www.bialy-orzel.edu.pl    

With  google  chrome  you can  translate   any  text   and any file  into  any  language  !

BIAŁY ORZEŁ

PORTAL EDUKACYJNO – WYDAWNICZY

Portal dla  intelektualistów. W  służbie  naukowej  prawdzie.

Zniewolenie jest ceną jaką trzeba płacić za nieznajomość prawdy lub za brak odwagi
w jej głoszeniu. Nie żałuj pieniędzy na wiedzę ,bo zapłacisz wysoką cenę za niewiedzę.

 Za naszą i waszą wolność. For your freedom and ours.

Aktualności

W Menu Aktualności ( polski odpowiednik angielskiego słowa newsy ) to jest w dziale informacyjnym zamieszczane są bieżące komentarze wydarzeń i innych spraw wg poniższych kategorii .Dziennikarze oraz publicyści i inne profesjonalne osoby zainteresowani współpracą mogą nadsyłać swoje materiały do Aktualności .Przewidziane są stawki autorskie wyższe niż w obecnych gazetach i mediach. Możliwa jest także stała współpraca korespondenta . 

Dział informacyjny
• Gatunki dziennikarskie dzielą się na :
 1)gatunki informacyjne
 2)gatunki publicystyczne.
 3)gatunki literackie które stanowią samodzielne utwory oraz dzieła literackie podlegające przepisom ustawy o dziełach.

• Za gatunki informacyjne uważa się ;
1)wzmiankę – najmniejszy gatunek informacyjny który zawiera powiadomienie o pojedynczym fakcie lub wydarzeniu w formie kilku zdań bez komentarza autorskiego.
2)notatkę – jako odmianą wzmianki wzbogaconej o dodatkowe fakty szczegółowe. Cechą charakterystyczną notatki jest statystyczne wyliczanie tych faktów.
3)sprawozdanie – jako prezentację zdarzeń, które już się zakończyły i mają swój finał. Fakty przedstawiane są w sposób dynamiczny oraz w porządku czasowym.
4) relację – jako równoległa prezentacja zdarzeń, które trwają i która zawiera barwny i emocjonalny przekaz
5) życiorys – jako chronologiczne przedstawianie wydarzeń z życia postaci.
6) sylwetkę – jako sposób prezentacji osób przez opis ich osobowości, a także wyglądu zewnętrznego, sposobu bycia, upodobań itd.
7) przegląd prasy – jako serię cytatów z najciekawszych materiałów zamieszczonych w innych mediach.
8) reportaż – jako sprawozdanie dziennikarskie z prawdziwych wydarzeń, wzbogacone o dokładny opis środowiska, charakterystykę postaci oraz o wrażenia samego reportera.
9) wywiad – jako rozmowa przeprowadzona przez dziennikarza z budzącą zainteresowanie osobą. Składa się z celowo formułowanych pytań i odpowiedzieć. Może to być wywiad rzeka lub wywiad wielowątkowy albo wywiad ściśle tematyczny.
10) formy łączone jako formy twórcze – które zawierają kilka gatunków w jednym autorskim dziele lub jednym autorskim opracowaniu

• 3.Za gatunki publicystyczne uważa się :
1) komentarz – jako wypowiedź publicystyczną o najwyższym stopniu aktualności i silnie zarysowanym stanowisku autora (autorów) która może podlegać weryfikacji co do wartości merytorycznej to jest co faktów zdarzeń oraz treści wyrażanych komentarzy
2) komentarz autorski – jako formę indywidualnej wypowiedzi na określony temat która nie jest chroniona prawem autorskim
3) artykuł – jako samodzielną wypowiedź publicystyczną na aktualne w danym momencie tematy, w której wywód podporządkowany jest wyraźnie sformułowanym tezom.
4) artykuł dziedzinowy – jako specjalistyczny artykuł poświęcony określonej dziedzinie
5) recenzja – jako omówienie lub ocena jakiegoś faktu kulturalnego (wydania książki, wystawy, koncertu, spektaklu, filmu, ) a które powinno zawierać skrótowe przedstawienie treści omawianego utworu.
6) felieton – jako samodzielny utwór publicystyczny w lekkiej i dowcipnej cyklicznej formie, poruszający aktualne sprawy, także trudne i bulwersujące,
7) dyskusja (debata) – jako formę wywiadu, bierze w niej udział większa liczba osób reprezentująca różne stanowiska na dany temat. Istotną rolę pełni prowadzący. Podlega prawu autorskiemu jak za relację.
8) opracowanie źródłowe – polegające na wyciągu informacyjnym dla określonego celu ( naukowego, badawczego, krytycznego) z różnych źródeł i form prasowych , literackich , archiwalnych , dokumentalnych i wydawnictw historycznych które można przytoczyć w formie cytatów źródłowych albo faktów i danych zaczerpniętych z tych źródeł wraz z bibliografią oraz podaniem źródeł i autorów lub w formie opracowania tematycznego
9) gatunki mieszane jako formy twórcze
10) dziennikarstwo śledcze – jako samodzielny utwór o charakterze badawczym który dotyczy osób ,wydarzeń w tym osób i wydarzeń o znaczeniu historycznym

Jak piszemy artykuł lub inny materiał.
Najważniejszy jest tytuł, bo się go zapamiętuje. Dlatego powinien być krótki i zwięzły, nie więcej niż trzy słowa do pięciu słów , czyli sedno. Czasem wystarczą dwa słowa ale o odpowiedniej wadze i wymowie. Czasem nawet jedno. Dłuższe tytuły jakie obecnie przeważają , czyli długie zdania ,są nie do zapamiętania. Trzeba to mieć na uwadze.

Najlepszy jest tytuł hasło, slogan czy jakiś epitet lub inne określenie, a nie długa treść która powinna znaleźć się w podtytule. Trzeba umieć określić sedno w artykule i innym materiale, może się to wydawać trudne ,ale jest to niezbędne. Ludzie najczęściej zapamiętują początek informacji i musi być ona jasno określona i jakoś sprecyzowana. Najlepiej jest napisać najpierw artykuł a potem opracować czyli dobrać tytuł czyli nośnik.

Nawet jedno słowo jako tytuł może być lepsze od kilku, jeżeli jest barwne , dowcipne, emocjonalne, kolorystyczne a nie drewniane.

Jeśli temat jest relacją ciągłą czyli pisaną serią w odcinkach, na przykład jakaś afera o której się często pisze, to powinno się pisać afera taka i taka i jej ciąg dalszy.
Daje to ciąg informacyjny tematycznie powiązany , a nie jakieś odrębne tematy czyli nowe tytuły, które mogą się nie kojarzyć z pierwszymi faktami czy danymi albo z osobami.

Nie powinno się także pisać zdań wielowątkowych, rozbudowanych , przez co traci się sens i logikę, chyba, że jest to jedno zdanie rozbudowane. Budowa i cel materiału prasowego powinna być jasno określona.Tematyka pokrewna lub pośrednio związana z treścią główną powinna być jakoś wyróżniona i zaznaczona, nie powinna być wplatana ad hoc, przez co nie można się połapać o co chodzi, jak to do tej pory wyglądało w bardzo wielu artykułach publikowanych na największych portalach internetowych.