowiskiem śledczych IPN. Jej zdaniem nie zrobiono wszystkiego, aby wyjaśnić przyczyny katastrofy, w której 4 lipca 1943 roku, oprócz jej ojca i generała Sikorskiego zginęło czternaścioro innych osób, w tym Zofia Leśniowska, córka Naczelnego Wodza i Premiera Rządu na Uchodźstwie.
Nieoficjalnie dowiedziałem się, że T. Ciesielska ma mocne argumenty. Otóż z niewyjaśnionych do tej pory powodów, dyrektor Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, czyli szef pionu śledczego IPN-u Dariusz Gabrel, zdecydował o przeniesieniu śledztwa w sprawie katastrofy w Gibraltarze z Katowic (gdzie rozpoczęto je w 2008 r.) do Warszawy. Stosowne zarządzenie dyrektor podpisał 2 września 2011 r. Stało się tak na krótko przed zaplanowaną ekshumacją w Gibraltarze Jana Gralewskiego. Trumna z jego szczątkami miała zostać przewieziona samolotem do Polski, i poddana dokładnym badaniom.
Tak się jednak nie stało. Nie wiadomo, dlaczego nagle zablokowano ekshumację, a tym samym śledczy nie wyczerpał wszystkich środków dowodowych w prowadzonym postępowaniu. To duży błąd w sztuce. Nie można prowadzić rzetelnego śledztwa pomijając istotne czynności!Losy Jana Gralewskiego są najprawdopodobniej kluczem do rozwiązania zagadki dotyczącej okoliczności śmierci gen. Władysława Sikorskiego. Są trudności w określeniu okoliczności w jakich zginął Jan Gralewski. Badacz katastrofy Eugeniusz Niebelski uważa, że ciało Jana Gralewskiego z przestrzeloną głową zostało znalezione na pasie startowym. Podobnie pisze o okolicznościach śmierci Gralewskiego Tadeusz Kisielewski.Na rodzaj śmierci Jana Gralewskiego wskazuje też jego żona, Alicja Iwańska, w powieści o charakterze autobiograficznej zatytułowanej „Niezdemobilizowani”, w której jej mąż występuje pod postacią Marka: „To niby tak zwane „szczęście”, że Marek się nie męczył, bo śmierć od kuli jest podobno lekka: ostry ból i krótka chwila świadomości.”Czyli reasumując – niewykluczone, że gdyby doszło do otwarcia grobu Gralewskiego i ekshumacji, można by stwierdzić przyczynę jego śmierci!

Katastrofa
Ponowna ekshumacja zwłok gen. Władysława Sikorskiego odbyła się w listopadzie 2008 r. w ramach śledztwa prowadzonego przez Instytut Pamięci Narodowej, dotyczącego okoliczności śmierci premiera i innych poległych w Gibraltarze. Pomysł ekshumacji poparli prezydent Lech Kaczyński oraz szef rządu Donald Tusk.Zgodnie z ustaleniami śledczych IPN i według ekspertyz lekarzy sądowych generał zginął wskutek obrażeń wielonarządowych, typowych dla katastrofy lotniczej. Na jego ciele nie stwierdzono również jakichkolwiek śladów po kulach, co obala jedną z hipotez na temat zamordowania gen. Sikorskiego w Pałacu Gubernatora na Gibraltarze. Ponowne złożenie zwłok w krypcie na Wawelu odbyło się po kilkunastu godzinach od ekshumacji, 20 listopada 2008 r. Ciało okryto kopią oryginalnego generalskiego munduru premiera Sikorskiego. W grudniu 2013 r. IPN umorzył śledztwo w tej sprawie, stwierdzając, że zgromadzone dowody nie pozwalają ani wykluczyć, ani potwierdzić tezy o zamachu. Trzeba zadać kilka pytań. Dlaczego ekshumowano szczątki kilku innych ofiar tej katastrofy, a zablokowano te procedurę wobec Gralewskiego? Skąd przyszło polecenie?

Zatrzymać pociąg 963 PDF

Prawdziwy początek drugiej wojny światowej

Stron A-4 64   Cena 12 zł

Autor : Bogdan Maciejewski                                         

Takich bohaterów nie miał żaden inny kraj na świecie….

……Późnym wieczorem 31 VIII 1939 roku, Niemcy proszą o przysłanie z Tczewa (granica gdańsko-polska) do Malborka (granica gdańsko-niemiecka) polskiego parowozu z polską obsługą, który miał zabrać oczekujący skład tranzytowy. Niemcy poinformowali Polaków, że tym składem będzie transportowane bydło (!). Pomimo bardzo napiętej w tym dniu sytuacji, lokomotywa zostaje wysłana-wynika to z konwencji polsko-gdańskiej.
Po dotarciu do Malborka polscy kolejarze, Franciszek Wojciechowski i Stanisław Matuszka, zostają aresztowani i pozbawieni mundurów w które ubierają się niemieccy kolejarze.
Pociąg nr 963 z przebierańcami, bydlęcymi wagonami, oraz niemieckimi żołnierzami z „Grupy Medem” rusza w kierunku Tczewa, tuż za nim podąża niemiecki pociąg pancerny……..

Druga wojna światowa zaczęła się od napaści hitlerowskiej na Polskę nie na Wieluń i nie na Westerplatte. ale gdzie indziej a potem rozciągnęła się na inne kraje europejskie i z tego względu jest to historia nie tylko polska ale europejska i światowa.
Niezłomna postawa polskich kolejarzy w walce w okupantem niemieckim we wrześniu 1939 roku warta jest sfilmowania.

Operacja „Dirschau” to symbol walki z naszym kulturowym dziedzictwem . To miasto — Tczew — oraz zabytkowy most były dla Niemców bardzo ważne i jeszcze długo przed dniem agresji stało się przedmiotem rozważań w hitlerowskim Naczelnym Dowództwie Wojsk Lądowych (OKH), którym kierował generał Brauchitsch.. Obok Tczewa padała zaraz druga nazwa: Chojnice. Tam właśnie nastąpiło pierwsze uderzenie hitlerowskiej machiny wojennej i tam polscy kolejarze stawili niezłomny opór który trzeba koniecznie przypomnieć światu. ‘’W listopadzie 1965 roku jedna z zachodnioniemieckich stacji radiowych nadała życzenia urodzinowe dla niejakiego Hermanna Groenninga, Dzięki zbiegowi okoliczności usłyszał je przypadkowo na swojej „Tesli” polski kolejarz, mieszkaniec Gdańska, pięknego i starego miasta, w którym zaczęła się druga wojna światowa. Hermann Groenning! A więc on żyje! Polak doskonale znał to nazwisko: z Groenningiem stykał się niejednokrotnie przed wojną, po raz ostatni zaś — rankiem l września 1939 roku.

Tamtego tragicznego Września….. Szymankowo… Z wygodnego ekspresu, pędzącego do Gdańska, Gdyni i dalej, na Helski Półwysep, nie widać skromnej tablicy zawieszonej na niepozornym budynku małej, przelotowej stacyjki. Kiedyś Szymankowo było ważną stacją węzłową w ruchu, tranzytowym na obszarze Wolnego Miasta Gdańska. Ale nie o to tutaj chodzi. Czym innym wsławiło się Szymankowo: tu właśnie, l września 1939 roku, rozegrał się akt pierwszy wielkiej tragedii. Tu padli zabici w wielkiej wojnie, nim jeszcze na dobre wybuchła, wpisując w karty historii pierwszą hitlerowską zbrodnię i pierwszy żołnierski czyn ludzi nie odzianych w wojskowe mundury — polskich kolejarzy i celników.’’

Zatrzymać pociąg – książka jest szczegółowym zapisem- relacją z przebiegu Operacji Dirschau oraz bohaterskiej walki polskich kolejarzy i stanowi świetny dokument historyczny oraz pamiętnikarski. Polscy żołnierze w pełni wykonali swoje zadanie. Niemcy nie zdobyli mostów tczewskich w rezultacie czego nie posiadali dogodnego połączenia z Prusami aż do następnego roku, w którym wybudowano kilka kilometrów dalej nowy most.

Flota Białego Orła PDF

o najlepszych marynarzach w czasie II wojny światowej

Stron A-4 190   Cena 25 zł

Opracowanie źródłowe

Autor: Krystyna Ziemlańska
                                

Takiego wojska nie miał żaden inny kraj na świecie….
Niewiele osób w Polsce zna wspaniałe wyczyny wojenne naszych marynarzy. Nasza przedwojenna zawodowa kadra marynarzy reprezentowała podobnie jak nasi lotnicy oraz inne formacje najwyższe umiejętności bojowe, chętnie przemilczane przez brytyjską Royal Navy, uważaną za najlepszą flotę na świecie , tylko dlatego, że była to flota wyspiarskiej Wielkiej Brytanii,
o czym się milczy podobnie jak o zwycięstwach polskich w czasie II wojny światowej a co jest skutkiem trwającego jeszcze w wieku XXI ‘’ porządku jałtańskiego.’’

W ogóle nie mówi się nawet w Polsce lub mówi bardzo rzadko i zdawkowo o naszych marynarzach w kontekście II wojny światowej, nie wspomina się ich spektakularnych wyczynach na morzach i oceanach ponieważ temat naszej marynarki wojennej oraz jej zniszczenia także wiąże się z powojennym układem jałtańskim i okupacją sowiecką naszych ziem. Niniejsza publikacja składa się z historii naszej przedwojennej marynarki wojennej oraz z wielu nieznanych wspomnień samych marynarzy , które ujawniają zupełnie inną historię walk i ukazują męstwo oraz bohaterstwo polskich marynarzy na tle spektakularnych akcji i dziejów poszczególnych sławnych okrętów oraz dowódców bez których nie byłoby ani jednej wygranej bitwy morskiej w czasie II wojny światowej w ramach Royal Navy. Publikacja przywołuje także wiele zapomnianych książek o naszych marynarzach oraz okrętach i jest przeznaczona przede wszystkim jako doskonałe wprowadzenie w zagadnienie oraz przypomnienie zagadnienia polskiej marynistyki na gruncie młodopolskiej literatury i snów i morskiej potędze Rzeczpospolitej.

Amerykanie polskiego pochodzenia byli także najlepszymi marynarzami w czasie II wojny światowej w US Army. Wypada także stwierdzić, że ówczesna brytyjska admiralicja ma zresztą na sumieniu celowe zatopienie świetnego polskiego okrętu podwodnego ORP Orzeł a także inne dywersyjne podstępy i działalność na szkodę polskiej floty.
Konwoje eskortowe , patrolowce , ścigacze i polskie statki, pod polską banderą, odegrały w II wojnie światowej olbrzymią rolę w walkach na morzach i oceanach. Bez nich trudno sobie wyobrazić bezpieczne dopłynięcie transportowców napełnionych ludźmi , bronią i amunicją do miejsca przeznaczenia lub miejsca operacji desantowej. Brawurowe i niezwykłe akcje polskich ścigaczy, akcje humanitarne, wspólna walka, często wyjątkowa i niezwykle ofiarna, to wielkie i wspaniałe historyczne osiągnięcia polskich marynarzy i dowódców.
Dzięki doskonale wyszkolonym polskim załogom, II wojna światowa na morzach i oceanach obfitowała w bardzo wiele zwycięstw, jakie historia zawdzięcza właśnie Polakom .

Opracowanie zawiera ponadto także zarys historyczny flory polskiej od początku jej dziejów.

   

MAŁA  FLOTA

Nasze morze, nasze morze!Wiadomo,że Bałtyk.
W pieśni zawsze  jest słuszność jak w celnym strzale.
Lecz gdy wróg w nasze morze  worał się gwałtem,
Kiedy flagą swastykową  zhańbił   nasze  fale,
Kiedy z  redy bałtyckiej pluł na Westerplatte,
I padał polski żołnierz  pod szwabskim  granatem.
Kiedy- choć żeśmy nie liczyli ostatnich  żołnierzy,
Trzeba  było opuścić  ojczyste  wybrzeże,
Wtedy  brać marynarska i młodsza
i starsza poprzysięgła :
Z rąk naszych nie minie cię  kara!
Nasze  morze ! W tej wojnie wszystkie były nasze !
Biało- czerwona  bandera szeleściła na wietrze,
Widmo Pioruna do dziś szwaba  straszy,
Gdy po klęsce  Bismarcka  ślepia sobie  przetrze,
Nasz  był  ocean, jeden  i drugi ocean,
I Zatoka Ankenens i Śródziemnomorze.
Dumną sprzymierzonym płaciliśmy cenę,
Za  boje na błękitnych  pirackich rozdrożach,
Imiona małych statków to wielkie  imiona,
Choć  tonażu i węzłów  nikt im nie potroi.
I cóż,że  jeden  nie wrócił, że ten inny spłonął,
Na szlaki krwi i grozy na szlaku konwoi
błysnęła  Błyskawica  !
Grom jak grom  uderzał,
Burza z  Kujawiakiem i Dragon z  Conradem,
To chwała niewygasła  tej floty żołnierza,,
Marynarze z pokładów  tej wielkiej armady.
Mała  flota!
To prawda. Niewiele  jednostek.
Ale wielkie są szlaki i wielkie zwycięstwa.
I choć bardzo nierówno, przecież zawsze  prosto.
Ku krajowi  płynęła z wiernością i męstwem.
Mała  flota. Niewielka.Nie żadne  lajnery.
A  przecież  mimo małości  hart tej floty sprawił,
Że  bał się szwabski  pirat  tej naszej  bandery.
Że  mimo  nienawiści jej odwagę wsławił.
Więc  choć każdy z nas  wielkość  sławić bardzo skory,
Oddajmy Małej  Flocie  żołnierskie  honory.

                                                                               Autor: A. Kamieński

Z HISTORII FLOTY POLSKIEJ

Jednym z najważniejszych ośrodków stoczniowych w Europie był od XVI stulecia do roku 1815 polski Elbląg, miasto stoczni zaopatrujące wiele europejskich krajów w statki i okręty najwyższej jakości. W elbląskich stoczniach, budowano dla krajów Europy wspaniałe galeony, galioty, kogi i holki,burdyny i szmaki.To właśnie w Elblągu w stoczniach zbudowano flagowy okręt brytyjskiego admirała Nelsona VICTORY który był budowany 6 lat.
Nikt o tym dzisiaj już nie pamięta ! Horatio Nelson (ur. 29 września 1758 w Burnham Thorpe, zginął 21 października 1805 k. przylądka Trafalgar) – admirał angielski, wicehrabia, książę Brontu, baron Nilu. Najsłynniejszy admirał w historii floty brytyjskiej, który dwukrotnie pokonał flotę Francji, jeden z większych dowódców flot wojennych. W Portsmouth w suchym doku stoi HMS „Victory” – żaglowiec, na którym dokonał się żywot Nelsona. Żaglowiec ten jest zachowany i udostępniony zwiedzającym turystom.

Flota Białego Orła – zawartość publikacji to jest dzieje floty polskiej oraz wybrane fragmenty z książek – rewelacyjnych wspomnień ( będą wydane w całości w innym terminie , cytaty są wprowadzeniem w zagadnienie )

• Z dziejów floty polskiej
• Mała Flota – II wojna światowa
• Jerzy Pertek- Od wielkiej karaweli do 19- tysięczników
• Z historii polskiej marynarki wojennej
• Kmdr. Edmund Kosiarz – Salwy nad Zatoką
• Kmdr. Edmund Kosiarz- Flota Białego Orła Oksywskie Termopile
• Polska Marynarka Wojenna w akcjach
• Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej
• Polacy w walce o Atlantyk
• Polska bandera powiewa na Atlantyku
• Przystąpienie Wielkiej Brytanii do wojny
• Kilka mało znanych faktów o flocie polskiej ( akcje bojowe polskich okrętów)
• Tragedia ORP Orzeł
• Zatopienie Jastrzębia przez brytyjską Home Fleet (i dalsze walki polskich okrętów )
• Wspomnienia i relacje :
• POD OBCYMI BANDERAMI – Polacy w walce z japońskimi kamikadze
• Adam Majewski – Zaczęło się w Tobruku
• Jan Kazimierz Sawicki- S/S Tobruk w konwojach śmierci
• Jerzy Pertek- Marynarze generała Kleeberga
• Edmund Kosiarz- Na wodach Narviku
• Bismarck i Piorun – ze wspomnień rotmistrza Stanisława Strumph- Wojtkiewicza
• Witold Biegański- Szczurami Tobruku ich zwali
• Stanisław Biskupski- Uwaga peryskop
• Fotografie i skany
• Wieńczysław Kon – Przy angielskim nadbrzeżu
• Władysław Szczerkowski- ORP Błyskawica
• Bolesław Romanowski – Torpeda u celu
• Jan Kazimierz Sawicki Stanisław Andrzej Sobiś -Na alianckich szlakach 1939-1946
• Jerzy Broniewicz- Nie każda kula celna
• Jerzy Pertek- Dzieje ORP Orzeł „Orzeł” w publikacjach polskich na emigracji
• Stefan Wesołowski – Od Gazoliny do Ganandocka
• Andrzej Perepeczko – Wojna za kręgiem polarnym
• Borys Karnicki- Marynarski worek wspomnień
• Jerzy Pertek- Bitwy konwojowe na arktycznej trasie
• Jerzy Pertek- Napaść morska na Danię i Norwegię
• Antoni Kołodziej – Ich trzydziestu sześciu
• Słowniczek terminów morskich
• Jerzy Pertek- Morze w ogniu
• Jerzy Pertek- Od Dunkierki do Dakaru Hekatomba alianckich niszczycieli
• KONIEC WOJNY Ostatnia zwycięska salwa…a raczej propagandowy gest
• Operacja Deadlight
• Biografie: Edmund Kosiarz Borys Karnicki Jerzy Pertek
• Krótkie podsumowanie PMW Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia

Najlepszy wywiad na świecie oraz gwiazdy polskiego wywiadu   PDF  PL/EN

Stron A- 4 90 Cena  15 zł

Opracowanie źródłowe

Autor: Krystyna Ziemlańska

                                

Takich agentów wywiadu nie miał żaden inny kraj na świecie….

Polska była cały czas solą w oku z powodu Jałty, podziału ziem Rzeczpospolitej oraz wygranej przez Polaków wojny. Brytyjczycy cały czas jeszcze w roku 2021 strzegli tajemnic z czasów drugiej wojny, bo… zaszkodziłyby one z tego powodu relacjom polsko-brytyjskim.

Brytyjskie źródła musiały być dużo mniej istotne jeśli chodzi o samą II wojnę ,
bowiem wywiad brytyjski prowadził działalność polityczną i imperialną zamaskowaną pod wywiadem wojskowym także przeciwko krajom okupowanym, tak więc cały ciężar wywiadu wojennego spoczywał praktycznie i prawie wyłącznie na Polakach. Temat wywiadu polskiego oraz brytyjskiego był cały czas bardzo drażliwy i wymaga obecnie innego podejścia ze strony Wielkiej Brytanii, która szczyci się zasadami demokracji , ale chyba tylko na pokaz i u siebie w kraju, zapominając, komu zawdzięcza zwycięstwo nad nazistami w II wojnie światowej .
W przeciwieństwie do innych wywiadów, wywiad polski walczył z okupantem.
W 2000 r. doszło do powołania Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej, na czele której stanęła ze strony polskiej szefowa Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych Daria Nałęcz, a ze strony brytyjskiej Terese Stirling. Honorowym przewodniczącym komisji został Jan Nowak-Jeziorański. Jej głównym celem miała być identyfikacja i ocena ocalałych dokumentów dotyczących działalności wywiadu polskiego w czasie II wojny światowej.Zgoda Brytyjczyków na działalność Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej była sprytnym posunięciem. W rzeczywistości polscy członkowie komisji nigdy nie mieli dostępu do tajnych akt brytyjskiego wywiadu i brytyjskiej dyplomacji z czasów II wojny światowej.
Spora część z nich wciąż jest utajniona na kolejne kilkadziesiąt lat. Gdy w 2000 r. rozpoczął działalność polski IPN i stanęła sprawa śledztwa dotyczącego okoliczności śmierci gen. Sikorskiego, brytyjscy dyplomaci na nowo zaczęli kłamać w sprawie zawartości brytyjskich tajnych archiwów.
Jak można być w NATO i ONZ z Wielką Brytanią ?
Może PiSowski rząd na to pytanie udzieli odpowiedzi ?
E- book zawiera historię polskiego wywiadu w czasie II wojny światowej w formie opracowań i wyciągów źródłowych , a także sylwetki kilku najważniejszych polskich agentów i gwiazd wywiadu polskiego. Wywiad polski to temat na niejeden film wojennej akcji w stylu Jamesa Bonda wraz z Krystyną Skarbek, prawdziwą dziewczyną Jamesa Bonda super agentką wywiadu, której postać została sprymitywizowana w filmach do roli seks bomby.

 

Wilki pod Kielcami PDF  

AKCJE PODZIEMIA POLSKIEGO
W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

 Stron A-4 203    Cena 25 zł

Opracowanie źródłowe które składa się z fragmentów wielu autorów

pod redakcją Krystyny Ziemlańskiej

                                

Takiego wojska nie miał żaden inny kraj na świecie….

”Tkwiło w nich głębokie poczucie dyscypliny, odpowiedzialności, zaś ponad wszystko obowiązywała nie pisana zasada — jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Inaczej zresztą być nie mogło.”
II wojna światowa odeszła do historii wraz z wieloma wielkimi bohaterami, którzy jeszcze do niedawna żyli wśród nas i nie doczekali się rozliczenia tej wojny, pozostawiając wiele wspomnień, z których wiele to prawie gotowe scenariusze na wielkie hollywódzkie produkcje tak jak książka 'Wilki pod Kielcami’.Akcje te to nie tylko same walki wojenne ,ale wręcz kaskaderskie wyczyny i popisy które śmiało mogą zdetronizować prymitywne naśladownictwo amerykańskich podrabianych filmideł propagandowych tuszujących klęski aliantów ( patrz e- book’ Polacy wygrali II wojnę światową’).
Jedyny jak dotąd polski serial wojenny ‘Czas honoru ‘ nie pokazywał autentycznych bohaterów oraz autentycznych akcji bojowych, przez co filmy takie nie mogą być uważane za lekcję historii, podobnie jak Wojenne dziewczyny z żydówką na czele Podziemia. A szkoda, gdyż cała masa wspomnień i pamiętników żołnierzy Armii Krajowej leżała cały czas odłogiem. Takie czerpanie ze źródeł oraz wspomnień do produkcji filmowych z pomijaniem ich autorów oraz nazwisk wielu autentycznych bohaterów jest co najmniej nieetyczne , poza tym, że było to kreowanie nieprawdziwych realiów wojennych i nieprawdziwych postaci .Zamiast zapłacić spadkobiercom autentycznych wspomnień prawa autorskie, czerpało się czyli kradło z tych wspomnień wiedzę do fikcyjnych scenariuszy.

Na przykład nagrodzony za fikcję i kradzież praw autorskich:

Patrz https://pl.wikipedia.org/wiki/Czas_honoru

Żywy i plastyczny język narracji Wilków pod Kielcami współgra doskonale z dynamizmem opisywanych akcji, często wręcz niepowtarzalnych. Oddział, w sumie niewielki, był tak wewnętrznie zgrany, tak wzajemnie rozumiejący się z dowódcą, iż mógł podejmować się wykonania — i faktycznie z powodzeniem wykonywał — operacji pozornie niemożliwych do przeprowadzenia. Stąd opisy niektórych akcji wydawać się mogą czytelnikowi za graniczące z fantazją, względnie zbyt „upiększone” piórem piszącego. Ich prawdziwość potwierdzają jednak nie tylko relacje uczestników, na których w głównym stopniu opiera autor swoje ustalenia, ale także dokumenty z lat wojny; w tej mierze również dokumenty niemieckie, że wspomnimy chociażby meldunki dzienne Wehrkreiskommando GG, gdzie znajdujemy informacje na temat większości wykonanych przez „Wilków” akcji.

Publikacja niniejsza to składanka czyli relacje i wspomnienia z działalności partyzanckiej spec grupy kieleckich Wilków oraz kilkanaście fragmentów ze wspomnień wojennych żołnierzy Armii Krajowej z wybranych akcji, jako promocja wspomnień, które stanowią wycinek całej wojennej epopei podziemnych oddziałów Armii Krajowej prowadzącej walki w czasie hitlerowskiej okupacji w Polsce 1939- 1945.
Armia Krajowa była jedyną wojskową partyzancką formacją zbrojną w Europie, która prowadziła regularną wojnę z okupantem oraz niezliczone boje i lokalne bitwy. Pamięć narodowa o czynach i wyczynach naszych żołnierzy nie może nigdy zaginąć choćby i dlatego, że wielu z nich w wyniku Jałty zostało skazanych na więzienia, obozy koncentracyjne na Syberii a także komunistyczne wyroki śmierci. Od początku 1945 roku kontakty Armii Krajowej z rządem w Londynie były cenzurowane przez władze brytyjskie a kontakty rządu z oddziałami za linią Curzona zostały przez Brytyjczyków przerwane.Po zakończeniu II wojny światowej żołnierze Armii Krajowej byli prześladowani przez reżim i okupanta sowieckiego i Smiersz i NKWD. Byli aresztowani,więzieni i mordowani. Wszelkie informacje na temat działalności Armii Krajowej w czasie wojny jak po jej zakończeniu podlegały cenzurze.

W 1974 roku w zaleceniach dla cenzorów,komunistyczny i ciągle ten sam jałtański Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk zakazał publikowania jakichkolwiek informacji dotyczących upamiętnienia, a nawet publikacji klepsydr w prasie. Niewiele się jeszcze w Polsce pod tym względem zmieniło w roku 2021. Akcje Podziemia Polskiego były wykorzystywane do różnych amerykańskich produkcji filmowych jako przykłady walk oraz sensacyjnych filmów akcji, i warto dlatego wiedzieć, jak naprawdę akcje te wyglądały a były one wspaniałe i niezrównane.

    

Kto czyta nie błądzi …nie kupisz nie dowiesz się..

Wilki pod Kielcami Akcje Podziemia Polskiego w czasie II wojny światowej – zawartość publikacji – filmowe wspomnienia i relacje oraz 'Zarys historii Podziemia Polskiego w czasie II wojny światowej’ .

..odgryzali się jak….„Wilki” – oddział Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka”
Dowódca „Wilków” Zbigniew Kruszelnicki „Wilk” urodził się 30 kwietnia 1922 roku w Grudziądzu. Pod koniec 1943 roku przystąpił do grupy AK podporucznika Józefa Mikołajczyka „Marcina”. Grupa ta powstała w 1943 roku, jako oddział dyspozycyjny „Kedywu” obwodu kieleckiego.
Oddział operował na trenie Podobwodu Niewachlów, przeprowadzając akcje aprowizacyjne, dywersyjne i zaopatrzeniowe. Specjalizował się zwłaszcza w spektakularnych akcjach kolejowych. Oddział pod dowództwem „Wilka” przeprowadził kilkanaście akcji, które odbiły się szerokim echem w całym podziemiu.Wielokrotnie żołnierze „Wilka” podszywali się pod Niemców, wykorzystując zdobyte mundury oraz perfekcyjną znajomość języka niemieckiego.
Wspaniały młody i brawurowy dowódca „Wilk” zginął 5 czerwca 1944 roku w starciu z grupą esesmanów podczas nieudanej zasadzki pod Miedzianą Górą. Książka jest bestsellerem wydawniczym. Pozostałe promocyjnie zamieszczone cytaty opisujące inne akcje Polskiego Podziemia pochodzą z następujących źródeł:

• Stanisław Grzybowski – Wicherski – Nadzieja z tamtych lat – Z dziejów Armii Krajowej na Ziemi Wyszkowskiej
• Ryszard Nuszkiewicz – Uparci
• Włodzimierz Rozmus – W oddziałach partyzanckich i Baonie Skała –
– W oddziałach krakowskiego Kedywu
• Alfred Paczkowski – Ankieta cichociemnych
• Antoni Stańko -Gdzie Karpat progi Armia Krajowa w powiecie dębickim
• Marian Świderski- Wśród lasów, wertepów…..
• Jerzy Ślaski- Polska Walcząca
• Partyzanci polscy w europejskim ruchu oporu
• Waldemar Bałkowiec- Przeżyłem peerlowskie zbrodnie i gwałty
• Jan Rocki- Dziewiąta Dywersyjna
• Michał Wojewódzki – W tajnych drukarniach Warszawy
• Franciszek Bernaś- Mściciele Strzały w Alejach Ujazdowskich 1 luty 1944.
• Marian Podgóreczny – Doliniacy powstanie w Puszczy Kampinowskiej
• Ewa Kurek – Zaporczycy
• Tadeusz Różewicz – Echa leśne
• Waldemar Truszyński- Operacja „Sturmwind” (Wicher)
• Władysław Ostrowski – Pozostał pusty dom
• Jacek Wilczur – Nie umrzesz nadaremnie
• Stanisław Broniewski – Akcja pod Arsenałem
• Akcja ,,Pensjonat’’ – brawurowe odbicie więźniów
• Wojciech Sulewski – Leśne fronty
• Marian Podgóreczny – Partyzanci Trzech Puszcz
• Pamiętniki inwalidów wojennych Akcja U-boot Czesław Dąbrowski
• Bohaterowie na katorżniczym szlaku wykaz łagrów sowieckich
• Leon Karłowicz Rydz – Siódmy dzień piekła
• Kazimierz Leski Bradl- Byłem generałem Wehrmachtu

4. Biografie

Rebus Piłsudski Legenda małego kaprala czyli Józef Fałszywy    PDF

Stron A-4  322   Cena 30 zł

Opracowanie źródłowe badawczo –  naukowe 

Autor: Krystyna  Ziemlańska

„Polacy są narodem idiotów” to słowa oparte na zdaniu Józefa Piłsudskiego, wygłoszonym podczas przemówienia na zjeździe legionistów w Kaliszu 7 sierpnia 1927 roku. Cytat został skrócony z wypowiedzi: „Wytworzyłem całe mnóstwo pięknych słówek i określeń, które po mojej śmierci zostaną, a które naród polski stawiają w rzędzie idiotów”.

Józef Piłsudski  jest  jak obraz, jak  legenda która nigdy nie przemija ,ale wciąga i pochłania  kolejne pokolenia, które latają z wieńcami pod  jego pomniki, jak wielobarwny kalejdoskop  i motyl… jak kaktus i jak przylepiec, jak wrona i jak gołąb zwłaszcza , taki  siwiuteńki na  starość,  dobrotliwy i kochany Dziadek dla wszystkich…aż sam  stał się w  końcu Dziadkiem do orzechów. TW-ardy był to zaiste orzech do zgryzienia!                                   

Wszystkie publikacje o  Piłsudskim jakie zostały wydane w Polsce, różne  jego  biografie krytyczne  i bezkrytyczne, w zasadzie  są to te same znane frazesy , które cytują inni  biografowie  tej postaci.

 Z innych tych bardziej  krytycznych przebijały jakieś żale i pretensje do tego człowieka oraz  jego bardzo niespójny wizerunek , z cechami wybitnie   patologicznymi, jakby  jakiegoś  psychopaty ,który w sposób iście demoniczny zrobił  wielką  karierę ,ale licznymi krętactwami , co jakoś nie pasowało do obrazu patriotycznego  szlachcica z wielowiekową  tradycją narodową…Różni  historycy  kłócili się między sobą o tę postać, która  wywarła  takie silne piętno na naszej  historii i jeszcze w  roku 2020, zwalczali  swoje  poglądy a  legenda  trwała i nie zamierzała  wcale  umrzeć… Jeszcze   przed  II  wojną w  okresie  II rzeczpospolitej  różni  historycy ryli  w biografii marszałka  Piłsudskiego , bo coś  im śmierdziało,  nazywany był  on nawet diabeł Piłsudski,   żyd  Piłsudski, mafiozo a  nawet  gangster. 

Publikacja zawiera wyniki śledztwa  historycznego , które na podstawie  wielu  przeanalizowanych źródeł stara się wykazać w jakich okolicznościach oraz na  jakim podłożu  mogło  dojść ponad sto  lat temu do zamordowania szlachcica  polskiego ,Józefa  Klemensa  Piłsudzkiego wraz z rodziną , a także  przez  kogo z kulisami  polityki  okresu  legionowego i międzywojennego. 

Temat jest przeznaczony nie tylko  dla badaczy dziejów sanacji i okresu II Rzeczpospolitej ,ale także dla każdego studenta historii i  a szczególnie badaczy  dziejów wojskowości. Publikacja zawiera  wiele  sensacji historycznych na kanwie analizy biograficznej marszałka, wykazuje związki z całym ruchem proletariackim a  także wskazuje na luki historyczne  i zawiera wiele intrygujących  faktów  oraz  nawiązuje do wielu  znanych  postaci z  kręgu  osoby  samego Piłsudskiego  jak też  jego rodziny i  innych  działaczy socjalistycznych. 

‘’W 1990 roku po samorozwiązania się PZPR Archiwum Akt Nowych przejęło 1,8 km akt, w tym liczący ponad 50 tys. zdjęć zbiór fotografii dokumentujących działalność partii lewicowych, socjalistycznych, robotniczych i komunistycznych od lat 70. XIX wieku do roku 1989. 

Podstawowy zasób stanowi ponad 10 tys. fotografii portretowych uczestników polskiego i częściowo międzynarodowego ruchu robotniczego, w tym unikalne portrety Ludwika Waryńskiego oraz działaczy „Proletariatu”, PPS, SDKPiL, PPSD. Wartość historyczną mają też fotografie osobowe z lat 1918-1939 członków KPP, KZMP, PPS, OM TUR, a także przedstawiających struktury wojskowe i polityczne PPR z czasów II wojny światowej. Odrębny zespół stanowią fotografie dokumentujące działalność partii lewicowych i komunistycznych. Unikalne są również dwa albumy ochrany,  przedstawiające poszukiwanych przez carską tajną policję rewolucjonistów z przełomu XIX i XX wieku.    http://www.polishhistory.pl. 

 Obawiać się należy, że z pewnością  zasoby te nie są  kompletne i były na pewno czyszczone już   okresie  przedwojennym przez reżim sanacyjny.

 •  Roman Dmowski o  Józefie  Piłsudskim:Jak człowiek, będący tak dobrym, szczerym Polakiem, może tkwić w ruchu, który faktycznie dąży do zdezorganizowania polskości? Jak podobnie szlachetna natura może się pogodzić z towarzyszami, używającymi w walce politycznej wyjątkowo nędznych środków ? 
 • Tajne opinie osobowe pisane przez Piłsudskiego ….dlaczego Piłsudski bał się  dobrze ustosunkowanych rodów i ludzi… Skąd się wziął ród Piłsudskich?  Nie  umiał pracować na swoje utrzymanie .W oparciu o carskie archiwa, Rosjanie twierdzą, iż był to stryjeczny brat Feliksa kata Dzierżyńskiego ze zmienionym nazwiskiem …. sam zaś  Dzierżyński  twórca sowieckiej Czeki   został szlachcicem  polskim dopiero po  Powstaniu Styczniowym …. 

Oczywiście, można w  to nie uwierzyć , dlatego  trzeba  o  tym  przeczytać.

18 października 1913 – wielkie manewry strzeleckie pod Lwowem w rocznicę Powstania Styczniowego z udziałem kilku tysięcy strzelców pod dowództwem Piłsudskiego. Po tych manewrach najprawdopodobniej został skrytobójczo zamordowany i zastąpiony agentem . Potem zaczynają się nagle rozłamy, niesnaski, kłótnie, zwalczanie do końca życia Władysława Sikorskiego faktycznego twórcy Legionów Polskich oraz wojska polskiego, oraz inne brwi ,inne wąsy, inny nos z garbem maskowany fotografiami en face, inne oczy, inne uszy, inne usta, inny ostry podbródek , dziwny nieliteracki styl wypowiedzi , język pełen wulgaryzmów i naleciałości, plucie na Polskę i Polaków ….i wiele innych. 3 VIII 1914 – powołanie I Kompanii Kadrowej przyszłej PPS-owskiej mafii legionowej już przez podmienionego Piłsudskiego.

Wykaz niektórych książek  do epoki sanacyjnej, które Autorka   przeczytała.

 Są  to podstawowe  źródła  poza  wieloma  innymi . 

 1. Andrzej  Garlicki  – Józef  Piłsudski  biografia 
 2. Leon Mitkiewicz-  Wspomnienia
 3. Wacław  Socha  Lipiński-  Walka  zbrojna o  niepodległość
 4. Stefan Arski-  My Pierwsza  Brygada
 5. Henryk Pająk-  Ponura prawda o  Piłsudskim
 6. Stanisław  Piotrowski – W  żołnierskim  siodle
 7. Marian Romeyko-Przed  i po maju
 8. Stanisław  Strumph Wojtkiewicz-  O własnych siłach
 9. Ksiądz  Józef Warszawski –  Studia  nad  wyznaniowością  Józefa Piłsudskiego

10.Tadeusz Jackowski  – Wspomnienia dyplomaty 

11.Jerzy Tymiński-  Pisane o zmierzchu

12.Jerzy  Rawicz-  Pozostało  do wyjaśnienia

 1. Bronisław  Nietyksza-  Nadzieja złudzenia rzeczywistość
 2. Jerzy  Rawicz-  Doktor  Łokietek i  Tata Tasiemka
 3. Dziennik Szembeka- dokument  polityki sanacyjnej
 4. Władysław  Grabski-  Dwa  lata  pracy  u podstaw  państwowości  naszej  1924- 25
 5. Stanisław  Grabski- Pamiętnik
 6. Dr. Tadeusz  Polak  Zbrodnicza  polityka  rządu polskiego  w Londynie  R. 1945 Kraków
 7. Lech  Wyszczelski-  Wojsko  Piłsudskiego
 8. Mieczysław  Harusewicz – Za  carskich  czasów i po wyzwoleniu
 9. Andrzej Zbyszewski- Odwroty
 10. Jerzy  Rawicz-  Kariera  Szambelana
 11. Mariusz  Urbanek-  Polska jest jak  obwarzanek
 12. Daria i Tomasz  Nałęcz – Józef Piłsudski  i jego legenda
 13. Stanisław  Mianowski-  Świat  który odszedł
 14. Karol Wędziagolski-  Pamiętniki
 15. Włodzimierz  Wójcik-  Legenda  Piłsudskiego
 16. Janusz  Michalski-  Siwy strzelca  strój
 17. Felicjan  Sławoj  Składkowski-  Strzępy meldunków
 18. Ryszard  Siudalski-  Wiatr w oczy wspomnienia  międzywojenne
 19. Janusz  Odziemkowski –  Wieś i wojsko w II RP
 20. Tadeusz Smoliński  – Rządy  Józefa Piłsudskiego  w latach  1926-  1935  UAM  Poznań  1985
 21. Cezary Leżeński – Kwatera  139  o  generale  Rydzu  Śmigłym

34.Ryszard Mirowicz  – Edward Rydz  Śmigły

 1. Marian Leczyk- Józef Piłsudski w oczach przeciwników sanacji  wybór  z pamiętników  i  publikacji 
 2. Józef Piłsudski  – Mowy  i rozkazy oraz Pisma zbiorowe

36.Józef Piłsudski   – Moje pierwsze  boje 

37.Władysław Pobóg-Malinowski: Najnowsza historia Polski. T. II (1914–1939).

38.Mieczysław Pruszyński: Dramat Piłsudskiego: Wojna 1920. 

 1. Eugeniusz Romer: Pamiętnik Paryski 1918-1919. 

40.Jędrzej Giertych: O Piłsudskim. 

 1. Stanisław Głąbiński: Wspomnienia polityczne.
 2. Stanisław Mackiewicz: Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r.
 3. Bogusław Miedziński: Polityka wschodnia Piłsudskiego.
 4. Aleksandra Piłsudska: Wspomnienia.
 5. Jan Ciechanowski: Powstanie Warszawskie: zarys podłoża politycznego i dyplomatycznego. 

                                           KSIĄŻKI   APOLOGETYCZNE 

 1. Bohdan Urbankowski: Filozofia czynu: Światopogląd Józefa Piłsudskiego
 2. Bohdan Urbankowski: Józef Piłsudski. Marzyciel i strateg. T. I. Warszawa: 1997.

48.Ryszard Świętek: Lodowa ściana: Sekrety polityki Józefa Piłsudskiego 1904–1918

                   I wiele  innych wspomnień  różnych wojskowych  wydanych  po  wojnie. 

Józef Klemens Piłsudski herbu własnego (ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie, zm. 12 maja 1935 w Warszawie) – polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu; od 1892 członek Polskiej Partii Socjalistycznej i jej przywódca w kraju, twórca Organizacji Bojowej PPS (1904), Legionów Polskich (1914) i Polskiej Organizacji Wojskowej (1914), kierownik Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu (1917), od 11 listopada 1918 naczelny wódz Armii Polskiej, w latach 1918–1922 naczelnik państwa, pierwszy marszałek Polski (1920); przywódca obozu sanacji, po przewrocie majowym (1926) dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930); wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP. Uważany za zbawcę Polski w Bitwie Warszawskiej zwanej Cudem nad Wisłą oraz wielkiego Polaka i przywódcę historycznego. A jego mumia jeszcze zatruwa powietrze na Wawelu od tylu dekad , podobnie jak mumia Kaczorta.

Legenda Doktora Korczaka  historia sznurkiem wiązana    PDF

Stron  A-4  100  cena  15 zł 

Opracowanie źródłowe badawczo –  naukowe 

Autor: Krystyna  Ziemlańska                    

Któż z  nas, Polaków nie zna  postaci  wielkiego  lekarza  dr Janusza Korczaka  , sławnego żydowskiego społecznika, który  poświęcił  swe  życie  dla  ratowania dzieci w gettcie, razem  z nimi powędrował do komory gazowej,w imię  sprzeciwu  wobec  okrucieństwa nazistów? I gdy tłumy szły do gazu,  getto się waliło  i  paliło, w samym sercu  Warszawy, on, przywódca  getta , jechał ze swymi  ukochanymi dziećmi do  Auschwitz , aż pod  Kraków…?! Czy jest to w ogóle możliwe ? 

Po  nie tak wielu latach,  gdy jeszcze   dymiły  ruiny walczącej stolicy,  pojawił  się  na kartach  historii  Polski inny prawdziwy  dr Korczak, symbol polsko- żydowskiego splotu  dziejowego, a  tymczasem,  okazuje  się, że  był jeszcze  drugi  dr Korczak Dawid  Kurzman w  tym samym czasie w Krakowie. Dwóch doktorów  Korczaków i  jedna  biografia,  która  dotąd  jeszcze  przez  nikogo  nie została  poddana analizie  i  która  po raz  pierwszy  ukazuje się na kanwie  wielu  dostępnych  źródeł  oraz  publikacji. 

Po dokładnej analizie wielu tych  źródeł udało się bowiem ustalić, że słynny dr Korczak był polskim a nie żydowskim  lekarzem oraz  polskim społecznikiem a  jego  biografia  została  spreparowana.  Oraz  wielki Polak Dr . Marczewski  lekarski  apostoł Warszawy związany z dr. Korczakiem .

Honor Profesora    PDF

Stron A-4 112   cena 15 zł                                                    

Opracowanie źródłowe badawczo –  naukowe 

 Autor: Krystyna  Ziemlańska

 Zamach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Narutowicza – zabójstwo pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Narutowicza dokonane przez Eligiusza Niewiadomskiego 16 grudnia 1922 w Warszawie, w pałacu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.Prezydent Gabriel Narutowicz uczestniczył w otwarciu dorocznego Salonu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Podczas zwiedzania wystawy w sali nr 1 Niewiadomski oddał do Narutowicza z małej odległości trzy strzały z rewolweru, powodując natychmiastową śmierć prezydenta. Zamachowiec poddał się bez oporu, został uwięziony i postawiony przed sądem. 30 grudnia 1922 skazano go na karę śmierci za dokonanie zamachu na życie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrok wykonano przez rozstrzelanie 31 stycznia 1923.Ale jest to ukuta i oficjalna wersja. 

Publikacja jest poświęcona  odkłamaniu  biografii   dwóch  wielkich  Polaków, Prezydenta profesora Gabriela Narutowicza dzięki  któremu   przedwojenna Polska   szybko dźwigała  się się  ze  zniszczeń wojennych  i którego śmierć  zahamowała  wiele reform państwa  i przyczyniła  się  do zacofania w wielu dziedzinach  oraz  osoby  profesora Eligiusza  Niewiadomskiego, twórcy warszawskiej Zachęty, wrobionego w zamach  na prezydenta  Gabriela  Narutowicza  w roku 1923  i którego osoba jest do dzisiaj  obiektem ordynarnych ataków i  kampanii  oszczerstw.

 Śledztwo historyczne  oraz dziennikarskie  na kanwie dostępnych  publikacji obala  mit o  zamachu  dokonanym przez  profesora Eligiusza  Niewiadomskiego i ukazuje tło tej zbrodni w zupełnie  innym świetle. W  dodatku  profesor  a nie jakiś  malarz , jako  go kreowano- Eligiusz Niewiadomski – zupełnie inaczej  wyglądał  ,niż  jest cały czas  przedstawiany w różnych nieobiektywnych i stronniczych  opracowaniach  jako  jakiś Niewiadomski – warto  go więc poznać, gdyż  był bardzo zasłużonym dla kultury  polskiej działaczem i wybitnym Polakiem, wielkim patriotą .   

Kto czyta nie błądzi …nie  kupisz nie dowiesz się..

Oficer największych nadziei oraz Napoleon Buonaparte   PDF

Autorzy : Marian Brandys i Krystyna Ziemlańska

Stron A-4 235   Cena 30 zł

Opracowanie źródłowe badawczo – naukowe biografii Napoleona

W kontekście reklam telewizyjnych z dekretem Napoleona warto przypomnieć osobę Józefa Sułkowskiego, adiutanta Napoleona Bonaparte, oraz kandydata na wodza naczelnego na wypadek śmierci Napoleona Bonaparte. Książę Józef Sułkowski o czym konsekwentnie milczą zachodnie i inne źródła do wojen napoleońskich: to on przygotowywał i opracowywał plany wojskowe dla Napoleona, to on odkrył w czasie egipskiej wyprawy Napoleona sfinksy a także staroegipskie hieroglify ( a nawet je przetłumaczył). i inne zabytki, czym zapoczątkował dalsze badania i odkrycia starożytnego Egiptu, to on przyczynił się do utworzenia Instytutu Egipskiego i dzięki jego pracom powstał słownik francusko – arabski, który umożliwiał porozumiewanie się z mieszkańcami Egiptu.Wykonał ponadto tak wiele innych prac, że stał się groźnym konkurentem dla samego Napoleona .Książka z roku 1964 przywraca pamięć o wielkim Polaku oraz wielkim uczonym i patriocie oraz opisuje jego dzieje i biografię od dzieciństwa do śmierci w Egipcie, upamiętnionej słynnym Fortem Sułkowskiego w Kairze.

      

Zamek rodowy Sułkowskich w Rydzynie w Polsce

Oficer największych nadziei – zawartość publikacji to biografia księcia Józefa Sułkowskiego wraz z jego karierą wojskową w sztabie i armii Napoleona oraz opisem jego niezwykłej naukowej działalności, która przyczyniła się do wielu spektakularnych odkryć. Lektura dostarcza wielu nieznanych faktów z kampanii napoleońskich i stanowi bardzo cenne źródło wiedzy o tej epoce.

Sensacje historyczne !
E – book zawiera prawdziwą, do roku 2021 nieznaną i sensacyjną biografię słynnego cesarza Francuzów Napoleona Bonaparte, przy którym walczyły Legiony Polskie i od których pochodzi hymn Mazurek Dąbrowskiego. Napoleon Bonaparte był bardzo kontrowersyjnym człowiekiem, z jednej strony wybitnym a z drugiej fatalnym wodzem i zawistnym politykiem a jednak przeszedł do historii jako wielki człowiek.

Napoléon Bonaparte ur. 15 sierpnia 1769 w Ajaccio na Korsyce, zm. 5 maja 1821 w Longwood na Wyspie Św. Heleny) – francuski mąż stanu, dowódca wojskowy i przywódca polityczny, jako Napoleon I cesarz Francuzów i głowa I Cesarstwa Francuskiego w latach 1804–1814 oraz w roku 1815, wcześniej Pierwszy Konsul Republiki Francuskiej 1799–1804, prezydent (1802–1805), a następnie król Włoch (1805–1814), protektor Związku Reńskiego (1806–1813), a przez to faktyczny zwierzchnik Księstwa Warszawskiego. Uważany za najwybitniejszego dowódcę wojskowego w historii, a także za jedną z najważniejszych postaci w historii Francji i świata.
Okres wojen napoleońskich wywarł wpływ w całej Europie oraz w Polsce.

Na zesłaniu na Wyspie Świętej Heleny Napoleon przebywał sześć lat. Zmarł 5 maja 1821 roku o godzinie 17:49, w wieku 51 lat , miał być także otruty – a jednak tak nie było.

Słynny Kodeks Napoleona (fr. Code Napoléon, Code civil des Français) – zespół przepisów i norm prawnych prawa cywilnego wprowadzony we Francji w 1804 roku przez Napoleona Bonaparte. Była to pierwsza wielka kodyfikacja prawa francuskiego, po upadku królestwa w wyniku rewolucji francuskiej. Wprowadzał wiele nowoczesnych rozwiązań,był wdrożony także w Polsce, w Księstwie Warszawskim oraz w innych krajach. Kodeks Cywilny Napoleona wywarł ogromny wpływ na myśl prawniczą zarówno XIX, jak i XX stulecia. Na jego rozwiązaniach wzorowały się prawo belgijskie, niemieckie, polskie, portugalskie, czy rumuńskie. Wywarł też wpływ na wiele krajów Ameryki Łacińskiej, niektóre stany USA i kanadyjski Quebec. Co więcej jego elementy można odnaleźć na terenie wszystkich byłych kolonii francuskich w Afryce i Azji.

Była to tylko jedna z wielu kodyfikacji, wydanych we Francji epoki cesarstwa. W czasach Napoleona powstał także kodeks postępowania cywilnego, kodeks handlowy, kodeks postępowania karnego i kodeks karny francuski.
Odkrywcza i sensacyjna biografia Napoleona Buonaparte powinna zainteresować nie tylko historyków polskich czy francuskich ale także chociażby włoskich jako, że był on nazywany Korsykaninem ale był z pochodzenia Rzymianinem i wielkim człowiekiem, wielkim reformatorem i został zamordowany zanim został cesarzem lub na krótko po koronacji na cesarza. Polski hymn Mazurek Dąbrowskiego pochodzi już z czasów fałszywego Napoleona. Warto dowiedzieć się z ebooka jaki był prawdziwy Napoleon Buonaparte, kim był i jakie były jego prawdziwe reformy, z kim i o co walczył i dlaczego został zamordowany i podmieniony. To samo dotyczy Józefa Sułkowskiego.

Marian Brandys ( 1912 zm. 1998 ) – polski prozaik, reportażysta.

W latach 50. i początku lat 60. MB publikował głównie reportaże, wydane w zbiorach m.in. Spotkania włoskie, O królach i kapuście. Pisał również książki i opowiadania dla dzieci i młodzieży m.in. Śladami Stasia i Nel oraz Z panem Biegankiem w Abisynii, będące relacją z podróży reporterskiej do Egiptu, Sudanu i Abisynii. W swoich książkach o tematyce historycznej, skupił się na historii Polski epoki rozbiorów, głównie czasach napoleońskich oraz Królestwa Kongresowego. Specjalizował się w biografiach ciekawych postaci tego okresu m.in. Marii Walewskiej w Kłopotach z Panią Walewską, Stanisława Poniatowskiego – bratanka króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Nieznanym księciu Poniatowskim, Józefa Sułkowskiego – adiutanta Napoleona w Oficerze największych nadziei, Jana Kozietulskiego w Kozietulski i inni, generała Józefa Zajączka w Generale Arbuzie.
W swoich książkach i esejach ważne wydarzenia historyczne przedstawiał przez pryzmat losów jednostek, ich postaw i życiowych wyborów. Jego głównym dziełem jest pięciotomowy Koniec świata szwoleżerów, opisujący ciąg dalszy losów bohaterów wojen napoleońskich z Kozietulskiego i innych: Wincentego Krasińskiego, Tomasza Łubieńskiego, Walentego Zwierkowskiego i ich różne postawy w czasach Królestwa Kongresowego i powstania listopadowego. Jego książki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem czytelników, osiągając wielotysięczne nakłady. Zostały przetłumaczone na kilka języków obcych m.in. niemiecki, rosyjski, francuski. Był również współautorem scenariuszy (na podstawie własnych opowiadań) do filmów fabularnych: Tarpany i Ludzie z pociągu oraz autorem scenariusza i komentarza do filmu dokumentalnego Grunwald – rok 1410. Zakon krzyżacki napada na Polskę i inne.

5. Religia i filozofia

Biblijne egipskie Księgi Mądrości PDF

Z serii Duch prawdy i duch fałszu 

 Stron A-4 311    Cena 35 zł     rok 2015 

Opracowanie krytyczne  

Krystyna  Ziemlańska  Redaktor  Naczelna 

               Religia i nauki moralno- etyczne  są  najważniejsze dla ludzi.  

              Prawo  i jego nakazy i zakazy jest wtórne w stosunku do  religii, 

którą  stworzył dla  ludzi  sam  Bóg Ojciec. Prawo nie jest nauką  etyczno- moralną  tylko zbiorem  przepisów  regulujących  w  sensie  ogólnym państwo oraz  działalność  jego organów a  to nie jest to samo. Jeśli się nie zna  zasad  moralnych  i etycznych , nie pomoże  żadne  prawo  ani  żadne  przepisy  , zakazy czy nakazy  tej  czy innej władzy, której  prawo może  stać  nawet w  sprzeczności z  etyką  oraz  zasadami moralnymi.  

Zanim  powstały  systemy  prawne,  były  nauki  religijne  czyli zasady  moralne  i etyczne,  przekazane  ludziom przez  Boga  Ojca za  pośrednictwem  proroków,kapłanów  oraz  mędrców  i filozofów  o  czym , niestety ludzie  w  wieku XXI  nie wiedzieli.Przekroczenie prawa  moralnego było karane  w  starożytności   bardzo surowo  , gdyż  świadczyło  o  naruszeniu Porządku  Boskiego oraz  Boskich  praw  i  postępowanie w grzechu, który  prowadził  do  piekła.

W  opracowaniu o Palestynie jest  wzmianka o tym, że : 

Egipcjanie posiadali standard moralności dużo wyższy od zawartego w Dekalogu (Dziesięć Przykazań), tysiąc lat wcześniej, nim napisano Dekalog.A zatem Ezzat tego nie wymyśla. Breasted jest jednym z najbardziej szanowanych historyków. I pogląd głoszony przez Ezzata, że znaczna część materiału w ST jest sfabrykowana, zniekształcona i splagiatowana – jest prawdziwy.

Na przykład mądrość Amenemope, przechowywana na egipskim papirusie w British Museum, została przetłumaczona na hebrajski w późnym  średniowieczu  i  stała się – w  jaki sposób  ?- źródłem całej sekcji Księgi Przysłów w Starym  Testamencie.  Nasze dziedzictwo moralne pochodzi z szerszej przeszłości ludzkiej, starszej niż Hebrajczycy i doszła do nas raczej przez Hebrajczyków, niż od nich. Człowiek wzniósł się na wysokie standardy moralne na 2.000 lat, zanim powstał naród hebrajski – pisze Ezzat.

Wielka jest Prawda i trwała jej moc i nie zmalała od czasów Boga. Kto ją omija — będzie ukarany. Oto przyszłość chciwca. Skromność otrzyma nagrodę, lecz nieprawość nigdy nie osiągnie celu. Siłą prawdy jest jej trwałość.” Nauka Ptahhotepa.

 Nadstaw uszy twoje, uważaj na słowa, które mówię, zwróć serce swoje ku ich zrozumieniu” – mówi faraon Amenemope do swojego syna w Mądrościach Amenemope. Skłoń ucho swoje i uważaj na słowa moje, i zwróć serce swoje ku ich zrozumieniu” – mówi faraon do swego syna w Księdze przypowieści.

Księga Psalmów wchodząca w skład Biblii (Stary Testament) księga zawierająca zbiór 150 utworów poetyckich .  Psalmy są zróżnicowane pod względem gatunkowym: można wyróżnić lamentacje, hymny pochwalne i dziękczynne, psalmy królewskie, dydaktyczne, mądrościowe, prorockie i inne. Psalmy są wybitnym pomnikiem literatury starożytnego   Egiptu  zafałszowane  na   hebrajskie Psalmy Dawida  , lecz przede wszystkim stanowią dokument pobożności   i mądrości egipskiej  czasów starożytnych. Chrześcijanie upatrywali w wielu psalmach proroctw dotyczących życia i mesjańskiego posłannictwa Jezusa Chrystusa. Psalmy stały się wzorem dla chrześcijańskiej poezji religijnej, były też tłumaczone przez wybitnych poetów. 

                  Ale po raz  pierwszy  ukazują się  jako   egipskie czyli odfałszowane.  

Poza  samymi Psalmami Biblijne Księgi Mądrości zawierają  inne  staro-egipskie  księgi zamienione na hebrajskie  takie  jak: 

Księga  Syracha  – Psalmy  egipskie  – Hymn do Atona  –  Księga   Koheleta  

 Księga Przypowieści  – Księga Przysłów-   Księga  Hioba   -Księga  Habakuka 

–  Księga Mądrości                    

           Księgi te  pochodzą z  Nowej  Biblii  Gdańskiej  z   przekładu  greckiego 

      i odkrywają  nieznane piękno  starożytnych i nie przemijających nauk  Boskich.

           Księgi te   zostały  poddane  analizie  jakiej nie zawiera  Nowa  Biblia  Gdańska .

Wszystkie wersje  Biblii ( a jest  bardzo  dużo) zawierają  te  księgi, ale różnią się  one  czasem  nawet  bardzo  stylem , przekładem  oraz  źródłosłowiem.  Księgi w Nowej  Biblii  Gdańskiej są  naprawę  wyjątkowe i  okraszone  przez  Redakcję  Białego Orła  piękną  grafiką  historyczną. 

           Ponadto w opracowaniu znajduje się rys  historyczny  czyli 

       Egipskie  nauki Ptahotepa i etyczna cywilizacja starożytnego Egiptu .  

      (….) Nic nie stoi na przeszkodzie, aby traktować Biblię jako arkę, dzięki której ocalały starożytne  klejnoty myśli ludzkiej i słowo boże. Ale trzeba też umieć oddzielić w niej to, co pierwotne i natchnione, od tego, co wtórne i ułomne. Mamy taką szansę. Od kilku  tysięcy lat  lat Egipt starożytny mówi do nas  ponownie swym własnym językiem i odsłania najstarsze zapisane teksty ludzkości, a jego myśl etyczna i religijna zmartwychwstaje, głosząc potęgę prawdy:

„Nauki   Ptahhotepa”  sprzed  5500  lat  sławią  wierne  i  czyste  życie  rodzinne,  pracowitość,  posłuszeństwo  wobec  prawa,  unikanie  zwady,  życzliwość  dla  ludzi.   „Maat”   w  starożytnym  Egipcie  to  była  jednocześnie  bogini  sprawiedliwości  i  prawdy,  jak  i  sama  sprawiedliwość,  ład  i  prawda;  to  również  harmonia  i  porządek  świata  płynące  z  Nieba.  Faraonowie  czyli królowie egipscy wyznawali  bardzo  etyczny  kodeks  moralny  a  potem  nauki  te  weszły  do kanonu  moralnego Biblii, tylko, że  nie były w  ogóle  cytowane w  czasie  mszy  i liturgii  i ludzie nie wiedzieli  nawet o tych księgach, więc  nie mogli  się z nich uczyć.   Oględnie  mówiąc, nauki   te zostały zastąpione nie zawsze  trafnymi i  często  zbędnymi  kazaniami  księży   i innych duchownych, zamiast te  nauki  cytować  i stale je  przywoływać.  Ale  może  to i lepiej, 

 bo wyszłoby na to, że  to habiru byli tacy mądrzy i etyczni. 

 Mieszkańcy  doliny  Nilu  byli  na  wskroś  narodem  mistycznym,  a  nawet  sakralnym,  dostrzegającym  we  wszystkim  manifestację  Boga  i  Jego  dzieła.            

 W  „Starym  Testamencie”  znajdujemy  wiele  tchnących  nienawiścią,   oszczerczych  i  krańcowo  niesprawiedliwych   zmyśleń  o  Egipcie, o  faraonach, tępych  prześladowcach  nieszczęśliwych  izraelitów   i inne  zmyślone brednie. Kto je  wymyślił ? 

                                  Sophia oznacza po grecku po prostu Mądrość.

Mądrość Boga, współstworzycielka świata, przez wielu myślicieli i twórców chrześcijańskich uważana za kobiecy przejaw Boga objawiający się ludzkości oraz Ducha Świętego, trzecią  żeńską osobę Trójcy wyrugowaną w  chrześcijaństwie i zamienioną na męską  Trójcę  Ojca  Syna i Ducha Świętego. Sam koncept Sofii czyli Mądrości znany był już w czasach starożytności.

Zarówno Pitagoras jak Sokrates czy Platon rozumieli filozofię dosłownie jako philo (‘umiłowanie’) – sophię (‘mądrości’).  Według Platona Mądrość  jest  jedną z czterech cnót kardynalnych, stąd też wziął się też zapewne pomysł, że w państwie rządzić powinni filozofowie czyli mędrcy  jako władcy wielbiący mądrość. 

Filozofowie hellenistyczni łączyli Sofię z Logosem  -Słowem,  ta idea została potem przejęta przez Ewangelię św. Jana we wstępie ….Na początku było Słowo… 

                      Oczywiście  kolejne  słowo po wielu poprzednich.

 

Czas  pokazuje, komu ufać,

 a  kogo  bezpieczniej jest mieć w  dupie.

Starożytna  mądrość.

                       Mądrość jak niemowlętom w Chrystusie

  dla nie   posiadających  jeszcze  wiedzy  i  mądrości,  zaczynających  się  uczyć . 

 Mądrość tego świata jest demonicznie inspirowana przez szatana. Pan Bóg zapowiedział rozwój diabolicznej mądrości w czasach ostatecznych 1 Tm 4,1. 3. Żądza  pieniądza, władzy, seksu, światowości.             

                                              Kto czyta nie błądzi …nie  kupisz nie dowiesz się..

Nowa Biblia Gdańska      PDF

Z serii Duch prawdy i duch fałszu 

Stron A-4 394   Cena  40 zł

Opracowanie źródłowe  badawczo – naukowe rok 2015 i 2021

 Krystyna  Ziemlańska  Redaktor  Naczelna 

Słowo się  rzekło,  kobyłka  u płota.  Powiedziało się A, trzeba  było powiedzieć  B.

Bez wiedzy z zakresu  historii chrześcijaństwa   trudno  jest wyobrazić sobie nawet   świadomego człowieka i historyka. 

To Pan Bóg mówił Swoim prorokom, co mają przekazywać innym: „Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym”. 2 P 1,21 (BW), dlatego „Badajcie Pismo Pana i czytajcie: Żadnej z tych rzeczy nie brak, żadna z nich nie pozostaje bez drugiej, gdyż usta Pana to nakazały i jego Duch je zgromadził”. Iz 34,16 (BW). 

Czym  jest  Ewangelia ?  Otóż  jest  ściśle  związana z  egipską   oraz kananejską  historią  najazdu  habiru, o których  jest mowa w  opracowaniach na  podstronie Wszystko  o żydach.

 Pierwszym krokiem jaki należy zrobić chcąc dyskutować na temat Pana Jezusa ( nazywanego po  chamsku tylko  jako jakiś  Jezus) i jego sylwetek oraz osób samych Apostołów  prezentowanych w Ewangeliach to odrzucenie pryzmatu, przez który na Ewangelie zwykło się patrzeć. Chodzi o pryzmat późniejszych dogmatów i teologicznych naleciałości, które dziś niekoniecznie muszą być aktualne.

 Bowiem kiedyś ważne – dziś w zestawieniu ze stanem naszej wiedzy historycznej jawią się jako naiwne, a już na pewno wymagające gruntownego skorygowania. Wiara nie różni się od innych dziedzin życia, bo też podlega ciągłej ewolucji. Kto zamyka się na  najnowsze  ustalenia oraz badania i nie chce  ich przyjąć do wiadomości,  ten sam sobie  szkodzi. 

 

                                                                       NOWA BIBLIA GDAŃSKA 

                                    BIBLIA  JEST KSIĘGĄ DLA  CAŁEJ LUDZKOŚCI 

                              I  JEST BARDZO WAŻNA DLA KAŻDEGO CZŁOWIEKA 

 

  Jest to dużo lepsza  wersja od  obowiązującej  w  Polsce skrajnie uproszczonej , ocenzurowanej   i  prymitywnej  Biblii  Tysiąclecia  zatwierdzonej  przez  ‘ Prymasa  tysiąclecia’ kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dużo lepsza   to nawet  mało powiedziane.

 Konferencja Episkopatu Polski obradująca na Jasnej Górze w dniach 2–3 maja 1988 wydała pozytywną opinię o rozpoczęciu procesu jego beatyfikacji  Prymasa Wyszyńskiego.  Stolica Apostolska 26 kwietnia 1989 wyraziła zgodę tzw. nihil obstat na rozpoczęcie tego procesu.

Tom IX  zawiera odfałszowany Nowy Testament z analizą  tekstów 

–  4  Ewangelie  NBG

–  Analizę biblijną Listów Apostolskich NBG 

–  Analizę biblijną Dziejów Apostolskich NGB

– Objaśnienia , komentarze   historyczne i analizy  

 Nowa Biblia Gdańska i zawarty w niej Nowy Testament to bardzo dobre źródło wiedzy szczególnie Ewangelie oraz Listy Apostolskie , które przewyższają Biblię Tysiąclecia  o całe nieba przekazami  jak też  naukami ewangelicznymi. NBG uznana za  protestancką  takową nie jest,  ale była stosowana przez  ten odłam  chrześcijaństwa. 

Nowa Biblia Gdańska drastycznie różni się od innych popularnych przekładów Biblii, jej tłumaczenie zostało pogłębione o szereg językowych idiomów, które po dogłębnej analizie lingwistycznej sprawiły, że teksty tej biblii nabrały nowego blasku oraz innej wymowy ewangelicznej.

Bibliści Śląscy dokonali  tłumaczenia  NGB z  greki  wersji  Biblii znanej  jako Septuaginta,  jednak nie wysilili się specjalnie i nie wniknęli głębiej w idiomatyczny język,  który w  bardzo wielu miejscach  jest  dla  ludzi współczesnych  kompletnie  niezrozumiały.  Ich praca ,  jakkolwiek  pierwszy i niezbędny  etap , za co  należą się im wielkie dzięki,  została  znaczenie  poszerzona  poprzez  szereg  językowych  objaśnień oraz  synonimów, a  także   metafor i przenośni  literackich i  kulturowych oraz  danych  historycznych z  regionu, 

które  nadają   ewangeliom, listom oraz dziejom apostolskim  oraz inny  i nowy teologiczny przekaz , zrozumiały dla każdego.    

Nowe  analityczne opracowanie  NBW  ujawnia  wymieszanie  wielu wątków ze  zwojów  qumrańskich z wypowiedziami Chrystusa  Nauczyciela Sprawiedliwości  i  przełożonego  gminy  Qumrańskiej  . Analiza  dostarcza  także obszernej wiedzy  z  historii  terenów  biblijnych  w świetle  nowych  badań także  archeologicznych  a także  szereg dodanych  komentarzy i objaśnień  całego obszernego  historycznego kontekstu. 

 NGB jest  świetnym  źródłem  wiedzy  jakiego nie można  w  żadnym  wypadku pominąć. 

Od dawna  nie czyta  się   Biblii  i dlatego warto zapoznać  się z  inną ciekawszą  wersją. 

W  roku 2018  Instytut badawczy IMAS International we współpracy z wrocławskimi inicjatywami Pismo Święte PL i Lectio Divina-On Jest opublikował najnowsze wyniki badań na temat czytania Biblii Tysiąclecia przez Polaków.  Wynika z nich, że Biblię – przynajmniej raz w roku, a więc rzadko  – czyta 19,2 proc. Polaków. Czytanie cotygodniowe praktykuje 7 procent, a codzienne tylko 3,8 procent Polaków.  Interesująca jest zależność między wiekiem a częstotliwością sięgania po Biblię. Okazuje się, że o wiele częściej Biblię czytają osoby młode w przedziale wiekowym 18-29 lat.   

Jakie fragmenty Biblii są najczęściej czytane?

Na pierwszym miejscu są Ewangelie, w następnej kolejności Listy Apostolskie i Apokalipsa. Ze Starego Testamentu największą popularnością cieszą się Psalmy.    

Święty Paweł przezwany Szawłem Saulem   był Grekiem a nie Żydem , co  także widać  na  wizerunkach  malarskich .

Nie  był  także  żadnym  nawróconym  faryzeuszem.  Sensacyjną  historię ze  Świętym Pawłem  oraz  cały wywód dowodowy na  temat  jego greckiego pochodzenia  zawiera  ten  e- book.  Między innymi także  imię  apostoła Piotra  jest greckie – Petrus . Grecy nie stosowali  imion  hebrajskich .

Apostołowie nie byli ciemnogrodem i rybakami  analfabetami ,  ale  ludźmi bardzo wykształconymi w gminie   Qumran ( ośrodku  filozoficznym  i  naukowym) oraz w Aleksandrii Stolicy Mądrości .  

Nowa  Biblia  Gdańska odsłania   inne  nieznane nauki  oraz walkę ze  starożytnym    żydowskim plemieniem faryzeuszy. Wyjaśniony został także   proces  Pana  Jezusa  przed  żydowskim Sanhedrynem. 

Ciekawostka  biblijna .Biblia twierdzi, że   Pan Jezus wywodzi się w  linii  genealogicznej od Dawida  izraelskiego króla. 

                             „Chronicle of Higher Education” 21 listopada 1997

 Żadna inskrypcji nie mówi niczego o samym Dawidzie i nie daje też dowodów na to, że rzeczywiście żył. Jednak fakt, że wspominają go z imienia jako ważną osobę w tak krótkim czasie po domniemanym okresie jego życia, wskazuje, że był on tylko wytworem wyobraźni. 

Żadne odkrycie archeologiczne nie może zostać w stu procentach powiązane z jego osobą.…… nie dokonano żadnych nowych odkryć, które można by powiązać z postacią Dawida……Dawid- (ur. ok. 1040 p.n.e. – zm. ok. 970 p.n.e.) – postać tylko biblijna, król Izraela od ok. 1010 p.n.e., poeta. Najmłodszy syn Jessego z Betlejem, ojciec Salomona. 

Być  może  także, że istniał  jakiś   kacyk  i  habiru z  całym  haremem  jak to wymienia  Stary  Testament w Biblii:  Pierwszą żoną Dawida była Mikal, córka Saula. Jeszcze zanim został królem poślubił Abigail i Achinoam z Jizreel. W czasie panowania w Hebronie żonami Dawida zostały Maaka, Chaggita, Abitala i Egla. Po przeniesieniu stolicy z Hebronu do Jerozolimy Dawid wziął sobie jeszcze nałożnice i żony z Jerozolimy  – spośród nich z imienia znana jest jedynie Batszeba. Pod koniec życia do haremu izraelskiego króla trafiła Abiszag. 

            Czy zatem  jest możliwe,  aby Pan Jezus   miał  takiego   dynastycznego przodka ? 

                                                     Oczywiście, że  nie.

.. nie da się być światłym obywatelem bez czytania ..

GNOZA CZYLI MĄDROŚĆ BOŻA     PDF

Z serii Duch Prawdy i Duch Fałszu Tom X

Stron A-4 179   Cena 25 zł

Komentarze i objaśnienia do tekstów gnostyckich
Gnostyk i Cudotwórca Appoloniusz z Tiany -czy był to Jezus Chrystus
Biblioteka Walentyniana
Nieznane ewangelie
Opracowanie źródłowe badawczo – naukowe Krystyna Ziemlańska Redaktor Naczelna

 

NA POCZĄTKU BYŁA GNOZA
Na początku była Gnoza, a Gnoza była u Boga, i Bogiem była Gnoza. Ona była na początku u Boga. Wszystko przez Gnozę się stało, a bez Niej nic się nie stało, co się stało. W Niej było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnia. Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Gnostyk. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Była Gnoza prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie była Gnoza, a świat stał się przez Nią. Przyszła do swojej własności, a swoi Ją przyjęli. Wszystkim tym którzy Ją przyjęli, dała moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Prawdy – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Prawdy się narodzili. A Gnoza stała się ciałem i zamieszkała wśród nas. I oglądaliśmy Jej chwałę, chwałę, jaką Dziecko otrzymuje od Matki-Ojca, pełne łaski i prawdy. Gnostyk daje o Nim świadectwo . Z Jego gnozy wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce. Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Matki-Ojca, o Gnozie pouczył. Takie jest świadectwo gnostyka. Matką jest Ona, Przedwieczna- Sophia- Mądrość.

Dlaczego nie mogła się ukazać poza internetem żadna krytyka Biblii
oraz dziejów chrześcijaństwa?
Watykański urząd śledczy w sprawie przecieków

Podstawowym zadaniem Kongregacji jest dbanie o prawowierne głoszenie i obronę wiary judeo-katolickiej w całym Kościele. Do jej kompetencji należą wszystkie sprawy, dotyczące doktryny wiary lub moralności. Kongregacja odpowiada za weryfikację pism teologicznych pod kątem zgodności z wiarą katolicką oraz wykładowców teologii, którzy zostali oskarżeni o błędne poglądy, publikuje deklaracje dotyczące konkretnych pytań z zakresu wiary i moralności, śledzi i weryfikuje prywatne objawienia, czuwa również nad pracami Papieskiej Komisji Biblijnej i Międzynarodowej Komisji Teologicznej.Jest to papieska inkwizycja, która działa od setek lat.

Dlatego Internet okazał się być doskonałym drugim obiegiem dla wielu niezależnych autorów a także narzędziem dla nowej globalnej ewangelizacji.

Dodać jednak należy, że żaden kościół chrześcijański nie prowadził badań Biblii, wyłącznie w Internecie pojawiały się źródła i opracowania krytyczne i być może także dlatego były próby zablokowania Internetu przez Acta aby można było wszystkie niewygodne treści podciągać pod antysemityzm.

Kościół katolicki używał od dawna słowa gnoza na określenie herezji, bo tępił prawidłowe nauki i właściwą religię starożytną od wieków. Słowo GNOSIS oznacza wiedzę a nie herezję, stąd też bardzo wiele dzieł katolickich autorów, które odrzucały prace gnostyków, jest niestety chybionych u samej podstawy. Wielu badaczy biblijnych zmarnowało wiele czasu na udowadnianie, że dzieła gnostyczne były heretyckie lub błędne .Opieranie się bowiem wyłącznie na Piśmie czyli hebrajskiej wersji Biblii Sulejmana która nie jest źródłem historycznym zwiodło już niejednego badacza .
Walentyn Egipcjanin (łac. Valentinus) (ur. ok. 100 r. n.e. w Phrebonis w Górnym Egipcie – zm. po 160 w Rzymie albo na Cyprze) – chrześcijański gnostyk, twórca walentynianizmu.

Urodzony w Górnym Egipcie Walentyn greckie wychowanie odebrał w Aleksandrii, gdzie też
przyjął chrześcijaństwo o zabarwieniu gnostyckim , czyli pierwsze i prawidłowe.
Szkoła Walentyna należy do największych i najbardziej wpływowych szkół gnostyckich, jakie istniały przed powstaniem manicheizmu. O żadnej nie podaje się tak wiele informacji”. Uczniami Walentyna byli m.in. Ptolemeusz, Herakleon i Marek. Rozmaite szkoły walentyniańskie utrzymały się do końca IV wieku.

Gnostycka Biblioteka Walentyniana -jest w Internecie w języku angielskim ale jak wszystkie dzieła filozoficzne czy to greckie czy to egipskie została wymieszana z pseudo – gnozą czyli podróbami . Cała wielka biblioteka to prawie same przeróby. Została z niej wyłuskana wartościowa wiedza z którą warto się zapoznać na początek gdyż stanowi część teologii. Zawiera między innymi nauki Silvanusa ze Świętego Gaju które jakoś się uchowały we fragmencie oraz kim był Silvanus . Oraz tajemniczy Appoloniusz z Tiany, cudotwórca i gnostyk.

Publikacja jest wstępem do zagadnienia gnozy i zawiera niezbędną terminologię z tego zakresu , potrzebną nie tylko osobom duchownym czyli klerowi ale każdemu chrześcijaninowi, gdyż wraz z nadejściem nowej epoki zmieni się także religia a raczej nastąpi wielki powrót do korzeni i właściwej religii.

Przy okazji opracowania ujawniła się sfałszowana biografia świętego Wojciecha misjonarza w Prusach .Wojciech Sławnikowic (cz. Vojtěch Slavníkovec, niem. Adalbert; ur. ok. 956 w Libicach, zamordowany przez pruskie plemiona pogańskie 23 kwietnia 997 w Świętym Gaju w okolicach Pasłęka, pruski Chollin) – czeski duchowny katolicki, biskup praski, benedyktyn, misjonarz, męczennik, święty Kościoła katolickiego, szerzący religię chrześcijańską wśród Prusów którzy mieli go rzekomo zamordować w czasie misji, patron Polski.

E- book odpowiada także na pytanie czy wielki Cudotwórca i Mędrzec oraz gnostyk Apolloniusz z Tyany był w rzeczywistości Jezusem Chrystusem a także wyjaśnia skomplikowane imię JEZUS i skąd się wzięła nazwa JEZUS CHRYSTUS a bynajmniej nie jest to i nie było imię Boga ani imię własne.

Apoloniusz z Tiany, Apollonios z Tyany (ur. 15 w Tianie w Kapadocji, zm. 100 w Efezie) – neopitagorejski filozof, założyciel szkoły pitagorejskiej w Efezie, uzdrowiciel,mędrzec, Nauczyciel Mądrości Bożej. Uważany za pośrednika między bogami i ludźmi, cudotwórcę,proroka, filozofa, a ponieważ żył równorzędnie w czasach Jezusa uważany także za tę postać a postać Jezusa za fikcyjną. Urodzony w antycznym wielkim mieście Tyana Tayanis w Kapadocji w Turcji obecnej , słynnym z Kulu Boga Zeusa. Stąd też e-book zawiera wycieczkę do Kapadocji oraz do Tyany.

Wykaz zawartości :

Str 1- 9
Diatryby Epiktet z Hierapolis – na początku była gnoza – Słowniczek pojęć gnostycznych oraz objaśnienia do gnozy
Str 9-15
Duch czyli Pneuma
Str 15-20
Nauka o Zbawieniu i Zbawicielu
Str 20-31
Gnostyk i cudotwórca Apoloniusz z Tiany wprowadzenie
Str 31-41
Hermetyzm – Gnoza – Nauka o Zbawieniu i Zbawicielu ciąg dalszy
Str 42-80
Gnostycka Biblioteka Walentyniana nieco wiedzy – Gnostic Society Library
Str 81- 85
Święty Wojciech z krzyżem Chi Ro cesarza Konstantyna – Kościół św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Białymstoku

Część II APOLLONIUSZ Z TYANY Str 86- 179

Historia liturgii chrześcijańskiej   PDF

tradycja herezja misteria starożytne teologia

 Stron A-4 109     cena 25 zł
Opracowanie badawczo – naukowe Krystyna Ziemlańska

 

Większość ludzi chodzi do kościoła i uczestniczy w liturgii zwanej mszą świętą ale niestety nie zna ani historii tej liturgii ani jej korzeni i związków kulturowych z antycznym światem starożytnym i nie tylko. Z tego opracowania Czytelnicy dowiedzą się bardzo ciekawych rzeczy o liturgii chrześcijańskiej, o pochodzeniu tradycji i jakie miały kiedyś a jakie mają one obecnie znaczenie. Każdy katolik powinien zapoznać się z historią chrześcijańskiej religii , która była i jest programowana w szkołach od dzieciństwa i która wygląda nieco inaczej w każdym odłamie chrześcijaństwa, o którym akurat sami katolicy posiadają bardzo niewielką i nawet niewłaściwą wiedzę .
Może się to wydawać szokujące lub obrazoburcze a to głównie z powodu monolitu katolickiego w Polsce oraz braku wszelkiej wiedzy o innych kościołach chrześcijańskich które na przestrzeni wieków były spychane do podziemia jak przede wszystkim kościół prawosławny.
Publikacja zawiera opisy misteriów starożytnych i przedchrześcijańskich które stały się elementami religii chrześcijańskiej wypierając wiele wielowiekowych tradycyjnych i bogatych wierzeń oraz rytuałów. Określenie 'przedchrześcijański’ oznacza nieprawidłowo jakiś poganizm lub herezję , bo tym sensie było i jest wtłaczane w a tymczasem może się okazać, że było na odwrót i że to właśnie religia rzymsko – katolicka uległa na przestrzeni wieków wypaczeniom i deformacjom teologicznym oraz dogmatycznym.
Mówi się nieprawidłowo katolicyzm lub kościół rzymsko – katolicki ale de facto jest to judeo-chrześcijaństwo oraz judeokatolicyzm i jest bardzo duża różnica w mówieniu oraz pisaniu tylko katolicki lub samo tylko chrześcijaństwo. Nie należy dlatego lekceważyć żadnych publikacji z tego zakresu, gdyż mają one bardzo dużą wartość poznawczą zarówno dla wszystkich chrześcijan oraz dla teologów i wnoszą one bardzo wiele pod tym względem do wiedzy źródłowej z zakresu dziejów kościoła i podzielonego przed wiekami chrześcijaństwa na zachodnie i wschodnie.

ZAWARTOŚĆ PUBLIKACJI WG DZIAŁÓW TEMATYCZNYCH
Do kościoła won ! Kutia, pląsy i jasełka, czyli słów kilka o dawnych polskich obyczajach bożonarodzeniowych – Hera, bogini helleńska, jej imię oznacza „pani”- Synkretyzm religijny
Wschodnie korzenie Bożego Narodzenia-Wiara rodzi się z tego, co się słyszy i widzi – Msza Eucharystia – – Misteria greckie -Chrestos czyli Chrystus – Dionizos czyli DON ISOS- Kuchnia starożytna Jesteście przaśni mówił Jezus chleb kwaszony i niekwaszony w liturgii- prosfora i eulogia – Melchizedek król Salemu i lunula -Tabernakulum czyli namiot – puszka- kustodia- piuska- tonsura- Wśród niecnej ciszy głos się rozchodzi – Kult maryjny w kościele – Efez – Sobów Efeski Różaniec i Izyda Artemis Isis Zdrowaś Maria – Serapeum i Serapis -Trująca Madonna na obrazach Botticellego symbolika Matki Bożej – Katecheza przykłady zatrutej katechezy- czym powinna być katecheza w kościele- Kyrie Eleison znaczenie – Kupować kupować adwent idzie – Imię Jezus – Wolność Prawdziwa Drogi i bezdroża – Herezja zajączka wielkanocnego – Arka krwawego przymierza
Jak starożytna religia grecka została przetworzona na religię chrześcijańską – Obrzędy pogrzebowe w starożytnej Grecji podobne do chrześcijańskich-Z historii Bazyliki na Lateranie- Boskie wcielenia przedchrześcijańskie – Faraon zwany Jezusem Attis – Grecja ok. 1200 lat przed Chrystusem Bóg Pasterz > Hermes > Chrystus Dobry Pasterz Mitra Bóg Słońce – Dionizos – Grecja ok. 500 lat przed Chrystusem – Hymn do Dionizosa Homera – Choinka czy diduch Słowiańskie Szczodre Gody – Mitra zabijający byka Mitra z Krukiem – Powrót Kazimierza I Odnowiciela do Polski, obraz Wojciecha Gersona – Awentyn Rzym, Jowisz , Junona, Isis Sarapis. Egipt – Jodła- Horus- Aureola Krzyż – Najświętsza Panienka najwyższa świętość u polskich Sarmatów – Abałacka Ikona Matki Bożej ale de facto jest to SOPHIA czyli Mądrość wyrażona jako kobieta zgodnie z teologią grecką – i Pełnią Bożej Emanacji- Wersja Jasnogórska- Harpokrates-Serapejon – Inkwizycja – prawda o inkwizytorach [wywiad] / Zrozumieć inkwizycję – Oko Opatrzności -Gwiazda Dawida – Praeparatio evangélica -Czy chrześcijaństwo to sekta- – Pomazaniec i inne

Epiktet  PDF

 Wykłady Encheiridion Diatryby

Stron A-4 342    cena 35 zł

 

Jak praktyka oraz realia wykazują, Słowo Boże było jest objawiane przez różne osoby w różnych epokach, są to przede wszystkim wielcy etycy, mistycy chrześcijańscy , filozofowie oraz artyści, apostołowie wczesnochrześcijańscy, nie tylko osoby uznane za świętych kościelnych najczęściej niesłusznie . Nie ma żadnego monopolu na Słowo Boże .Bóg zawsze przemawiał do ludzkości stosownie do epoki oraz możliwości przekazu Jego Słowa ,czy to w formie nauk etyczno- moralnych filozofów i mędrców , czy to w formie przekazu dzieła artystycznego czy też świeckiej filozofii albo objawień prywatnych. Nie jest też tak, że Bóg jest zastrzeżony wyłącznie dla sfer kościelnych czy zakonnych i niejako tylko się im objawiał, tym rzekomym wybrańcom i pomazańcom, dlatego , że to kler i tylko kler mógł dostąpić wtajemniczenia czyli jakiejś tajemniczej i objawionej obecności Boga, co jest nieprawdą ale przywiązywaniem do tego heretyckiego kościoła .

Bóg jest wszędzie, ale tylko nieliczni potrafią Go dostrzec oraz z Nim przebywać, bo na ogół ludzie są zajęci ziemskim sprawami a Boga traktują jako osobę przebywającą gdzieś bardzo daleko, poza światem realnym oraz poza ich codziennym doświadczeniem a przeważnie zamkniętego tylko w kościele zwanym domem bożym dokąd, co niedziela udawali się w przekonaniu, że idą na spotkanie z Bogiem . Teraz gdy wreszcie fałszywy kościół upadnie, zmieni się także sama liturgia ale i nauki. LOGOS oznacza SŁOWO, rozumieć słowa to rozumieć co do nas mówi Bóg ustami wielkich filozofów, mędrców i uczonych.

Epiktet to wielki grecki filozof i moralista przedchrześcijański ,zwany drugim Sokratesem , wyznawca Boga Zeusa oraz greckiego Boskiego Pantheionu . Grecka filozofia bowiem dała podstawy chrześcijańskiej moralności i etyce i jest fundamentem, na którym zostało zbudowane całe chrześcijaństwo, szkoda tylko, że się o tym nie mówi a czerpie z greckiej filozofii jako przykrywka dla rzymskiego judeo-katolicyzmu zwanego chrześcijaństwem. Wykłady Epikteta a także nauki stanowią nieprzemijające źródło wiedzy filozoficznej wraz z praktycznymi radami, jak sobie radzić w życiu niekoniecznie będąc wykształconym filozofem.

Wykłady Epikteta zostały zamaskowane pod 'Rozmyślaniami’ rzymskiego cesarza Marka Aureliusza ucznia greckiego Epikteta. Filozofia grecka zawiera odpowiedzi na wiele ludzkich problemów i stanowi także źródło nieprzemijających nauk etycznych. Filozofia to samo życie, które- jak naucza Epiktet trzeba umieć przeżyć właściwie nie popełniając błędów i nie powielając błędów nieuczonych głupców.Grecka filozofia jest ściśle związana z naukami egipskimi – vide Biblijne Księgi Mądrości, tylko jest inaczej usystematyzowana , nie formie poematów czy psalmów ale wykładów .

Etyka (z stgr. ἦθος ethos – „zwyczaj”) – dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Etyka jest też nazywana filozofią moralną. Publikacja jest wstępem do filozofii dla laików, celem zaznajomienia z tematyką.

(….) Epiktet prowadził własną szkołę filozoficzną, prawdziwe ognisko wiedzy szeroko pro-mieniującej po świecie, do którego ściągała młodzież z całego Imperium Romanum po naukę, jak również filozofowie, retorzy, wybitne osobistości państwowe — po radę w tru¬dnych i zawiłych sprawach, w poważnych kazusach su¬mienia, a nadto przygodni podróżni, wiedzeni ciekawością ujrzenia rzadkiej osobliwości i sławy. Czytając Epikteta odnosi się wrażenie obcowania z Biblią lub listami apostolskimi albo homiliami.

Jego stosunek do filozofii stoickiej określa kilka zasadniczych momentów. Czymże jest ona? Bądź zamiłowaniem i dążeniem do mądrości (Sext. adv. Math. IX 13; sapientiae amor et affectalio — Seneca, Ep. 89, 4), bądź zamiłowaniem i dą¬żeniem do cnoty (studium oirtutis — ibid. 8), które to dwie formuły, choć różne w brzmieniu, tożsame są w treści, skoro przez mądrość rozumieli stoicy nie tylko „wiedzę o rze¬czach boskich i ludzkich” lecz także praktyczne umiejętności życia, skoro do cnoty zaliczali nie tylko po¬prawne i słuszne myślenie, lecz także wzorowe działanie, skoro samą cnotę zasadzali na swoistej sprawności i dziel¬ności, tak fizycznej, jak umysłowej ….Filozofować, wedle ulubionego powiedzenia Epikteta, znaczy tyle, co „wychowywać się”, stąd człowiek „wychowany” to tyle, co zaprawiony rzetelnie w naukach, a „wychowawca” to filozof i mędrzec, a jednocześnie na¬uczyciel rodzaju ludzkiego.(…)

Niech więc ta boska literatura oświeca nam dusze i umysły na ciernistych drogach życia.

6. Polityka

New World Order   PDF

Stron A-4 325 Cena 35
Opracowanie źródłowe
Krystyna Ziemlańska Redaktor Naczelna Białego Orła

Zbiór publikacji i danych
– New World Order
– Klub Rzymski
– Grupa Bilderberg
– Międzynarodowy Fundusz Walutowy
-Masoneria Illuminati NSA CIA
– Totalitarna inwigilacja

Ludzie w Polsce żyli już w powojennym systemie New World Order a na zachodzie Europy nawet dłużej i nie mieli o tym pojęcia! Termin Nowy porządek świata (łac. Novus Ordo Mundi, ang. New World Order, skrótowo: ang. NWO) – rzekomo w teoriach konspiracyjnych jest hipotezą totalitarnego rządu światowego którym ma być ONZ oraz UE. Systemowi NWO poświęcony jest rewelacyjny e-book polityczny, który każdy powinien kupić i przeczytać, bo NWO dzieje się na naszych oczach od wielu lat.

Zakon Iluminatów -to nazwa nadana kilku grupom, zarówno prawdziwym, jak i fikcyjnym. Historycznie nazwa ta zwykle odnosi się do Bawarskiego illuminati, tajnego stowarzyszenia z epoki Oświecenia, założonego 1 maja 1776 r. w Bawarii, dziś części Niemiec. Grupa została oczerniana przez konserwatywnych i religijnych krytyków, którzy twierdzili, że kontynuowali działalność pod ziemią i byli odpowiedzialni za Rewolucję francuską. W późniejszym użyciu „Illuminati” odnosi się do różnych organizacji, które twierdziły, że są powiązane z oryginalnymi bawarskimi Illuminati lub podobnymi tajnymi stowarzyszeniami, chociaż te powiązania są bezpodstawne. Organizacje te były często oskarżane o spiskowanie w celu kontrolowania spraw światowych poprzez organizowanie wydarzeń i zakładanie agentów w rządach i korporacjach, w celu uzyskania władzy politycznej i wpływów oraz ustanowienia Nowego Porządku Świata .Niektóre źródła nawet pisały o Polsce jako strefie Illuminati , a przedtem o Związku Radzieckim. . Mowa jest o tym w publikacji.

Klub Rzymski narzuca państwom ograniczanie ludności .
Więcej o nim w e- booku.

Grupa Bilderberg lub Klub Bilderberg – międzynarodowe stowarzyszenie osób ze świata polityki i gospodarki organizujące coroczne spotkania, do których zapraszanych jest od 120 do 150 osób złożonych z najwyższej rangi polityków (premierów, ministrów, przedstawicieli monarchii), członków zarządów wielkich instytucji międzynarodowych, znaczących fundacji, banków i korporacji o globalnym zasięgu i wpływie. Podczas spotkań za zamkniętymi drzwiami, omawiane są i ustalane najważniejsze w danym czasie dla świata sprawy dotyczące bezpieczeństwa, polityki i gospodarki. Niejawność spotkań i znaczne wpływy posiadane przez zaproszone osoby spowodowały, że niektórzy komentatorzy przypisują członkom Grupy tworzenie nieformalnego rządu światowego.

Szerzej o tym Klubie w e-booku.

Rosyjski pisarz prawosławny, Walierij Pawłowicz Filimonow, przedstawia krótki wykład pt. „Niewola Międzynarodowego Funduszu Walutowego czyli cyfrowy klon człowieka, który będzie ważniejszy od samego człowieka.” Według najnowszego raportu Global Financial Integrity (międzynarodowej organizacji zajmującej się nielegalnymi przepływami finansowymi) Polska należy do pierwszej 20-stki krajów (jest w tej grupie jedynym krajem należącym do UE), najbardziej wyzyskiwanych krajów przez zagraniczne globalne korporacje.
Szerzej o MFW i jego polityce w e- booku.

Masoneria
„Nowy Porządek Świata zostanie wprowadzony…Końcowe uderzenie w narodową suwerenność, powodujące jej stopniową erozję, dokona znacznie więcej aniżeli tradycyjny atak frontalny.” – Rada Stosunków Zagranicznych, Foreign Affairs, 1974.„Nie zamierzamy osiągnąć Nowego Porządku Świata bez płacenia za niego krwią i pieniędzmi.” – Rada Stosunków Zagranicznych, Foreign Affairs, 1975. A zaczęło się to kilkaset lat temu..

350 klanów lub rodzin są właścicielami 50% światowego bogactwa.Oszukują nas i dlatego żyjemy w takiej antycywilizacji. Problemy dla tych globalistów pojawiły się dawno temu i według nich jednym z nich jest przeludnienie, gdzie świat może wyżywić najwięcej do 3 miliardów ludzi i jest to tzw. „Golden Billion”, według którego miliard ludzi może żyć w dostatku, a pozostałe pięć miliardów jest przeznaczone na stracenie, może umrzeć z głodu, choroby lub nałogu. Potęga kontroli przepływu informacji jest tym samym co potęga kontroli ludzkiego myślenia. Chwalimy się wolną prasą w Stanach Zjednoczonych. Ale jak może być wolna, skoro otrzymujemy te same wiadomości ze wszystkich dużych konglomeratów, i skoro alternatywne opinie nigdy nie docierają do większości Amerykanów? Potęga relacjonowania i opisywania rzeczywistości jest teraz w rękach kilku osób. A interes tych kilku potężnych osób jest sprzeczny z interesem narodu, interesem ogólnym. Nie robi żadnej różnicy to, że konglomeraty medialne inaczej się nazywają i inaczej wyglądają, bo wszystkie wyznają takie same wartości, co stanowi gwarancję tego, iż otrzymujemy sklonowane informacje”(amerykański dziennik The Nation, w Aftonbladet, 31.10.1997)

W e- booku także o:

NSA CIA globalny klub kontroli i wywiadu światowego
Programowanie i niszczenie mózgów przez nazistowską amerykańską CIA i agencję bezpieczeństwa narodowego USA , eksperymenty na ludzkich mózgach. .Były agent, pracujący dla CIA przez 14 lat Victor Marchetti oświadczył ,że CIA prowadzi kampanię dezinformacyjną na temat programów kontroli umysłu, które ciągle są kontynuowane ….wiele ofiar CIA spoczywa na cmentarzach a inne działają jako zaprogramowani wyspecjalizowani agenci nie tylko w USA.
a także :
Totalitarna inwigilacja -globalne nasłuchy rozmów telefonicznych, metody
i technologie szpiegowskie , programy w telefonach i komputerach już od dawna
także w Polsce w ramach New World Order – RODO czyli szpiegowanie , Chmura google
czyli szpiegowanie – metody, technologie , zbrodnie w ramach NWO.

Grabić grabić grabić…  PDF

historia finansów i bankowości
od starożytności do współczesności

Stron A-4 260 Cena 30 zł
Opracowanie źródłowe
Autor : Krystyna Ziemlańska

Jak wykazują źródła specjalistów już od dawna środowiska finansjery rządzą światem oraz państwami, co ma bezpośredni związek ze wszystkimi procesami także geopolitycznymi. Źródła autorów amerykańskich i wiele innych publikacji o historii instytucji bankowych i finansowych odsłaniają nam starożytne korzenie tego światowego systemu, jego struktury oraz instytucje wraz z historią tego systemu. E- book opisuje wyrafinowany system grabienia poprzez niezliczone kreatywne wymysły finansowe różnych mafii i karteli, które mają swoje przełożenie na niewłaściwe nauki o finansach i bankowości.

TEGO JESZCZE NIE UCZĄ NA ŻADNYCH STUDIACH ANI W SZKOŁACH A POWINNI

Polakom brakowało i brakuje wiedzy z zakresu finansów która jest podstawą do zrozumienia wszystkich procesów gospodarczych oraz politycznych .Już od dawna środowiska finansjery rządzą światem oraz państwami, co ma bezpośredni związek ze wszystkimi procesami także geopolitycznymi. Ludzie narzekają, że jest źle w jakiejś dziedzinie , ale nie potrafią zdefiniować dlaczego jest źle i skąd się biorą ich problemy i dramaty społeczne zwłaszcza finansowe, ponieważ nie rozumieją danych ekonomicznych ani systemu ekonomicznego oraz gospodarczego czym powinni się wreszcie zainteresować , bowiem to właśnie od tego systemu zależy dobrobyt lub jego brak. Źródła autorów amerykańskich i wiele innych publikacji o historii instytucji bankowych i finansowych odsłaniają nam kulisy współczesnego systemu finansowego , oraz jego starożytne korzenie .Ekonomia to dziedzina stara jak świat tak samo jak gospodarka a z gospodarką zawsze do tej pory była ściśle związana wszelka polityka. Dlatego kto nie przeczyta tego e-booka nie będzie świadomym bardzo wielu zjawisk w świecie szeroko rozumianej historii geopolityki oraz geofinansów a także przyczyn wielu kryzysów gospodarczych na świecie.

7. Pamiętniki i wspomnienia

Lokaj pana hrabiego  PDF

wspomnienia o Alfredzie Potockim łańcuckim magnacie
Stron A -71 Cena 12 zł
Autor : Aleksander Olszakowski
oraz Krystyna Ziemlańska komentarze i opracowanie naukowo – badawcze

Zamek w Łańcucie chyba w Polsce każdy zna , ale nie każdy zna osobę ostatniego ordynata na zamku w Łańcucie, który przed wojną był najbogatszym magnatem w Europie. Barwne i bardzo ciekawe wspomnienia napisał o nim jak o swoim panu jego powiernik i lokaj, Aleksander Olszakowski i jest to ważny kawałek polskiej a także europejskiej historii także z okresu II wojny światowej.

Alfred Antoni Wilhelm Roman Potocki herbu Pilawa (ur. 14 czerwca 1886 w Łańcucie, zm. 30 marca 1958 w La Roche-sur-Foron) – IV i ostatni ordynat łańcucki.Syn Romana, ordynata Łańcuta i Elżbiety Matyldy Radziwiłł. Był starszym bratem Jerzego, senatora i dyplomaty.
Alfred Antoni Potocki uczył się w domu i Wiedniu, potem studiował w Magdalen College w Oksfordzie i Lwowie.
W 1922 roku posiadał majątki ziemskie o powierzchni 50 650 ha.
Należał do ścisłego establishmentu II Rzeczypospolitej. Sześciu garderobianych czuwało nad jego zbiorem fraków, smokingów, ubrań myśliwskich, spacerowych, wieczorowych, do konnej jazdy, sportowych, a nawet mundurów dyplomatycznych. Zdarzyło się bowiem kiedyś, że hrabia przez pół roku sprawował funkcję ambasadora Polski w Paryżu i z tej racji kazał sobie uszyć dwanaście mundurów. W garderobie znajdowało się również ponad sześć tysięcy krawatów. Ród Potockich jest bardzo rozległy i należał do czołówki polskich rodów magnackich i szlacheckich, warto o nich przypomnieć.

Pamiętnik kresowej nauczycielki  PDF

Z lat 1833-1921
Autor: Grasylda Malinowska
Stron A-4 66 Cena 12 zł

Grasylda Malinowska ( 1833-1921), wywodząca się ze środowiska szlachty ziemiańskiej, nauczycielka i wychowawczyni przyszła na świat w guberni witebskiej w rodzinie Ignacego i Konkordii z Hanyżów. „Od urodzenia – pisała u schyłku życia w cudem zachowanym pamiętniku – byłam ciągle chora, przez cztery lata nie chodziłam, w piątym roku stanęłam na nogi.W przyszłości starała się zwrócić uwagę na to, że nad ciało jest coś wyższego, jest dusza, są czyny szlachetne i cele wyższe, do których dążyć powinniśmy.”Do końca swoich lat dokształcała się, by nieść przysłowiowy kaganek oświaty innym. Pisząc u schyłku żywota dziennik wspomnień m.in. Odnotowała (…) Kochałam całą duszą Ojczyznę i te uczucia zamieniłam w czyn, bo pracowałam dla niej wpływając na młodzież i dzieci. Dewizą mego życia było: „Bóg, Ojczyzna i rodzina”!
Wspomnienia kresowej nauczycielki to znakomita lektura dla młodzieży, która przywołuje czasy i realia XIX wieku oraz początków wieku XX, czasy burzliwe, okres powstania styczniowego i rzeczywistości popowstańczej.Wspomnienia opisują przenikliwie realia dworskie i chłopskie, ludzi epoki oraz ich postawy moralne,dając tym samym znakomity przekrój literacki całej epoki w rosyjskim zaborze.

Autorka jest bardzo zasłużoną postacią dla polskiej szkoły i swoim przykładem i niezłomnością świeci po dziś dzień, dlatego warto przypomnieć jej wspomnienia oraz osobiste dzieje, które są przykładem życia pełnego poświęcenia dla właściwego wychowania młodzieży. Bowiem jest powiedziane, że jakich mamy profesorów takie będzie młodzieży wychowanie , co było już tradycją w starożytnej Grecji.

Byłem świadkiem oskarżenia  PDF

Autor: Andrzej Stanisławski
Stron A- 4 90 Cena z VAT 15

Słyszy się głosy, że na lata wojny i okupacji należałoby już opuścić zasłonę, że należałoby już zaorać tereny po hitlerowskich obozach koncentracyjnych, aby o tamtych latach pogardy i śmierci nareszcie zapomnieć, chociażby dla naszej, wręcz koniecznej higieny psychicznej. Nie z naszej przyczyny zrobić nam tego jeszcze nie wolno.

W każdym człowieku, w każdym Polaku zaś w szczególności tkwi poczucie elementarnej sprawiedliwości, jakkolwiek wątpliwe się wydaje, czy można w ogóle mówić o sprawiedliwości w kontekście porażającego ogromu hitlerowskich zbrodni. A przecież od zakładania zrębów państwowości Republiki Federalnej Niemiec po dni współczesne obserwujemy, że ten niemiecki kraj na zachód od Łaby stał się azylem, w którym stateczny, bezkarny żywot „strasznych mieszczan ” prowadzą różnego autoramentu eks-mordercy i oprawcy spod znaku „Totenkopf’.

W wyniku układów jałtańskich w Rzeszy niemieckiej i posthitlerowskiej
nie było po II wojnie denazyfikacji podobnie jak w Polsce dekomunizacji po roku 1990.
Jak napisał autor książki:’ Do powrotu nazistów na stanowiska w Republice Federalnej Niemiec przyczynił się brak wcześniejszego należytego zbadania i ścigania niemieckich zbrodni wojennych przez aliantów zachodnich. Co najmniej 150 tysięcy Niemców( niektórzy eksperci są zdania, ponad 200 tysięcy sędziów, policjantów, oficerów armii, przemysłowców i wielu innych) ponosi odpowiedzialność za śmierć 12 milionów ludzi.

A jednak do 1945 roku skazanych zostało najwyżej 33 tysięcy nazistów i to głównie przez sądy krajów komunistycznych. Tom Bower cytuje opinie zachodnioniemieckiego parlamentarzysty, Karla Heinza Hansena:” Wybielanie jest rezultatem tego, że iż nie zrobiono porządku z nazistami i ludźmi, którzy po wojnie wspierali ten system. Obecnie ( rok 1980 i dalej także ) już się o tym nie mówi.Niebezpieczeństwo nie polega na tym,że nie osądzeni masowi mordercy chodzą ulicami Dusseldorfu czy Monachium, ale na tym,że może Niemcom brak czegoś, co Hansen nazywa sprzyjającym tolerancji demokratycznym sumieniem…..Naród- mówi Hensen- który nie jest gotów dokonać rozrachunku ze swoją historią- nie będzie mógł kształtować swojej przyszłości”. Jakież jest to trafne odniesienie do realiów w Polsce postkomunistycznej i propagandy rzekomej dekomunizacji obniżeniem świadczeń emerytalnych byłym esbekom !

Książka jest reporterskim zapisem procesów nazistowskich w zachodnich Niemczech w których autor brał udział . W roku 1975 Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce działająca w ramach tak zwanej pomocy prawnej , w imieniu Sądu Krajowego w Dusseldorfie w RFN, zwróciła się do niego jako świadka zbrodni popełnionych w obozie koncentracyjnym na Majdanku w Lublinie o wyjazd do RFN w celu złożenia zeznań przed sądem niemieckim. Wcześniej 1 roku 1972 autor zeznawał w Polsce przed Okręgową Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich w Gdańsku, miejscu zamieszkania,, gdzie zaczęła się już farsa procesowa która dalszy ciąg miała w RFN.

„Potępia niemiecki publicysta wszelkie aktu terroru , wszelkie próby stosowania zbiorowej odpowiedzialności, lecz odnosi te słowa do współczesnych jemu Niemiec. Nie ma za to słowa potępienia dla ludobójczych praktyk, stosowanych masowo w Polsce przez nazistów ”…Autor książki szczegółowo relacjonuje przebieg procesu oraz swoją katorgę na Majdanku i ludobójcze realia obozowe które był zmuszony opisywać jako świadek oskarżenia na kanwie niemieckiego procesu .Jego dokument jest tym bardziej cenny, na fali propagandy ’ polskich obozów koncentracyjnych” oraz państwowej amnezji o tych wydarzeniach, bo przecież jesteśmy w niemieckiej Unii Europejskiej i obowiązuje polityczna poprawność , a poza tym pozatykano nam gęby unijnymi dopłatami.

A w dodatku na świecie także nie wiedzą w innych krajach niczego o realiach II wojny światowej , zatem powinni się dowiedzieć.

Warto przypomnieć:
Niewinność niemieckich kobiet to wykreowany po wojnie mit. Podobnie jak mężczyźni, część Niemek również brała udział w ludobójstwie, uniknęły jednak kary. Sąd uniewinnił na przykład 14 niemieckich pielęgniarek z zakładu w Międzyrzeczu, które brały udział w zgładzeniu w przenośnych komorach gazowych 8 tys. ludzi. (…) Większość pielęgniarek i lekarek, które mordowały ludzi, po wojnie nadal pracowała w zawodzie – twierdzi niemiecka historyk Kathrin Kompisch.
Więcej : http://historia.wp.pl

Spośród 200-300 tys. dzieci uprowadzonych z Polski w czasie II wojny światowej, po zakończeniu konfliktu do kraju wróciło zaledwie 30 tysięcy. Polskie dzieci uznane za „małych Aryjczyków” zostały poddane nazistowskiej indoktrynacji. Najmłodsi, o szczególnych „cechach aryjskich” trafiali najczęściej do rodzin SS-manów i partyjnych oficjeli z NSDAP. Z kolei dzieci starsze zwykle wysyłano na wieś, gdzie swoim nowym „matkom” i „ojcom” pomagały w pracy na roli lub wykonywały inne prace fizyczne.
Jedne i drugie – zapomniawszy często całkowicie o swojej polskości i odcięte od swoich biologicznych rodzin – wrastały w obcą sobie ziemię – pisze Robert Jurszo w artykule dla WP.PL. Dzieciom zmieniano – a w zasadzie, fałszowano – również metryki urodzenia oraz imiona i nazwiska. Istniało nawet stosowne zarządzenie, które precyzyjnie określało, według jakich reguł ma nastąpić zmiana.

Nowe nazwiska tworzono na podstawie polskich, np. Krawczyk zostawał Schneiderem a Sośnicki – Sosemannem. Jeśli polski źródłosłów nie miał odpowiednika w języku niemieckim, to dzieci otrzymywały popularne w Rzeszy nazwiska. W ośrodkach wychowawczych dni upływały na wkuwaniu niemieckiego, nauce musztry i wpajaniu narodowosocjalistycznego światopoglądu – przede wszystkim kultu Hitlera. Szczególną wagę przykładano do marszruty. Nazistowska maksyma głosiła, że maszerowanie „zabija myśl i niszczy indywidualność”.

8. Historia ogólna starożytność średniowiecze

O Scytach Sarmatach Persji i Iranie  PDF

Stron 620 A-4 Cena 60 zł
Opracowanie źródłowe naukowo – badawcze
Autor: Krystyna Ziemlańska
E- book kończony :
część I – 17 stycznia 2021 roku a część II 14 kwietnia 2021.

Bogato ilustrowana historia starożytnego Iranu czyli Persji, która przybliża czytelnikom ten kraj oraz jego nieznaną zupełnie historię oraz ukazuje piękno sztuki i religii perskiej wraz z władcami oraz dynastiami, związanymi ze starożytną Grecją oraz Egiptem a także z Indiami a nawet z Chinami.

E- book jest na pewno bardzo ciekawy dla żydów aszkenazyjskich / chazarskich – ale nie tylko , bo także dla każdego historyka i każdego innego czytelnika. .Jest ważnym przyczynkiem do dziejów starożytności, które znać powinien każdy wykształcony człowiek.

Od starożytnego ludu Scytów wywodzą się tak zwani żydzi aszkenazyjscy. Udowadnia to niniejszy e-book oraz publikacje i opracowania Wszystko o żydach .Historia Izraela oraz żydów jest bowiem ściśle związana z historią starożytnej Persji , na terenie której istniały różne państwa i imperia ,skąd się żydzi wywodzą. Tak zwanych żydów chazarskich zwanych także żydami aszkenazyjskimi , spotkało w wieku VIII straszne nieszczęście, na skutek którego doszło do zmiany ich wyznania oraz mentalności , religii jak też tożsamości narodowej.

Jak i kiedy do tego doszło – mowa jest o tym w ebooku.Wszyscy powinni się tego dowiedzieć.

E-book jest znakomitym wprowadzeniem w dzieje , pochodzenie , kulturę, sztukę i religię ludów zwanych jako indoirańskie ,gdyż w dziedzinie tej od dawna panuje sztampa i schematy , a kolejne wydawnictwa nielicznych autorów , tylko tę sztampę powielały i konserwowały, nie badając w ogóle źródeł o dziejach starożytnej Persji ( Iranu) z którego wywodzi się wiele współczesnych państw i krajów .

Jest to cały Kaukaz wraz z Krymem, Iran, Irak, Kazachstan, Gruzja, Armenia, Turkmenistan, Tadżykistan,Afrganistan , Azerbejżdzan ,Kirgistan, Kurdystan ,Pakistan do Indii wraz z Chinami a także Turcja- a jakże !

Z tego względu ten ebook jest także i dla tych krajów, wychowanych na fałszywej islamskiej historii , bardzo ważny.

W okresie baroku Polacy określali się jako Sarmaci a sarmatyzm to cała kultura szlachecka w dawnej Polsce i szlachetne zasady , które warto przypomnieć .

Sarmackie zasady to m.in:

• Duma narodowa – Przywiązanie do rodzimych tradycji, kult dla spuścizny przodków –Waleczność, odwaga, męstwo, honor – Umiłowanie wolności i demokracji – Szacunek dla praworządności – Opanowanie sztuki oratorskiej – Gościnność –Wszechstronne wykształcenie – Cnoty i zasady moralne
Szlachtę z okresu wieku XV- XVI cechuje przekonanie – zwalczane w okresie komuny PRL-owskiej- że pochodzi ona od starożytnego rodu Sarmatów.
Sarmatom przypisywano pozytywne cechy należały do nich między innymi świadomość narodowa, życie w zgodzie z tradycją i swoimi przekonaniami. Jej inne pozytywne cechy to także- męstwo i dzielność.Pochodzenie Słowian w tym Polaków od starożytnego ludu Sarmatów to jeden z najważniejszych mitów, jakie rozwinęły się w polskiej kulturze. Wpłynął on zarówno na sytuację polityczną kraju, jak i na kulturę, sztukę oraz życie codzienne- ale nie był to żaden mit, bowiem część Polaków rzeczywiście pochodziła od Scytów i Sarmatów. W 2016 roku w miejscowości Chotyniec na Podkarpaciu, w ziemi przemyskiej, odkryto grodzisko Scytów, które zbudowano w VIII wieku p.n.e.
Niestety, Scytowie nie bez powodu zostali przerobieni na strasznych i okrutnych barbarzyńców oraz dzikusów azjatyckich . Straszne historie krążą cały czas o nich w Internecie oraz w wielu wydawnictwach książkowych. Ludzie na ogół nie znali kultury zwanej jako scytyjska czy sarmacka, bo takiej przy tych opisach nie pokazywało się, więc mieli straszne wyobrażenie o nich.

Tu jest link do jednego z takich opisów:
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2019/10/23/biblijni-okrutnicy-mieszkali-w-polsce/

Kim był owi Sarmaci i Scytowie ? Trzeba przeczytać e- book,
bo początek żydostwa w Polsce i w Rosji oraz Europie Wschodniej
to właśnie ten e- book. Potem już się tylko umacniali.

W publikacji jest także mowa o wielkiej starożytnej religii perskiej , bardzo ciekawej w kontekście perskiego pochodzenia irańskich Scytów i Sarmatów którą warto by nawet dzisiaj przywrócić – jak też historia starożytnej Persji i wielkiej perskiej cywilizacji .Sam gryf obecny w wielu polskich herbach jest także pochodzenia perskiego .Najstarsze jego przedstawienia pochodzą ze starożytnej Mezopotamii z ok. 3000 p.n.e. ,równocześnie motyw pojawił się w Egipcie. Do Europy dotarł ok. 1600 p.n.e. poprzez wyspy Kretę i Cypr. Gryfy były także częstym motywem w sztuce perskiej. Twierdzono, że stworzenia te zamieszkiwały scytyjskie tereny, rozciągające się od obszarów dzisiejszej Ukrainy do Azji Centralnej.

Historia Iranu ( starożytnej Persji ) została sfałszowana – nie bez powodu , zaś niniejszy e-book odkłamuje tę historię i ukazuje dzieje wielkiej starożytnej cywilizacji ,która była pogrzebana w mrokach dziejów. Przy okazji ujawniła się prawda o szachu irańskim Rezie Pahlavi oraz o Saddamie Husajnie , irackim dyktatorze, któremu Irak bardzo wiele zawdzięcza a który był zamordowany i podmieniony podobnie jak szach i inni wielcy przywódcy i reformatorzy irańscy.

Polacy także mają swoją nieco inną , ale wielką starożytną historię , ukaże się ona w innych publikacjach , w obszernej serii poświęconej Słowiańszczyźnie. Trzeba zapoznać się z obecnymi dostępnymi publikacjami na początek i trzeba mieć czas na czytanie.

Kto czyta nie błądzi …nie kupisz nie dowiesz się..

SERIE WYDAWNICZE

Wstęp do serii Duch prawdy i duch fałszu  PDF

Nauka religii katolickiej ( poprawnie judeokatolickiej) to indoktrynacja a nie religia. Katolicy są zaprogramowanymi już w dzieciństwie i nie mają żadnej świadomości co do dziedziny zwanej chrześcijaństwem, kojarzonym co najwyżej z dwoma świętami oraz handlem świątecznym, Zaduszkami i osobą papieża, a także ze ślubem oraz chrztem w kościele wraz z modleniem się do świętych. Jest to religia nawykowa oraz odruchowa i do tego wzmocniona fałszywymi historiami biblijnego Izraella.
Studia biblijne oraz teologia przez 5 lat i czytanie tylko jednej książki zwanej Biblią to także przesada. Ostatnio namnożyło się bardzo dużo stron internetowych propagujących przestarzałe studia biblijne oparte na naukach hebrajskich. Są to jakieś wykopaliska z epoki kamienia łupanego ! Zalew tych wykopalisk czyli wydawnictw biblijnych może wskazywać na celową propagandę. Są to zarówno studia internetowe jak też stacjonarne. Indoktrynacja (łac. doctrina – nauka) – świadomy i systematyczny proces, którego celem jest wpojenie człowiekowi określonych ideologii i doktryn, zwłaszcza politycznych lub społecznych, korzystający z propagandy, stosowanej przez środki masowego przekazu, system oświaty szkolnej i pozaszkolnej a także religijnej. Czytaj więcej w pliku.

Opisy e-booków serii Duch prawdy i duch fałszu    PDF

Obecnie są dostępne 3 tomy z tej serii w dziale Filozofia religia,
za kilka miesięcy ukaże się cała seria, na razie trzeba przeczytać 31 e-booków które są do zakupienia oraz opisy serii.
Seria zawiera wiele źródeł i artykułów krytycznych pozyskanych z Internetu, ale pogłębionych i poszerzonych o dodatkowe analizy i bardzo dużo nowych danych. Studia biblijne zaczęły się od czytania portalu www.racjonalista.pl – od krytycznych artykułów na temat historyczności Biblii oraz krytyki religii katolickiej. Studia te jednak zostały gruntownie poszerzone a w serii są prezentowane są wyniki wielu dodatkowych badań źródłowych oraz komentarze biblijne, historyczne i naukowo badawcze.

Wstęp do serii Wielka Slavia   PDF

Omówienie problematyki związanej z brakiem wiedzy historycznej wraz z treścią e- booków. Warto napisać słów kilka o poziomie edukacji historycznej w polskich szkołach oraz na studiach. Są to gorzkie słowa ale podyktowane rozczarowaniem się co do poziomu wiedzy historycznej w Polsce. W Polsce jest straszne bagno w dziedzinie historii gdyż jest to dziedzina która była związana ściśle z polityką często zakulisową oraz z religią .Nauka historii w Polsce opiera się od dawna na ściśle określonych szablonach i schematach z pomijaniem wielu zakresów niewygodnej historii objętej cenzurą. Dlatego też poziom nauczania historii jest niski, żeby nie powiedzieć tragiczny i wg ustalonych kiedyś tam przez kogoś schematów . Jest to może nie tyle bagno ale skamielina, skostnienie i zesztywnienie.

Nie jest to tylko zjawisko polskie .Podobne szablony obowiązują chyba na całym świecie , a zacząć trzeba od Europy, kolebki krajów emigracyjnych. Historykom w Polsce przyznaje się dyplomy na wyrost oraz stopnie naukowe , przez co mają oni o sobie bardzo wysokie wyobrażenie , nie potrafią badać źródeł ,nie umieją niczego zanalizować, nie widzą nawet luk w tekście czy różnic w tekście, nie umieją odróżnić postaci na zdjęciach czy obrazach. Mało tego, nie mają nawet pojęcia o tym , że ich dyplomy mogą sankcjonować wiele dziejowych fałszerstw historycznych .Ale często uchodzą za autorytety.

Historia Polski do tej pory była przedstawiana i naświetlana wyłącznie jako katolicka czyli niewłaściwa i zafałszowana oraz ocenzurowana. Zaczyna się od fałszerstw katolickich mniej więcej od wieku XVI gdy na dobre zaprowadzono w Polsce rzymski katolicyzm .I to skażenie oraz spaczenie przetrwało w tysiącach publikacji oraz innych opracowaniach. Dlatego zawodowy historyk to zły historyk, tak było do tej pory ,co nie dotyczy tylko samej religii ,ale nastąpił przełom . Nie jest to żadna złośliwość ani umniejszanie postaci szeregów historyków , tylko zaznaczenie końca pewnej szablonowej i mocno zatęchłej oraz zapleśniałej epoki .

Słowianie .Choć opanowali rozległe przestrzenie Europy, ich ekspansja pełna jest zagadek.

”Słowianie przez historię maszerowali w łapciach z łyka albo kory. Został po nich co najwyżej garnek pozbawiony ozdób, niezdarnie ulepiony w rękach, bo nie używali nawet koła garncarskiego. Do bitwy szli, zakasując portki, żeby nie przeszkadzały im w biegu i walce. ”’

Tak nas poniża się cały czas we współczesnej prasie oraz w wielu wydawnictwach.

Z tematyką Słowian trzeba się dopiero zapoznać, gdyż w Polsce jest to temat nie znany lub znany wąskiemu gronu, często z niewłaściwych źródeł. Wprawdzie coś tam ludzie na pewno kojarzą, że są jakimś Słowianami, ale poza tym raczej nic bliższego nie wiedzą lub kojarzą z językiem czeskim , podobnym do języka polskiego , albo z rosyjskim.

Seria Wielka Slavia wykazuje , że wielka cywilizacja grecko – rzymska dotarła do nas już w czasach przed Chrystusem jako trwałe osadnictwo cesarstwa rzymskiego oraz państw miast greckich na naszych ziemiach oraz całej Słowiańszczyzny i nie są to żadne ślady , związki lub kontakty tubylczej i prymitywnej ludności , jak to prezentują różni zatwardziali archeolodzy , ale kontynuacja antycznej Grecji i Rzymu .Polacy przeżyją nie mały szok kulturowy i religijny, gdyż nie uczyli się także o kulturach i religiach antycznych ,ale już o samym o chrześcijaństwie katolickim , które miało nas wprowadzić do grona cywilizowanego zachodu Europy, już bardzo mało cywilizowanego w wieku X- tym. Czytaj więcej w pliku w którym jest mowa także o Ukranenland polsko -słowiańskiej ( słomiańskiej) wiosce atrakcji turystycznej w Niemczech oraz o innych turystycznych atrakcjach.

Opisy e-booków serii Wielka Slavia     PDF

Za kilka miesięcy ukaże się cała seria, na razie trzeba przeczytać
31 e-booków które są do zakupienia oraz opisy serii.